putni.lv

Torņu cīņas 2008

2002 2005 2006 2007

Diennakts putnu vērotāju sacensības "Torņu cīņas 2008"

Latvijas Ornitoloģijas biedrības informācija plašsaziņas līdzekļiem

25. maija vakarā ar komandas "Skaidrie okulāri" - Valdis Ādamsons, Māris Jaunzemis un Arnis Zacmanis - uzvaru noslēdzās piektās Latvijas putnu vērotāju sacensības "Hipo Torņu cīņas 2008". Sacensības ar Hipotēku bankas finansiālu atbalstu organizēja Latvijas Ornitoloģijas biedrība.

Uzvarētāju komanda no Kuivižu torņa 24 stundu laikā novēroja 84 putnu sugas. "Esam pārsaluši un noguruši, bet ļoti apmierināti," atzīst komanda. "Slikto laika apstākļu dēļ gan vairāk var nosaukt tās putnu sugas, kas netika redzētas. Tomēr domājam, ka piereģistrējām maksimāli daudz sugu, no tām vairākas tika pamanītas tikai uz īsu brīdi un vienā eksemplārā. No interesantākajiem novērojumiem var izcelt dūņšņibīšus, priecēja arī pūkpīles."

Kategorijā "Interesantākais novērojums" uzvaru guva komanda "M-ērgļi" - Viesturs Vintulis, Jānis Ķuze, Pēteris Strautiņš un Māris Strazds. Komanda no Lubāna ezera Zvidzes torņa (Madonas rajons) 25. maijā novēroja īsknābja zosi. Zoss tika pamanīta svētdienas rītā plkst. 08:05. Tā uzturējās kopā ar aptuveni 80 baltpieres zosīm un vienu sējas zosi. Pa nakti zosu bars bija gulējis ezerā un no rīta lidoja ārā uz laukiem, pirmais to lidojumā pamanīja V. Vintulis. Kad bars nolaidās uz lauka, ar noteikšanu nebija problēmu, jo labi varēja redzēt galvenās pazīmes - mazo, tumšo galvu un rozā kājas, arī gaišo muguru.

Agris Celmiņš, interneta lapas "Putni.lv" veidotājs, norāda, ka īsknābja zoss Latvijā ir reta caurceļotāja, kas novērota tikai pavasara migrācijas laikā baros kopā ar baltpieres un sējas zosīm. Kopš 2003. gada, kad šī suga redzēta Latvijā pirmo reizi, novēroto putnu skaits ar katru gadu ir audzis. Tomēr jāatzīst, ka vienlaikus augusi putnu vērotāju aktivitāte un zināšanas šīs sugas noteikšanā. Torņu cīņu laikā redzētais putns ir piektais īsknābja zoss novērojums mūsu valstī šogad.

Atsaucoties organizētāju aicinājumam, nedēļas nogalē torņos viesojies un putnus vērojis 241 dabas draugs. Visdraudzīgākās komandas godu ieguva komanda "Himantopus himantopus" - Ivars Brediks, Mareks Kilups, Mārcis Tīrums, Mārtiņš Vimba, kuri Papes ezera tornī (Liepājas rajons) uzņēma 109 apmeklētājus.

Sacensību koordinators Jānis Ķuze atzīst, ka sacensības ļoti apgrūtināja sliktie laika apstākļi - vēsais laiks un spēcīgais vējš. Tomēr sacensību rezultāti, kas gan vidēji ir zemāki nekā citus gadus, esošajā situācijā vērtējami kā labi. Īpašs prieks par to, ka ar katru gadu pieaug apmeklētāju skaits torņos sacensību laikā - daudziem no šiem cilvēkiem tā bija lieliska iespēja pirmo reizi iepazīt putnus speciālistu pavadībā.

Sacensību uzvarētāji noslēguma pasākumā 25. maija vakarā, kas notika Ķemeros, "Meža mājā", saņēma tēlnieka Anda Egles veidotos kausus trīspirkstu dzeņa formā.

Sacensībās "Hipo Torņu cīņas 2007" pavisam piedalījās septiņas putnu vērotāju komandas - 27 dalībnieki. Sacensības notika tornī Kuivižos (Limbažu rajons), divos torņos pie Lubāna ezera (Madonas rajons), tornī pie Papes ezera (Liepājas rajons), tornī Kaltenē (Talsu rajons) un divos torņos pie Engures ezera (Tukuma un Talsu rajons).

Pagājušajā gadā "Torņu cīņās" ar 90 novērotām putnu sugām uzvarēja Burtnieku ezera putnu vērošanas torņa (Valmieras rajonā) komanda - Kārlis Millers, Guntis Graubics un Valdis Roze. Savukārt interesantākais novērojums bija no Papes ezera torņa (Liepājas rajons) novērotais baltvaigu zīriņš.

Latvijā pavisam sastopamas 337 putnu sugas, tai skaitā šī gada 7. maijā Latvijā pirmo reizi novērotais pundurērglis.

Informāciju sagatavoja: Ilze Ķuze, LOB sabiedrisko attiecību koordinatore (ilze@lob.lv), tālr.: 67221580.
Torņu cīņu koordinators: Jānis Ķuze (janis.kuze@kemeri.gov.lv).

