putni.lv

Torņu cīņas 2002

2005 2006 2007 2008

Latvijā pirmās sacīkstes putnu sugu skaitīšana no torņiem notika 2002. gada 18-19. maijā. Pasākumu organizēja un sponsorēja ANO attīstības projekts / GEF. Informācijas izplatīšanā atbalstu sniedza interneta lappuse "Putni.lv".

Pasākumam tika izvēlēti trīs putnu torņi:

Papes ezera putnu tornis. Atrodas ezera dienvidu galā pie ceļa Rucava - Pape. Sīkāka informācija par Papi šīs lappuses sadaļā "Kur novērot putnus Latvijā". Par Papi ir ziņas arī Pasaules dabas fonda mājas lapā.

Engures ezera putnu tornis. Atrodas ezera austrumu malā 1,5 km uz ziemeļiem no Engures ornitoloģisko pētījumu centra, jeb 5 km uz ziemeļrietumiem no Bērzciema (tāls torņa attēls redzams lappuses virsraksta fonā).

Gomeļa putnu tornis. Atrodas Lubānas ezera ziemeļaustrumu malā pie ceļa Lubāna - Gaigalava. Sīkāka informācija par Gomeli meklējama šīs lappuses sadaļā "Kur novērot putnus Latvijā".

Attēli no torņiem

No kreisās uz labo pa rindām: Pape - 5 attēli (foto Agris Celmiņš), Engure - 5 attēli (foto Edgars Lediņš un Andris Klepers), Gomelis - 7 attēli (foto Ruslans Matrozis un Māris Maskalāns).

Papes putnu tornisPapes putnu tornīBarības gatavošana Papes putnu tornīPapes putnu tornisBaltkakla mušķērājs PapēEngures putnu torņa komandaEngures putnu tornisEngures ezera krāsas IEngures ezera krāsas IIEngures ezera krāsas III

Gomeļa putnu tornis un novērotāju komandaGomeļa putnu tornīGomeļa putnu tornīGomeļa putnu tornīPa to laiku aizlido klijkaijas ...Skats uz GomeliGomeļa putnu tornī

Rezultāti

Laika apstākļi sacensību laikā bija nelabvēlīgi - pūta diezgan spēcīgs vējš, un laiks bija vēss. Vissarežģītāk klājās Gomeļa komandai, jo tur tornis ir vaļējs un nācās parādīt raksturu, cīnoties ar auksto spirgto vēju. Arī Engurē laiks bija stipri vējains un traucēja novērošanu. Labvēlīgākā situācijā bija Papes torņa komanda, jo tur tornis ir ar slēgtām sienām un stiklotiem logiem. Papē turklāt uz nakti vējš pilnīgi norima un iestājās bezvējš.

Torņu cīņas rezultāti tika apkopoti nekavējoties pēc pasākuma, visām komandām satiekoties Rīgā, 19. maija vakarā. Vējainais laiks caurmērā negatīvi ietekmēja putnu pamanīšanas iespējas un var uzskatīt, ka rezultāti ir nedaudz sliktāki nekā tie varēja būt labvēlīgos laika apstākļos. Pa visiem torņiem kopā tika reģistrētas 119 putnu sugas. Starp tām arī dažas, kuras ir vērts pieminēt īpaši. No Engures un Gomeļa torņiem tika redzēts lielais baltais gārnis Egretta alba - suga, kas vēl pirms dažiem gadiem Latvijā bija ļoti reti sastopama. No Gomeļa torņa iegūti divi interesanti jūras putnu novērojumi iekšzemē - 4 īsastes klijkaijas Stercorarius parasiticus un 6 ķerras Aythya marila (jūras pīle). Absolūti interesantākais novērojums gadījās Papes torņa komandai, kas netālu no torņa (pie lauku mājām līdzās) atklāja baltkakla mušķērāju Ficedula albicollis. Tas ir tikai otrais šīs sugas novērojums Latvijā! No negatīviem rezultātiem īpaši jāatzīmē sarkanrīklīte, kā arī koku un pļavu čipstes. Šīs ir ļoti izplatītas Latvijas putnu sugas, tomēr neviena no komandām tās nekonstatēja!

Par uzvarētāju tika atzīta Gomeļa putnu torņa komanda ar 77 uzskaitītām putnu sugām. Jānorāda, ka sacensībām bija simbolisks raksturs, jo pasākuma galvenais mērķis bija popularizēt putnu novērošanu Latvijā, bet dalībniekiem tā bija laba iespēja gūt jaunus interesantus novērojumus neatkarīgi no tā, kurā tornī tie atradās.

