Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Eiropā izplatīts fragmentāri, vietām Rietumeiropas piekrastēs, Baltijas jūras dienvidu daļā (arī Igaunijā), vietām Vidusjūras ziemeļu daļā un pie Melnās jūras. Ārpus Eiropas pie Kaspijas jūras, kā arī N un S Amerikā. Eiropas populācijas ziemo gar Āfrikas un Arābijas krastiem, daļa arī Vidusjūrā. Trīs pasugas, Latvijā T.s.sandvicensis (Shealer et al. 2020).

Pavasarī caurceļo (atzīmēts Engures ezers)

Vasarā jūrā un gar Rīgas j.l. piekrasti (punkti rajonos, kuri nerobežojas ar jūru*)

Rudenī caurceļo (jau sākot ar vasaras otro pusi; atzīmēts Kaņieris)

Novērošanas vietas decembrī

Birds of the World

Cekulzīriņš Thalasseus sandvicensis

Mērsrags, Talsu novads, 14-Aug-2010. © Jānis Jansons.

xeno-canto krājums

Detalizētāka informācija XC saitēs
Vienmēr labāk ar austiņām

Latvijā samērā bieži gar jūras piekrasti no aprīļa sākuma līdz oktobra beigām. Īpaši lielākā skaitā novērojams vasaras otrajā pusē, kad caurceļo Igaunijas ligzdotāji. Latvijā ligzdošana nekad nav konstatēta. Nozīmīgākās pulcēšanās vietas - Irbes jūras šaurums, Rīgas jūras līča austrumu mala posmā Kuviži - Ainaži, līča rietumu mala posmā Mērsrags - Engure, Daugavas un Lielupes grīvas. Iekšzemē reti novērots.

Garums: 34-46 cm, spārnu izpletums: 95-105 cm (Snow, Perrins 1998; Shealer et al. 2020).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie novērojumi pavasarī
Užavas bāka. Ve, 2-Apr-2016, 3-N. R.Rekmanis.
Kolka, Ta, 2-Apr-2017, 2. A.Dekants (Dabasdati).
Jūrmalciems, Lp, 3-Apr-2021, 3-N (2 un 1). I.Brediks.
Kolka, Ta, 5-Apr-2011, 1. R.Rekmanis, G.Grandāns.
Kolka, Ta, 5-Apr-2012, 1. V.Pranks, U.Piterāns.
Kolka, Ta, 5-Apr-2014, 2. E.Smislovs, V.Smislovs, R.Matrozis (Dabasdati).

Pavasara migrācijas uzskaišu sezonas
Kolka, Ta, 2004, 16-30-Apr, 131. P.Castle, D.B.Wooldridge.
Kolka, Ta, 2001, 13-30-Apr, 107. D.J.Hunnybun, D.B.Wooldridge.
Pape, Lp, 1990, 21-Mar -20-Mai, 23. A.Celmiņš u.c.
Pape, Lp, 1989, 21-Mar -20-Mai, 16. A.Celmiņš u.c.

Pavasara migrācijas piemēri
Kolka, Ta, 16-Apr-2011, 160 uzskaitē 6:30-17:15. N.Venema u.c. (trektellen.nl).
Zvejniekciems, Ri, 5-Mai-1996, 20. R.Matrozis, F.Savičs.
Pape, Lp, 15-Mai-1989, 11. A.Celmiņš.

Skaits pavasarī
Kolka, Ta, 3-Mai-2011, ap 100 lokāli ragā uz sēres. G.Grandāns.
Ainaži - Kuiviži, Lm, 1-Mai-2008, 75 uzskaitīti 10 km posmā. R.Matrozis, O.Miziņenko.

Rudens migrācijas piemēri
Kolka, Ta, 23-Sep-2013, 500 (uzskaites precizitāte nav zināma, iespējams, ka vērtējums dienai). C.Kehoe.
Kolka, Ta, 8-Sep-2021, ap 150-W (novērojumu laiks - 4 stundas pēc saullēkta un 1 stunda vēlā pēcpusdienā). M.Kilups, I.Mārdega.
Kolka, Ta, 1-Sep-1986, 126-W. V.Roze.

Skaits vasarā - rudenī

Jūnijs
Randu pļavu krastmala, Lm, 3-Jūn-2005, 80. A.Klepers.
Ainaži, Lm, 24-Jūn-2001, 60 (1 km posmā no S mola). R.Matrozis.
Mangaļsala, Rp, 30-Jūn-2020, 53 mola apkārtnē. I.Deņisovs.

