Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Eiropā kā ligzdotāja sastopama Skotijas ziemeļos, Skandināvijā un Austrumeiropā. Tālāk uz austrumiem taigas zonai līdz Austrumsibīrijai un Kamčatkai. Ziemo Āfrikā, Indijā, SE Āzijā un Austrālijā. Ģeogrāfisku variāciju nav (Van Gils, Wiersma, Kirwan 2020).

Pavasarī caurceļo

Reti ligzdo valsts austrumu daļā

Rudenī aizceļo

Ziemā nav sastopama

Birds of the World

Lielā tilbīte Tringa nebularia

Sātiņi, Saldus novads, 2-Mai-2010. © Jānis Jansons.

xeno-canto krājums

Detalizētāka informācija XC saitēs
Vienmēr labāk ar austiņām

Nelielā skaitā caurceļo un reti ligzdo valsts austrumu daļā. Ticama ligzdošana pirmo reizi novērota 1979. gadā Ušurpurvā (Lipsbergs 1981). Kopš tā laika zināmi vēl vairāki iespējamas ligzdošanas novērojumi, piemēram - 1990-tajos gados Teiču purvā (A.Avotiņa sen.) un vismaz 3 pāri Klešniku purvā 2006. gadā (M.Strazds u.c.). Vēl viens ticamas ligzdošanas gadījums zināms Indrānu pagastā netālu no Olgas purva, kur 2014. gada maijā - jūnijā mitrā meža pļavas ieplakā novēroti 2 pieaugušie putni. Novērojuma laikā 12. jūnijā abi pāra putni uzbruka pārlidojošai niedru lijai un augājā šķiet bija dzirdami vismaz 2 jaunie putni, kurus atrast tomēr nav izdevies (A.Avotiņš jun., D.Drazdovskis). Pārliecinoša ligzdošana pirmo reizi pierādīta 2019. gada maijā, kad Naukšēnu pagastā netālu no Igaunijas robežas atrasta ligzda ar olām (Ķuze 2019). Šajā rakstā minēti vēl daži citi iespējamas ligzdošanas novērojumi Latvijā, kā arī skaidroti lielās tilbītes ligzdošanas apstākļi kaimiņvalstīs. Ligzdotāju skaits Latvijā novērtēts 3-10 pāru robežās (Ķerus u.c. 2021).

Garums: 30-35 cm, spārnu izpletums: 68-70 cm (Van Gils, Wiersma, Kirwn 2020).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie novērojumi pavasarī
Nīcas lauki, Lp, 30-Mar-2010, 1 kopā ar ķīvītēm. K.Millers.
Zvejsala, Re, 1-Apr-2004, 1. K.Millers.
Īdeņa, Re, 4-Apr-2000, 1. A.Celmiņš, I.Krams.
Valgundes pagasts, Jl, 4-Apr-2021, 2 Lielupes labā krasta laukos pie Hercogu kapiem. A.Avotiņš jun.
Jaunķemeri, Jm, 6-Apr-1957, 2 (Tauriņš, Švarcbergs 1960).

Skaits pavasarī
Bērzciems, Tu, 30-Apr-2019, 80. V.Ādamsons.
Bērzciems, Tu, 4-Mai-2003, vismaz 60 (t.sk. 58 vienā barā). A.Zacmanis.
Lauteri, Lm, 29-Apr-2014, 56 uzskaitītas no viena punkta pie Smiltiņgrāvja ietekas jūrā. G.Graubics.
Liepājas ez., Zirgu sala, 24-Apr-2009, 55 niedrāja malā salas E pusē. F.Slišāns.
Sātiņi, Sa, 26-Apr-2008, 50 dīķī Liekna II. M.Jaunzemis.
Kuiviži - Ainaži, Lm, 27-Apr-2014, 40-45 šajā posmā. E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati).
Ventspils lidlauks, 30-Apr-2015, 42 peļķē pie lidlauka. R.Rekmanis.
Mērsrags, Ta, 1-Mai-2004, vismaz 40. G.Graubics, V.Roze, A.Zacmanis.
Užavas lauki, 22-Apr-2008, 38. M.Strazds, H.Hofmanis.
Liepājas ez., Vītiņu pļavas, 16-Apr-2022, 31. A.Kuročkins (Dabasdati).

