Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Izplatības areāls plešas Krievijas taigas zonā līdz Anadirai Austrumsibīrijā. Areāla rietumu malā mazā skaitā arī Somijā, Latvijā, iespējams arī Baltkrievijā un Ukrainā. Ziemo gar jūru un okeānu piekrastēm Āfrikā, Arābijā, SE Āzijā un Austrālijā. Ģeogrāfisku variāciju nav (Van Gils, Wiersma, Kirwan 2020).

Pavasarī reti sastopama

Vasarā reti sastopama, atzīmēta vienīgā zināmā ligzdošanas vieta

Rudenī aizceļo, caurceļo

Ziemā nav sastopama

Birds of the World

Terekija Xenus cinereus

Maničs (озеро Маныч), Kalmikija, Krievija, 8-Mai-2010, nepieaudzis putns (2cy). © Vladimirs Suščinskis.

Latvijā samērā reta ieceļotāja un ļoti reta ligzdotāja. Pirmo reizi konstatēta 1980. gada 12. maijā Lubānas ezera apkaimē (Baumanis 1982). Iespējams jau kopš tā laika 1 - 2 pāri regulāri ligzdoja ezera apkaimes zivju dīķos Nagļos un Īdeņā (Baumanis 1989), atsevišķos gados iespējams pat līdz 5 pāriem. Tomēr kopš 1990-to gadu vidus novērojumu skaits minētajās vietās ir samazinājies un ligzdošana vairs nav pierādīta. Atsevišķi klejojoši īpatņi vairākkārt novēroti arī ārpus Lubāna apkaimes, bet bez aizdomām par ligzdošanu (Baumanis, Mednis 1985; Celmiņš et al. 1993; Baumanis, Celmiņš 1995; Celmiņš, Baumanis 1998, 2000; OFK nepublicētie materiāli).

Garums: 22-25 cm, spārnu izpletums: 57-59 cm (Van Gils, Wiersma, Kirwan 2020).

Novērojumi

Saīsinājumi

Novērojumi ārpus Lubāna apkaimes
Vecdaugava, Ri, 1982, 24-Mai, 1. I.Deņisovs.
Pļaviņas, Ai, 1992, 4-Jūn, 1. A.Celmiņš u.c.
Kolka, Ta, 1993, 8-Mai, 1 liedagā. J.Baumanis, A.Celmiņš.
Doles sala, Ri, 1994, 6-Mai, 1. R.Matrozis.
Kaltene, Ta, 1994, 4-Jūn, 1. A.Ranner u.c.
Rūjas zivju dīķi, Vm, 1997, 25-26-Mai, 2. A.Misa.
Gaujas grīva, Ri, 1999, 9-Okt, 1 liedagā. V.Vintulis.
Bērzciems, Tu, 2002, 2-Jūn, 1 liedagā. M.Strazds u.c.
Rīgas TEC dīķi, 2004, 15-Jūl, 1. A.Zacmanis.
Mērsrags, Ta, 2005, 25-26-Jūl, 1 ad dienvidu pusē no ostas. V.Ādamsons, K.Millers, V.Roze u.c.
Lapmežciems, Tu, 2007, 24-25-Jūn, 1 Lapmežciema un Ragciema jūrmalā. M.Riherts.
Mērsrags, Ta, 2011, 31-Mai - 1-Jūn, 1. J.Jansons, A.Mankus.
Ainaži, Lm, 2016, 1-5-Sep, 1. J.Vīgulis, I.Jakovļevs u.c.
Liepājas ez., 2018, 11-Aug, 1 jaunais putns (1cy) uz Golodova dambja. S.Bērziņa.
Lielupes grīva, Jm, 2020, 30-Aug (7:40), 1 jaunais putns (1cy). E.Gulbe (Dabasdati ar foto); visticamākais tas pats putns novērots vēlāk pievakarē (17:44) liedaga

posmā starp Lapmežciemu un Ragaciemu. O.Golubeva (Dabasdati ar foto).

Agrākie novērojumi pavasarī
Doles sala, Ri, 6-Mai-1994, 1. R.Matrozis.
Nagļi, Re, 8-Mai-1991, 1. S.Whiteley.
Kolka, Ta, 8-Mai-1993, 1. J.Baumanis, A.Celmiņš.
Lubāna apkārtne, Re, 10-Mai-1981, 3. J.Baumanis.

Vēlākie novērojumi rudenī
Gaujas grīva, Ri, 9-Okt-1999, 1. V.Vintulis.
Ainaži, Lm, 1-5-Sep-2016, 1. A.Vīgulis, I.Jakovļevs u.c.

Literatūra un internets

Baumanis J. 1982. Pelēkā tilbīte - Xenus cinereus (Güld.) - jauna putnu suga Latvijas faunā. - Retie augu un dzīvnieki: 40-41. Baumanis J. 1989. Dīķa tilbītes un pelēkās tilbītes ligzdošana Latvijā. - Putni dabā 2: 166-171. Baumanis J. Celmiņš A. 1995. Latvijas Ornitofaunistikas komisijas pārskats par 1993.-1994.g. - Putni dabā 5, 2: 71-81. Baumanis J., Mednis A. 1985. Latvijas ornitofaunistikas komisijas darbības pārskats (1978-1984). - Retie augu un dzīvnieki: 38-44. Celmiņš A., Baumanis J. 1998. Pārskats par retiem putniem Latvijā 1996.-97.gg. - Putni dabā 8, 2: 1-10. Celmiņš A., Baumanis J. 2000. Pārskats par retiem putniem Latvijā 1998.-99.gg. - Putni dabā 10, 3: 12-21. Celmiņš A., Baumanis J., Mednis A. 1993. List of Latvian Bird Species 1993. Riga. Van Gils J., P.Wiersma and G.M.Kirwan. 2020. Terek Sandpiper Xenus cinereus, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.tersan.01. Accessed 2 September 2020.

Terekija Xenus cinereus. Mērsrags, Talsu novads, 1-Jūn-2011. © Jānis Jansons.
bkm

Terekija Xenus cinereus. Mērsrags, Talsu novads, 1-Jūn-2011. © Jānis Jansons.
bkm

Terekija Xenus cinereus. Mērsrags, Talsu novads, 1-Jūn-2011. © Ainars Mankus.
bkm

Terekija Xenus cinereus. Mērsrags, Talsu novads, 1-Jūn-2011. © Jānis Jansons.
bkm

Terekija Xenus cinereus. Maničs (озеро Маныч), Kalmikija, Krievija, 8-Mai-2010, nepieaudzis putns (2cy). © Vladimirs Suščinskis.
bkm

Terekija Xenus cinereus. Liepājas ezers, Golodova dambis, 11-Aug-2018, jaunais putns (1cy). © Selga Bērziņa.
bkm

Terekija Xenus cinereus. Maničs (озеро Маныч), Kalmikija, Krievija, 17-Aug-2009, jaunais putns (1cy). © Vladimirs Suščinskis.
bkm

Terekija Xenus cinereus. Maničs (озеро Маныч), Kalmikija, Krievija, 19-Aug-2009, jaunais putns (1cy). © Vladimirs Suščinskis.
bkm

Terekija Xenus cinereus. Ainaži, Limbažu novads, 2-Sep-2016, jaunais putns (1cy). © Juris Vīgulis.