Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Plaši izplatīta Eiropas rietumos, dienvidos un centrālajā daļā. Uz ziemeļiem sasniedz Dāniju, daži pāri arī Zviedrijas dienvidos. Areāla austrumu robeža iesniedzas Lietuvā, Baltkrievijā un Ukrainā (BirdLife International 2018). Ārpus Eiropas visā Āfrikā, ziemeļu un dienvidu Amerikā un Austrālijā. Mazāks areāls Āzijā, kur sastopama vienīgi Tuvajos Austrumos un kontinenta dienvidu daļā - Indijā, Ķīnas dienvidos, Indoķīnas pussalā un salās starp kontinentu un Austrāliju. Ziemo ligzdošanas areālā, taču mēdz klejot samērā tālu prom no ligzdošanas vietām, par ko liecina arī novērojumi Latvijā. Izdala līdz 28 pasugas, taču to statuss un izplatība daudzos gadījumos neskaidra (Marti et al. 2020). Latvijā agrāk ligzdoja un tagad reti ieklejo T.a.guttata. Vienā gadījumā novērotais putns drīzāk atbilst pasugai T.a.alba.

Birds of the World

Plīvurpūce Tyto alba alba

Mētriena, Madonas novads, 13-Dec-2003. © Andris Avotiņš.

Kopš pēdējās zināmās ligzdošanas 1950-tajos gados novērota vienu reizi 1962. gadā un pēc tam vairāk kā 30 gadus plīvurpūce Latvijā netika konstatēta. Domājams, ka šajā periodā plīvurpūces areāls bija sašaurinājies un attālinājies no Latvijas. Pirmais nākamais novērojums bija 1996. gadā, pēc tam vēl viens 1997. gadā (skat. uzskaitījumu zemāk). XXI gs. zināmi 12 novērojumi, tajā skaitā pierādīta ligzdošana Kapsēdē 2022. gadā. Periodā kopš 1996. gada trīs no pūcēm bija gredzenotas Vācijā, apliecinot ieklejošanu no ligzdošanas areāla dienvidrietumos. Pasuga (ja izdevies noteikt) guttata - Latvijai vistuvāk sastopamā. 2003. gadā novērotais putns drīzāk atbilst pasugai alba (attēlā augstāk).

Garums: 29-44 cm (Marti et al. 2020), spārnu izpletums: 85-93 cm (Snow, Perrins 1998).

Zināmie novērojumi XIX-XXI gadsimtā

Saīsinājumi

Ventspils (Windau), 1824, eksemplārs nodots Kurzemes Provinces muzejam Jelgavā (Mitau). Iegūšanas vieta pēc A.Grosses un N. von Transehe (1929): "1824 ein Exemplar aus Windau C von Kollegienrat von Freymann im Museum Mitau eingeliefert (Th Bodneek, brieflich)". Atsaucoties uz to pašu publikāciju, grāmatā "Птицы Латвии - Территориальное размещение и численность" šī eksemplāra iegūšanas vieta kļūdaini minēta Kuldīga (Граубицс 1983).

Kandava, Tu, 1929, 17-Okt. 1 nošauta Vitenberga rijā un eksemplārs sākotnēji atradās Skolu muzejā (Grigulis 1930, 1936), tagad
Zvārde, Sa, 1930, ziema, 1 dzīvu sagūstījis Zvārdes mežzinis (K.Griguļa nepublicēts manuskripts 1957; Граубицс 1983).
Meitene, Jl, 1933, 27-Okt, 1 iegūta. Vieta pēc LDM. Citos avotos vieta pretrunīga: "bei Bauska" (Grosse 1939) un "Лиелплатоне" (Граубицс 1983). Eksemplārs
Skrīveri, Ai, 1935, februāris. 1 nošauta siena šķūnī (Grigulis 1936). G.Graubics (1983) dod precīzu datumu - 15.2.1935.
Olaine, Ri, 1947, 2-Mar, 1 nošauta (K.Griguļa nepublicēts manuskripts 1957; Граубицс 1983).

Vētrasmuiža, bijušais Jelgavas rajons

1947, 10-Jūn, 2 ad (T un M) un rijā atrasta ligzda ar 3 pull (nodoti Rīgas Zooloģiskajam dārzam) un 1 vanckaru. U.Roze.
1948, 28-Jūn, gredzenoti 3 pull (ligzdā arī 1 vanckars). U.Roze (Dabasdati ar foto).
1949, 5-Jūn, gredzenoti 4 pull, kā arī noķerti abi ad (T un M) U.Roze (gredzenošanas atskaite).
1950, 22-Jūn, gredzenoti 3 pull. I.Jepančincevs (gredzenošanas atskaite).
1951, 20-Jūn, gredzenoti 6 pull un 1 ad, kas noķerta uz ligzdas. U.Roze (gredzenošanas atskaite).

