Sākumlapa

Torņu cīņas 2006

Sākumlapa

114 putnu sugas diennakts laikā – ar jaunu rekordu noslēgušās
putnu vērošanas sacensības "Torņu cīņas 2006"

Latvijas Ornitoloģijas biedrības informācija plašsaziņas līdzekļiem

21. maija vakarā ar jaunu rekordu noslēdzās Latvijā trešo reizi rīkotās 24 stundas ilgās putnu vērošanas sacensības no torņiem „Torņu cīņas 2006”, kuras ar Hansabankas finansiālu atbalstu organizēja Latvijas Ornitoloģijas biedrība.

Sacensībās, tāpat kā iepriekšējā gadā, uzvarēja pieredzējušie putnu vērotāji Guntis Graubics, Kārlis Millers un Valdis Roze. Komanda “Trīs sivēntiņi” no Kuivižu putnu vērošanas torņa (Limbažu rajons) diennakts laikā novēroja 114 putnu sugas (ap trešo daļu no Latvijā līdz šim reģistrētajām 333 putnu sugām), tā ievērojami uzlabojot pagājušajā gadā sevis uzstādīto “Torņu cīņu” rekordu – 83 putnu sugas 24 stundu laikā.

Uzvarētāju komanda uzskata, ka “pie vainas” galvenokārt bijis veiksmīgais torņa novietojums – jau sacensību atklāšanā, izlozējot Kuivižu torni, bijis skaidrs, ka jācīnās par vietu pirmajā trijniekā. Turklāt, atšķirībā no citiem, paveicies arī ar laika apstākļiem. Visgrūtāk gājis ar ragainā dūkura piereģistrēšanu. Putns jūrā ik pa brīdim pazudis un atkal parādījies, un pagājušas vairāk nekā četras stundas, kamēr visi komandas biedri to pārliecinoši novērojuši. Uzvarētāju komanda arī izsaka lielu pateicību Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta darbiniekam Andrim Somam, kas pirms sacensībām palīdzēja sagatavot torni “darbam”.

Kategorijā „Interesantākais novērojums” uzvaru guva komanda „Himantopus himantopus” – Kaspars Funts, Mareks Kilups, Mārcis Tīrums un Mārtiņš Vimba. Komanda no Orenīšu torņa (Nagļu dīķi, Rēzeknes rajons) 21. maija rītā, plkst. 05:39 novēroja reto sarkanrīkles čipsti. Komandas loceklis M.Vimba pirmais pamanīja uz vadiem sēžam “aizdomīgu” čipsti, kas iesākumā uzskatīta par Latvijā bieži sastopamo pļavas čipsti vai koku čipsti, tomēr, pēc piecu minūšu ilgas apskates un intensīvas konsultēšanās ar putnu noteicējiem, komanda pārliecinājās, ka tā ir daudz retāk novērojamā sarkanrīkles čipste.

Agris Celmiņš, interneta lapas ”Putni Latvijā un pasaulē” veidotājs, norāda, ka šis ir pirmais sarkanrīkles čipstes novērojums iekšzemē pavasarī. Šie putni pie mums iepriekš reģistrēti tikai pārdesmit reižu – jūras krastā, tomēr domājams, ka sarkanrīkles čipstes regulāri nelielā skaitā caurceļo mūsu valsti pavasarī un rudenī.

Atsaucoties organizētāju aicinājumam, nedēļas nogalē torņos viesojušies un putnus vērojuši ap 100 dabas draugi. Visdraudzīgākās komandas godu ieguva komanda “M–ērgļi” – Jānis Ķuze, Māris Strazds, Viesturs Vintulis, kuri Papes tornī uzņēma 40 apmeklētājus.

Sacensību koordinatori Jānis Ķuze un Arnis Zacmanis atzīst, ka par spīti nelabvēlīgajiem laika apstākļiem – lietus un stiprais vējš pie vairākiem torņiem būtiski pasliktināja redzamību, dzirdamību un arī putnu aktivitāti – sacensības ir izdevušās. Par to liecina jaunais sacensību rekords, kam par iemeslu ir bijusi gan lieliskā torņa atrašanās vieta, gan vērotāju komandas pieredze un zināšanas.

