putni.lv

Cekulainais cīrulis Galerida cristata Liepājā

Kārlis Millers un Agris Celmiņš

SĀKUMS

Cekulainā cīruļa sastopamība Liepājā mērojama vismaz vairākos gadu desmitos. Tomēr šobrīd mūsu rīcībā esošo novērojumu uzskaitījums nesniedzas tālāk par 1980-tajiem gadiem. Pēc tā kas ir zināms, līdz 2003. gada janvārim galvenās novērošanas vietas atradās Liepājas dienvidu daļā - Dienvidrietumu un Ezerkrasta rajonos. Lai arī pierādījumu nav daudz, vismaz šajā pilsētas daļā cīruļi tajā laikā arī ligzdoja - 1995. gada maijā ligzda atrasta Ezerkrasta pļavas malā (V.Roze, A.Celmiņš), bet 2001. gada jūnijā E.Tisē ielā novērots jau lidojošs jaunais putns (V.Ādamsons u.c.). Pēdējos gados, jo īpaši 2005. gadā un 2006. gada sākumā, cekulainie cīruļi novēroti vairākās citās Liepājas vietās. Ligzdošana 2005. gada maijā pierādīta pilsētas ziemeļaustrumu daļā (Millers 2006). Iespējams, ka tas drīzāk ir novērotāju aktivizēšanās rezultāts, nevis patiess cīruļu skaita pieaugums. Jāpiezīmē, tomēr, ka 2005. gada laikā Ezerkrasta rajonā nav izdevies atrast vairāk par 2 īpatņiem, salīdzinājumā ar periodu 1990-to gadu vidū, kad šajā vietā vienkopus varēja novērot 5-6 īpatņus. Šeit cīruļu skaits, iespējams, ir samazinājies.

Šajā lappusē apkopoti cekulainā cīruļa novērojumi Liepājā, kādi uzkrāti Putni.lv datu krājumā no 1999. gada 1. decembra līdz 2007. gada 28. februārim. Novērojumi sagrupēti tabulā pa gadalaikiem īsu kopsavilkumu veidā. Kartē parādītas galvenās novērošanas vietas kopš 2005. gada pavasara, kā arī pierādītas ligzdošanas vietas pēdējo 20 gadu laikā. Pēc 2007. gada februāra sezonālie apskati vairs nav papildināti, jo daļa novērojumu vairs nenonāca Putni.lv redzes lokā. Attēli zemāk uzņemti Liepājā laika posmā no 2005. gada aprīļa līdz 2006. gada augustam. Foto © Kārlis Millers karlowitch@inbox.lv.

Apzīmējumi kartē: - novērošanas vietas no 1.12.2005. līdz 28.02.2006. - pierādītas ligzdošanas vietas līdz 2006. gadam ieskaitot. Putnu skaits: 1-2, 3-6 un 7-10 (pēc kvadrātu lieluma). Attālumi gaisa līnijā: Sv. Nikolaja pareizticīgo katedrāle - Ezerkrasts - 7,0 km, LBT - Kārklu iela - 5,5 km, LBT - Sv. Nikolaja pareizticīgo katedrāle - 2,2 km.

Publikācija: Millers K. 2006. Neraksturīgs cekulaino cīruļu Galerida cristata ligzdošanas gadījums Liepājā. Putni dabā 15.4: 16-19 (pdf).