Dobele

1947, ligzdošana (Тауриньш, Вилкс 1949; Вилкс 1953).
1948, ligzdošana (Тауриньш, Вилкс 1949; Вилкс 1953).
1949, 24-Jūn, pilsdrupās apgredzenoti 4 pull. I.Jepančincevs (gredzenošanas atskaite).

1950-to gadu otrajā pusē uzturējas pilsdrupās. Publikācijas teksts: "pirms dažiem gadiem neapzinīgi jaunieši sarīkoja plīvurpūces medības Dobeles pilsdrupās" (Ursts 1960).

Bīriņu apkaime, Ri, 1952, 7-Feb, 1 nošauta Bīriņu ciema padomes teritorijā (Бриедис 1955).
Ausma, Jl, 1952, datums jāprecizē, iespējams 7-Okt (Граубицс 1983).
Kuldīgas apkaime, 1954, 2-Feb, 1 novērota pamestā ēkā (A.Ķemlers, A.Avotiņš - nepublicēts raksts).
Ausma, Jl, 1962, 20-Mar (Граубицс 1983). Eksemplārs (M) LU Zooloģijas muzejā (R.Matroža informācija 2006. gada martā).
Birži, Jk, 1996, 22-Jan, 1 jaunais putns (1cy) atrasts beigts ar Vācijas gredzenu (gredzenota kā mazulis ligzdā) (Celmiņš, Baumanis 1998). ®
Zālīte, Ba, 1997, ziema, atrasta beigta (Celmiņš, Baumanis 1998). ®
Pape, Lp, 2002, 19-Okt, 1 noķerta tīklā, pasuga guttata. G.Graubics u.c.

Marijas, Lp, 2003, 8-Mar, 1 atsaucās uz meža pūces ieraksta atskaņošanu pie fermām, kas starp Marijām un Dubeņmuižu (01:30). Noteikta tikai pēc balss, vizuāli nav redzēta. R.Rekmanis u.c.

Jaunborne, Da, 2003, decembra sākumā 1 tupēja uz statujas galvas zem nojumes pie Jaunbornes katoļu baznīcas. Atpazīta pēc bukleta "Pūces". OFK ziņojumā noteikšanas pazīmes nav dotas. V.Baranovskis, A.Baranovskis, J.Baranovskis.

Mētriena, Ma, 2003, 13-Dec (un kādas 5 dienas pirms tam), 1 novērota ceplī pie "Brīvniekiem" - visticamākais pasuga alba (attēlā augstāk). E.Dumpe, A.Avotiņš u.c.
Pape, Lp, 2008, 25-Sep, 1 jaunais putns (1cy) noķerts tīklā ezermalā, pasuga guttata. G.Grandāns u.c.

Rude, Lp, 2008, 15-Okt, 1 jaunais putns (1cy) atrasts beigts ar Vācijas gredzenu (gredzenota kā mazulis ligzdā 5-Jūl-2008 pie Thuringen). Putnu atrada Rudes pamatskolas skolēni. Latvijas putnu gredzenošanas centra informācija.

Lauteri, Lm, 2008, 3-Nov, 1 jaunais putns (1cy) noķerts, pasuga guttata. G.Graubics.

Liepupe, Lm, 2009, 2-Jan, 1 noķerta ielidojusī kūtī ar Vācijas gredzenu (gredzenota kā mazulis ligzdā 24-Jūn-2008 pie Dessau-Mosigkau). Ē.Brože. Nākamajā dienā novārgusi nogādāta Rīgas Zooloģiskajā dārzā, kur nobeidzās naktī uz 4-Jan (evakuāciju organizēja G.Graubics un I.Līdaka). Autopsijā noteikta kā M, pasuga guttata (V.Roze).

Pape, Lp, 2015, 29-Okt, 1 noķerta, pasuga guttata. V.Jaunzemis, A.Jaunzemis, T.Endziņš u.c.
Lauteri, Lm, 2018, 5-Nov, 1 jaunais putns (1cy) noķerts, pasuga guttata. G.Graubics, J.Lipsbergs u.c.
Jūrmalciems, Lp, 2020, 18-Okt, 1 jaunais putns (T 1cy) noķerts, pasuga guttata. B.Rubene, J.Cibuļa, I.Brediks, P.Daknis.

