Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Izkliedētas populācijas W un C Eiropā, plašāk sastopams Skandināvijā, Baltijas valstīs, Baltkrievijā un tālāk uz austrumiem līdz Altajam un Mongolijai. Nometnieks. Trīspadsmit pasugas (de Juana, Kirwan 2012), Latvijā Tetrao urogallus pleskei Vidzemē un Latgalē, un domājams T.u.crassirostris Kurzemē un Zemgalē (skat zemāk).

Piemērotos mežos visu gadu

Mednis Tetrao urogallus

Ugāle, Ventspils novads, 27-Feb-2013, T. © Kristīne Ulberga.

Piemērotās vietās - klusos mitros priežu mežos, mazāk jauktos mežos vai augstajos purvos - samērā parasts ligzdotājs un nometnieks. Pēc Valsts meža dienesta Medību daļas informācijas uz 2002. gada 15. maiju Latvijā bija 412 medņu riesti ar 2096 gaiļiem un 2561 vistu (Hofmanis, Strazds 2004).

Garums: TT 80-115 cm, MM 59-64 cm, spārnu izpletums: 87-125 cm (Snow, Perrins 1998; de Juana, Kirwan 2012).

Pasugas Latvijā

Saīsinājumi

Pastāv uzskats, ka Latvijā sastopamas divas medņa pasugas - Vidzemē un Latgalē Tetrao urogallus pleskei, bet Kurzemē un Zemgalē - T.u.crassirostris. Rietumlatvijas medņi ir lielāki (smagāki) un uz stūrspalvām tiem ir vairāk baltu plankumu. Arī citi morfometriskie mērījumi tiem atšķiras no Austrumlatvijā iegūtiem īpatņiem (V.Rozes dati). Tomēr lai iegūtu skaidru pārliecību par Rietumlatvijas medņu pasugas piederību būtu jāveic detalizēts pazīmju salīdzinājums starp tipiskiem T.u.crassirostris un T.u.urogallus eksemplāriem. Šobrīd nav skaidrs vai Skandināvijā sastopamā nominālā pasuga ir pilnībā izslēdzama.

Literatūra un internets

 

BirdLife International. 2016. Species factsheet: Tetrao urogallus. Retrieved from http://www.birdlife.org on 24th December 2016. de Juana E., Kirwan G.M. 2012. Western Capercaillie Tetrao urogallus. In: del Hoyo J., Elliott A., Sargatal J., Christie D.A. & de Juana E. (eds.) 2012. Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. Retrieved from http://www.hbw.com/node/53328 on 16 January 2015. Hofmanis H., Strazds M. 2004. Medņa Tetrao urogallus L. aizsardzības plāns Latvijā. Rīga, Latvijas Ornitoloģijas biedrība. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press.

Mednis Tetrao urogallus. Smiltenes apkaime, 28-Apr-2018, T. © Ieva Grīnerte.
bkm

Mednis Tetrao urogallus. Vecumnieku novads, 4-Mai-2013, T. © Agris Krusts.
bkm

Mednis Tetrao urogallus. Kolkas apkaime, Dundagas novads, 30-Okt-2014, T. © Ģirts Zembergs.
bkm

Mednis Tetrao urogallus. Vorožas purva apkaime, Alūksnes novads, 27-Apr-2007, nepieaudzis putns (2g T). © Māris Strazds, Helmuts Hofmanis.
bkm

Mednis Tetrao urogallus. Miķeļtorņa apkaime, Ventspils novads, 27-Jan-2017, M. © Ainars Mankus.
bkm

Mednis Tetrao urogallus. Bijušā Ludzas rajona teritorijā, 18-Apr-2010, M. © Edgars Lediņš.
bkm

Mednis Tetrao urogallus. Zvārde, Saldus novads, 26-Apr-2015, M. © Ainars Mankus.
bkm

Mednis Tetrao urogallus. Slīteres nacionālais parks, Dundagas novads, 28-Apr-2013, M. © Ainars Mankus.
bkm

Mednis Tetrao urogallus. Pūrciema viga, Rojas novads, 1-Mai-2016, M. © Ieva Grīnerte.
bkm

Mednis Tetrao urogallus. Mazirbe, Dundagas novads, 27-Sep-2015, M. © Ainars Mankus.
bkm

Mednis Tetrao urogallus. Žocene, Rojas novads, 14-Okt-2007, M. © Andris Klepers.
bkm

Mednis Tetrao urogallus. Ventspils apkārtne, 19-Apr-2012, M. © Māris Strazds.
bkm

Mednis Tetrao urogallus. Ances meži, Ventspils novads, 7-Jūl-2007, jaunais putns. © Māris Strazds.

Labots 31 Dec 2019