Sākumlapa

Torņu cīņas 2005

Sākumlapa

Ar jaunu rekordu noslēgušās diennakts putnu vērošanas
sacensības "Hipo Torņu cīņas 2005"

Latvijas Ornitoloģijas biedrības paziņojums presei

Šī gada 22. maija vakarā ar jaunu rekordu noslēdzās Latvijā otro reizi rīkotās 24 stundas ilgās putnu vērošanas sacensības no torņiem „Hipo Torņu cīņas 2005”, kuras organizēja Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) un Hipotēku banka.

Sacensībās ar 83 novērotām putnu sugām uzvarēja Lubāna ezera Dienvidu dambja torņa komanda „Trīs sivēntiņi” – Guntis Graubics, Kārlis Millers un Valdis Roze, pārspējot iepriekšējo torņu cīņu rekordu – 77 putnu sugas diennakts laikā.

Kārlis Millers, uzvarētāju komandas pārstāvis, atzīst: „Visi trīs strādājām godam un priecājamies, ka rezultāts neizpalika. Paveicās arī ar saulaino laiku un veiksmīgo torņa izlozi. Lai gan nevienu īpaši retu putnu sugu nenovērojām, pašiem lielu prieku sagādāja sestdienas vakarā novērotais visai parastais cekuldūkuris, kas visu dienu bija veiksmīgi izvairījies no mums.”

Kategorijā „Interesantākais novērojums” uzvaru guva komanda „Diena un nakts” – Jānis Ķuze, Pēteris Strautiņš, Māris Strazds un Viesturs Vintulis, kas no Lubāna ezera Zvidzes kanāla torņa novēroja balto gārni pie ligzdas. Līdz šim Latvijā bija zināma tikai viena šī retā putna ligzdošanas vieta Engures ezerā.

Atsaucoties organizatoru aicinājumam, torņos viesojušies un putnus vērojuši vairāk nekā 100 dabas draugi. Visdraudzīgākās komandas godu ieguva Latvijas Ornitoloģijas biedrības komanda – Laura Jukāme, Viesturs Ķerus un Ieva Mārdega, kuri Papes tornī uzņēma 58 apmeklētājus.

Jānis Ķuze, sacensību organizators, komentē: „Sacensības bija veiksmīgas, par to liecina gan uzlabotais rekords, gan daudzie interesantie putnu novērojumi. Priecē, ka jūtami palielinājies dalībnieku skaits. Ceram, ka šāda tendence saglabāsies arī nākotnē un putnu vērošana kā aktīvs dabas izzināšanas un tūrisma veids Latvijā pieņemsies spēkā.”

Sacensību uzvarētāji noslēguma pasākumā 22. maija vakarā, kas notika Ķemeru nacionālā parka administrācijas ēkā „Meža māja”, saņēma metālmākslinieka Anda Egles izgatavotos kausus purva tilbītes formā un piemiņas veltes no Hipotēku bankas.

Hipotēku banka Latvijā tradicionāli atbalsta dabas aizsardzības pasākumus, tai skaitā izglītojošu un ar dabu saistītu vaļasprieku popularizēšanu. Kā valsts banka Hipotēku banka rūpējas par valsts dabas resursu saglabāšanu un vides aizsardzību. Informācijas izplatīšanā atbalstu sniedza interneta lapa "Putni Latvijā un pasaulē".

Sacensībās „Hipo Torņu cīņas 2005” piedalījās septiņas putnu vērotāju komandas – 24 dalībnieki. Sacensības notika tornī pie Papes ezera (Liepājas rajons) un Sedas tīreļa (Valkas rajons), divos torņos pie Engures ezera (Talsu un Tukuma rajons) un trīs torņos pie Lubāna ezera un Nagļu dīķiem (Madonas un Rēzeknes rajons).

Pirmās „Torņu cīņas” notika 2002. gadā. Tajās piedalījās trīs komandas, kas vēroja putnus no torņiem pie Engures ezera, Papes ezera un Lubāna ezera. Uzvarētāju komanda diennakts laikā pie Lubāna ezera saskaitīja 77 sugas. Interesantākais novērojums bija Papes torņa tuvumā trešo reizi Latvijā novērotais baltkakla mušķērājs.

„Torņu cīņu” pirmsākumi meklējami 1991. gadā Somijā. Šādas sacensības kļuvušas populāras arī citās Eiropas valstīs. 

Informāciju sagatavoja Ilze Štrausa, Latvijas Ornitoloģijas biedrība, tālr.: 7221580, e-pasts: ilze@lob.lv.

Pasākuma koordinators Jānis Ķuze, tālr. 9192799, e-pasts: janis.kuze@kemeri.gov.lv.

Jānis Ķuze un Māris Strazds no komandas "Diena un Nakts" (Lubāna Zvidzes kanāla tornis). Foto: Pēteris Strautiņš.