Kapsēde, Lp, 2022. Pierādīta ligzdošana. Divu plīvurpūču klātbūtne konstatēta maijā, bet iepējams bija jau aprīlī. Mēģinājumi pierādīt ligzdošanu vasarā nebija pārliecinoši, bet to jau varēja uzskatīt par ticamu. Pārliecinošs pierādījums ligzdošanai iegūts oktobra vidū, kad dokumentēta jaunā putna barošana. Nakts video ierakstā redzams kā pūce pielido dobumam ēkas sienā un nodod peli otrai pūcei, kura lūkojas no dobuma. 22-Okt caur minēto dobumu ēkas bēniņos saskatīts (uzņemts video) viens pilnīgi pieaudzis putns. Tā vecumu nevar droši noteikt, bet nebūtu jāšaubās, ka tas ir jaunais putns (1cy). Jaunā putna balss pēdējo reizi dzirdēta 30-Okt. M.Dīcmanis u.c.

Uzskaitījumā izmantota informācija no Ruslana Matroža vēsturisko materiālu krājuma.

Atradums D kategorijā
Liepāja, 2008, 18-Nov, atrastas atliekas jūrmalas liedagā - jaunais putns (1cy) pasuga guttata. F.Slišāns.

Literatūra un internets

Celmiņš A., Baumanis J. 1998. Pārskats par retiem putniem Latvijā 1996.-97.gg. - Putni dabā 8, 2: 1-10. Dabas muzeja kolekcija internetā. 2008. http://www.imuzejs.lv (skatīts 21.09.2008., tagad saite vairs nestrādā). Grigulis K. 1930. Plīvurpūce (Strix flammeo). Mednieks un Makšķernieks 6: 180-181. Grigulis K. 1936. Plīvurpūce. Daba un Zinātne 5: 155. Grigulis K. 1957. Nepublicēts manuskripts. Grosse A. 1939. Ergänzungen zur Wirbeltierfauna Lettlands. Korrespondenzblatt d. Naturf.- Ver. zu Riga 63: 32-38. Grosse A., Transehe N. 1929. Verzeichnis der Wirbeltiere des Ostbaltischen Gebietes. - Arbeiten Naturf.-Ver. Riga. 18: 1-75. Ķemlers A., Avotins A. (nepublicets raksts). Pūčveidīgie putni - Strigiformes - Kuldīgas apkārtnē. Marti C. D., A.F.Poole, L.R.Bevier, M.D.Bruce, D.A.Christie, G.M.Kirwan and J.S.Marks. 2020. Barn Owl Tyto alba, version 1.0. In Birds of the World (S.M.Billerman, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.brnowl.01. Accessed 23 August 2022. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press. Ursts A. 1960. Mums apkārt daudz skaistuma - saudzēsim un kopsim to. Brīvais darbs, 24. marts, 37: 4. Бриедис А.К. 1955. Новая граница обитания сипухи в Латвийской ССР. Природа 3: 121. Вилкс К.А. 1953. Колебание численности некоторых видов птиц Латвийской ССР за последние десятилетия. - Перелеты птиц в Европейской части СССР. Сб. докл. орнитол. конф. Рига, 183-195. Граубицс Г. 1983. Птицы Латвии - Территориальное размещение и численность. Под. ред. Я.Виксне, Рига, 125-126. Тауриньш Э.Я., Вилкс К.А. 1949. Список орнитофауны Латвийской ССР. Охрана природы 9: 52-73.

Plīvurpūce Tyto alba guttata. Papē noķerti putni: 20-Okt-2002 (pa kreisi, © Kārlis Millers) un 29-Okt-2015. © A.Jaunzemis.
bkm2008

Plīvurpūce Tyto alba guttata. Pape, 25-Sep-2008, jaunais putns (1cy). © Gundega Aizupiete.
bkm

Plīvurpūce Tyto alba guttata. Pape, 25-Sep-2008, jaunais putns (1cy). © Gundega Aizupiete.
bkm

Plīvurpūce Tyto alba guttata. Pape, 25-Sep-2008, jaunais putns (1cy). © Gundega Aizupiete.
bkmlauteri

Plīvurpūce Tyto alba guttata. Lauteri, Limbažu novads, 3-Nov-2008, jaunais putns (1cy). © Ingmārs Līdaka.
bkmliepaja

Plīvurpūce Tyto alba guttata. Liepāja, 18-Nov-2008, atrasta beigta jūrmalā. © Francis Slišāns un Kārlis Millers.