Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Areāla rietumu mala skar Baltijas valstis. Tālāk uz austrumiem izplatīta Krievijas centrālajā daļā līdz pat Austrumsibīrijai. Izolētas populācijas Usūrijā un NE Ķīnā. Ziemo Afrikā, Persijas līča reģinā, Indijā, Dienvidāzijā, Indonēzijā un Austrālijā, mazākā skaitā arī Vidusjūras reģionā. Ģeogrāfisku variāciju nav (Van Gils, Wiersma 1996).

Pavasarī reti visā teritorijā, biežāk Lubānas ezera apkaimē

Vasarā reti, vairāk austrumu daļā Lubānas ezera apkaimē

Rudenī aizceļo, zināmi tikai daži novērojumi

Ziemā nav sastopama

Dīķu tilbīte Tringa stagnatilis

Virāne, Madonas novads, 19-Jūl-2015. © Gaidis Grandāns.

Sauciens 'tjiv' (putns dīķī uz saliņas). Nagļi, Zvejsala, Rēzeknes novads, 28-Apr-2008. © Agris Celmiņš (23).

Sauciens 'tiv-tiv' (divi putni kopā dīķī un saliņas). Nagļi, Zvejsala, Rēzeknes novads, 28-Apr-2008. © Agris Celmiņš (30).

Latvijā reta ligzdotāja un ieceļotāja. Pirmo reizi konstatēta 1974. gada maijā (Бауманис 1979). Ligzdošanas pierādīta vienīgi valsts austrumu daļā. Lubānas ezera apkārtnē ligzdo regulāri kopš 1974. gada (Baumanis 1989). Citas pierādītas ligzdošanas vietas zināmas Balvu novadā pie Kalnupes, kas praktiski arī ir Lubāna apkaimē (1999, M.Strazds, A.Auniņš), pie Papurnes (2008, V.Vintulis; iespējams arī vēlāk) un Tūjānu apkārtnē Madonas novadā (2015, G.Grandāns, A.Erts). Pēdējā desmitgadē novērojumu skaits pieaug un ir vairāk novērojumu valsts rietumu daļā. Taču domājams, ka tie ir migranti nevis ligzdotāji, jo vairums novērojumu bijuši aprīlī-maijā. Vēlāk jūnijā rietumu daļā zināmi tikai divi vientuļu putnu novērojumi - 15.6.2008. Sātiņu dīķos (M.Jaunzemis) un 23.6.2012. Krievpurva dīķos (K.Millers). Kopējais ligzdojošo pāru skaits šobrīd varētu būt tāds pats kā BirdLife International (2004) publikācijā - 10-30 pāri.

Garums: 22-24 cm, spārnu izpletums: 55-59 cm (Snow, Perrins 1998).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie novērojumi pavasarī
Stāmerienas pagasts, Gu, 2-Apr-2017, vismaz 1 (pēc 1 putna foto Dabasdatos, ziņoti 3 īpatņi); 5-Apr turpat 1 (Dabasdati ar foto). Abi novērojumi B.Pušpure.
Liepājas ezers, Vītiņu pļavas, 14-Apr-2016, 1 kopā ar 3 lielajām tilbītēm un vismaz 6 pļavu tilbītēm. K.Millers.
Nagļi, Re, 16-Apr-1994, 1. J.Baumanis.
Nīca, Lp, 16-Apr-2008, 1 Nīcas laukos kopā ar 3 lielajām tilbītēm T.nebularia un 1 tumšo tilbīti T.erythropus. K.Millers.
Sātiņi, Sa, 18-Apr-2014, 1 kopā ar 4 lielajām tilbītēm T.nebularia un 3 gugatņiem Calidris pugnax. J.Jansons.
Nagļi, Re, 18-Apr-2014, 1. I.Deņisovs.

Vēlākie novērojumi rudenī
Ainaži, Lm, 5 Okt-2013, 1 izcelta aizlidoja S virzienā (Dabasdati); varbūt tas pats putns, kas Ainažu jūrmalā bija 25-Sep (I.Ķiecis, Dabasdati).
Mērsrags, Ta, 1-Sep-2007, 1 jūrmalā uz ziemeļiem no bākas. K.Funts.

Literatūra un internets

Baumanis J. 1989. Dīķa tilbītes un pelēkās tilbītes ligzdošana Latvijā. - Putni dabā 2: 166-171. BirdLife International. 2004. Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status. BirdLife International, Cambridge. BirdLife International. 2015. Species factsheet: Tringa stagnatilis. Retrieved from http://www.birdlife.org on 10th May 2015. Van Gils J., Wiersma P. 1996. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis. In: del Hoyo J., Elliott A., Sargatal J., Christie D.A. & de Juana E. (eds.) 2014. Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. Retrieved from http://www.hbw.com/node/53903 on 10th May 2015. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press. Бауманис Я. 1979. Некоторые орнитофаунистические редкости на рибоводных прудах Латвии. - Динамика популяций и поведение позвоночных животных Латвийской ССР. Рига, 77-78.

Dīķu tilbīte Tringa stagnatilis. Mērsrags, 1-Mai-2015. © Oļegs Miziņenko.
bkm

Dīķu tilbīte Tringa stagnatilis. Gaiļu dīķis, Aizputes novads, 8-Mai-2015. © Jānis Jansons.
bkm

Dīķu tilbīte Tringa stagnatilis. Maničs (озеро Маныч), Kalmikija, Krievija, 17-Aug-2009, pieaugušais putns pēcriesta tērpā. © Vladimirs Suščinskis.
bkm

Dīķu tilbīte Tringa stagnatilis. Maničs (озеро Маныч), Kalmikija, Krievija, 17-Aug-2009, pieaugušais putns pēcriesta tērpā. © Vladimirs Suščinskis.
bkm

Dīķu tilbīte Tringa stagnatilis. Virāne, Madonas novads, 19-Jūl-2015, jaunais putns (1g). © Maurizio Ravasini.
bkm

Dīķu tilbīte Tringa stagnatilis. Papurne, Rugāju novads, 1-Jūn-2008. © Viesturs Vintulis.
bkm

Dīķu tilbīte Tringa stagnatilis. Papurne, Rugāju novads, 1-Jūn-2008. © Viesturs Vintulis.
bkm

Dīķu tilbīte Tringa stagnatilis. Virāne, Madonas novads, 19-Jūl-2015. © Gaidis Grandāns.

Labots 31 Dec 2019