Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

NW un N Eiropa (izņemot Islandi), kalnu apvidi S un C Eiropā, Turcijā, N Irānā un SW Turkmenistānā. Ziemo Vidusjūras reģionā (ieskaitot Ziemeļāfriku) un Irānā uz dienvidiem no Kaspijas jūras. Trīs pasugas: T.t.torquatus - Īrija, Lielbritānija, W un N Skandināvija un NW Krievija; T.t.alpestris - kalnu apvidi Pireneju pussalas ziemeļos un NW Āfrikā, tālāk uz austrumiem Alpos, Karpatos, Balkānos, Grieķijā un W Mazāzijā; T.t.amicorum - C un E Turcijā, Kaukāzā, N Irānā un Kopetdagā Turkmenistānā (Collar, Christie 2020). Latvijā caurceļo nominālā pasuga.

Pavasarī caurceļo, koncentrējas Kolkasragā

Vasarā nav novērots

Rudenī caurceļo, četri novērojumi

Ziemā nav novērots*

Birds of the World

Apkakles strazds Turdus torquatus

Liepāja, 23-Apr-2012, T. © Selga Bērziņa.

XENO-CANTO ierakstu krājums

Latvijā samērā rets bet regulārs caurceļotājs. Vairums novēroti pavasara migrācijas laikā aprīlī un maijā. Izteikti biežāk valsts rietumu daļā un piejūras zonā, t.sk 219 īpatņi Kolkā (līdz 2024. gada maijam). Rudenī zināmi tikai četri novērojumi.

*) Divas reizes ziņots decembrī, bet šajā apskatā abi novērojumi nav ņemti vērā, jo bez attēliem uzskatāmi kā nepārliecinoši. Nav droši izslēdzams daļēji albīns melnais meža strazds.

Garums: 23-24 cm (Snow, Perrins 1998).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie novērojumi pavasarī
Kolka, Ta, 1-Apr-2008, 1 migrācijā Kolkasragā. I.Krams, I.Rozenberga.
Lāde, Lm, 1-Apr-2024, 1. R.Breijers (Dabasdati).
Druviena, Gu, 2-Apr-2014, 1 T. G.Grandāns.
Kolka, Ta, 3-Apr-2011, 1. G.Aizupiete.
Augšlīgatne, Cs, 4-apr-2013, 1. A.Matrozis (Dabasdati).

Vēlākie pavasara migranti (jūnijā statuss neskaidrs?)
Kolka, Ta, 6-Jūn-2023, 1 īslaicīgi ragā, pēc tam pie Ūšiem. E.Smislovs (Dabasdati).
Kolka, Ta, 24-25-Mai-2015, 1. K.Millers.
Kolka, Ta, 18-Mai-2009, 1 krūmājā aiz grāvja netālu no luterāņu baznīcas. T.W.Johansen u.c.
Kolka, Ta, 13-Mai-2007, 1 lidojumā no raga puses kopā ar sila strazdu, nolaidās "Ūšos" (iespējams tas pats 12-Mai pie "Ūšiem" lokāls). T.W.Johansen u.c.

Skaits pavasarī (vismaz 7)
Kolka, Ta, 18-Apr-2010, 20-NE. N.Selosse, B.Paepegaey, J.Boulanger, F.Caloin (Trektellen).
Klāņu purva apkaime, Ve, 28-29-Apr-2020, ap 15. I.Krilova.
Vīdale (1. vieta), Ta, 26-Apr-2015, vismaz 12. K.Millers, I.Grīnerte, M.Koivula.
Kolka, Ta, 17-Apr-2006, 10 pie „Ūšiem”. S.Hjerppe, I.Hjerppe, D.B.Wooldridge.
Vīdale (2. vieta), Ta, 26-Apr-2015, vismaz 8. K.Millers, I.Grīnerte, M.Koivula.
Kolka, Ta, 27-Apr-2012, vismaz 7 pie "Ūšiem". M.Jaunzemis, M.Kilups, V.Ādamsons. (Dabasdati).

Visi zināmie novērojumi rudenī
Pape, Lp, 22-Okt-1991, 1 T. E.Hansson.
Pape, Lp, 20-Okt-2008, 1 ad M pīlādžos pie putnu stacijas. K.Kazubiernis u.c.
Gavieze, Lp, 13-Okt-2013, 1 1cy/M. R.Rekmanis.
Mērsrags, Ta, 3-Okt-2010, 1 Pekragā. V.Ādamsons.

 

Novērojumu skaits pavasarī reāli ir lielāks, jo ne vienmēr zināmi novērošanas apstākļi. Piemēram, no Kolkas reizēm ziņoti vairāki īpatņi vienā dienā, bet vai visi bija kopā kā viens novērojums vai sadalāmi, tas ne vienmēr ir zināms. Līdzīgi arī dažās citās vietās.

Izmantoti novērojumi no putni.lv krājuma (senākie gadi), kā arī dabasdati.lv un latvijasputni.lv publicētie novērojumi.

 

Literatūra un internets

Collar N. and D.A.Christie. 2020. Ring Ouzel Turdus torquatus, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.rinouz1.01. Accessed 20 April 2024. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 2. Oxford University Press.

Apkakles strazds Turdus torquatus. Liepājā pie Karostas kanāla, 14-Apr-2011, T. © Selga Bērziņa.
bkm

Apkakles strazds Turdus torquatus. Kalngales lauki, Ādažu novads, 30-Apr-2015, T. © Igors Deņisovs.

bkm

Apkakles strazds Turdus torquatus. Nīcas lauki, 24-Apr-2005, T. Otrajā attēlā pa labi - M Papē, 20-Okt-2008. © Kārlis Millers.