Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Izplatīta visā Eiropā un tālāk uz austrumiem Kazahstānā, Sibīrijas dienvidu daļā, Mongolijā, N Ķīnā un Tālajos Austrumos. Sastopama arī Turcijā un NW Irānā. Ziemo Rietumeiropā, Vidusjūras reģionā, Tuvajos Austrumos un Ķīnā. Ģeogrāfisku variāciju nav (Wiersma, Kirwan, Sharpe 2020).

Pavasarī ierodas ligzdotāji

Vasarā visā teritorijā

Rudenī aizceļo

Ziemo reti, tomēr var palikt lielākā skaitā siltās ziemās

Birds of the World

Ķīvīte Vanellus vanellus

Sātiņi, Saldus novads, 11-Mai-2009. © Ainars Mankus.

Latvijā veiktie ieraksti
xeno-canto krājums

Detalizētāka informācija XC saitēs
Vienmēr labāk ar austiņām

Latvijā parasta ligzdotāja un caurceļotāja. Siltās ziemās paliek ziemot rietumu daļā, īpaši jūras piekrastei tuvos laukos. Ziemotāju skaits tomēr nav īpaši liels. Lielākais skaits (ap 2500) novērots 2018. gada janvārī Užavas laukos (skat. uzskaitījumu zemāk).

Garums: 28-31 cm, spārnu izpletums: 82-87 cm (Snow, Perrins 1998).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrāko pavasara migrantu novērojumi līdz 2024. gada pavasarim
Alsungas pagasts, Ku, 1-Feb-2018, 2 pie ceļa Alsunga-Jūrkalne. U.Zaļkalns (Dabasdati).
Sātiņi, Sa, 2-Feb-2020, 1 (dzirdēta balss un redzēta lidojumā). K.Auziņš (Dabasdati).
Nīcas lauki, Lp, 4-Feb-2024, 10. I.Pērkone (Dabasdati).
Skrundas pagasts, Ku, 7-Feb-2016, 6 un 1 divās dažādās vietās Jaunmuižas apkaimē. V.Farnasts (Dabasdati), E.Zeltiņš (Dabasdati).
Priekule / Gavieze, Lp, 8-Feb-2004, 2 uz lauka starp minētajām vietām. R.Rekmanis.
Jaunmuiža, Ku, 12-Feb-2022, 19. V.Farnasts (Dabasdati).
Eimuru lauki, Ri, 13-Feb-2023, 1 pārlido. I.Deņisovs (Dabasdati).
Nīcas lauki, Lp, 15-Feb-2014, 4. K.Millers.

Agrāko pavasara migrantu novērojumi Austrumlatvijā*
Nagļi, Re, 17-Feb-2020, 7. A.Jesko (Dabasdati).
Dviete, Da, 19-Feb-2014, 1. G.Skrimblis.
Viļaka, Bl, 22-Feb-1990. V.Bukšs (Dabasdati).
Litenes pagasts, Gu, 27-Feb-2008, 6. E.Kantāns.
Vagulāni, Jk, 27-Feb-2008, 2. A.Pērkons.

*) Pēc administratīvā iedalījuma līdz 2009. gadam - Alūksnes, Balvu, Daugavpils, Gulbenes, Jēkabpils, Krāslavas, Ludzas, Madonas, Preiļu, Rēzeknes un Valkas rajoni.

Pavasara migrantu skaits (vismaz 300)

Februāris
Užavas lauki, Ve, 19-Feb-2024, 500. M.Kilups (Dabasdati).
Nīcas lauki, Lp, 19-Feb-2024, 450. E.Smislovs (Dabasdati).

