Ievads - satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Urālu rietumu nogāzes, Sibīrijas centrālā ziemeļu daļa uz austrumiem līdz Jeņisejai un uz dienvidiem līdz Sajāniem, Tuvai, Altajam un NW Mongolijai. Areāla dienvidu mala virzienā uz Urāliem aptuveni seko mežu un stepju robežai. Praktiski visa populācija migrējoša. tikai neliela daļa paliek ziemot arī ligzdošanas areālā Kazahijas austrumu ielejās. Ziemo plašā Āzijas apgabalā starp Iraku un NE Indiju (Clement 2000). Ģeogrāfisku variāciju nav, jo agrākās pasugas Turdus ruficollis atrogularis un Turdus ruficollis ruficollis tagad tiek atzītas par patstāvīgām sugām (AERC 2010; Collar 2016).

Melnrīkles strazds Turdus atrogularis

Šimkenta, Kazahstānas dienvidi, 1-Okt-2016, T. © Aleksejs Kuročkins.

XENO-CANTO ierakstu krājums

Latvijā rets ieceļotājs - divi novērojumi.

Garums: 24-27 cm (Collar 2016).

Novērojumi

Saīsinājumi

1. Lizdēni, Vm, 1909, 8-Dec, 1 T nošauts (Loudon 1910).
2. Virskūnas, Cs, 1981, 15-Mai, 1 M novērota. I.Stolbovs (Baumanis, Mednis 1985). ®

Literatūra un internets

AERC TAC. 2010. AERC TAC's Taxonomic Recommendations. Online version: http://www.aerc.eu/tac.html. Baumanis J., Mednis A. 1985. Latvijas ornitofaunistikas komisijas darbības pārskats (1978-1984). - Retie augu un dzīvnieki: 38-44. BirdLife International. 2016. Species factsheet: Turdus atrogularis. Retrieved from http://www.birdlife.org on 25th December 2016. Clement P. 2000. Thrushes. Princeton University Press. Collar N. 2016. Black-throated Thrush Turdus atrogularis. In: del Hoyo J., Elliott A., Sargatal J., Christie D.A. & de Juana E. (eds.). Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. Retrieved from http://www.hbw.com/node/58259 on 25th December 2016. Grosse A., Transehe N. 1929. Verzeichnis der Wirbeltiere des Ostbaltischen Gebietes. Arbeiten Naturf.-Ver. Riga. 18: 1-75.  Loudon von H. 1910. Ein neuer Vogel für Livland. Ornithologische Monatsberichte 18, 3: 40.

Melnrīkles strazds Turdus atrogularis. Almati, Kazahstāna, 13-Okt-2016, jaunais putns (1g T). © Aleksejs Kuročkins.
bkm

Melnrīkles strazds Turdus atrogularis. Almati, Kazahstāna, 13-Okt-2016, jaunais putns (1g T). © Aleksejs Kuročkins.
bkm

Melnrīkles strazds Turdus atrogularis. Almati, Kazahstāna, 24-Nov-2016, jaunais putns (1g T). © Aleksejs Kuročkins.

Labots 09 May 2018