Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Izplatīta visā Eiropā un tālāk uz austrumiem Kazahijā, Sibīrijas dienvidu daļā, Mongolijā, N Ķīnā un Tālajos Austrumos. Sastopama arī Turcijā un NW Irānā. Ziemo Rietumeiropā, Vidusjūras reģionā, Tuvajos Austrumos un Ķīnā. Ģeogrāfisku variāciju nav (Wiersma, Kirwan, Sharpe 2020).

Pavasarī ierodas ligzdotāji

Vasarā visā teritorijā

Rudenī aizceļo

Ziemo reti, tomēr var palikt lielākā skaitā siltās ziemās

Birds of the World

Ķīvīte Vanellus vanellus

Sātiņi, Saldus novads, 11-Mai-2009. © Ainars Mankus.

Balss (naktī ligzdošanas vietā). Valles pagasts, Bauskas novads, 3-Jūn-2006. © Agris Celmiņš (17).

Balss (naktī ligzdošanas vietā). Valles pagasts, Bauskas novads, 26-Mar-2007. © Agris Celmiņš (26).

Latvijā parasta ligzdotāja un caurceļotāja. Reti pārziemo (Vāveriņš 1992; Matrozis 1997).

Garums: 28-31 cm, spārnu izpletums: 82-87 cm (Snow, Perrins 1998).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrāko pavasara migrantu novērojumi līdz 2017. gada februārim
Skrundas pagasts, Ku, 7-Feb-2016, 6 un 1 divās dažādās vietās Jaunmuižas apkaimē. V.Farnasts (Dabasdati), E.Zeltiņš (Dabasdati).
Priekule / Gavieze, Lp, 8-Feb-2004, 2 uz lauka starp minētajām vietām. R.Rekmanis.
Nīcas lauki, Lp, 15-Feb-2014, 4. K.Millers.
Nīcas lauki, Lp, 17-Feb-2017, 6. K.Millers.
Grobiņa, Lp, 17-Feb-2017, vismaz 12 uz lauka pie Rīgas-Liepājas šosejas starp Liepāju un Grobiņu. K.Millers.

Agrāko pavasara migrantu novērojumi Austrumlatvijā*
Nagļi, Re, 17-Feb-2020, 7. A.Jesko (Dabasdati).
Dviete, Da, 19-Feb-2014, 1. G.Skrimblis.
Viļaka, Bl, 22-Feb-1990. V.Bukšs (Dabasdati).
Litenes pagasts, Gu, 27-Feb-2008, 6. E.Kantāns.
Vagulāni, Jk, 27-Feb-2008, 2. A.Pērkons.

*) Pēc administratīvā iedalījuma līdz 2009. gadam - Alūksnes, Balvu, Daugavpils, Gulbenes, Jēkabpils, Krāslavas, Ludzas, Madonas, Preiļu, Rēzeknes un Valkas rajoni.

Skaits pavasarī (vismaz 300)
Nīcas lauki, Lp, 19-Mar-2008, ap 2000. K.Millers.
Užavas lauki, Ve, 4-Mar-2017, ap 2000 vienā barā. K.Millers, I.Grīnerte.
Pienavas lauki, Tu, 9-Mar-2019, 800 lokāli vienā barā kopā ar vismaz 6 dzeltenajiem tārtiņiem. K.Millers.
Dunduru pļavas, Tu, 7-Apr-2011, 700. R.Matrozis, M.Kalniņš, A.Poppels.
Barkava, Ma, 27-Mar-2000, 512 uzskaitītas austrumu pusē no Barkavas. A.Celmiņš, I.Krams.
Sēļi, Vm, 20-Mar-2007, 500 Salacas palienē pie Sēļiem. A.Klepers.
Jaunmārupe, Ri, 4-Apr-2005, 400 uz lauka pie "Adieņu" mājām. A.Klepers.
Bozēnu lauki, Ma, 26-Mar-2014, 400 kompaktā barā. G.Grandāns, U.Ļoļāns.
Svētes lauki, Jl, 16-Mar-2002, 300. M.Kilups, A.Klepers.

Agrākais ligzdošanas novērojums
Nīca, Lp, 22-Mar-2007, atrasta ligzda ar 2 olām. K.Millers.

Skaits jūlijā - augustā (vismaz 300)
Nagļi, Re, 28-Jūl-2014, 2300 (2500) putnu liels bars lidojumā pāri Orenīšu dīķiem. I.Deņisovs (Dabasdati).
Nīcgales pagasts, Da, 22-Jūl-2019, 1700 kompaktā barā uz sēres Daugavā. G.Grandāns.
Līksnas pagasts, Da, 12-Jūl-2016, vismaz 1400 uz sēres Daugavā. A.Erts.
Arones lauki, Da, 2-Aug-2016, vismaz 800 (600 vienā barā + 200 izklaidus). A.Erts.
Blome, Vk, 21-Aug-2014, 700 arumos. G.Grandāns.
Ezere, Sa, 7-Jūl-2007, 600 arumos laukā „Garozpurvs”. M.Jaunzemis.
Nagļi, Re, 17-Jūl-1974, ap 500 zivju dīķos. J.Baumanis.
Koša ezera apkārtne, Da, 8-Jūl-2011, vismaz 500. A.Erts.
Galēni, Pr, 23-Jūl-2009, 463 (skaitītas fotogrāfijā). V.Pranks, M.Strazds.
Ikšķile, Og, 7-Jūl-2003, vismaz 300 uz aparta lauka. A.Zacmanis.

