Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

No Ziemeļeiropas plašā zonā pāri Krievijas centrālajai daļai uz austrumiem līdz pat Kamčatkai. Ziemo Āfrikā, Indijā, SE Āzijā un Austrālijā. Ģeogrāfisku variāciju nav (Van Gils, Wiersma, Kirwan 2020).

Pavasarī caurceļo un ierodas ligzdotāji

Vasarā ligzdo purvos

Rudenī aizceļo

Ziemā nav sastopama

Birds of the World

Purva tilbīte Tringa glareola

Sātiņi, Saldus novads, 11-Mai-2009. © Ainars Mankus.

Latvijā veiktie ieraksti
xeno-canto krājums

Detalizētāka informācija XC saitēs
Vienmēr labāk ar austiņām

Latvijā augstajos purvos samērā parasta ligzdotāja. Skaits novērtēts 170-878 pāru robežās (Ķerus u.c. 2021). Parastākā tilbīte ceļošanas laikā.

Garums: 19-23 cm, spārnu izpletums: 54-57 cm (Van Gils, Wiersma, Kirwan 2020).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie novērojumi pavasarī
Vectilžas pagasts, Bl, 31-Mar-2024, dzirdēta balss vakarā. E.Dzenis (Dabasdati).
Sarkainis, Jl, 3-Apr-2005, 1. J.Ķuze.
Ļaudona, Ma, 4-Apr-2006, ziņa: "Aiviekstē uz ledus tekalē gan upes, gan purva tilbītes (pēdējās vairākas)". A.Avotiņš sen.
Ādažu lauki, Ri, 4-Apr-2017, 1 kopā ar ķīvītēm. I.Deņisovs.
Eimuri, Ri, 4-Apr-2021, 1 kopā ar 45 ķīvītēm. I.Deņisovs (Dabasdati).

Ropažu novads, Ri, 6-Apr-2019, 1. K.Liepa (Dabasdati).

Skaits pavasarī (vismaz 100)
Jelgava, 8-Mai-2002, vismaz 500 lidlauka pārplūdušajās pļavās. A.Kalvāns.
Silzemnieku lauki, Vm, 1-Mai-2012, 310 (triju baru kopsumma). A.Klepers.
Īdeņa, Re, 4-Mai-2000, ap 180 pa vairākiem dīķiem. A.Celmiņš, I.Krams.
Liepājas ez., Vītiņu pļavas, 7-Mai-2013, 200. K.Millers.
Svētes lauki, 29-Apr-2014, vismaz 150 uz lauka pie lāmas. M.Tīrums.
Ādažu lauki, Ri, 1-Mai-2012, 150 pie Eimuriem. I.Deņisovs (Dabasdati).
Dimzukalns, Ba, 9-Mai-2015, 130 slapjā laukā. E.Smislovs (Dabasdati).
Nagļi, Re, 12-Mai-1990, ap 100 vienkopus kādā dīķī. V.Roze.

Skaits jūnijā (vismaz 50)
Upesciems, Ri, 28-Jūn-2018, 130 kādā sausā dīķī. E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati).
Klīvi, Ba, 26-Jūn-2011, ap 50 slapjumā uz lauka. I.Bojāre, M.Kilups (Dabasdati).

Skaits vasaras otrajā pusē - rudenī (sākot ar 1. jūliju, vismaz 100)
Nagļi, Re, 27-Jūl-2011, 600 (700) Orenīšu-Drabāku nodaļas 8. dīķī. K.Millers, G.Grandāns.
Kvāpānu dīķi, Re, 11-Aug-1994, vairāki simti - "parastākā starp ca 1000 bridējiem". A.Celmiņš.
Kvāpānu dīķi, Re, 31-Jūl-2006, 145 kādā no dīķiem. A.Klepers.
Īdeņa, Re, 11-Aug-1992, 100 kādā no dīķiem. A.Celmiņš.

Vēlākie novērojumi rudenī
Skrunda, Ku, 13-Okt-1971 (Бауманис 1975).
Sātiņi, Sa, 13-Okt-2014, 1. K.Millers.
Sātiņi, Sa, 11-Okt-2018, 1 Lieknas III dīķī. K.Millers.
Sātiņi, Sa, 3-Okt-2004, 1. M.Jaunzemis.
Līvānu novads (Daugavstikāni), Pr, 2-Okt-2010, 1. A.Erts.

Ķeguļrags, Lm, 2-Okt-2022, 1 lokāli pie raga un 2 pārlido ap 1,5 km uz dienvidiem no raga. A.Kuročkins (Dabasdati 1, 2).

