Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Arktiskā tundra Krievijas Tālajos Austrumos, Aļaska, Kanādas galējie ziemeļi, Grenlande un Špicbergena. Putni no Kanādas un Atlantijas ziemeļiem migrē ziemot uz Āfrikas SW piekrasti, bet Aļaskas un Krievijas ligzdotāji uz Klusā okeāna Dienvidamerikas piekrasti (Olsen 2018). Četras maz izteiktas pasugas (Day, Stenhouse, Gilchrist 2020), Latvijā visticamākais ieklejo Grenlandes ligzdotāji - nominālā pasuga X.s.sabini.

Novērošanas vietas
Birds of the World

Šķeltastes kaija Xema sabini

Klusā okeāna piekraste Oregonas štatā ASV, 1-Mai-2010. © Thomas W. Johansen.

Latvijā reta ieceļotāja. Seši novērojumi (Grosse, Transehe 1929; Celmiņš, Baumanis 2000; Putni.lv krājums). Uzskaitījumā nav iekļauti divi agrāk publicēti novērojumi. Viens no tiem īsi pieminēts Rīgas Dabaspētnieku biedrības sanāksmes apskatā (Anon. 1924) un to ir citējis arī J.Vīksne (1983), bet novērojums nav minēts Austrumbaltijas mugurkaulnieku katalogā (Grosse, Transehe 1929). Par šo novērojumu zināms tikai tas, ka putns "noķerts" (eine bei uns erbeutete Schwalbenmöwe). Nav informācijas ne par vietu, ne datumu. Dabaspētnieku biedrības sanāksme notika 1922. gada janvārī (Anon. 1924). Otrā gadījumā, citējot J.Vīksni (1983): "... в Музее природы Латвийской ССР имеется особь, добытая 21.10.1938 около нас. п. Булли", bija nepareizi noteikta suga. Apskatot eksemplāru Latvijas Dabas muzejā 2021. gada oktobrī konstatēts, ka tas ir mazā ķīra jaunais putns (inventarizāciju veica D.Boiko un U.Piterāns).

Garums: 27-33 cm, spārnu izpletums: 81-87 cm (Day, Stenhouse, Gilchrist 2020).

Novērojumi

Saīsinājumi

1. Lielvārde, Og, 1919, 28-Jūl, 1 ad nošauta uz Daugavas.
2. Pape, Lp, 1998, 5-Nov, 2 jaunie putni (1cy). A.Celmiņš, V.Roze, G.Graubics. ®
3. Pape, Lp, 2000, 6-Nov, 1 jaunais putns.(1cy) V.Roze, H.Hofmanis.
4. Pape, Lp, 2000, 11-Nov, 1 nepieaudzis putns (2cy). M.Jaunzemis.
5. Pape, Lp, 2007, 21-Sep, 1 jaunais putns (1cy). M.Jaunzemis. Apstiprināts putni.lv konsultantu grupā
6. Pape, Lp, 2007, 15-Okt, 1 jaunais putns (1cy). K.Millers. Apstiprināts putni.lv konsultantu grupā

Apskatā izmantota informācija no Ruslana Matroža vēsturisko materiālu krājuma.

Literatūra un internets

Anon. 1924. 112 ordentliche Versamlung am 16. Januar 1922. Korrespondenzblatt d. Naturf.- Ver. zu Riga 58: 52. Celmiņš A., Baumanis J. 2000. Pārskats par retiem putniem Latvijā 1998.-99.gg. - Putni dabā 10, 3: 12-21. Day R.H., I.J.Stenhouse and H.G.Gilchrist. 2020. Sabine's Gull Xema sabini, version 1.0. In Birds of the World (S.M.Billerman, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.sabgul.01. Accessed 26 June 2023. Grosse A., Transehe N. 1929. Verzeichnis der Wirbeltiere des Ostbaltischen Gebietes. - Arbeiten Naturf.-Ver. Riga. 18: 1-75. Olsen K.M. 2018. Gulls of the World. A Photographic Guide. Helm. Виксне Я. 1983. Вилохвостая чайка. Птицы Латвии - Территориальное размещение и численность. Под. ред. Я. Виксне, Рига, 106.