Ievads - satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

No Ziemeļeiropas plašā zonā pāri Krievijas centrālajai daļai uz austrumiem līdz pat Kamčatkai. Ziemo Āfrikā, Indijā, SE Āzijā un Austrālijā. Ģeogrāfisku variāciju nav (Van Gils, Wiersma, Kirwan 2019).

Pavasarī caurceļo

Jūnijā samērā reti sastopama, tomēr regulāri

Rudenī caurceļo (sākot jau ar vasaras otro pusi)

Ziemā nav sastopama

Tumšā tilbīte Tringa erythropus

Sātiņi, Saldus novads, 28-Apr-2010. © Jānis Jansons.

Sauciens. Hyllekrog, Dānija, 17-Aug-2010. © Agris Celmiņš (11).

Nelielā skaitā regulāri caurceļo. Latvijā neligzdo, taču regulāri novērojama arī jūnijā.

Garums: 29-32 cm, spārnu izpletums: 61-67 cm (Van Gils, Wiersma, Kirwan 2019).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie novērojumi pavasarī
Kolka, Ta, 25-Mar-2005, 1 lidojumā, 2x dzirdēta balss. A.Zacmanis.
Svētes lauki, Jl, 8-Apr-2016, vismaz 2 īpatņu balsis. K.Millers.
Liepājas ez., 12-Apr-2008, 2 uz Golodova dambja. F.Slišāns.
Daugavgrīva, Rp, 13-Apr-1991, 1. R.Matrozis.
Svētes lauki, Jl, 13-Apr-2019, 4. E.Smislovs, V.Smisovs, A.Kuročkins, A.Arnicāns.
Liepājas ez., Vītiņi, 15-Apr-2012, 2. J.Jansons.

Skaits pavasara mēnešos
Engures ez., Tu, 9-Mai-2000, ap 100. A.Mednis.
Liepājas ez., Vītiņi, 13-Mai-2001, vismaz 100 ezera E malā. V.Ādamsons u.c.
Liepājas ez., Vītiņi, 30-Apr-2012, vismaz 100 ezera E malā. J.Jansons, K.Millers.
Silzemnieku lauki, Vm, 53 (vienā barā 45 un vēl 8 putni 1,5 km tālāk tajos pašos laukos). A.Klepers.
Gomelis, Re, 4-Mai-2000, apm. 40 vienā barā. A.Celmiņš, I.Krams.
Mērsrags, Ta, 12-Mai-1989, 40 (viens bars 30 un 10 atsevišķi). V.Roze.
Dūņezers, Lm, 8-Mai-1989, 30. (Auniņš, Opermanis 1994).
Zvejsala, Re, 7-Mai-1997, 24 kādā no dīķiem. A.Celmiņš, M.Smiltnieks.

Skaits jūnijā (vismaz 20)
Nagļi, Re, 17-Jūn-2019, ne mazāk kā 35 Orenīšu-Drabāku 8. dīķī. G.Grandāns, A.Erts.
Nagļi, Re, 16-Jūn-2004, 29 kādā dīķī Zvejsalas-Ļodānu nodaļā. V.Ādamsons, A.Celmiņš, G.Graubics.
Nagļi, Re, 18-Jūn-2004, 23 kādā dīķī Zvejsalas-Ļodānu nodaļā un 20 Orenīšu-Drabāku nodaļā. M.Jaunzemis, A.Zacmanis.
Liepājas ez., Vītiņi, 16-Jūn-2012, vismaz 20. K.Millers.
Sātiņi, Sa, 23-Jūn-2008, 20 dīķī Liekna II. M.Jaunzemis.

Skaits vasaras otrajā pusē - rudenī (no 1. jūlija vismaz 20)
Nagļi, Re, 27-Jūl-2011, 70 Orenīšu-Drabāku nodaļas 8. dīķī. K.Millers, G.Grandāns.
Mērsrags, Ta, 16-Sep-1958, ap 60 (Mihelsons u.c. 1960).
Lubāna austrumu krasta dīķi, Re, 1-Sep-2006, 22 Kvāpānu 2. dīķī. J.Ķuze, M.Strazds.