Literatūra un internets

Van Gils J., P.Wiersma and G.M.Kirwan. 2020. Wood Sandpiper Tringa glareola, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.woosan.01. Accessed 22 May 2024. Ķerus V., Dekants A., Auniņš A., Mārdega I. 2021. Latvijas ligzdojošo putnu atlanti 1980-2017. Rīga: Latvijas Ornitoloģijas biedrība. Бауманис Я. 1975. Орнитофауна рибоводных прудов и их роль в воспроизводстве ресурсов охотничьих водоплавающих птиц в условиях Латвийской ССР. Bioloģijas zinātņu kandidāta disertācijas aizstāvēšanas autoreferāts. Rīga.

Purva tilbīte Tringa glareola. Svētes paliene pie Jelgavas, 27-Apr-2014. © Ainars Mankus.
bkm

Purva tilbīte Tringa glareola. Svētes paliene pie Jelgavas, 1-Mai-2007. © Agris Krusts.
bkm

Purva tilbīte Tringa glareola. Liepājas ezera austrumu krasts pie Vītiņu pļavām, 5-Mai-2013. © Ainars Mankus.
bkm

Purva tilbīte Tringa glareola. Tāšu ezers, Medzes pagasts, 7-Mai-2015. © Selga Bērziņa.
bkm

Purva tilbīte Tringa glareola. Sātiņi, Saldus novads, 8-Mai-2009. © Jānis Jansons.
bkm

Purva tilbīte Tringa glareola. Gaiļu dīķis, Lažas pagasts, 8-Mai-2015. © Jānis Jansons.
bkm

Purva tilbīte Tringa glareola. Gaiļu dīķis, Lažas pagasts, 8-Mai-2015. © Jānis Jansons.
bkm

Purva tilbīte Tringa glareola. Liepājas ezera austrumu krasts pie Vītiņu pļavām, 11-Mai-2013. © Jānis Jansons.
bkm

Purva tilbīte Tringa glareola. Dunduru pļavas, Tukuma novads, 5-Jūn-2015. © Ainars Mankus.
bkm

Purva tilbīte Tringa glareola. Mangaļsala, Rīga, 2-Jūl-2021. © Igors Deņisovs.
bkm

Purva tilbīte Tringa glareola. Liepājas ezera austrumu krasts pie Vītiņu pļavām, 19-Jūl-2014. © Jānis Jansons.
bkm

Purva tilbīte Tringa glareola. Liepājas ezera austrumu krasts pie Vītiņu pļavām, 23-Jūl-2011. © Ainars Mankus.
bkm

Purva tilbīte Tringa glareola. Maničs (озеро Маныч), Kalmikija, Krievija, 19-Aug-2009. © Vladimirs Suščinskis.
bkm

Purva tilbīte Tringa glareola. Liepājas ezera austrumu krasts pie Vītiņu pļavām, 17-Jūl-2011, jaunais putns (1cy). © Ainars Mankus.
bkm

Purva tilbīte Tringa glareola. Lapmežciems, Tukuma novads, 23-Jūl-2011, jaunais putns (1cy). © Oļegs Miziņenko.
bkm

Purva tilbīte Tringa glareola. Mangaļsala, Rīga, 25-Jūl-2014, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Purva tilbīte Tringa glareola. Liepājas ezera austrumu krasts pie Vītiņu pļavām, 2-Aug-2015, jaunais putns (1cy). © Jānis Jansons.
bkm

Purva tilbīte Tringa glareola. Mērsrags, Talsu novads, 7-Aug-2010, jaunais putns (1cy). © Jānis Jansons.
bkm

Purva tilbīte Tringa glareola. Liepāja, 8-Aug-2009, jaunais putns (1cy). © Selga Bērziņa.
bkm

Purva tilbīte Tringa glareola. Eimuru lauki, Ādažu pagasts, 9-Mai-2021. © Igors Deņisovs.
bkm

Purva tilbīte Tringa glareola. Mangaļsala, Rīga, 23-Jūl-2019, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Purva tilbītes Tringa glareola. Mangaļsala, Rīga, 8-Aug-2019, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Purva tilbīte Tringa glareola. Randu pļavas, Limbažu novads, 1-Aug-2014, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Purva tilbītes Tringa glareola. Ādažu apkaimes lauki, 1-Mai-2012. © Igors Deņisovs.
bkm

Purva tilbītes Tringa glareola (četri putni attēla labajā pusē) kopā ar diviem gugatņiem Calidris pugnax un parasto šņibīti C.alpina (zemākais putns). Ainažu
jūrmala, Limbažu novads, 3-Aug-2018. © Igors Deņisovs.