Jūlijs
Randu pļavu krastmala, Lm, 27-Jūl-2019, vismaz 250. A.Kuročkins, E.Smislovs.
Ainaži - Salacgrīva (14 km posms), Lm, 5-Jūl-2009, 200 (t.sk. bars 170). R.Matrozis, O.Miziņenko.
Mērsrags, Ta, 20-Jūl-2008, 160 (četru grupu kopskaits) starp Mērsraga pļavu un ragu. A.Klepers.
Daugavas grīva, Rp, 31-Jūl-2007, 80-90 (ad un juv) pie Mangaļsalas mola. I.Deņisovs.
Mērsrags, Ta, 27-Jūl-2005, 50 dienvidos no ostas. M.Kilups.

Augusts
Mērsrags, Ta, 7-Aug-2017, 300 saskaitīti no viena punkta pārskatot teritoriju bāka - Pekrags. G.Grandāns.
Roja, Ta, 17-Aug-2008, ap 250 (divu grupu kopskaits - 80 N pusē no ostas un 170 ostā). R.Matrozis, O.Miziņenko.
Vecročupītes grīva, Ta, 4-Aug-2001, 160. R.Matrozis.
Daugavas grīva, Rp, 31-Aug-2003, vismaz 150. R.Matrozis.
Irbes grīva, Ve, 22-Aug-2023, 140. A.Klepers (Dabasdati).
Lielupes grīva, Jm, 26-Aug-2017, 97. E.Smislovs, V.Smislovs, R.Matrozis.
Bērzciems, Tu, 1-Aug-2009, 90 saskaitīti uz kāda sēkļa. R.Matrozis, O.Miziņenko.
Daugavgrīva, Rp, 5-Aug-2007, vismaz 70 jūrā W pusē no Daugavas grīvas (pret Buļļu salu). R.Matrozis, P.Andersen-Harild.

Septembris
Miķeļtornis-Lūžņa, Ve, 1-Sep-2001, bars 270 minētajā posmā. R.Matrozis.
Mērsrags, Ta, 16-Sep-2012, 145 Pekraga apkārtnē. M.Bruun.
Engure, Tu, 22-Sep-2012, 121 no attīrīšanas iekārtām pretējā pusē uz akmeņiem. E.Lediņš.
Kolka, Ta, 16-Sep-2007, 80. A.Klepers.

Oktobris
Kolka, Ta, 13-Okt-2014, ap 20. L.J.Laine, A.Reenpää.

Uzskaites jūras piekrastes posmos
Ķikana grīva - Jaunupes grīva, Ve (37 km), 1-Sep-2001, 447. R.Matrozis.
Kolka - Mazirbe, Ta (19 km), 4-Aug-2001, 344 (t.sk. 160 pie Vecročupītes grīvas). R.Matrozis.
Daugavas grīva - Lielupes grīva, Rp (7 km), 31-Aug-2003, vismaz 50. R.Matrozis.

Novērojumi iekšzemē
Engures ez., Tu/Ta, 23-Jūn-1999, 1. Engures stacionāra žurnāls.
Kaņieris, Tu, 16-Sep-2001, 2. V.Vintulis, V.Caune.
Kvāpānu dīķi, Re, 27-Mai-2005, 1. Novērotāju grupa no Dānijas; turpat 2 īp. 31-Mai. J.Baumanis, J.Granāts.
Ikšķile, Og, 9-Aug-2005, 2 ad lidojumā virs Daugavas uz Rīgas pusi. A.Zacmanis.
Rāznas ez., Re, 2-Aug-2009, 1 ad ezera E krastā pie Lamašiem. A.Klepers (Dabasdati).

Vēlākie novērojumi rudens mēnešos (pēdējie migranti)
Kolka, Ta, 22-Nov-2020, 1-N. I.Brediks.
Kolka, Ta, 18-Nov-2018, 1-N fotografēts. I.Brediks, J.Ukass.
Lielupes grīva, Jm, 13-Nov-2022, 1 ad - W. K.Millers, I.Grīnerte.
Engure, Tu, 5-Nov-2011, 1 jaunais putns (1cy) ostā (kopš 16-Okt). S.Rabkevičs (Dabasdati).

