Sākumlapa

Torņu cīņas 2007

Sākumlapa

Diennakts putnu vērotāju sacensības "Torņu cīņas 2007"

Latvijas Ornitoloģijas biedrības informācija plašsaziņas līdzekļiem

20. maija vakarā jau trešo reizi 24 stundas ilgajās putnu vērošanas sacensībās no torņiem uzvaras laurus plūca pieredzējušie putnu vērotāji Guntis Graubics, Kārlis Millers un Valdis Roze. Sacensības "Hipo Torņu cīņas 2007" ar Hipotēku bankas finansiālu atbalstu organizēja Latvijas Ornitoloģijas biedrība.

Uzvarētāju komanda "Trīs sivēntiņi" no Burtnieku ezera putnu vērošanas torņa (Valmieras rajonā) diennakts laikā novēroja 90 putnu sugas. "Šogad bija smagākā cīņa no visām. Esam apmierināti, bet ļoti noguruši. Domājam, ka redzējām 99% no putnu sugām, kuras tur iespējams novērot. Pilnīgi negaidīti paveicās novērot melno zīriņu un baltpārnu zīriņu," atzīst komanda.

Raksturojot jauno Burtnieku ezera torni, kas šogad sacensībās iekļauts pirmo reizi, viņi atzīst, ka pirmais iespaids nav bijis pārāk spožs. "Sacensību pirmajā dienā domājām, ka būs labi, ja dabūsim 60 sugas. Kad sākām strādāt, situācija mainījās," atzīst K. Millers. Lai gan tornis uzcelts pie ezera, komanda uzsver, ka galvenokārt tas ir vērtīgs meža putnu sugu novērošanai, jo ūdens putnu sugu daudzveidība izpaliek. "Būtu labāk, ja pie torņa "plikajās" pļavās būtu atstāts kāds krūmu pudurītis. Arī torņa logu augstums ir par zemu gara auguma vērotājiem. Pagājušajā gadā Kuivižu tornis bija ideāls," viņi norāda.

Kategorijā "Torņa rekords" pirmo vietu ieguva komanda "M-ērgļi" (Jānis Ķuze, Māris Strazds, Pēteris Strautiņš un Viesturs Vintulis), kas no Lubāna ezera Zvidzes kanāla torņa šogad novēroja 85 putnu sugas, par 10 sugām uzlabojot iepriekš šeit redzēto sugu skaitu.

Kategorijā "Interesantākais novērojums" uzvaru guva komanda "Kurmja vaimanas" - Inga Freiberga, Sergejs Kosobokovs, Dainis Krīgens, Antra Stīpniece. Komanda no Papes ezera torņa (Liepājas rajons) 20. maijā novēroja baltvaigu zīriņu. Komandas dalībniece I. Freiberga pirmā pamanīja nepazīstamo kaijveidīgo putnu, kas "neparasti ķērcis" un pievērsa tam pārējo komandas dalībnieku uzmanību. Putns labi apskatīts un noteikts kā baltvaigu zīriņš. Īpaši priecē fakts, ka šis novērojums gadījies tikai stundu pirms prombraukšanas.

Agris Celmiņš, interneta lapas "Putni Latvijā un pasaulē" veidotājs, norāda, ka šis samērā retais putns, ienācējs no D un A Eiropas, galvenokārt novērojams Latvijas austrumu daļā, pie Lubāna ezera, Nagļu zivju dīķiem. Šis ir pirmais novērojums Papes apkārtnē, un tas visticamāk ir klejojošs putns.

Atsaucoties organizētāju aicinājumam, nedēļas nogalē torņos viesojušies un putnus vērojuši 168 dabas draugi. Visdraudzīgākās komandas godu ieguva komanda "Skaidrie okulāri" - Valdis Ādamsons, Māris Jaunzemis un Arnis Zacmanis, kuri Engures ezera tornī uzņēma 81 apmeklētāju.