Marts
Nīcas lauki, Lp, 19-Mar-2008, ap 2000. K.Millers.
Užavas lauki, Ve, 4-Mar-2017, ap 2000 vienā barā. K.Millers, I.Grīnerte.
Pienavas lauki, Tu, 9-Mar-2019, 800 lokāli vienā barā kopā ar vismaz 6 dzeltenajiem tārtiņiem. K.Millers.
Barkava, Ma, 27-Mar-2000, 512 uzskaitītas austrumu pusē no Barkavas. A.Celmiņš, I.Krams.
Salacas paliene, Vm, 20-Mar-2007, 500 pie Sēļiem. A.Klepers.
Bozēnu lauki, Ma, 26-Mar-2014, 400 kompaktā barā. G.Grandāns, U.Ļoļāns.
Svētes lauki, Jl, 16-Mar-2002, 300. M.Kilups, A.Klepers.

Agrākais ligzdošanas novērojums
Nīca, Lp, 22-Mar-2007, atrasta ligzda ar 2 olām. K.Millers.

Skaits jūlijā - augustā (vismaz 500)
Nagļi, Re, 28-Jūl-2014, 2300 (2500) putnu liels bars lidojumā pāri Orenīšu dīķiem. I.Deņisovs (Dabasdati).
Nīcgales pagasts, Da, 22-Jūl-2019, 1700 kompaktā barā uz sēres Daugavā. G.Grandāns.
Līksnas pagasts, Da, 12-Jūl-2016, vismaz 1400 uz sēres Daugavā. A.Erts.
Arones lauki, Da, 2-Aug-2016, vismaz 800 (600 vienā barā + 200 izklaidus). A.Erts.
Codes pagasts, Ba, 22-Aug-2022, 800 Bauskas rietumu pusē. E.Laucis (Dabasdati).
Blome, Vk, 21-Aug-2014, 700 arumos. G.Grandāns.
Ezere, Sa, 7-Jūl-2007, 600 arumos laukā „Garozpurvs”. M.Jaunzemis.
Smiltenes pagasts, Vk, 13-Aug-2022, 500 (550) Smiltenes ziemeļu pusē. A.Kamenska (Dabasdati).
Nagļi, Re, 17-Jūl-1974, ap 500 zivju dīķos. J.Baumanis.
Koša ezera apkārtne, Da, 8-Jūl-2011, vismaz 500. A.Erts.

Skaits rudenī - decembrī (vismaz 1000)

Septembris
Skrunda, Ku, 17-Sep-2005, 3000 dīķos. D.Boiko.
Skrunda, Ku, 14-Sep-2016, 3000 dīķos. R.Rekmanis.
Sātiņi, Sa, 18-Sep-2014, vismaz 2500 dīķī Liekna II. K.Millers, I.Grīnerte.
Sātiņi, Sa, 20-Sep-2017, vismaz 2500 dīķos. K.Millers.
Blomes lauki, Vk, 20-Sep-2014, 2000. G.Grandāns (Dabasdati).
Nagļi, Re, 26-Sep-2010, 1701 Orenīšu-Drabāku nodaļas dīķos. A.Kuročkins, R.Matrozis, V.Smislovs.
Jaunbērzes pagasts, Do, 6-Dep-2022, 1350 (1500) kopā ar mājas strazdiem. J.Bormeisters (Dabasdati).
Kamārces pļavas, Ve, 15-Sep-2008, 1000. E.Lediņš, K.Sams (tikpat 18-Sep. K.Millers).
Smiltenes pagasts, Vk, 4-sep-2022, 900 (1000) Brutuļu apkārtnē. A.Kamenska (Dabasdati).

Oktobris
Nagļi, Re, 19-Okt-2008, 5000 Orenīšu-Drabāku nodaļas dīķos (ar centru 3., 4., 5. dīķis). A.Avotiņš, A.Avotiņš.
Skrunda, Ku, 10-Okt-2020, 4090 dīķos. E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati).
Sātiņi, Sa, 11-Okt-2014, 3000 kopā Grebūtnieku dīķī un Lieknas dīķos. J.Jansons (Dabasdati).