Novērojumi ziemas mēnešos
Engure, Tu, 17-Dec-2006, 1 jaunais putns (1cy) ostā. A.Klepers.
Liepāja, 1-Dec-2013, 2 pie Dienvidu fortiem. R.Rekmanis.
Engure, Tu, 6-Dec-2015, 1 jaunais putns (1cy) ostā. R.Matrozis, V.Smislovs, A.Kuročkins; domājams, ka tas pats novērots 13-Dec Mērsragā. J.Siliņēvičs (Dabasdati).

Literatūra un internets

Shealer D., J.S.Liechty, A.R.Pierce P.Pyle and M.A.Patten. 2020. Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis, version 1.0. In Birds of the World (S.M.Billerman, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.santer1.01. Accessed 23 April 2024. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press.

Cekulzīriņš Thalasseus sandvicensis. Gaujas grīva, 11-Apr-2024. © Igors Deņisovs.
bkm

Cekulzīriņš Thalasseus sandvicensis. Mangaļsala, Rīga, 21-Jūl-2015, kreisajā malā upes zīriņš Sterna hirundo. © Igors Deņisovs.
bkm

Cekulzīriņi Thalasseus sandvicensis. Mangaļsala, Rīga, 21-Jūl-2015, putns kreisajā malā domājams nepieaudzis (2cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Cekulzīriņi Thalasseus sandvicensis. Mērsrags, Talsu novads, 9-Aug-2010, priekšplānā pieaugušais putns, otrs iespējams nepieaudzis (2cy). © Oļegs Miziņenko.
bkm

Cekulzīriņš Thalasseus sandvicensis. Mērsrags, Talsu novads, 14-Aug-2010. © Jānis Jansons.
bkm

Cekulzīriņš Thalasseus sandvicensis. Mērsrags, Talsu novads, 14-Aug-2010. © Jānis Jansons.
bkm

Cekulzīriņš Thalasseus sandvicensis. Mangaļsala, Rīga, 28-Mai-2010. © Igors Deņisovs.
bkm

Cekulzīriņš Thalasseus sandvicensis. Mangaļsala, Rīga, 16-Jūn-2011. © Igors Deņisovs.
bkm

Cekulzīriņš Thalasseus sandvicensis. Mangaļsala, Rīga, 13-Jūl-2017. ©Oļegs Miziņenko.
bkm

Cekulzīriņš Thalasseus sandvicensis. Randu pļavas, Limbažu novads, 1-Aug-2014. © Igors Deņisovs.
bkm

Cekulzīriņš Thalasseus sandvicensis. Mangaļsala, Rīga, 1-Aug-2013. © Igors Deņisovs.
bkm

Cekulzīriņš Thalasseus sandvicensis. Engures osta, 16-Sep-2012. © Ainars Mankus.
bkm

Cekulzīriņš Thalasseus sandvicensis. Engure, 18-Sep-2011. © Ainars Mankus.
bkm

Cekulzīriņš Thalasseus sandvicensis. Mangaļsala, Rīga, 16-Jūl-2015, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Cekulzīriņš Thalasseus sandvicensis. Mangaļsala, Rīga, 18-Jūl-2017, jaunais putns (1cy). © Oļegs Miziņenko.
bkm

Cekulzīriņš Thalasseus sandvicensis. Akmeņrags, 22-Jūl-2012, jaunais putns (1cy). © Jānis Jansons.
bkm

Cekulzīriņš Thalasseus sandvicensis. Mangaļsala, Rīga, 28-Jūl-2018, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Cekulzīriņš Thalasseus sandvicensis. Lielupes grīva, 29-Jūl-2017, jaunais putns (1cy). © Oļegs Miziņenko.
bkm

Cekulzīriņš Thalasseus sandvicensis. Randu pļavas, Limbažu novads, 1-Aug-2014, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Cekulzīriņš Thalasseus sandvicensis. Mangaļsala, Rīga, 11-Aug-2011, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Cekulzīriņš Thalasseus sandvicensis. Randu pļavas, Limbažu novads, 13-Aug-2017, jaunais putns (1cy). © Oļegs Miziņenko.
bkm

Cekulzīriņš Thalasseus sandvicensis. Mērsrags, Talsu novads, 14-Aug-2010, jaunais putns (1cy). © Jānis Jansons.
bkm

Cekulzīriņš Thalasseus sandvicensis. Engure, 18-Sep-2011, jaunais putns (1cy). © Ainars Mankus.