Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Skandināvija, Austrumeiropa un tālāk uz austrumiem līdz Centrālāzijai un Austrumsibīrijai. Ziemo Vidusjūras reģionā, tropiskajā Āfrikā, Tuvajos Austrumos, Indijas subkontinentā, Ķīnā u.c. SE Āzijā. Nelielas ziemojošas populācijas ir arī Rietumeiropā. Ģeogrāfisku variāciju nav (Van Gils, Wiersma, Kirwan 2020).

Pavasarī ierodas ligzdotāji un caurceļo

Vasarā visā teritorijā

Rudenī aizceļo

Divi novērojumi ziemas mēnešos

Birds of the World

Meža tilbīte Tringa ochropus

Karostas kanāls, Liepājas osta, 1-Aug-2017, jaunais putns (1cy). © Selga Bērziņa.

Dziesma. Rudbārži, 30-Apr-2004. © Ints Folkmanis (7).

Uztraukuma saucieni un dziesma. Rudbārži, jūnija beigas 2003. © Ints Folkmanis (24).

Latvijā parasta un izplatīta ligzdotāja un caurceļotāja. Divi novērojumi ziemas mēnešos.

Garums: 21-24 cm, spārnu izpletums: 57-61 cm (Snow, Perrins 1998).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie novērojumi pavasarī
Svētes lauki, Jl, 14-Mar-2017, 1. I.Gaile (Dabasdati).
Skaistas pagasts, Kr, 16-Mar-2024, 1. G.Grandāns (Dabasdati).
Remte, Sa, 19-Mar-2015, 1. G.Krastiņš.
Glūda, Jl, 19-Mar-2020, 1. E.Smislovs, V.Smislovs.
Lestenes pagasts, Tu, 19-Mar-2022, 1 (2). (Dabasdati, novērotājs "GF").
Melnragu rīkle (ĶNP), Tu, 22-Mar-2014, 2. S.Rabkevičs.
Kalniena, Gu, 22-Mar-2014, 1. B.Pušpure (Dabasdati).
Dzelve, Ri, 22-Mar-2014, 1. I.Mārdega (Dabasdati).
Ozolaine, Ba, 22-Mar-2019, 1 applūdšā pļavā pie Ozolaines dīķa. E.Laucis.
Sakas pagasts, Lp, 22-Mar-2023, 1. M.Jaunzemis (Dabasdati).

Vēlākie novērojumi rudenī
Sātiņi, Sa, 27-Nov-2011, 1 pie Silzemju dīķa. M.Jaunzemis.
Sātiņi, Sa, 24-Nov-2013, 1 Pļavnieku dīķī (iespējams tas pats īpatnis, kas 18-Nov bija Silzemju dīķī).  M.Jaunzemis.
Sātiņi, Sa, 19-Nov-2012, 1 Silzemju dīķī. K.Millers.
Sātiņi, Sa, 17-Nov-2008, 1 Silzemju dīķī. M.Jaunzemis.

Novērojumi ziemas mēnešos
Užavas lauki, Ve, 18-Jan-2009, 1. A.Kuročkins.
Pļavmuiža, Ta, 21-Dec-2013, 1. V.Vintulis (Dabasdati). Novērotāja papildziņas.

Literatūra un internets

Van Gils J., P.Wiersma and G.M.Kirwan. 2020. Green Sandpiper Tringa ochropus, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.grnsan.01. Accessed 22 March 2023. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press.

Meža tilbīte Tringa ochropus. Sātiņi, Saldus novads, 19-Apr-2010. © Ainars Mankus.
bkm

Meža tilbīte Tringa ochropus. Sātiņi, Saldus novads, 19-Apr-2010. © Ainars Mankus.
bkm

Meža tilbīte Tringa ochropus. Liepājas ez., Vītiņi, 19-Apr-2014. © Jānis Jansons.
bkm

Meža tilbīte Tringa ochropus. Liepājas ez., Vītiņi, 19-Apr-2014. © Jānis Jansons.
bkm

Meža tilbīte Tringa ochropus. Sātiņi, Saldus novads, 20-Apr-2010. © Jānis Jansons.
bkm

Meža tilbīte Tringa ochropus. Karostas kanāla gals Liepājas ostā, 1-Aug-2017, jaunais putns (1cy). © Selga Bērziņa.
bkm

Meža tilbīte Tringa ochropus. Gudžarata, Indija, 7-Feb-2008. © Otars Opermanis.