Ievads - satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Eiropa un tālāk uz austrumiem gar Sibīrijas dienvidu malu līdz Mongolijai, Krievijas Tālajiem Austrumiem un Ķīnai. Eiropas ligzdotāji ziemo Rietumeiropā, Vidusjūras reģionā, Tuvajos Austrumos un tropiskās Āfrikas piekrastēs. Sešas pasugas, Latvijā Tringa totanus totanus (Van Gils, Wiersma 1996).

Pavasarī ierodas ligzdotāji un caurceļo

Vasarā tikai piemērotās vietās

Rudenī aizceļo

Ziemā parasti nav sastopama

Pļavu tilbīte Tringa totanus

Liepāja, 24-Aug-2012, jaunais putns (1g). © Selga Bērziņa.

Sauciens (3-5-zilbīgs). Hyllekrog, Dānija, 17-Aug-2010. © Agris Celmiņš (9).

Sauciens (2-zilbīgs). Hyllekrog, Dānija, 17-Aug-2010. © Agris Celmiņš (16).

Latvijā samērā parasta ligzdotāja, tomēr tikai piemērotās vietās - upju, dīķu, ezeru vai jūras piekrastes pļavās. Parasta ceļošanas laikā. Daži novērojumi arī ziemas mēnešos.

Garums: 27-29 cm, spārnu izpletums: 59-66 cm (Snow, Perrins 1998).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie novērojumi pavasarī
Tadaiķi, Lp, 18-Mar-2001, 1 kopā ar ķīvītēm. E.Dzenis, K.Sams.
Engures osta, Tu, 21-Mar-1996, 1. V.Ādamosns.
Svētes lejtece, Jl, 22-Mar-2014, 1. V.Vintulis.
Liepāja, Ezerkrasts, 23-Mar-1995, vismaz 7. A.Celmiņš.
Svētes lauki, Jl, 23-Mar-2002, skaits nav ziņots. J.Iļjinskis, A.Kalvāns.
Svētes lauki, Jl, 23-Mar-2007, 1. I.Ķerus.

Skaits pavasara mēnešos
Salacgrīva - Svētupe, Lm, 29-Mai-1993, 60 uzskaitītas maršrutā. A.Kuročkins.
Nagļi, Re, 7-Mai-1997, 50 kādā dubļu dīķi Orenīšu nodaļā. A.Celmiņš, M.Smiltnieks.

Skaits vasaras mēnešos
Kuiviži, Lm, 17-Jūn-2007, 14 vienā bariņā. A.Kuročkins, R.Matrozis.
Īdeņa, Re, 8-Jūl-1996, 10 Īdeņas 4. dīķī. A.Celmiņš u.c.

Vēlākie novērojumi rudenī
Engure, Tu, 18-Nov-2002, 1 pie mola. A.Klepers.
Nagļi, Re, 27-Okt-2010, 1 Orenīšu-Drabāku dīķos. G.Grandāns, G.Aizupiete, I.Kļaviņa.
Pape, Lp, 17-Okt-2005, 1 pie kanāla ietekas. A.Celmiņš.
Mērsrags, Ta, 10-Okt-2009, 1. M.Kilups.

Novērojumi ziemas mēnešos
Roja, Ta, 10-Dec-1973, 1. V.Skuja (Казубиернис 1983).
Mangaļsala, Rp, 13-Jan un 11-Feb-2001, attiecīgi 1 un 2 īp. I.Deņisovs.

Literatūra un internets

BirdLife International. 2018. Species factsheet: Tringa totanus. Retrieved from http://www.birdlife.org on 1st April 2018. Van Gils J., Wiersma P. 1996. Common Redshank Tringa totanus. In: del Hoyo J., Elliott A., Sargatal J., Christie D.A. & de Juana E. (eds.) 2014. Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. Retrieved from http://www.hbw.com/node/53902 on 17th May 2015. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press. Казубиернис Ю. 1983. Птицы Латвии - Территориальное размещение и численность. Под. ред. Я.Виксне, Рига, 89.

Pļavu tilbīte Tringa totanus. Liepājas ezera austrumu krasts pie Vītiņu pļavām, 15-Apr-2012. © Jānis Jansons.
bkm

Pļavu tilbīte Tringa totanus. Liepājas ezera austrumu krasts pie Vītiņu pļavām, 30-Apr-2012. © Jānis Jansons.
bkm

Pļavu tilbīte Tringa totanus. Svētes lauki, Jelgavas novads, 5-Mai-2015. © Jānis Jansons.
bkm

Pļavu tilbīte Tringa totanus. Liepājas ezera austrumu krasts pie Vītiņu pļavām, 19-Jūl-2014, jaunais putns (1g). © Jānis Jansons.
bkm

Pļavu tilbīte Tringa totanus. Mangaļsala, Rīga, 29-Jūl-2015, jaunais putns (1g). © Igors Deņisovs.
bkm

Pļavu tilbīte Tringa totanus. Liepājas ezera austrumu krasts pie Vītiņu pļavām, 3-Aug-2013, jaunais putns (1g). © Jānis Jansons.
bkm

Pļavu tilbīte Tringa totanus. Liepāja, Karosta, 5-Aug-2009, jaunais putns (1g). © Vladimirs Suščinskis.
bkm

Pļavu tilbīte Tringa totanus. Liepāja, 7-Aug-2011, jaunais putns (1g). © Ainars Mankus.
bkm

Pļavu tilbīte Tringa totanus. Liepāja, 21-Aug-2013, jaunais putns (1g). © Māris Strazds.
bkm

Pļavu tilbīte Tringa totanus. Liepāja, 24-Aug-2012, jaunais putns (1g). © Selga Bērziņa.
bkm

Pļavu tilbīte Tringa totanus. Liepājas ezers, Vītiņi, 30-Apr-2018. © Ainars Mankus.
bkm

Pļavu tilbīte Tringa totanus. Liepājas ezers, Vītiņi, 30-Apr-2018. © Ainars Mankus.
bkm

Pļavu tilbīte Tringa totanus. Mangaļsala, Rīga, 29-Jūl-2015, jaunais putns (1g). © Igors Deņisovs.

Labots 06 Sep 2018