Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Ziemeļeiropa no Islandes un Skotijas uz austrumiem Krievijas taigas zonā līdz Austrumsibīrijai. Arī Polijas NE daļā un Baltijas valstīs. Ziemo Rietumeiropā, Vidusjūras reģionā (ieskaitot NW Āfriku), Aizkaukāzā un dienvidos no Kaspijas jūras, neliels skaits arī Tuvajos Austrumos. Divas pasugas: T.i.iliacus - areāla lielākajā daļā, T.i.coburni - Islande un Fēru salas (Clement 2000; Collar, de Juana, Sharpe 2020).

Pavasarī ierodas ligzdotāji un caurceļo

Vasarā visā teritorijā, bet nevienmērīgi

Rudenī aizceļo

Ziemo mazā skaitā

Birds of the World

Plukšķis Turdus iliacus

Liepāja, 28-Nov-2010. © Selga Bērziņa.

Latvijā veiktie ieraksti
xeno-canto krājums

Detalizētāka informācija XC saitēs
Vienmēr labāk ar austiņām

Latvijā parasts ligzdotājs, bet izplatīts nevienmērīgi un skaits samazinās (Auniņš 2019). Tas skaidrojams ar areāla atkāpšanos uz ziemeļiem klimata maiņas ietekmē (Keller et al. 2020). Bieži ceļošanas laikā, kad caurceļo Somijas, Igaunijas un Krievijas populāciju putni. Neliels skaits regulāri pārziemo, domājams vairāk rietumu daļā. Ziemošana kļūst biežāka. Piemēram, N.Transehe un R.Sināts (1936) ziemošanas gadījumus nepiemin, bet J.Priednieks (1983) norāda, ka 1960-tajos, 1970-tajos gados zināmi vairāki ziemošanas gadījumi. Pēdējos gados plukšķi tiek novēroti katru ziemu (skat. novērojumu uzskatījumu ar karti 2002.-2003. gg. ziemā).

Garums: 20-24 cm (Collar, de Juana, Sharpe 2020).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie migrantu novērojumi pavasarī
Nīkrāces pagasts, Ku, 9-Mar-2007, 3 mežā netālu no „Līgutu” mājām. A.Tjagunovičs.
Pape, Lp, 10-Mar-2019, 1. V.Jaunzemis (Dabasdati).
Gavieze, Lp, 12-Mar-2016, ap 10. J.Jansons.
Liepāja, 15-Mar-2009, 2 Raiņa parkā. F.Slišāns.

Pavasara migrācijas piemēri vizuālā dienas migrācijā
Kolka, Ta, 15-Apr-2012, 2635-NE uzskaitē 9 stundās (www.trektellen.nl).
Kolka, Ta, 14-Apr-2012, 583-NE uzskaitē 8,5 stundās (www.trektellen.nl).

Rudens migrācijas piemēri vizuālā dienas migrācijā
Pape, Lp, 6-Nov-2016, 1160-S uzskatē 4 stundās (10:00-14:00). R.Rekmanis.
Ogre, 16-Okt-2019, 785-W uzskaitē 3,5 stundās (7:30-10:00, lielākie bari - 80 un 60). V.Roze.

Vēlākie rudens migranti (reālā migrācijā rietumu piekrastē)
Pape, Lp, 3-Dec-2012, 4-S. G.Grandāns, V.Ādamsons, R.Rekmanis.
Pape, Lp, 28-Nov-2010, 6-S. G.Grandāns, E.Lediņš.
Pape, Lp, 26-Nov-1996, 1-S (balss pūču starā). G.Graubics, V.Roze, A.Celmiņš.
Pape, Lp, 26-Nov-2000, vairāki migrācijā. G.Graubics.
Pape, Lp, 22-Nov-2015, 6-S (4+1+1). R.Rekmanis.

Skaits lokāli decembra pirmajā dekādē (pēdējie migranti / potenciāli ziemotāji, vismaz 3, visi zināmie)
Liepāja, 9-Dec-2021, 15 (20) barojas ar pīlādžogām Krūmu ielā (Ziemeļu priekšpilsēta). D.Krīgens (Dabasdati).
Rīga, 3-Dec-2019, 4 Ķīsezera dienvidu galā pie @Smerļupītes. Ž.Isajevs (Dabasdati).
Liepāja, 1-Dec-2010, 3 Piejūras parkā. K.Millers

Novērojumi ziemas mēnešos sākot ar 11. decembri (vismaz 2, visi zināmie)
Liepāja, 11-Dec-2010, 4 Piejūras parkā (3 kopā un 1 atsevišķi); turpat 4 kopā 12-Dec. K.Millers, B.Millere.
Liepa, Cs, 9-Feb-2003, 3 kopā ar pelēkajiem strazdiem. E.Račinskis, I.Mārdega.
Lauteri, Lm, 4-Feb-1973, 2. J.Lipsbergs.
Jelgava, 31-Jan-1996, 2. A.Kalvāns.
Imanta, Rp, 15-Jan-1999, 2 noteikti pēc balsīm lielā pelēko strazdu barā. V.Liepa.
Liepāja, 16-Jan-1999, 2 Raiņa ielā. A.Celmiņš, K.Brasliņš.
Tukums, 31-Dec-2002, 2 stacijas apkārtnē. V.Roze.
Liepāja, 26-Dec-2008, 2 Zirgu salā. F.Slišāns.
Pāvilosta, Lp, 17-Jan-2018, 2. R.Rekmanis, V.Videnieks.
Vecdaugava, Rp, 23-27-Feb-2018, 2. I.Deņisovs.
Dārziņi, Rp, 7-Dec-2020, 2 kopā ar 1 melno meža strazdu Dārziņu attekas austrumu galā. V.Smislovs (Dabasdati).
Vecdaugava, Rp, 15-19-Jan-2021, 2 tajā pašā vietā, kur bija 2018. gada februārī. I.Deņisovs.

Literatūra un internets

Auniņš A. 2019. Parasto putnu skaita pārmaiņas 2005–2018: plukšķis izzūd, bet dzeltenā cielava atgriežas? Putni dabā 84: 7-13. Clement P. 2000. Thrushes. Princeton University Press. Collar N., E.de Juana and C.J.Sharpe. 2020. Redwing Turdus iliacus, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.redwin.01. Accessed 9 November 2020. Keller V., Herrando S., Voříšek P., Franch M., Kipson M., Milanesi P., Martí D., Anton M., Klvaňová A., Kalyakin M.V., Bauer H.-G., Foppen R.B.P. 2020. European Breeding Bird Atlas 2: Distribution, Abundance and Change. European Bird Census Council & Lynx Edicions, Barcelona. Transehe N., Sināts R. 1936. Latvijas putni. Rīga. Приедниекс Я. 1983. Птицы Латвии - Территориальное размещение и численность. Под. ред. Я.Виксне, Рига, 170-171.

Plukšķis Turdus iliacus. Liepāja-Šķēde, 5-Jan-2010. © Kārlis Millers.
bkm

Plukšķis Turdus iliacus. Vecdaugava, Rīga, 26-Feb-2018. © Igors Deņisovs.
bkm

Plukšķis Turdus iliacus. Saldus, 28-Feb-2010. © Ainars Mankus.
bkm

Plukšķis Turdus iliacus. Migrants jūrā uz kuģa pie Ovišiem, 29-Mar-2007. © Ruslans Matrozis.
bkm

Plukšķis Turdus iliacus. Liepāja, 10-Apr-2020. © Selga Bērziņa.
bkm

Plukšķis Turdus iliacus. Liepāja, 28-Nov-2010. © Selga Bērziņa.