putni.lv

Lielās čipstes Anthus richardi balss

Putni.lv

SĀKUMS

2017. gada februārī apmeklētas vairākas vietas Taizemes austrumu daļā nolūkā ierakstīt lielās čipstes balsi. Saucienu izdevās ierakstīt divās vietās. Pašus putnus labi apskatīt un noteikt vizuāli tomēr nepaveicās. Pirmajā vietā (Nong Mak Hep reservuārs) redzētās "domātās lielās čipstes" vēlāk izrādījās austrumu čipstes A.rufulus, kuras ir ļoti līdzīgas lielajai, tikai izmēros nedaudz mazākas. Iespējams, ka tajā vietā lielā čipste ierakstā gadījās pārlidojot un vizuāli netika redzēta vispār. Otrajā vietā - rugainēs pie Kumpavapi ezera čipstes uz zemes bija grūti pamanāmas, redzētas tikai izceļoties. Daudz to nebija un izceļoties pārlidoja visai tālu. Lai vai kā, dažos iegūtajos ierakstos nepārprotami ir lielā čipste. Tas labi redzams salīdzinot ar xeno-canto paraugiem. Austrumu čipstei A.rufulus ir citāds sauciens - īsāks, spalgāks, sonogramma labi atšķiras. Lielajai čipstei ļoti līdzīgs sauciens ir Godļevska čipstei A.godlewskii (XC162596), bet šai čipstei ziemošanas areāls ir tālāk rietumos Indijā un Mjanmā. Šī čipste Taizemē reti sastopama, statuss - vagrant ("Birds of Thailand", Treesucon, Limparungpatthanakij 2018).Taizemes ierakstu sonogrammas labi atbilst A.richardi paraugiem xeno-canto (noklausīties).

Zemāk biotops pirmajā vietā - daļēji nolaists ūdens rezervuārs. Vidū sala, kas pārdalīta ar seklu grāvi, gar malām plati kanāli. Šeit bija arī 8 sarkanrīkles čipstes A.cervinus, bet tikai pirmajā dienā 11. februārī. Divas dienas vēlāk 13. februārī šeit redzēta un ierakstīta vienīgi A.rufulus.

Zemāk biotops otrajā vietā - novākti tīrumi, sausa rugaine, vietām augājs izdedzināts. Apkārtnē arī ūdeņi. Pa labi Kumpavapi ezers, otrā pusē daļēji applūduši tīrumi (trešais attēls zemāk). Krūmājos gar tiem bieži tumšie ķauķīši Phylloscopus fuscatus, ne reti arī zilrīklītes Lucinia svecica u.c. Vieta apmeklēta 12. un 14. februārī.

A.rufulus sauciens skaidri atšķiras - ievērojami īsāks, spalgāks nekā A.richardi. Parasti dzirdēts sērijās kā pievienotajā ierakstā (Paddyfield Pipit).