Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Pasaules populācijas lielākā daļa izvietojas Kanādas un NE Krievijas arktikā. Nelielā skaitā Grenlandē un neregulāri Špicbergenā. Putni no Kanādas ziemeļiem migrē ziemot pāri Atlantijai uz SW Āfrikas piekrasti, bet Aļaskas un NE Krievijas putni uz Klusā okeāna Peru piekrasti. Ģeogrāfiskās variācijas nelielas, izteiktas pasugas netiek atzītas (Olsen, Larsson 2004).

Novērošanas vietas

Šķeltastes kaija Xema sabini

Klusā okeāna piekraste Oregonas štatā ASV, 1-Mai-2010. © Thomas W. Johansen.

Latvijā reta ieceļotāja. Astoņi novērojumi (Grosse, Transehe 1929; Виксне 1983; Celmiņš, Baumanis 2000 un OFK nepubl. materiāli).

Garums: 33 cm (van Duivendijk 2011).

Novērojumi

Saīsinājumi

1. Lielvārde, Og, 1919, 23-Jūl, 1 ad nošauta uz Daugavas.

Datums pēc LDM eksemplāra etiķetes. J.Vīksne (1983) šo gadījumu datējis ar 28-Jūl, kas varbūt ņemts pēc A.Grosses un N.Transehe (1929)?

2. Vieta nav zināma, 1921 (vai 1922), 1 nošauta (avots jāprecizē).
3. Buļļi, Ri, 1938, 21-Okt, 1 nošauta. Antons un Roms.
4. Pape, Lp, 1998, 5-Nov, 2 jaunie putni (1g). A.Celmiņš, V.Roze, G.Graubics. ®
5. Pape, Lp, 2000, 6-Nov, 1g jaunais putns. V.Roze, H.Hofmanis.
6. Pape, Lp, 2000, 11-Nov, 2g nepieaudzis putns. M.Jaunzemis.
7. Pape, Lp, 2007, 21-Sep, 1g jaunais putns. M.Jaunzemis. Apstiprināts putni.lv konsultantu grupā
8. Pape, Lp, 2007, 15-Okt, 1g jaunais putns. K.Millers. Apstiprināts putni.lv konsultantu grupā

Literatūra un internets

BirdLife International. 2019. Species factsheet: Xema sabini. Retrieved from http://www.birdlife.org on 30 August 2019. Celmiņš A., Baumanis J. 2000. Pārskats par retiem putniem Latvijā 1998.-99.gg. - Putni dabā 10, 3: 12-21. Dabas muzeja kolekcija internetā. 2008. http://www.imuzejs.lv (skatīts 21.09.2008., tagad saite vairs nestrādā). van Duivendijk N. 2011. Advanced Bird ID Handbook. The Western Palearctic. New Holland. Grosse A., Transehe N. 1929. Verzeichnis der Wirbeltiere des Ostbaltischen Gebietes. - Arbeiten Naturf.-Ver. Riga. 18: 1-75. Olsen K.M., Larsson H. 2004. Gulls of North America, Europe and Asia. Виксне Я. 1983. Птицы Латвии - Территориальное размещение и численность. Под. ред. Я. Виксне, Рига, 106.

Labots 31 Dec 2019