Sacensību koordinatori Jānis Ķuze un Arnis Zacmanis priecājas, ka lai gan šogad komandu skaits palicis tāds pats kā iepriekš, šajās sacensībās torņus apmeklēja līdz šim lielākais ekskursantu skaits. "Interesanti, ka pateicoties nu jau tradicionālās uzvarētāju komandas zināšanām, tāpat kā iepriekš, arī šogad uzvarēja tornis, kas sacensībām tika pieteikts pirmo reizi," viņi atzīst.

Sacensību uzvarētāji noslēguma pasākumā 20. maija vakarā, kas notika Ķemeros, "Meža mājā", saņēma mākslinieka Dmitrija Paramonova zīmētos baltmugurdzeņus.

Sacensībās "Hipo Torņu cīņas 2007" pavisam piedalījās astoņas putnu vērotāju komandas - 30 dalībnieki. Sacensības notika tornī pie Papes ezera (Liepājas rajonā), Sedas tīrelī (Valkas rajonā), Kaltenē (Talsu rajonā), pie Engures ezera (Tukuma rajonā), pie Burtnieku ezera (Valmieras rajonā), Kuivižos (Limbažu rajonā) un divos torņos pie Lubāna ezera un Nagļu dīķiem (Madonas un Rēzeknes rajonā).

Pagājušajā gadā "Torņu cīņās" ar 114 novērotām putnu sugām uzvarēja komanda (G. Graubics, K. Millers un V. Roze) no Kuivižu torņa (Limbažu rajons). Savukārt interesantākais novērojums bija no Orenīšu torņa (Nagļu dīķi, Rēzeknes rajons) novērotā retā sarkanrīkles čipste - šie putni pie mums iepriekš reģistrēti tikai pārdesmit reižu jūras krastā.

"Torņu cīņu" pirmsākumi meklējami 1991. gadā Somijā. Šādas sacensības kļuvušas populāras arī citās Eiropas valstīs.

Informāciju sagatavoja: Ilze Ķuze, LOB sabiedrisko attiecību koordinatore (ilze@lob.lv), tālr.: 67221580.
Torņu cīņu koordinatori: Jānis Ķuze (janis.kuze@kemeri.gov.lv) un Arnis Zacmanis (arnis.z@delfi.lv).

Ievada attēlā sarkanrīkles čipste pie Engures ezera putnu torņa 19.05. Foto: Arnis Zacmanis.

Komandu sastāvi un torņi

Himantopus himantopus

Ivars Brediks
Kaspars Funts
Mārcis Tīrums
Mārtiņš Vimba

Orenīšu kalns Nagļos

Kurmja vaimanas

Inga Freiberga
Sergejs Kosobokovs
Dainis Krīgens
Antra Stīpniece

Papes ezers

LOB

Laura Jukāme
Viesturs Ķerus
Ieva Mārdega
Edmunds Račinskis

Kuiviži

M-ērgļi

Jānis Ķuze
Pēteris Strautiņš
Māris Strazds
Viesturs Vintulis

Lubāna Zvidzes kanāls

Naktsputni

Agnis Bušs
Mārtiņš Briedis
Edgars Lediņš
Oskars Keišs

Sedas tīrelis

Skaidrie okulāri

Valdis Ādamsons
Māris Jaunzemis
Arnis Zacmanis

Engures ezers

Trīs sivēntiņi

Guntis Graubics
Kārlis Millers
Valdis Roze

Burtnieku ezers

Zaļknābji

Andris Avotiņš jun.
Dāvis Drazdovskis
Gaidis Grandāns
Mārtiņš Platacis

Kaltene

Rezultāti bkm

Sugas, ko redzējuši 1-2 novērotāji

Uzvarētāju komanda

"Trīs sivēntiņi" (Burtnieku tornis), no kreisās Kārlis Millers, Valdis Roze un Guntis Graubics. Foto: Dāvis Drazdovskis.