Sacensības organizēja

Latvijas Ornitoloģijas biedrība

sadarbībā ar Latvijas

Hipotēku banku

Komandu sastāvi un torņi

Diena un Nakts

Jānis Ķuze
Pēteris Strautiņš
Māris Strazds
Viesturs Vintulis

Lubāna Zvidzes kanāls

Himantopus himantopus

Kaspars Funts
Andris Klepers
Mārcis Tīrums

Sedas tīrelis

Kurmja dziesma

Dmitrijs Boiko
Sergejs Kosobokovs
Ritvars Rekmanis
Antra Stīpniece

Engures ornitoloģiskā stacija

LOB

Ieva Mārdega
Viesturs Ķerus
Laura Jukāme

Papes ezers

Naktsputni

Aigars Kalvāns
Oskars Keišs 
Edgars Lediņš 
Inese Azaucka

Engures ezers - Ķūļciems

Skaidrie okulāri

Māris Jaunzemis
Arnis Zacmanis
Valdis Ādamsons

Gomelis

Trīs sivēntiņi

Guntis Graubics
Kārlis Millers
Valdis Roze

Lubāna dienvidu dambis

Rezultāti bkm

Sugas, ko redzējuši 1-2 novērotāji

Uzvarētāju komanda

No kreisās Guntis Graubics, Valdis Roze un Kārlis Millers - komanda "Trīs sivēntiņi" (Lubāna dienvidu dambja tornis). Foto: Pēteris Strautiņš.

Noteikumi

1. Atvēlētais laiks - 24 stundas: no 14:00 (vēlākais) 21. maijā līdz 14:00 (vēlākais) 22. maijā. Tas ir maksimālais atvēlētais laiks, kurā sugas drīkst skaitīt. Pēc sacensību atklāšanas un nonākšanas sacensību vietā komandas pašas var izvēlēties, kurā brīdi sākt un kad beigt.

2. Sacensību torņi tiek izlozēti starp komandām sacensību atklāšanas laikā.

3. Novērošana jāveic no torņa vai tā projekcijas laukuma ietvaros. Novērojumi, kas reģistrēti ārpus torņa teritorijas, sacensību rezultātos nav ieskaitāmi.

4. Lai putna sugu iekļautu sarakstā, tai jābūt nešaubīgi precīzi noteiktai vizuāli vai pēc balss.

5. Sugas jāatzīmē izsniegtajās sugu reģistrācijas lapās. Katrai komandai jāaizpilda viena veidlapa, atzīmējot katras sugas novērošanas laiku un kuri no dalībniekiem to ir redzējuši / dzirdējuši. Jānorāda arī uzskaites sākuma un beigu laiks. Veidlapā jāatzīmē arī novadīto ekskursiju skaits, ja tādas ir bijušas (skat. 18. punktu).

6. Komandā trīs līdz četri cilvēki. Tomēr, lai novērotā suga tiktu ieskaitīta, putnu ir jāredz / jādzird vismaz trijiem no komandas dalībniekiem.

7. Ja sugu konstatējuši tikai viens vai divi novērotāji, tā ir jāatzīmē veidlapas otrā pusē, un atbilstoši noteikumiem, šī suga nevarēs tikt iekļauta kopskaitā, salīdzinot sarakstus starp torņiem.

8. Komandas dalībniekiem ir jābūt spējīgiem pamatot savu viedokli par sugas noteikšanu, it īpaši retāku sugu novērošanas gadījumos.

9. Sarakstā ietveramas tikai sugas. Pasugas (piemēram, sējas zosij, dzeltenajai cielavai u.c.) nav izdalāmas kā atsevišķas vienības.

10. Reģistrēt drīkst tikai dzīvus (ieskaitot ievainotus) savvaļas putnus brīvā dabā.

11. Optikas lietošana - binokļi, teleskopi bez ierobežojumiem.

12. Putnu noteicēju un balsu ierakstu izmantošana (noteikšanas vajadzībām) bez ierobežojumiem.

13. Nav atļauta skaņu pastiprinošu ierīču lietošana tālu putnu balsu saklausīšanai (mikrofoni ar vai bez parabolas).

14. Nav atļauts tuvoties putniem traucējošā attālumā nolūkā lai tos atpazītu, vai veikt kādas citas darbības, kas traucē putniem ligzdot, baroties vai atpūsties, tai skaitā izmantot balsu ierakstus provocēšanas nolūkā.

15. Nav atļauts izmantot asistentus, kas ziņo par putnu pamanīšanu tuvākā vai tālāka apvidū. Tomēr, ja apstākļu sagadīšanās rezultātā jaunu sugu pirmie pamana citi klātesošie (piem., ekskursijas dalībnieki), tad šo informāciju drīkst izmantot, un sugu var iekļaut sarakstā.

16. Iesniegtos sarakstus izvērtē komandu pārstāvju izvēlēta komisija, kas saskaita atzīmētās sugas un vajadzības gadījumā lemj par šaubīgu novērojumu iekļaušanu vai neiekļaušanu sarakstā. Uzvar tā komanda, kas atvēlētajā laikā reģistrējusi visvairāk putnu sugu.

17. Vienāda reģistrēto sugu skaita gadījumā par uzvarētāju tiks atzīta tā komanda, kas pēdējo reģistrēto sugu būs reģistrējusi ātrāk.

18. Ja putnu torni vēlas izmantot apmeklētāji, komandai ir jāļauj to darīt. Tas nozīmē, ka ir jānovada ekskursija - jāpastāsta par šo pasākumu un jāparāda apkārtnē novērojamie putni.

Kontaktiem: a.celmins@gmail.com.