Sacensību uzvarētāji noslēguma pasākumā 21. maija vakarā, kas notika Ikšķilē, viesu mājā “Meidrops”, saņēma metālmākslinieka Anda Egles izgatavotos kausus apodziņa formā.

Sacensībās „Torņu cīņas 2006” pavisam piedalījās astoņas putnu vērotāju komandas – 30 dalībnieki. Sacensības notika tornī pie Papes ezera (Liepājas rajons), Sedas tīreļa (Valkas rajons), Kuivižiem (Limbažu rajons), divos torņos pie Engures ezera (Talsu un Tukuma rajons) un trīs torņos pie Lubāna ezera un Nagļu dīķiem (Madonas un Rēzeknes rajons).

Pagājušajā gadā "Torņu cīņās" ar 83 novērotām putnu sugām uzvarēja komanda no Lubāna ezera Dienvidu dambja torņa. Savukārt interesantākais novērojums bija Lubāna ezera Zvidzes kanāla torņa tuvumā novērotais baltais gārnis pie ligzdas – pirms tam Latvijā bija zināma tikai viena šī retā putna ligzdošanas vieta Engures ezerā.

„Torņu cīņu” pirmsākumi meklējami 1991. gadā Somijā. Šādas sacensības kļuvušas populāras arī citās Eiropas valstīs.

Informāciju sagatavoja: Ilze Štrausa, LOB sabiedrisko attiecību koordinatore (ilze@lob.lv), tālr.: 7221580.
Torņu cīņu koordinatori: Jānis Ķuze (janis.kuze@kemeri.gov.lv) un Arnis Zacmanis (arnis.z@delfi.lv).

Komandu sastāvi un torņi

Čiri-čiri čirrrr

Sergejs Kosobokovs
Dainis Krīgens
Ritvars Rekmanis
Antra Stīpniece

Engures ezers - Ķūļciems

Himantopus himantopus

Kaspars Funts
Mareks Kilups
Mārcis Tīrums
Mārtiņš Vimba

Orenīšu kalns Nagļos

LOB

Laura Jukāme
Viesturs Ķerus
Ieva Mārdega
Edmunds Račinskis

Sedas tīrelis

M-ērgļi

Jānis Ķuze
Māris Strazds
Viesturs Vintulis

Papes ezers

Naktsputni

Inese Azaucka
Mārtiņš Briedis
Aigars Kalvāns
Edgars Lediņš

Lubāna dienvidu dambis

Putni.lv

Valdis Ādamsons
Agris Celmiņš
Māris Jaunzemis
Maija Sidorenko

Lubāna Zvidzes kanāls

Trīs sivēntiņi

Guntis Graubics
Kārlis Millers
Valdis Roze

Kuiviži

Zaļknābji

Andris Avotiņš jun.
Dāvis Drazdovskis
Gaidis Grandāns
Mārtiņš Platacis

Engures ornitoloģiskā stacija

Rezultāti bkm

Sugas, ko redzējuši 1-2 novērotāji

Uzvarētāju komanda

"Trīs sivēntiņi" (Kuivižu tornis), no kreisās Kārlis Millers, Valdis Roze un Guntis Graubics. Foto: Pēteris Strautiņš.

Citi attēli

"Čiri-čiri čirrrr" (Engures ezers - Ķūļciems), no kreisās Dainis Krīgens, Ritvars Rekmanis, Antra Stīpniece un Sergejs Kosobokovs.

"Naktsputni" (Lubāna dienvidu dambis), no kreisās Aigars Kalvāns, Mārtiņš Briedis, Inese Azaucka un Edgars Lediņš.
Pie torņa tika noķerta niedru stērste ar Spānijas gredzenu (attēls kreisajā stūrī). Gredzenota Spānijā 05.01.2006. kā 2g M (Latvijas putnu gredzenošanas centra informācija).

"Himantopus himantopus" (Orenīšu kalns Nagļos), no kreisās Mārcis Tīrums, Mareks Kilups, Mārtiņš Vimba un Kaspars Funts. Foto: Pēteris Strautiņš.