Skaits rudenī - decembrī

Septembris
Skrunda, Ku, 17-Sep-2005, 3000 dīķos. D.Boiko.
Skrunda, Ku, 14-Sep-2016, 3000 dīķos. R.Rekmanis.
Sātiņi, Sa, 18-Sep-2014, vismaz 2500 dīķī Liekna II. K.Millers, I.Grīnerte.
Sātiņi, Sa, 20-Sep-2017, vismaz 2500 dīķos. K.Millers.
Blomes lauki, Vk, 20-Sep-2014, 2000. G.Grandāns (Dabasdati).
Nagļi, Re, 26-Sep-2010, 1701 Orenīšu-Drabāku nodaļas dīķos. A.Kuročkins, R.Matrozis, V.Smislovs.
Kamārces pļavas, Ve, 15-Sep-2008, 1000. E.Lediņš, K.Sams (tikpat 18-Sep. K.Millers).
Smārde, Tu, 18-Sep-2004, 860 pie Ventspils šosejas 2,5 km W no Smārdes kroga. E.Puzulis.
Apriķi, Lp, 25-Sep-2010, 800 uz kāda lauka. K.Millers.

Oktobris
Nagļi, Re, 19-Okt-2008, 5000 Orenīšu-Drabāku nodaļas dīķos (ar centru 3., 4., 5. dīķis). A.Avotiņš, A.Avotiņš.
Skrunda, Ku, 10-Okt-2020, 4090 dīķos. E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati).
Sātiņi, Sa, 11-Okt-2014, 3000 kopā Grebūtniekā un Lieknas dīķos. J.Jansons (Dabasdati).
Cīrava, Lp, 25-Okt-2002, 470 dīķi Dzēkainī. R.Rekmanis.

Novembris
Sātiņi, Sa, 29-Nov-2012, 3000 dīķos. K.Millers.
Užavas lauki, Ve, 10-Nov-2012, vismaz 2000. K.Millers.
Padones lanka, Lp, 17-Nov-2008, 2000. R.Rekmanis.
Skrunda, Ku, 25-Nov-2013, vismaz 1000 dīķos. I.Mārdega, M.Strazds, I.Bojāre.
Pilsrundāle, Ba, 7-Nov-2017, vismaz 1000. E.Laucis.
Skrunda, Ku, 15-Nov-2015, ap 1000 dīķos. R.Rekmanis.
Ziru pagasts, Ve, 29-Nov-2017, 800. V.Šteinbergs (Dabasdati).
Piltenes pagasts, Ve, 15-Nov-2019, 600 uz lauka Dziļģu apkaimē. V.Šteinbergs (Dabasdati).
Nagļi, Re, 17-Nov-2008, 500-600 Orenīšu-Drabāku nodaļas dīķos. A.Avotiņš jun., G.Grandāns.
Slampe, Tu, 12-Nov-2012, ap 500 Kalnāju fermas laukos. M.Tīrums.
Piltenes pagasts, Ve, 17-Nov-2019, ap 450 laukos starp Gārdzi un Vecmuižciemu. A.Kuročkins, E.Smislovs (Dabasdati).
Kabile, Ku, 20-Nov-2008, 400 (divos baros 300+100 ar 0,5 km atstarpi). R.Lebuss.

Decembris
Nīcas lauki, Lp, 22-Dec-2017, 2500 (vairāku baru kopsumma). K.Millers, I.Grīnerte.
Užavas lauki, Ve, 5-Dec-2017, 1500. G.Grandāns.
Nīcas lauki, Lp, 31-Dec-2011, 500 lokāli (vairāku baru kopsumma). K.Millers.
Sātiņi, Sa, 4-Dec-2011, 142. M.Jaunzemis.
Džūkstes pagasts, Tu, 2-Dec-2020, 85 uz lauka Sudrabiņu kapu apkārtnē. K.Millers.
Kursīšu pagasts, Sa, 25-Dec-2011, 55 uz ziemāju lauka pie Saldus - Ezeres ceļa. M.Jaunzemis.
Jaunmuiža, Ku, 25-30-Dec-2011, 49 uz lauka. V.Farnasts.
Draudzība, Sa, 4-Dec-2011, 45 lokālas uz lauka. M.Jaunzemis.