Skaits vasaras otrajā pusē - rudenī
Nagļi, Re, 27-Jūl-2011, 150 Orenīšu-Drabāku nodaļas 8. dīķī. K.Millers, G.Grandāns.
Lauteri, Lm, 6-Jūl-2012, 53 uzskaitītas no viena punkta ar teleskopu, divas grupas - 41 un 12. R.Matrozis (Dabasdati).
Kvāpānu dīķi, Re, 19-Jūl-2006, ap 50 dīķī nr. 1. J.Burny.
Ainaži - Kuiviži, Lm, 29-Jūl-2000, 48 uzskaitītas šajā posmā. A.Kuročkins, R.Matrozis.
Liepāja - Ziemupe, Lp, 22-Aug-2001, 37 vienā barā. R.Matrozis.

Vēlākie novērojumi rudenī
Sātiņi, Sa, 9-Nov-2005, 1 Silzemju dīķī (vismaz kopš 1-Nov). M.Jaunzemis.
Sātiņi, Sa, 6-Nov-2020, vismaz 1 (kopš 27-Okt, kad bija 3). K.Millers.
Mērsrags, Ta, 1-Nov-2011, 1. V.Ādamsons (putns ar kājas defektu; ir foto lidojumā turpat 29-Okt. I.Deņisovs, T.Guščina, O.Miziņenko).
Skrunda, Ku, 29-Okt-2022, 1 zivju dīķos. R.Matrozis (Dabasdati).

Literatūra un internets

Van Gils J., P.Wiersma and G.M.Kirwan. 2020. Common Greenshank Tringa nebularia, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.comgre.01. Accessed 22 March 2023. Ķerus V., Dekants A., Auniņš A., Mārdega I. 2021. Latvijas ligzdojošo putnu atlanti 1980-2017. Rīga: Latvijas Ornitoloģijas biedrība. Ķuze J. 2019. Par lielās tilbītes ligzdošanu. Putni dabā 86, 3-4: 8-9. Lipsbergs J. 1981. Par lielās tilbītes - Tringa nebularia (Gunn.) - pirmo ticamo ligzdošanas gadījumu Latvijā. Retie augu un dzīvnieki: 42-45. Tauriņš E., Švarcbergs M. 1960. Putnu ceļošana Rīgas jūras līča dienvidu piekrastē - Jaunķemeru jūrmalā (1956. - 1958.g.). Latvijas putnu dzīve. Ornitoloģiskie pētījumi 2: 193-212.

Lielā tilbīte Tringa nebularia. Sātiņi, Saldus novads, 24-Apr-2009. © Jānis Jansons.
bkm

Lielā tilbīte Tringa nebularia. Sātiņi, Saldus novads, 25-Apr-2009. © Jānis Jansons.
bkm

Lielā tilbīte Tringa nebularia. Sātiņi, Saldus novads, 26-Apr-2010. © Jānis Jansons.
bkm

Lielā tilbīte Tringa nebularia. Sātiņi, Saldus novads, 2-Mai-2010. © Jānis Jansons.
bkm

Lielā tilbīte Tringa nebularia. Liepājas ezera austrumu krasts pie Vītiņu pļavām, 5-Mai-2013. © Ainars Mankus.
bkm

Lielā tilbīte Tringa nebularia. Sātiņi, Saldus novads, 29-Jūn-2008. © Ainars Mankus.
bkm

Lielā tilbīte Tringa nebularia. Randu pļavas, Limbažu novads, 14-Jūl-2019. © Edgars Smislovs.
bkm

Lielā tilbīte Tringa nebularia. Sātiņi, Saldus novads, 25-Jūl-2008, jaunais putns (1cy). © Ainars Mankus.
bkm

Lielā tilbīte Tringa nebularia. Mērsrags, Talsu novads, 26-Aug-2010, jaunais putns (1cy). © Jānis Jansons.
bkm

Lielā tilbīte Tringa nebularia. Nagļi, Rēzeknes novads, 2-Okt-2008, jaunais putns (1cy). © Jānis Ķuze.

bkm

Lielā tilbīte Tringa nebularia. Sõrve, Saaremaa, Igaunija, 20-Aug-2010, jaunais putns (1cy). © Oļegs Miziņenko.
bkm

Lielā tilbīte Tringa nebularia. Randu pļavas, Limbažu novads, 20-Aug-2016, jaunais putns (1cy). © Oļegs Miziņenko.