Sākumlapa

100+ sugas no istabas

Sākumlapa

Putnu balsu klausīšanās izmantojot mikrofonu

Agris Celmiņš

Ja dzīvojat pietiekami klusā vietā, un jums ir piemērots mikrofons, ko novietot ārā aiz loga,
daudzas putnu sugas var konstatēt pat neizejot no mājas.

Piemērota vieta

Šajā gadījumā piemērotā vieta ir lauku mājas Aizkraukles rajona Valles pagastā. Pie mājām aug lieli lapu koki, līdzās krūmainas Iecavas upes palienes pļavas. Austrumos aiz upes sākas Jaunjelgavas mežu masīvs, bet rietumu pusē plešās lauki un ganības. Vieta praktiski ideāla, izņemot to, ka līdzās ir Rīgas - Neretas šoseja. Satiksme šajā posmā tomēr nav pārāk intensīva, un garām braucošo mašīnu traucējums ir paciešams.

Mikrofons ar parabolu

Izmantoju mikrofonu, kuru iegādājos pirms vairākiem gadiem. Tas ir speciāls dabas balsu ierakstu mikrofons, jeb sistēma Telinga - modelis PRO5 W (http://www.telinga.com). Komplektā ietilpst stereo mikrofons, rokturis ar iemontētu 9 voltu akumulatoru un frekvenču filtru, austiņu pastiprinātājs ar izeju uz ierakstu ierīci, kā arī piederumi - kronšteins sistēmas stiprināšanai pie statīva, parabola un vēja trokšņa slāpētājs - parabolas pārklājs. Klausīties var ar austiņām vai pieslēdzot, piemēram, datora skaļruņus. Tādā veidā balsis skan fonā, un tai pat laikā var strādāt ar datoru, lasīt vai darīt ko citu. Klausīšanās tomēr normāli iespējama tikai bezvēja apstākļos vai pie lēna vēja. Stiprākā vējā tuvējā meža šalkoņa rada pārāk spēcīgu fonu, kas nomāc balsis. Pēc lapu saplaukšanas traucē pat lēns vējš. Klausīšanās nav iespējama arī lietus laikā.

Mikrofons vērsts uz austrumiem, uz tuvāko meža stūri pāri uzplūdušai upei, 29.03.2004.

100 sugas no istabas

Balsu klausīšanās ar laukā novietotu mikrofonu iesāku 2002. gada aprīlī. Nolūks, protams, nebija kolekcionēt sugas, bet gan sekot tam, kādi putni uzturas mājas apkārtnē vai pārlido migrācijā. Klausīšanās bija neregulāra - aptuveni 2-3 reizes nedēļā un sezonāli aprobežojās ar pavasara mēnešiem. Šajā laikā balsu klausīšanās ir visinteresantākā, jo paveras laba iespēja pamanīt pašus pirmos atlidotājus. Tā pēdējos trijos pavasaros (2002-2004) pirmā sloka, meža tilbīte, dzeguze, vakarlēpis, tītiņš, lakstīgala, iedzeltenais ķauķis, čuņčiņš, vītītis, svirlītis u.c. sugas parasti tika saklausītas jau no istabas. Interesanti bija uzzināt, ka apkārtnē parasts ir dumbrcālis. Aprīļa naktīs no Iecavas vecupēm tas bija dzirdams regulāri, reizēm pat divi īpatņi vienlaicīgi. Pēc balsīm labi varēja uzskaitīt naktī migrējošās ūdensvistiņas. Ūdensputni nakts migrācijā acīmredzot seko Iecavas upes gultenei, kas šajā posmā aptuveni sakrīt ar ziemeļaustrumu virzienu. Interesanti atzīmēt arī kajaku un lielo ķīru nakts migrāciju, jo kaijas šajā apkārtnē parasti nav sastopamas vispār. Pie pārsteigumiem var minēt lielo dumpi (migrantu balsis), mazo ormanīti, lietuvaini un Urālpūci. Sarakstā ir arī paipala, kas gan tika "medīta" speciāli, pavēršot mikrofonu uz klajumu pusi jau pēc tam, kad bija dzirdēta kādā nakts ekskursijā. Šeit jāpiebilst, ka balsu klausīšanās ievērojami biežāk notika vakaros un naktīs, mazāk no rītiem un samērā reti dienā (vēja traucējums). Simtā suga 2004. gada 14. maijā izrādījās bikšainais apogs. Visas simts sugas ir uzskatītas zemāk.

Lielais dumpis
Zivju gārnis
Baltais stārķis
Paugurknābja gulbis
Ziemeļu gulbis
Sējas zoss
Baltpieres zoss
Baltvēderis
Krīklis
Meža pīle
Garkaklis
Gaigala
Peļu klijāns
Paipala
Dumbrcālis
Ormanītis
Mazais ormanītis
Grieze
Ūdensvistiņa
Laucis
Dzērve
Ķīvīte
Mērkaziņa
Sloka
Lietuvainis
Kuitala
Meža tilbīte
Upes tilbīte
Lielais ķīris
Kajaks
Lauku balodis
Dzeguze
Meža pūce
Urālpūce
Ausainā pūce
Bikšainais apogs
Vakarlēpis
Zivju dzenītis
Tītiņš
Pelēkā dzilna
Melnā dzilna
Dižraibais dzenis
Vidējais dzenis
Baltmugurdzenis
Sila cīrulis
Lauku cīrulis
Bezdelīga
Mājas čurkste
Koku čipste
Baltā cielava
Paceplītis
Peļkājīte
Sarkanrīklīte
Lakstīgala
Erickiņš
Melnais meža strazds
Pelēkais strazds
Dziedātājstrazds
Plukšķis
Sila strazds
Kārklu ķauķis
Upes ķauķis
Purva ķauķis
Iedzeltenais ķauķis
Gaišais ķauķis
Brūnspārnu ķauķis
Dārza ķauķis
Melngalvas ķauķis
Svirlītis
Čuņčiņš
Vītītis
Pelēkais mušķērājs
Melnais mušķērājs
Garastīte
Purva zīlīte
Pelēkā zīlīte
Cekulzīlīte
Zilzīlīte
Lielā zīlīte
Dzilnītis
Mizložņa
Vālodze
Sīlis
Žagata
Pelēkā vārna
Krauklis
Mājas strazds
Mājas zvirbulis
Lauku zvirbulis
Žubīte
Ziemas žubīte
Zaļžubīte
Dadzītis
Ķivulis
Parastais ķeģis
Mazais svilpis
Svilpis
Dižknābis
Dzeltenā stērste
Niedru stērste

Nākamais simts

Ir vēl vairākas citas sugas, kuras noteikti iespējams saklausīt šajā apkārtnē. Pagaidām sarakstā iztrūkst mazais ērglis, rubenis, parastā ūbele, mazais dzenis, melnais erickiņš, lukstu čakstīte, brūnā čakste u.c. Veiksmes gadījumā sarakstu varētu papildināt arī daži migrējoši bridējputni. Otrajā simtā klāt nākušas šādas sugas:

101. Egļu krustknābis - 28.06.2004.
102. Svīre - 18.07.2004.
103. Riekstrozis - 18.09.2004.
104. Krauķis - 23.03.2014.

Mikrofons vērsts uz ziemeļaustrumiem. Aiz kokiem ir upe un krūmainas aizaugošas palienes pļavas, 29.03.2004.

Piezīme. Šis teksts ir sagatavots 2004. gada 24. jūlijā aptverot trīs pavasarus (2002-2004). Tālāk izmaiņas tekstā nav veiktas, izņemt papildinājumus sugu sarakstā.

Kontaktiem: a.celmins@gmail.com.