Novērojumi janvārī
Slampes pagasts, Tu, 11-Jan-2001, 1 Melnragu rīkles pļavās. J.Učelnieks.
Mazdzērves apkaime, Lažas pagasts, Lp, 13-Jan-2008, 1-S. K.Millers.
Liepājas ezers, 4-Jan-2009, 1 lidojumā ezera N galā. F.Slišāns.
Kursīšu pagasts, Sa, 1-Jan-2012, 80 uz lauka pie Saldus - Ezeres ceļa (kopš 25-Dec, kad šai vietā ziņoti 55 īpatņi. M.Jaunzemis). M.Tīrums.
Nīcas lauki, Lp, 1-5-Jan-2012, 300. K.Millers, M.Jaunzemis; 6-Jan, 150. U.Piterāns, R.Rekmanis (Dabasdati).
Ziras, Ve, 2-Jan-2012, 62. A.Kleprs u.c. (Dabasdati).
Lažas pagasts, Lp, 3-Jan-2012, 44 lokāli. R.Rekmanis (Dabasdati).
Užavas lauki, Ve, 7-Jan-2012, 70 lidojumā uz SSE. K.Millers.
Užavas lauki, Ve, 8-Jan-2012, 50. M.Jaunzemis; 10-Jan, 34. R.Rekmanis; 11-Jan, 1. S.Rabkevičs, A.Platais (Dabasdati).
Skrunda, Ku, 5-Jan-2014, 1 zivju dīķos. U.Piterāns (Dabasdati).
Salacgrīva, Lm, 5-Jan-2014, 1 liedagā Salacgrīvas apkārtnē. G.Grandāns.
Glūdas pagasts, Jl, 2-Jan-2018, 50-60. V.Jaunzemis (Dabasdati).
Zorģi-Rosme, Ba, 3-Jan-2018, 150 divos bariņos uz lauka un gaisā. E.Laucis (Dabasdati).
Užavas lauki, Ve, 4-Jan-2018, 520 (560) skaitot foto. M.Tīrums (Dabasdati); 5-Jan, ap 2000. A.Klepers (Dabasdati); 7-Jan, vismaz 2500. K.Millers, I.Grīnerte.
Dunduru pļavas, Tu, 5-Jan-2018, 17. E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati).
Vītņu pļavas, Lp, 7-Jan-2018, 90 (100). V.Jaunzemis (Dabasdati).
Alejas, Ri, 8-Jan-2018, 10-WSW. K.Millers.
Papes ezera N gals, Lp, 10-Jan-2018, 31. K.Millers, I.Mednis.
Ezere, Sa, 20-Jan-2018, 3. V.Jaunzemis (Dabasdati).

Literatūra un internets

Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press. Vāveriņš G. 1992. Latvijas ziemojošo putnu izplatība un skaits. Diplomdarbs. LU, Rīga. Matrozis R. 1997. Ziemojošas ķīvītes novērojums Rīgas nomalē. Putni dabā 7, 2: 32. Wiersma P., G.M.Kirwan and C.J.Sharpe. 2020. Northern Lapwing Vanellus vanellus, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.norlap.01. Accessed 21 October 2020.

Ķīvīte Vanellus vanellus. Svētes lejteces lauki pie Jelgavas, 24-Mar-2007. © Agris Krusts.
bkm

Ķīvīte Vanellus vanellus. Sātiņi, Saldus novads, 26-Apr-2010. © Jānis Jansons.
bkm

Ķīvīte Vanellus vanellus. Valguta polder, Tartumaa, Igaunija, 10-Jūn-2013. © Ainars Mankus.
bkm

Ķīvīte Vanellus vanellus. Sātiņi (Pļavnieku II dīķis), Saldus novads, 20-Jūl-2014. © Jānis Jansons.
bkm

Ķīvīte Vanellus vanellus. Sātiņi (Pļavnieku II dīķis), Saldus novads, 20-Jūl-2014. © Jānis Jansons.
bkm

Ķīvīte Vanellus vanellus. Sātiņi, Saldus novads, 5-Sep-2010 (vecums ?). © Jānis Jansons.
bkm

Ķīvīte Vanellus vanellus. Sātiņi, Saldus novads, 20-Sep-2009, terciārās spalvas nodilušas, krūšu josla drīzāk melna (pieaugušais putns ?).
© Ainars Mankus.
bkm

Ķīvīte Vanellus vanellus. Sātiņi (Silzemju dīķis), Saldus novads, 28-Okt-2012. © Jānis Jansons.
bkm

Ķīvīte Vanellus vanellus. Sātiņi (Pļavnieku II dīķis), Saldus novads, 20-Jūl-2014, jaunais putns (1cy). © Jānis Jansons.
bkm

Ķīvīte Vanellus vanellus. Sātiņi (Pļavnieku II dīķis), Saldus novads, 20-Jūl-2014, jaunais putns (1cy). © Jānis Jansons.
bkm

Ķīvīte Vanellus vanellus. Aizraķe, Liepājas ezera dienvidu gals, 7-Jūl-2012. © Jānis Jansons.
bkm

Ķīvīte Vanellus vanellus. Vecdaugava, Rīga, 26-Jūl-2006. © Igors Deņisovs.
bkm

Ķīvīte Vanellus vanellus. Nīcas pagasts, 8-Dec-2006, ļoti vēlu rudens migrantu bars (attēlā daļa no 192 īpatņu bara). © Kārlis Millers.

Labots 14 Jul 2021