Novēroto sugu kopējais saraksts ir pieejams atsevišķā Excel failā. Tur ir arī sugu reģistrācijas laika grafiks katram tornim.

Komandas

Pape: Guntis Graubics, Maija Sidorenko, Valdis Ādamsons un Agris Celmiņš - 74 putnu sugas.
Engure: Edgars Lediņš, Juris Kazubiernis, Andris Klepers un Kaspars Goba - 67 putnu sugas.
Gomelis: Arnis Zacmanis, Ruslans Matrozis un Valdis Roze - 77 putnu sugas.

Noteikumi

1. Atvēlētais laiks - 24 stundas: no 12:00 18. maijā līdz 12:00 19. maijā. Tas ir maksimālais atvēlētais laiks, kurā sugas drīkst skaitīt. Komandas pašas var izvēlēties, kurā brīdi sākt, vai rīkot pārtraukumu un kad beigt.

2. Novērošana jāveic no torņa vai veicot apgaitu ne tālāk par 300 metriem ap torni. Attālums nosakāms pēc acumēra, precīza atmērīšana nav jāveic.

3. Lai putna sugu iekļautu sarakstā, tai jābūt nešaubīgi precīzi noteiktai vizuāli vai pēc balss.

4. Komandā 3-4 cilvēki. Tomēr lai novērotā suga tiktu ieskaitīta, putnu ir jāredz / jādzird vismaz 2-3 no tiem.

5. Sarakstā ietveramas tikai sugas. Pasugas (piem., sējas zosij, dzeltenajai cielavai u.c.) nav izdalāmas kā atsevišķas vienības.

6. Reģistrēt drīkst tikai dzīvus (ieskaitot ievainotus) savvaļas putnus brīvā dabā.

7. Sugas jāatzīmē izsniegtajās. Katrai komandai jāaizpilda viena veidlapa, atzīmējot katras sugas novērošanas laiku un kuri no dalībniekiem to ir redzējuši / dzirdējuši. Jānorāda arī uzskaites sākuma un beigu laiks, kā arī pārtraukumi, ja tādi bijuši. Veidlapā jāatzīmē arī novadīto ekskursiju skaits, ja tādas ir bijušas (skat. 16. punktu).

8. Ja sugu konstatējis tikai viens novērotājs no trijiem (vai tikai 2 no 4), tā ir jāatzīmē veidlapas otrā pusē, un atbilstoši noteikumiem šī suga nevarēs tikt iekļauta kopskaitā, salīdzinot sarakstus starp torņiem (4. punkts).

9. Optikas lietošana - binokļi, teleskopi bez ierobežojumiem.

10. Putnu noteicēju un balsu ierakstu izmantošana bez ierobežojumiem.

11. Mobīlo telefonu lietošana bez ierobežojumiem (bet skat. 14. punktu).

12. Nav atļauta skaņu pastiprinošu ierīču lietošana tālu putnu balsu saklausīšanai (mikrofoni ar vai bez parabolas).

13. Nav atļauts tuvoties putniem traucējošā attālumā nolūkā lai tos atpazītu, vai veikt kādas citas darbības, kas traucē putniem ligzdot, baroties vai atpūsties (balss ierakstu atskaņošana šeit netiek uzskatīta par traucējumu).

14. Nav atļauts izmantot asistentus, kas ziņo par putnu pamanīšanu tuvākā vai tālāka apvidū. Tomēr, ja apstākļu sagadīšanās rezultātā jaunu sugu pirmie pamana citi klātesošie (piem., ekskursijas dalībnieki), tad šo informāciju drīkst izmantot, un sugu var iekļaut sarakstā.

15. Iesniegtos sarakstus izvērtē komandu pārstāvju izvēlēta komisija, kas saskaita atzīmētās sugas un vajadzības gadījumā lemj par šaubīgiem novērojumiem vai tos iekļaut vai neiekļaut sarakstā. Uzvar tā komanda, kura reģistrējusi visvairāk putnu sugas.

16. Ja putnu torni vēlas izmantot apmeklētāji, komandai ir jāļauj to darīt. Tas nozīmē, ka ir jānovada ekskursija - jāpastāsta par šo pasākumu un jāparāda apkārtnē novērojamie putni.