Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Ziemeļeiropa no Islandes un Skotijas uz austrumiem Krievijas taigas zonā līdz Austrumsibīrijai. Arī Polijas NE daļā un Baltijas valstīs. Ziemo Rietumeiropā, Vidusjūras reģionā (ieskaitot NW Āfriku), Aizkaukāzā un dienvidos no Kaspijas jūras, neliels skaits arī Tuvajos Austrumos. Divas pasugas: T.i.iliacus - areāla lielākajā daļā, T.i.coburni - Islande un Fēru salas (Clement 2000; Nagy, Pyle 2024).

Pavasarī ierodas ligzdotāji un caurceļo

Vasarā visā teritorijā, bet nevienmērīgi

Rudenī aizceļo

Ziemo mazā skaitā

Birds of the World

Plukšķis Turdus iliacus

Liepāja, 28-Nov-2010. © Selga Bērziņa.

Latvijā veiktie ieraksti
xeno-canto krājums

Detalizētāka informācija XC saitēs
Vienmēr labāk ar austiņām

Latvijā parasts ligzdotājs, bet izplatīts nevienmērīgi un skaits samazinās (Auniņš 2019; Auniņš 2023). Skaidrojams ar areāla atkāpšanos uz ziemeļiem klimata maiņas ietekmē (Keller et al. 2020). Bieži ceļošanas laikā, kad caurceļo Somijas, Igaunijas un Krievijas populāciju putni. Neliels skaits regulāri pārziemo, domājams vairāk rietumu daļā. Ziemošana kļūst biežāka. Piemēram, N.Transehe un R.Sināts (1936) ziemošanas gadījumus nepiemin, bet J.Priednieks (1983) norāda, ka 1960-tajos, 1970-tajos gados zināmi vairāki ziemošanas gadījumi. Pēdējos gados plukšķi tiek novēroti katru ziemu (skat. novērojumu uzskatījumu ar karti 2002.-2003. gg. ziemā).

Garums: 20-24 cm (Nagy, Pyle 2024).

Novērojumi

Saīsinājumi

Pavasara migrācijas piemēri vizuālā dienas migrācijā
Kolka, Ta, 15-Apr-2012, 2635-NE uzskaitē 9 stundās. L.Peeters u.c. (Trektellen.nl).
Kolka, Ta, 14-Apr-2012, 583-NE uzskaitē 8,5 stundās. L.Peeters u.c. (Trektellen.nl).

Rudens migrācijas piemēri vizuālā dienas migrācijā
Pape, Lp, 6-Nov-2016, 1160-S uzskatē 4 stundās (10:00-14:00). R.Rekmanis.
Ogre, 16-Okt-2019, 785-W uzskaitē 3,5 stundās (7:30-10:00, lielākie bari - 80 un 60). V.Roze.

Vēlākie rudens migranti (reālā migrācijā rietumu piekrastē)
Pape, Lp, 4-Dec-2012, 5-S. G.Grandāns, V.Ādamsons, R.Rekmanis.
Pape, Lp, 28-Nov-2010, 6-S. G.Grandāns, E.Lediņš.
Pape, Lp, 26-Nov-1996, 1-S (balss pūču starā). G.Graubics, V.Roze, A.Celmiņš.
Pape, Lp, 26-Nov-2000, vairāki migrācijā. G.Graubics.
Pape, Lp, 22-Nov-2015, 6-S (4+1+1). R.Rekmanis.

Skaits lokāli decembra pirmajā pusē (pēdējie migranti / potenciāli ziemotāji, vismaz 3, visi zināmie)
Liepāja, 9-Dec-2021, 15 (20) barojas ar pīlādžogām Krūmu ielā (Ziemeļu priekšpilsēta). D.Krīgens (Dabasdati).
Liepāja, 11-12-Dec-2010, 4 piejūras parkā. B.Millere, K.Millers.
Rīga, 3-Dec-2019, 4 Ķīsezera dienvidu galā pie Šmerļupītes. Ž.Isajevs (Dabasdati).
Liepāja, 13-Dec-2023, 4 pie barotavas Kviešu ielā. S.Bērziņa.
Liepāja, 1-Dec-2010, 3 Piejūras parkā. K.Millers.
Liepāja, 17-Dec-2022, 3 pilsētas dienvidu malā, Pērkones kanāls / Klaipēdas iela. E.Smislovs (Dabasdati).

Novērojumi ziemas mēnešos Austrumlatvijā* (visi zināmie)
Branti, Vk, 7-Dec-1986, 1. K.Liepiņš.
Laudona, Ma, Dec sākums 2001, 1 atrasts beigts. A.Avotiņš sen.
Alūksne, 2-Feb-2003, 1. J.Cīmiņš.
Gulbene, 9-Jan-2004, 1 pilsētas centrā. I.Freiberga, A.Freibergs.
Viļaka, Bl, 17-Dec-2008, 1 vecā ābeļdārzā, kur sasaluši augļi vēl kokos. Novērots kopš novembra, kad bija kopā ar pelēkajiem strazdiem. V.Bukšs.
Daugavpils, 12-17-Jan-2013, 1 Latgales Zoo teritorijā. A.Erts, G.Grandāns.
Jēkabpils, 26-Jan-2016, 1. N.Kukārs, I.Kukāre (Dabasdati).
Smilstene, Vk, 26-Dec-2022, 1. M.Tīrums(Dabasdati).

*) Pēc administratīvā iedalījuma līdz 2009. gadam - Alūksnes, Balvu, Daugavpils, Gulbenes, Jēkabpils, Krāslavas, Ludzas, Madonas, Preiļu, Rēzeknes un Valkas rajoni.

Literatūra un internets

Auniņš A. 2019. Parasto putnu skaita pārmaiņas 2005–2018: plukšķis izzūd, bet dzeltenā cielava atgriežas? Putni dabā 84: 7-13. Auniņš A.2023. Parasto putnu skaita pārmaiņas 2005–2022: kā klājas dažādu ekosistēmu putniem? Putni Dabā 91, 1: 34-41. Clement P. 2000. Thrushes. Princeton University Press. Nagy J. and P.Pyle. 2024. Redwing Turdus iliacus, version 2.0. In Birds of the World (G.M.Kirwan and B.K.Keeney, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.redwin.02. Accessed 2 June 2024. Keller V., Herrando S., Voříšek P., Franch M., Kipson M., Milanesi P., Martí D., Anton M., Klvaňová A., Kalyakin M.V., Bauer H.-G., Foppen R.B.P. 2020. European Breeding Bird Atlas 2: Distribution, Abundance and Change. European Bird Census Council & Lynx Edicions, Barcelona. Transehe N., Sināts R. 1936. Latvijas putni. Rīga. Приедниекс Я. 1983. Птицы Латвии - Территориальное размещение и численность. Под. ред. Я.Виксне, Рига, 170-171.

Plukšķis Turdus iliacus. Liepāja-Šķēde, 5-Jan-2010. © Kārlis Millers.
bkm

Plukšķis Turdus iliacus. Vecdaugava, Rīga, 26-Feb-2018. © Igors Deņisovs.
bkm

Plukšķis Turdus iliacus. Saldus, 28-Feb-2010. © Ainars Mankus.
bkm

Plukšķis Turdus iliacus. Migrants jūrā uz kuģa pie Ovišiem, 29-Mar-2007. © Ruslans Matrozis.
bkm

Plukšķis Turdus iliacus. Liepāja, 10-Apr-2020. © Selga Bērziņa.
bkm

Plukšķis Turdus iliacus. Liepāja, 28-Nov-2010. © Selga Bērziņa.