Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Izkliedētas populācijas W un C Eiropā, plašāk sastopams Skandināvijā, Somijā un Krievijā uz austrumiem līdz Altajam Kazahstānā un Mongolijā. Nometnieks. Astoņas pasugas (Gill, Donsker, Rasmussen 2020; de Juana, Kirwan 2020). Latvijā sastopama pasuga T.u.crassirostris. Par pasugām detalizētāk skat. zemāk.

Piemērotos mežos visu gadu
Birds of the World

Mednis Tetrao urogallus

Ugāle, Ventspils novads, 27-Feb-2013, T. © Kristīne Ulberga.

Piemērotās vietās - klusos mitros priežu mežos, mazāk jauktos mežos vai augstajos purvos - samērā parasts ligzdotājs un nometnieks. Pēc Valsts meža dienesta Medību daļas informācijas uz 2002. gada 15. maiju Latvijā bija 412 medņu riesti ar 2096 gaiļiem un 2561 vistu (Hofmanis, Strazds 2004). Kopš tā laika skaits ir nedaudz samazinājies. Pēdējā Latvijas ligzdojošo putnu atlantā medņa populācija novērtēta ar 1932 gaiļiem (Ķerus u.c. 2021). Detalizētāk par medņu riestiem var uzzināt A.Petriņa (2023) rakstā.

Garums: TT 80-115 cm, MM 59-64 cm, spārnu izpletums: 87-125 cm (Snow, Perrins 1998; de Juana, Kirwan 2020).

Par pasugām

Saīsinājumi

Jāsāk ar to, ka gan Birds of the World (de Juana, Kirwan 2020), gan IOC pasaules putnu sarakstā (Gill, Donsker, Rasmussen 2020) pasuga major ir aizstāta ar citu nosaukumu - crassirostris, un tās izplatība definēta kā "Vācija un austrumiem līdz SW Baltijas valstīm un uz dienvidiem līdz Balkānu pussalai". Tālāk... daudzām izdalītajām pasugām nav skaidras robežas, pazīmes pārklājas un reizēm pasugu skaitu reducē tikai uz divām - nominālo urogallus un taczanowskii (C Sibīrija uz S līdz Altajam E Kazakhstānā and NW Mongolijā). Taczanowskii skaidri atšķitas, tai ir izteikti balta vēderpuses un "bikses". Abas šīs pasugas savieno plaša intergradācijas zona, kurā mēdz izdalīt vairākas pasugas, bet pazīmju ievērojamās pārklāšanās dēļ ne visu šo pasugu statuss ir pārliecinošs. Tā, rudolfi reizēm iekļauj crassirostris, obsoletus iekļauj kureikensis, bet lonnbergi, karelicus un pleskei - nominālajā pasugā. Citas piedāvātās pasugas ir lugens (Somija), domājams nominālās pasugas variants; hiomanus (domājams Baltijas valstīs) iekļaujama crassirostris; un grisescens (Krievijas Eiropas daļas galējie SE) apvienojama ar uralensis. Vēlama pilnīga pasugu revīzija. Šobrīd, ņemot vērā dažādu autoru viedokļus, izdala trīspadsmit pasugas, no kurām Birds of the World atzītas astoņas (de Juana, Kirwan 2020).

Latvijā pēc V.Rozes datiem Kurzemes un Zemgales medņi ir lielāki (smagāki) un uz stūrspalvām tiem ir vairāk baltu plankumu. Arī citi morfometriskie mērījumi tiem atšķiras no Vidzemē un Latgalē iegūtiem īpatņiem. Iespējams, ka Latvijā sastopama gan crassirostris (rietumos), gan tai pievienotā hiomanus (austrumos).

Literatūra un internets

 

Gill F, D.Donsker & P.Rasmussen (Eds). 2020. IOC World Bird List (v10.2). doi: 10.14344/IOC.ML.10.2. de Juana E. and G.M.Kirwan. 2020. Western Capercaillie Tetrao urogallus, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.wescap1.01. Accessed 21 November 2023. Hofmanis H., Strazds M. 2004. Medņa Tetrao urogallus L. aizsardzības plāns Latvijā. Rīga, Latvijas Ornitoloģijas biedrība. Ķerus V., Dekants A., Auniņš A., Mārdega I. 2021. Latvijas ligzdojošo putnu atlanti 1980-2017. Rīga: Latvijas Ornitoloģijas biedrība. Petriņš A. 2023. Mednim pa pēdām. Piezīmes par medņu riestu aizsardzību un praktiski ieteikumi medņu riestu meklēšanā. Putni Dabā 92, 2: 10-16. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press.

Mednis Tetrao urogallus. Smiltenes apkaime, 28-Apr-2018, T. © Ieva Grīnerte.
bkm

Mednis Tetrao urogallus. Bauskas novads, 4-Mai-2013, T. © Agris Krusts.
bkm

Mednis Tetrao urogallus. Kolkas apkaime, Talsu novads, 30-Okt-2014, T. © Ģirts Zembergs.
bkm

Mednis Tetrao urogallus. Vorožas purva apkaime, Alūksnes novads, 27-Apr-2007, nepieaudzis putns (2cy T). © Māris Strazds, Helmuts Hofmanis.
bkm

Mednis Tetrao urogallus. Miķeļtorņa apkaime, Ventspils novads, 27-Jan-2017, M. © Ainars Mankus.
bkm

Mednis Tetrao urogallus. Bijušā Ludzas rajona teritorijā, 18-Apr-2010, M. © Edgars Lediņš.
bkm

Mednis Tetrao urogallus. Zvārde, Saldus novads, 26-Apr-2015, M. © Ainars Mankus.
bkm

Mednis Tetrao urogallus. Slīteres nacionālais parks, Talsu novads, 28-Apr-2013, M. © Ainars Mankus.
bkm

Mednis Tetrao urogallus. Ģipkas lankas, Talsu novads, 1-Mai-2016, M. © Ieva Grīnerte.
bkm

Mednis Tetrao urogallus. Mazirbe, Talsu novads, 27-Sep-2015, M. © Ainars Mankus.
bkm

Mednis Tetrao urogallus. Žocene, Talsu novads, 14-Okt-2007, M. © Andris Klepers.
bkm

Mednis Tetrao urogallus. Ventspils apkārtne, 19-Apr-2012, M. © Māris Strazds.
bkm

Mednis Tetrao urogallus. Ances meži, Ventspils novads, 7-Jūl-2007, jaunais putns. © Māris Strazds.