Sezonu kopsavilkumi

Ziema 2006/2007
Decembrī 3 īpatņi novēroti pie karostas garāžām. Lielākais skaits vienkopus šajā ziemā atkal bija pie LBT - 10 īpatņi 31.01. Trešā novērošanas vieta bija Ģenrāļa Baloža iela, tur janvārī novērots 1 putns.
Turpmākie novērojumi nav apkopoti.    
Ziema 2005/2006
Visos ziemas mēnešos ziņoti pie LBT (maksimums janvārī - 10 īpatņi) un Ezerkrasta rajonā (1-2 īpatņi). Trešā vieta - Sv. Nikolaja pareizticīgo katedrāles rajons: 1-2 īpatņi februārī.
Pavasaris 2006
Sv. Nikolaja pareizticīgo katedrāles rajonā Karostā 1-2 īpatņi. Marta sākumā līdz 10 īpatņi pie LBT, un 10.03. 1 dziedāja Pulvera ielas vidusposmā. Veicot rūpīgu Liepājas apsekošanu, aprīlī-maijā piemērotā ligzdošanas biotopā novēroti 7 pāri.
Vasara 2006
Atsevišķās vietās kopumā novēroti 7 jau lidojoši jaunie putni. Iespējams bija vēl viens, bet neatbilstošu apstākļu dēļ palika droši noteikts. Vēl vienā vietā 2x novērots ad cīrulis ar barību, bet jaunie nav redzēti. Tika apgredzenoti 4 pull, kuri visticamāk vēlāk gājuši bojā, jo vēlāk šai vietā vairs netika novēroti. Lappuses lejas dalā 4 jauni šīs vasaras foto attēli (visas ziņas un foto K.Millers).
Rudens 2006
Līdz 8 īpatņi novēroti pie LBT. Pie karostas garāžam redzēti 3 īpatņi, kā arī pa 1 īpatnim pie 15. skolas un Tosmares kuģu būvētavas teritorijā.
Ziema 2004/2005
Ezerkrasta rajonā janvārī un februārī vairākkārt ziņoti 2 īpatņi.
Pavasaris 2005
Ezerkrasta rajonā 2 īpatņi ziņoti martā. Otra vieta - Kārklu ielas rajons uz ziemeļiem no Zaļās birzes. Maijā šeit atrastas 2 ligzdas, no kurām viena sekmīgi izvesta (Millers 2006). Novērots arī Sv. Nikolaja pareizticīgo katedrāles rajonā (skaits un datumi nav zināmi).
Vasara 2005
Jūnijā un jūlijā 3 ad un 3 juv Kārklu ielas rajonā. Otra vieta - Pulvera iela: 1-2 īpatņi jūnijā un jūlijā. Ezerkrasta rajonā novērojumi nav zināmi. Novērots arī Sv. Nikolaja pareizticīgo katedrāles rajonā (skaits un datumi nav zināmi).
Rudens 2005
Septembrī un oktobrī 1-3 īpatņi Kārklu ielas rajonā. Vienu reizi ziņots arī Ezerkrasta rajonā - 2 īpatņi septembrī. Novērots arī Sv. Nikolaja pareizticīgo katedrāles rajonā (skaits un datumi nav zināmi).
Ziema 2003/2004
Ezerkrasta rajonā ziņoti visos ziemas mēnešos, parasti 2 īpatņi un tikai vienā reizē 1 īpatnis.
Pavasaris 2004
Ezerkrasta rajonā divi novērojumi: martā - 5, aprīlī - 2 īpatņi.
Vasara 2004
Ezerkrasta rajonā viens novērojums jūlijā, bet īpatņu skaits nav zināms. Otra vieta - Grīzupes ielas / jaunās slimnīcas rajons uz ziemeļiem no Zaļās birzes: 1 īpatnis augustā.
Rudens 2004
Ezerkrasta rajonā viens novērojums oktobrī: 1 īpatnis Airītes ielā. Otra vieta - Grīzupes ielas / jaunās slimnīcas rajons uz ziemeļiem no Zaļās birzes: 1 īpatnis oktobrī.
Ziema 2002/2003
Ezerkrasta rajonā viens novērojums janvārī: 1 īpatnis. Otra vieta - ostas LBT: janvārī - 2-4, februārī - 4 īpatņi.
Pavasaris 2003
Novērojumi nav zināmi.
Vasara 2003
Novērojumi nav zināmi.
Rudens 2003
Ezerkrasta rajonā ziņoti visos rudens mēnešos: 2-3 īpatņi, vienā gadījumā ar piezīmi "vismaz 3, iespējams 4".
Ziema 2001/2002
Ezerkrasta rajonā divi novērojumi janvārī: 3-5 īpatņi
Pavasaris 2002
Novērojumi nav zināmi.
Vasara 2002
Novērojumi nav zināmi.
Rudens 2002
Ezerkrasta rajonā viens novērojums novembrī: 2 īpatņi.
Ziema 2000/2001
Ezerkrasta rajonā divi novērojumi janvārī: 4-5 īpatņi .
Pavasaris 2001
Ezerkrasta rajonā divi novērojumi martā: 3 un 5 īpatņi, un viens novērojums maijā: 4 īpatņi.
Vasara 2001
Ezerkrasta rajonā 14.06. novēroti 4 īpatņi - pāris pie kura uzturējās 1 lidojošs jaunais putns (juv tērpā) un vēl 1 ad, kurš konfliktēja ar pāra putniem.
Rudens 2001
Novērojumi nav zināmi.
Ziema 1999/2000
Ezerkrasta rajonā divi novērojumi janvārī: 2-3 īpatņi
Pavasaris 2000
Novērojumi nav zināmi.
Vasara 2000
Novērojumi nav zināmi.
Rudens 2000
Ezerkrasta rajonā viens novērojums oktobrī: 2 īpatņi.
Novērotāji: A.Auniņš, V.Ādamsons, I.Bārda, A.Celmiņš, K.Funts, G.Graubics, S.Hjerppe, H.Hofmanis, M.Jaunzemis, A.Kalvāns, I.Kalvāns, O.Keišs, M.Kilups, A.Klepers, D.Krīgens, A.Kuročkins, J.Ķuze, E.Ledinš, R.Matrozis, A.Matisons, K.Millers, O.Opermanis, A.Reinbergs, R.Rekmanis, V.Roze, M.Sidorenko, J.Stomers, M.Strazds, K.Suomela, I.Štrausa, M.Tīrums, M.Vaikala, B.Valkaša, M.Vimba, V.Vintulis, A.Zacmanis.

2005-2006

LBT termināls, 27-Feb-2006. © Kārlis Millers. LBT termināls, 27-Feb-2006. © Kārlis Millers.
LBT termināls, 27-Feb-2006. © Kārlis Millers. LBT termināls, 3-Mar-2006. © Kārlis Millers.
Kārklu iela, 22-Jūl-2005. © Kārlis Millers. LBT termināls, 3-Mar-2006. © Kārlis Millers.
Kārklu iela, 3-Jūn-2005. Jaunais putns. © Kārlis Millers. Kārklu iela, 6-Jūl-2005. © Kārlis Millers.
Kārklu iela, 6-Jūl-2005. © Kārlis Millers. Kārklu iela, 30-Apr-2005. © Kārlis Millers.
Jaunais putns. Liepāja, 17-Aug-2006. © Kārlis Millers. Liepāja, 17-Aug-2006. © Kārlis Millers.
Jaunais putns. Liepāja, 17-Aug-2006. © Kārlis Millers. Jaunais putns. Liepāja, 17-Aug-2006. © Kārlis Millers.