Novembris
Sātiņi, Sa, 29-Nov-2012, 3000 dīķos. K.Millers.
Užavas lauki, Ve, 10-Nov-2012, vismaz 2000. K.Millers.
Padones lanka, Lp, 17-Nov-2008, 2000. R.Rekmanis.
Skrunda, Ku, 25-Nov-2013, vismaz 1000 dīķos. I.Mārdega, M.Strazds, I.Bojāre.
Pilsrundāle, Ba, 7-Nov-2017, vismaz 1000. E.Laucis.
Skrunda, Ku, 15-Nov-2015, ap 1000 dīķos. R.Rekmanis.

Decembris (vismaz 40)
Nīcas lauki, Lp, 22-Dec-2017, 2500 (vairāku baru kopsumma). K.Millers, I.Grīnerte.
Užavas lauki, Ve, 5-Dec-2017, 1500. G.Grandāns.
Nīcas lauki, Lp, 31-Dec-2011, 500 lokāli (vairāku baru kopsumma). K.Millers.
Sātiņi, Sa, 4-Dec-2011, 142. M.Jaunzemis.
Džūkstes pagasts, Tu, 2-Dec-2020, 85 uz lauka Sudrabiņu kapu apkārtnē. K.Millers.
Kursīšu pagasts, Sa, 25-Dec-2011, 55 uz ziemāju lauka pie Saldus - Ezeres ceļa. M.Jaunzemis.
Jaunmuiža, Ku, 25-30-Dec-2011, 49 uz lauka. V.Farnasts.
Draudzība, Sa, 4-Dec-2011, 45 lokālas uz lauka. M.Jaunzemis.

Pirmie potenciālu ziemotāju novērojumi decembrī - janvārī (visi zināmie līdz 2006. gada janvāra beigām)
Rumbula, Rp, 21-Dec-1996, 1 (Matrozis 1997).
Lauteri, Lm, 2-Dec-1997, 1. U.Lipsbergs.
Sātiņi, Sa, 4-Dec-2000, 48 Silzemju dīķī. M.Jaunzemis.
Slampes pagasts, Tu, 11-Jan-2001, 1 Melnragu rīkles pļavās. J.Učelnieks.

Novērojumi janvārī sākot ar 2007. gadu (visi zināmie)
Mazdzērves apkaime, Lažas pagasts, Lp, 13-Jan-2008, 1-S. K.Millers.
Liepājas ezers, 4-Jan-2009, 1 lidojumā ezera N galā. F.Slišāns.
Kursīšu pagasts, Sa, 1-Jan-2012, 80 uz lauka pie Saldus - Ezeres ceļa (kopš 25-Dec, kad šai vietā ziņoti 55 īpatņi. M.Jaunzemis). M.Tīrums.
Nīcas lauki, Lp, 1-5-Jan-2012, 300. K.Millers, M.Jaunzemis; 6-Jan, 150. U.Piterāns, R.Rekmanis (Dabasdati).
Ziras, Ve, 2-Jan-2012, 62. A.Kleprs u.c. (Dabasdati).
Lažas pagasts, Lp, 3-Jan-2012, 44 lokāli. R.Rekmanis (Dabasdati).
Užavas lauki, Ve, 7-Jan-2012, 70 lidojumā uz SSE. K.Millers.
Užavas lauki, Ve, 8-Jan-2012, 50. M.Jaunzemis; 10-Jan, 34. R.Rekmanis; 11-Jan, 1. S.Rabkevičs, A.Platais (Dabasdati).
Skrunda, Ku, 5-Jan-2014, 1 zivju dīķos. U.Piterāns (Dabasdati).
Salacgrīva, Lm, 5-Jan-2014, 1 liedagā Salacgrīvas apkārtnē. G.Grandāns.
Glūdas pagasts, Jl, 2-Jan-2018, 50 (60). V.Jaunzemis (Dabasdati).
Zorģi-Rosme, Ba, 3-Jan-2018, 150 divos bariņos uz lauka un gaisā. E.Laucis (Dabasdati).
Užavas lauki, Ve, 4-Jan-2018, 520 (560) skaitot foto. M.Tīrums (Dabasdati); 5-Jan, ap 2000. A.Klepers (Dabasdati); 7-Jan, vismaz 2500. K.Millers, I.Grīnerte.
Dunduru pļavas, Tu, 5-Jan-2018, 17. E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati).
Vītņu pļavas, Lp, 7-Jan-2018, 90 (100). V.Jaunzemis (Dabasdati).
Alejas, Ri, 8-Jan-2018, 10-WSW. K.Millers.
Papes ezera N gals, Lp, 10-Jan-2018, 31. K.Millers, I.Mednis.
Ezere, Sa, 20-Jan-2018, 3. V.Jaunzemis (Dabasdati).
Nīcas lauki, Lp, 20-21-Jan-2023, 60 (70). M.Kilups u.c. (Dabasdati 1, 2, 3, 4).