Vēlākie novērojumi rudenī*
Sātiņi, Sa, 9-Nov-2018, 1 pārlido ar saucieniem Pļavnieku dīķus. K.Millers.
Sātiņi, Sa, 4-Nov-2012, 1 Liekna IV. K.Millers, M.Jaunzemis, J.Jansons (uzturējās dīķos kopš 16-Okt. K.Millers).
Sātiņi, Sa, 27-Okt-2004, 1 Silzemju dīķī. M.Jaunzemis.
Sātiņi, Sa, 23-Okt-2005, 4. M.Jaunzemis.

*) Uzskaitījumā nav iekļauts viens vēls oktobra novērojums, kad redzēts acīmredzami ievainots putns (Dabasdati).

Literatūra un internets

Auniņš A., Opermanis O. 1994. Materiāli par Limbažu Dūņezera ornitofaunu. Putni dabā 4: 34-39. BirdLife International. 2019. Species factsheet: Tringa erythropus. Retrieved from http://www.birdlife.org on 9 July 2019. Van Gils J., Wiersma P., Kirwan G.M. 2019. Spotted Redshank Tringa erythropus. In: del Hoyo J., Elliott A., Sargatal J., Christie D.A. & de Juana E. (eds.). Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. Retrieved from https://www.hbw.com/node/53901 on 9 July 2019. Mihelsons H., Kasparsons Ģ., Lejiņš G., Vīksne J., Šmits V., Lipsbergs J., Stolbovs I. 1960. Putnu migrācijas Latvijas PSR 1958.g. rudenī. Latvijas putnu dzīve. Ornitoloģiskie pētījumi. 2: 139-192.

Tumšā tilbīte Tringa erythropus. Sātiņi, Saldus novads, 28-Apr-2010. © Jānis Jansons.
bkm

Tumšā tilbīte Tringa erythropus. Liepājas ezera austrumu krasts pie Vītiņu pļavām, 5-Mai-2013. © Ainars Mankus.
bkm

Tumšā tilbīte Tringa erythropus. Sātiņi, Saldus novads, 8-Mai-2009. © Jānis Jansons.
bkm

Tumšā tilbīte Tringa erythropus. Sātiņi, Saldus novads, 10-Mai-2009. © Jānis Jansons.
bkm

Tumšā tilbīte Tringa erythropus. Sātiņi, Saldus novads, 17-Mai-2009. © Ainars Mankus.
bkm

Tumšā tilbīte Tringa erythropus. Lapmežciems, Engures novads, 2-Aug-2010, salīdzinājumā ar pļavu tilbīti T.totanus (priekšplānā), abi jaunie putni (1g).
© Igors Deņisovs.
bkm

Tumšā tilbīte Tringa erythropus. Lapmežciems, Engures novads, 21-Aug-2011, salīdzinājumā ar pļavu tilbīti T.totanus (kreisajā pusē), abi jaunie putni
(1g). © Oļegs Miziņenko.
bkm

Tumšā tilbīte Tringa erythropus. Kolka, 23-Aug-2009 jaunais putns (1g). © Ilze Priedniece.
bkm

Tumšā tilbīte Tringa erythropus. Kolka, 23-Aug-2009 jaunais putns (1g). © Ilze Priedniece.
bkm

Tumšā tilbīte Tringa erythropus. Liepājas ezers, Golodova dambis, 14-Sep-2014, jaunais putns (1g). © Jānis Jansons.
bkm

Tumšās tilbīte Tringa erythropus. Kaņieris, 17-Sep-2000, jaunie putni (1g). © Jānis Ķuze.
bkm

Tumšā tilbīte Tringa erythropus. Sātiņi, Saldus novads, 27-Sep-2008, jaunais putns (1g). © Jānis Jansons.
bkm

Tumšās tilbītes Tringa erythropus. Engures ezers, 29-Apr-2012. © Igors Deņisovs.
bkm

Tumšā tilbīte Tringa erythropus. Mērsrags, 31-Jūl-2010, jaunais putns (1g). © Edgars Laucis.
bkm

Tumšā tilbīte Tringa erythropus. Ragaciems, Engures novads, 13-Aug-2019, jaunais putns (1g). © Edgars Smislovs.

Labots 27 Aug 2019