Žurku salas sudrabkaijas

Igors Deņisovs

Autora foto

SĀKUMS

Žurku sala atrodas pie Daugavas labā krasta ap 3,5 km no upes ietekas Rīgas jūras līcī. Iepretī salai krastā atrodas Rīnūžu ostas termināli. Sala ir izolēta, savienojuma ar krastu tai nav. Vistuvāk krastam (ap 100 m atālumā) ir salas dienvidu gals. Apmeklējot salu 2006. gada 23. aprīlī salā uzskaitītas 115-130 sudrabkaiju Larus argentatus ligzdas. Tajā skaitā arī kāda īpatnēja pāra ligzda, kurā vienam no putniem bija ļoti tumšas acis, rosinot aizdomas par tā radniecību ar Kaspijas kaiju Larus cachinnans. Nolūkā precizēt šī putna sugas piederību un ligzdošanas sekmes sala tika apmeklēta vēl divas reizes maijā. Šajā apskatā ievietotas fotogrāfijas, kas iegūtas apmeklējumu laikā. Pie attēliem ir īsi komentāri, īpaši attiecībā uz 'tumšacaino kaiju', taču tie nesniedz pārliecinošu skaidrojumu pār šīs kaijas taksonomisko statusu. Pēc novērotāja I.Deņisova domām Žurku salā ligzdo trīs veidu sudrabkaijas - tipiskās ar sārtām Larus argentatus argentatus, citas ar dzeltenīgām kājām (t.sk. daži pāri ar 100% dzeltenām kājām; arī šīs piederīgas L.a.argentatus) un kaijas ar Kaspijas kaijas Larus cachinnans pazīmēm (iespējami 'argentatus' x 'cachinnans' hibrīdi).

The Herring Gulls of Žurku sala: Observations and Photos by Igor Denisov”. Žurku sala (also spelled “Zhurku sala”, translated as “Rats’ Island”) is situated in the Daugava River in Riga, the capital of Latvia. The island is closer to the right bank of the river, and is only approximately 3.5 km from the mouth of the Daugava in Riga Bay. The nearest distance from the river bank is 100 m. The island was visited on 23rd April, when 115-130 Herring Gull nests were counted. Among the breeding gulls, one had very dark eyes. Two more visits were made in May to check the breeding success and to capture more photos of the ‘dark-eyed gull’. It is suggested that three types of Herring Gulls are nesting on the island: the typical ones with pink and yellowish legs - Larus argentatus argentatus, and some gulls showing Caspian Gull features (possible ‘argentatus’ x ‘cachinnans’ hybrids).

1. attēls. Žurku salas novietojums Rīgā.   Location of Žurku sala in Riga.

2. attēls. Salas ziemeļu gals 23. aprīlī.   Northern end of Žurku sala on 23 April.

3. attēls. Sudrabkaijas pie ligzdām salas centrālajā daļā 23. aprīlī.   Herring Gulls in the colony in centre of island on 23 April.

4. attēls. Kaija ar tumšām acīm pie ligzdas 23. aprīlī. Šīs kaijas ligzda bija novietota kolonijas malā (skat. attēlu zemāk).

A gull with dark eyes at nest on 23 April. The nest was situated at the edge of colony (see below).

5. attēls. 'Tumšacainās kaijas' ligzda atradās līdzās sausajam kokam attēla kreisajā malā, sāņus no kolonijas centra. 23. aprīlis.

The nest of 'dark-eyed gull' was at the dry trunk (left), somewhat aside from of colony (centre in background). 23 April.

6. attēls. Kaija ar tumšām acīm netālu no ligzdas 4. maijā.   A gull with dark eyes at nest on 4 May.

7. attēls. Kaija ar tumšām acīm netālu no ligzdas 4. maijā. Domājams, ka otrs pāra putns ir kreisajā malā lejā, kurš vismaz pēc galvas izskatās kā tipiska sudrabkaija ar gaiši dzeltenām acīm.

A gull with dark eyes at nest on 4 May. Other mate in this pair is probably a gull in left bottom corner - an ordinary Herring Gull.