Literatūra un internets

Matrozis R. 1997. Ziemojošas ķīvītes novērojums Rīgas nomalē. Putni dabā 7, 2: 32. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press. Wiersma P., G.M.Kirwan and C.J.Sharpe. 2020. Northern Lapwing Vanellus vanellus, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.norlap.01. Accessed 21 October 2020.

Ķīvīte Vanellus vanellus. Svētes lejteces lauki pie Jelgavas, 24-Mar-2007. © Agris Krusts.
bkm

Ķīvīte Vanellus vanellus. Sātiņi, Saldus novads, 26-Apr-2010. © Jānis Jansons.
bkm

Ķīvīte Vanellus vanellus. Valguta polder, Tartumaa, Igaunija, 10-Jūn-2013. © Ainars Mankus.
bkm

Ķīvīte Vanellus vanellus. Sātiņi (Pļavnieku II dīķis), Saldus novads, 20-Jūl-2014. © Jānis Jansons.
bkm

Ķīvīte Vanellus vanellus. Sātiņi (Pļavnieku II dīķis), Saldus novads, 20-Jūl-2014. © Jānis Jansons.
bkm

Ķīvīte Vanellus vanellus. Sātiņi, Saldus novads, 5-Sep-2010 (vecums ?). © Jānis Jansons.
bkm

Ķīvīte Vanellus vanellus. Sātiņi, Saldus novads, 20-Sep-2009, terciārās spalvas nodilušas, krūšu josla drīzāk melna (pieaugušais putns ?).
© Ainars Mankus.
bkm

Ķīvīte Vanellus vanellus. Sātiņi (Silzemju dīķis), Saldus novads, 28-Okt-2012. © Jānis Jansons.
bkm

Ķīvīte Vanellus vanellus. Sātiņi (Pļavnieku II dīķis), Saldus novads, 20-Jūl-2014, jaunais putns (1cy). © Jānis Jansons.
bkm

Ķīvīte Vanellus vanellus. Sātiņi (Pļavnieku II dīķis), Saldus novads, 20-Jūl-2014, jaunais putns (1cy). © Jānis Jansons.
bkm

Ķīvītes Vanellus vanellus. Eimuru lauki, Ādažu pagasts, 27-Mar-2021. © Igors Deņisovs.
bkm

Ķīvīte Vanellus vanellus. Aizraķe, Liepājas ezera dienvidu gals, 7-Jūl-2012. © Jānis Jansons.
bkm

Ķīvīte Vanellus vanellus. Vecdaugava, Rīga, 26-Jūl-2006. © Igors Deņisovs.
bkm

Ķīvītes Vanellus vanellus. Aizpute, 7-Okt-2022. © Ainars Mankus.
bkm

Ķīvītes Vanellus vanellus. Nīcas pagasts, 8-Dec-2006, ļoti vēlu rudens migrantu bars (attēlā daļa no 192 īpatņu bara). © Kārlis Millers.