Noteikumi

1. Atvēlētais laiks - 24 stundas: no 14:00 (vēlākais) 20. maijā līdz 14:00 (vēlākais) 21. maijā. Tas ir maksimālais atvēlētais laiks, kurā sugas drīkst skaitīt. Pēc sacensību atklāšanas un nonākšanas sacensību vietā komandas pašas var izvēlēties, kurā brīdī sākt un kad beigt.

2. Sacensību torņi tiek izlozēti starp komandām sacensību atklāšanas laikā.

3. Novērošana jāveic no torņa vai tā projekcijas laukuma ietvaros. Novērojumi, kas reģistrēti ārpus torņa teritorijas, sacensību rezultātos nav ieskaitāmi.

4. Lai putna sugu iekļautu sarakstā, tai jābūt nešaubīgi precīzi noteiktai vizuāli vai pēc balss.

5. Sugas jāatzīmē izsniegtajās sugu reģistrācijas lapās. Katrai komandai jāaizpilda viena veidlapa, atzīmējot katras sugas novērošanas laiku un kuri no dalībniekiem to ir redzējuši / dzirdējuši. Jānorāda arī uzskaites sākuma un beigu laiks. Veidlapā jāatzīmē arī novadīto ekskursiju skaits, ja tādas ir bijušas (skat. 18. punktu).

6. Komandā trīs līdz četri cilvēki. Tomēr, lai novērotā suga tiktu ieskaitīta, putnu ir jāredz / jādzird vismaz trijiem no komandas dalībniekiem.

7. Ja sugu konstatējuši tikai viens vai divi novērotāji, tā ir jāatzīmē veidlapas otrā pusē, šī suga nevarēs tikt iekļauta kopskaitā, salīdzinot sarakstus starp torņiem.

8. Komandas dalībniekiem ir jābūt spējīgiem pamatot savu viedokli par sugas noteikšanu, it īpaši retāku sugu novērošanas gadījumos.

9. Sarakstā ietveramas tikai sugas. Pasugas (piemēram, sējas zosij, dzeltenajai cielavai u.c.) nav izdalāmas kā atsevišķas vienības.

10. Reģistrēt drīkst tikai dzīvus (ieskaitot ievainotus) savvaļas putnus brīvā dabā.

11. Optikas lietošana - binokļi, teleskopi bez ierobežojumiem.

12. Putnu noteicēju un balsu ierakstu izmantošana (noteikšanas vajadzībām) bez ierobežojumiem.

13. Nav atļauta skaņu pastiprinošu ierīču lietošana tālu putnu balsu saklausīšanai (mikrofoni ar vai bez parabolas).

14. Nav atļauts tuvoties putniem traucējošā attālumā nolūkā lai tos atpazītu, vai veikt kādas citas darbības, kas traucē putniem ligzdot, baroties vai atpūsties, tai skaitā izmantot balsu ierakstus provocēšanas nolūkā.

15. Nav atļauts izmantot asistentus, kas ziņo par putnu pamanīšanu tuvākā vai tālāka apvidū. Tomēr, ja apstākļu sagadīšanās rezultātā jaunu sugu pirmie pamana citi klātesošie (piem., ekskursijas dalībnieki), tad šo informāciju drīkst izmantot un sugu var iekļaut sarakstā.

16. Iesniegtos sarakstus izvērtē komandu pārstāvju izvēlēta komisija, kas saskaita atzīmētās sugas un vajadzības gadījumā lemj par šaubīgu novērojumu iekļaušanu vai neiekļaušanu sarakstā. Uzvar tā komanda, kas atvēlētajā laikā reģistrējusi visvairāk putnu sugu.

17. Vienāda reģistrēto sugu skaita gadījumā par uzvarētāju tiks atzīta tā komanda, kas pēdējo reģistrēto sugu būs reģistrējusi ātrāk attiecībā pret sacensību beigu laiku konkrētajā tornī.

18. Ja putnu torni vēlas izmantot apmeklētāji, komandai ir jāļauj to darīt. Tas nozīmē, ka ir jānovada ekskursija - jāpastāsta par šo pasākumu un jāparāda apkārtnē novērojamie putni.

Kontaktiem: a.celmins@gmail.com.