8. attēls. Kaija ar tumšām acīm netālu no ligzdas 4. maijā.   A gull with dark eyes at nest on 4 May.

9. attēls. Kaija ar tumšām acīm ligzdā 4. maijā.   A gull with dark eyes in nest on 4 May.

10. attēls. Kaija ar tumšām acīm pie ligzdas 4. maijā.

A gull with dark eyes at nest on 4 May.

11. attēls. 'Tumšacainās kaijas' ligzda (paraugs nr. 1), 4. maijā.

Nest of the 'dark-eyed gull' on 4 May.

12. attēls. Sudrabkaijas ligzda (paraugs, nr. 2), 4. maijā.

Nest of a Herring Gull on 4 May.

13. attēls. Sudrabkaijas ligzda (paraugs, nr. 3), 4. maijā.

Nest of a Herring Gull on 4 May.

No attēlos parādītajām ligzdām tika paņemti olu čaumalu paraugi un to struktūra tika salīdzināta mikroskopā (salīdzināšanu veica Daina un Valdis Rozes). Analīzē neizdevas saskatīt vizuālas atšķirības starp paraugiem nr. 1 un nr. 2. Nedaudz atšķirīga bija trešā parauga čaumalas struktūra. Šāds rezultāts neliecina, ka 'tumšacainā kaija' varētu būt piederīga citai sugai. Šī metode reizēm palīdz atšķirt dažādu putnu sugu olu čaumalas, taču šajā gadījumā būtiskas atšķirības netika konstatētas.

To compare shell structures, shells from three nests were analyzed under a microscope. No differences were found between the ‘dark-eyed gull’ nest (sample no. 1) and the Herring Gull nest (sample no. 2). A slightly different shell structure was observed in another Herring Gull nest (sample no. 3). This method is sometimes helpful to identify egg shells of different bird species, but it was not so in this case.

14., 15. attēls. Sudrabkaijas mazulis (pa kreisi) un 'tumšacainās kaijas' mazulis (pa labi) 21. maijā. Sudrabkaijas mazulim galva ir vairāk raibumota, tātad nosacīti tumšāka gan tagad, gan varbūt būs tumšāka arī vēlāk pirmā gada tērpā. Taču, kamēr nav labi zināmas vietējo sudrabkaiju mazuļu izskata variācijas, viens šāds salīdzinājums nav droši izmantojams secinājumu izdarīšanai.

A Herring Gull chick (left) and a chick from the ‘dark-eyed gull’ nest were observed on 21 May. The Herring Gull chick has more spots on its head, and may have a darker head in its first-winter plumage, but a single comparison is not enough. This is only speculation.

16. attēls. Sudrabkaijas mazulis (pa kreisi) un 'tumšacainās kaijas' mazulis (pa labi) 21. maijā.

A Herring Gull chick (left) and chick from 'dark-eyed gull' nest on 21 May.

Citas Žurku salas kaijas

Other gulls of the island

17. attēls. Priekšplānā sudrabkaija ar dzeltenīgām kājām un izteikti plakanīgu galvas virspusi. 23. aprīlis.

A Herring Gull with yellowish legs and flat crown in foreground. 23 April.

18. attēls. Žurku salas sudrabkaijas. Putnam pa labi ir dzeltenīgas kājas, iespējams tādas ir arī vidējam putnam. 4. maijs.

Some Herring Gulls with yellowish legs (at least one at right and possibly also middle one). 4 May.

19. attēls. Divas sudrabkaijas ar dzeltenīgām kājām, 4. maijs.

Two Herring Gulls with yellowish legs, 4 May.

20. attēls. Priekšplānā sudrabkaija ar dzeltenām kājām, 23. aprīlis.

A Herring Gull with yellow legs in foreground, 23 April.

21. attēls. Sudrabkaija ar dzeltenām kājām un pa kreisi tipiska sudrabkaija ar sārtām kājām, 4. maijs.

A Herring Gull with yellow legs and typical pink-legged Herring Gull on 4 May.