Noteikumi

1. Atvēlētais laiks - 24 stundas: no 14:00 (vēlākais) 20. maijā līdz 14:00 (vēlākais) 21. maijā. Tas ir maksimālais atvēlētais laiks, kurā sugas drīkst skaitīt. Pēc sacensību atklāšanas un nonākšanas sacensību vietā komandas pašas var izvēlēties, kurā brīdī sākt un kad beigt.

2. Sacensību torņi tiek izlozēti starp komandām sacensību atklāšanas laikā.

3. Novērošana jāveic no torņa vai tā projekcijas laukuma ietvaros. Novērojumi, kas reģistrēti ārpus torņa teritorijas, sacensību rezultātos nav ieskaitāmi.

4. Lai putna sugu iekļautu sarakstā, tai jābūt nešaubīgi precīzi noteiktai vizuāli vai pēc balss.

5. Sugas jāatzīmē izsniegtajās sugu reģistrācijas lapās. Katrai komandai jāaizpilda viena veidlapa, atzīmējot katras sugas novērošanas laiku un kuri no dalībniekiem to ir redzējuši / dzirdējuši. Jānorāda arī uzskaites sākuma un beigu laiks. Veidlapā jāatzīmē arī novadīto ekskursiju skaits, ja tādas ir bijušas (skat. 18. punktu).

6. Komandā trīs līdz četri cilvēki. Tomēr, lai novērotā suga tiktu ieskaitīta, putnu ir jāredz / jādzird vismaz trijiem no komandas dalībniekiem.

7. Ja sugu konstatējuši tikai viens vai divi novērotāji, tā ir jāatzīmē veidlapas otrā pusē, šī suga nevarēs tikt iekļauta kopskaitā, salīdzinot sarakstus starp torņiem.

8. Komandas dalībniekiem ir jābūt spējīgiem pamatot savu viedokli par sugas noteikšanu, it īpaši retāku sugu novērošanas gadījumos.

9. Sarakstā ietveramas tikai sugas. Pasugas (piemēram, sējas zosij, dzeltenajai cielavai u.c.) nav izdalāmas kā atsevišķas vienības.

10. Reģistrēt drīkst tikai dzīvus (ieskaitot ievainotus) savvaļas putnus brīvā dabā.

11. Optikas lietošana - binokļi, teleskopi bez ierobežojumiem.

12. Putnu noteicēju un balsu ierakstu izmantošana (noteikšanas vajadzībām) bez ierobežojumiem.

13. Nav atļauta skaņu pastiprinošu ierīču lietošana tālu putnu balsu saklausīšanai (mikrofoni ar vai bez parabolas).

14. Nav atļauts tuvoties putniem traucējošā attālumā nolūkā lai tos atpazītu, vai veikt kādas citas darbības, kas traucē putniem ligzdot, baroties vai atpūsties, tai skaitā izmantot balsu ierakstus provocēšanas nolūkā.

15. Nav atļauts izmantot asistentus, kas ziņo par putnu pamanīšanu tuvākā vai tālāka apvidū. Tomēr, ja apstākļu sagadīšanās rezultātā jaunu sugu pirmie pamana citi klātesošie (piem., ekskursijas dalībnieki), tad šo informāciju drīkst izmantot un sugu var iekļaut sarakstā.

16. Iesniegtos sarakstus izvērtē komandu pārstāvju izvēlēta komisija, kas saskaita atzīmētās sugas un vajadzības gadījumā lemj par šaubīgu novērojumu iekļaušanu vai neiekļaušanu sarakstā. Uzvar tā komanda, kas atvēlētajā laikā reģistrējusi visvairāk putnu sugu.

17. Vienāda reģistrēto sugu skaita gadījumā par uzvarētāju tiks atzīta tā komanda, kas pēdējo reģistrēto sugu būs reģistrējusi ātrāk.

18. Ja putnu torni vēlas izmantot apmeklētāji, komandai ir jāļauj to darīt. Tas nozīmē, ka ir jānovada ekskursija - jāpastāsta par šo pasākumu un jāparāda apkārtnē novērojamie putni.

Kontaktiem: a.celmins@gmail.com.