Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Eiropa un tālāk uz austrumiem gar Sibīrijas dienvidu malu līdz Mongolijai, Krievijas Tālajiem Austrumiem un Ķīnai. Eiropas ligzdotāji ziemo Rietumeiropā, Vidusjūras reģionā, Tuvajos Austrumos un tropiskās Āfrikas piekrastēs. Sešas pasugas, Latvijā T.t.totanus (Van Gils, Wiersma, Kirwan 2020).

Pavasarī ierodas ligzdotāji un caurceļo

Vasarā tikai piemērotās vietās

Rudenī aizceļo

Ziemā parasti nav sastopama

Birds of the World

Pļavu tilbīte Tringa totanus

Liepājas ezera austrumu krasts, 16-Mai-2020, T. © Ainars Mankus.

xeno-canto krājums

Detalizētāka informācija XC saitēs
Vienmēr labāk ar austiņām

Latvijā piemērotās vietas - upju, dīķu, ezeru vai jūras piekrastes pļavās - samērā parasta ligzdotāja. Skaits novērtēts 140-300 pāru robežās (Ķerus u.c. 2021). Samērā parasta arī ceļošanas laikā. Divi novērojumi ziemas mēnešos.

Garums: 27-29 cm, spārnu izpletums: 59-66 cm (Van Gils, Wiersma, Kirwan 2020).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie novērojumi pavasarī
Tadaiķi, Lp, 18-Mar-2001, 1 kopā ar ķīvītēm. E.Dzenis, K.Sams.
Bērzciems, Tu, 19-Mar-2020, 2 jūrmalā. R.Rekmanis.
Silzemnieku lauki, Vm, 19-Mar-2023, dzirdēta balss. J.Ukass, J.Šatrovskis (Dabasdati).
Engures osta, Tu, 21-Mar-1996, 1. V.Ādamosns.
Svētes lauki, Jl, 22-Mar-2014, 1. V.Vintulis.

Skaits pavasara mēnešos
Salacgrīva - Svētupe, Lm, 29-Mai-1993, 60 uzskaitītas maršrutā. A.Kuročkins.
Nagļi, Re, 7-Mai-1997, 50 kādā nolaistā dīķi Orenīšu-Drabāku nodaļā. A.Celmiņš, M.Smiltnieks.

Skaits vasaras mēnešos
Kuiviži, Lm, 17-Jūn-2007, 14 vienā bariņā. A.Kuročkins, R.Matrozis.
Īdeņa, Re, 8-Jūl-1996, 10 Īdeņas 4. dīķī. A.Celmiņš u.c.

Vēlākie novērojumi rudens mēnešos
Engure, Tu, 18-Nov-2002, 1 pie mola. A.Klepers.
Skrundas dīķi, Ku, 18-Nov-2021, 1 uzturas lokāli. E.Smislovs, V.Smislovs, A.Kuročkins (Dabasdati).
Vecates pagasts, Vm, 15-Nov-2022, ap 8:00 un 10:30 dzirdēta balss pie Salacas. J.Ukass (Dabasdati).
Nagļi, Re, 27-Okt-2010, 1 Orenīšu-Drabāku dīķos. G.Grandāns, G.Aizupiete, I.Kļaviņa.

Novērojumi ziemas mēnešos
Roja, Ta, 10-Dec-1973, 1. V.Skuja (Казубиернис 1983).
Mangaļsala, Rp, 13-Jan un 11-Feb-2001, attiecīgi 1 un 2 īpatņi. I.Deņisovs.

Literatūra un internets

Van Gils J., P.Wiersma and G.M.Kirwan. 2020. Common Redshank Tringa totanus, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie, and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.comred1.01. Accessed 13 July 2020. .Ķerus V., Dekants A., Auniņš A., Mārdega I. 2021. Latvijas ligzdojošo putnu atlanti 1980-2017. Rīga: Latvijas Ornitoloģijas biedrība. Казубиернис Ю. 1983. Травник. Птицы Латвии - Территориальное размещение и численность. Под. ред. Я.Виксне, Рига, 89.

Pļavu tilbīte Tringa totanus. Liepājas ezera austrumu krasts pie Vītiņu pļavām, 15-Apr-2012. © Jānis Jansons.
bkm

Pļavu tilbīte Tringa totanus. Liepājas ezera austrumu krasts pie Vītiņu pļavām, 30-Apr-2012. © Jānis Jansons.
bkm

Pļavu tilbīte Tringa totanus. Svētes lauki, Jelgavas novads, 5-Mai-2015. © Jānis Jansons.
bkm

Pļavu tilbīte Tringa totanus. Liepājas ezera austrumu krasts pie Vītiņu pļavām, 19-Jūl-2014, jaunais putns (1cy). © Jānis Jansons.
bkm

Pļavu tilbīte Tringa totanus. Mangaļsala, Rīga, 29-Jūl-2015, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Pļavu tilbīte Tringa totanus. Liepājas ezera austrumu krasts pie Vītiņu pļavām, 3-Aug-2013, jaunais putns (1cy). © Jānis Jansons.
bkm

Pļavu tilbīte Tringa totanus. Liepāja, Karosta, 5-Aug-2009, jaunais putns (1cy). © Vladimirs Suščinskis.
bkm

Pļavu tilbīte Tringa totanus. Liepāja, 7-Aug-2011, jaunais putns (1cy). © Ainars Mankus.
bkm

Pļavu tilbīte Tringa totanus. Liepāja, 21-Aug-2013, jaunais putns (1cy). © Māris Strazds.
bkm

Pļavu tilbīte Tringa totanus. Liepāja, 24-Aug-2012, jaunais putns (1cy). © Selga Bērziņa.
bkm

Pļavu tilbīte Tringa totanus. Liepājas ezers, Vītiņi, 30-Apr-2018. © Ainars Mankus.
bkm

Pļavu tilbīte Tringa totanus. Liepājas ezers, Vītiņi, 30-Apr-2018. © Ainars Mankus.
bkm

Pļavu tilbīte Tringa totanus. Mērsrags, Talsu novads, 22-Jūn-2019. © Edgars Smislovs.
bkm

Pļavu tilbīte Tringa totanus. Mangaļsala, Rīga, 29-Jūl-2015, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.