Komandu sastāvi un torņi

Himantopus himantopus

Ivars Brediks
Mareks Kilups
Mārcis Tīrums
Mārtiņš Vimba

Papes ezers

Kaķīši

Mārtiņš Briedis
Ivo Dinsbergs
Oskars Keišs
Niklāvs Lizbovskis

Kaltene

LOB

Laura Jukāme
Imants Ķerus
Viesturs Ķerus

Engures ornitoloģiskā stacija

M-ērgļi

Jānis Ķuze
Pēteris Strautiņš
Māris Strazds
Viesturs Vintulis

Lubāna Zvidzes kanāls

Naktsputni

Ēriks Dreibants
Edgars Laucis
Edgars Lediņš
Ritvars Rekmanis

Engures ezers - Ķūļciems

Skaidrie okulāri

Valdis Ādamsons
Māris Jaunzemis
Arnis Zacmanis

Kuiviži

Zaļknābji

Andris Avotiņš jun.
Dāvis Drazdovskis
Gaidis Grandāns
Mārtiņš Platacis

Lubāna dienvidu dambis

Rezultāti

Sugas, ko redzējuši 1-2 novērotāji

Uzvarētāju komanda "Skaidrie okulāri" (Kuivižu tornis), no kreisās Māris Jaunzemis, Arnis Zacmanis un Valdis Ādamsons. Foto: M.Matisons.

Noteikumi

1. Atvēlētais laiks - 24 stundas: no 14:00 (vēlākais) 24. maijā līdz 14:00 (vēlākais) 25. maijā. Tas ir maksimālais atvēlētais laiks, kurā sugas drīkst skaitīt. Pēc sacensību atklāšanas un nonākšanas sacensību vietā komandas pašas var izvēlēties, kurā brīdī sākt un kad beigt.

2. Sacensību torņi tiek izlozēti starp komandām sacensību atklāšanas laikā.

3. Novērošana jāveic no torņa vai tā projekcijas laukuma ietvaros. Novērojumi, kas reģistrēti ārpus torņa teritorijas, sacensību rezultātos nav ieskaitāmi.

4. Lai putna sugu iekļautu sarakstā, tai jābūt nešaubīgi precīzi noteiktai vizuāli vai pēc balss.

5. Sugas jāatzīmē izsniegtajās sugu reģistrācijas lapās. Katrai komandai jāaizpilda viena veidlapa, atzīmējot katras sugas novērošanas laiku un kuri no dalībniekiem to ir redzējuši / dzirdējuši. Jānorāda arī uzskaites sākuma un beigu laiks. Veidlapā jāatzīmē arī novadīto ekskursiju skaits, ja tādas ir bijušas (skat. 18. punktu).

6. Komandā trīs līdz četri cilvēki. Tomēr, lai novērotā suga tiktu ieskaitīta, putnu ir jāredz / jādzird vismaz trijiem no komandas dalībniekiem.

7. Ja sugu konstatējuši tikai viens vai divi novērotāji, tā ir jāatzīmē veidlapas otrā pusē, šī suga nevarēs tikt iekļauta kopskaitā, salīdzinot sarakstus starp torņiem.

8. Komandas dalībniekiem ir jābūt spējīgiem pamatot savu viedokli par sugas noteikšanu, it īpaši retāku sugu novērošanas gadījumos.

9. Sarakstā ietveramas tikai sugas. Pasugas (piemēram, sējas zosij, dzeltenajai cielavai u.c.) nav izdalāmas kā atsevišķas vienības.

10. Reģistrēt drīkst tikai dzīvus (ieskaitot ievainotus) savvaļas putnus brīvā dabā.

11. Optikas lietošana - binokļi, teleskopi bez ierobežojumiem.

12. Putnu noteicēju un balsu ierakstu izmantošana (noteikšanas vajadzībām) bez ierobežojumiem.

13. Nav atļauta skaņu pastiprinošu ierīču lietošana tālu putnu balsu saklausīšanai (mikrofoni ar vai bez parabolas).

14. Nav atļauts tuvoties putniem traucējošā attālumā nolūkā lai tos atpazītu, vai veikt kādas citas darbības, kas traucē putniem ligzdot, baroties vai atpūsties, tai skaitā izmantot balsu ierakstus provocēšanas nolūkā.

15. Nav atļauts izmantot asistentus, kas ziņo par putnu pamanīšanu tuvākā vai tālāka apvidū. Tomēr, ja apstākļu sagadīšanās rezultātā jaunu sugu pirmie pamana citi klātesošie (piem., ekskursijas dalībnieki), tad šo informāciju drīkst izmantot un sugu var iekļaut sarakstā.

16. Iesniegtos sarakstus izvērtē komandu pārstāvju izvēlēta komisija, kas saskaita atzīmētās sugas un vajadzības gadījumā lemj par šaubīgu novērojumu iekļaušanu vai neiekļaušanu sarakstā. Uzvar tā komanda, kas atvēlētajā laikā reģistrējusi visvairāk putnu sugu.

17. Vienāda reģistrēto sugu skaita gadījumā par uzvarētāju tiks atzīta tā komanda, kas pēdējo reģistrēto sugu būs reģistrējusi ātrāk.

18. Ja putnu torni vēlas izmantot apmeklētāji, komandai ir jāļauj to darīt. Tas nozīmē, ka ir jānovada ekskursija - jāpastāsta par šo pasākumu un jāparāda apkārtnē novērojamie putni.