Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Fragmentēta izplatība rietumu, dienvidu un austrumu Eiropā (Portugāle, Spānija, Francija, Itālija, Ukraina, Krievijas dienvidi). Ārpus Eiropas Marokā, Irānā, Kazahstānā, Kirgizstānā un Ķīnas ziemeļrietumos. Ziemo Vidusjūras reģionā, Turcijā, Azerbaidžānā, Irānā, Turkmenistānā un vietām citur Vidusāzijā. Ģeogrāfisku variāciju nav (Collar, Garcia, de Juana 2020).

Agrāk reta ieceļotāja
Birds of the World

Mazā sīga Tetrax tetrax

Maničs (озеро Маныч), Kalmikija, Krievija, 7-Mai-2010, T. © Vladimirs Suščinskis.

Agrāk Latvijā reta ieceļotāja. Nav novērota kopš XX gs. sākuma.

Garums: 40-45 cm, spārnu izpletums: 105-115 cm (Snow, Perrins 1998).

Novērojumi

Saīsinājumi

1. Lielvārde, pirms 1815, 1 nošauta. Eksemplārs tolaik glabājās E.V.Drimpelmana (E.W.Drümpelmann) privātajā kolekcijā (Meyer 1815).
2. Vieta precizējama (iespējams Kurzemē), 1839, 1 eksemplārs saņemts Kurzemes Provinces muzejā (Anon. 1839).
3. Ķeipene (publikācijā Kaipen), 1852, 1 nošauta (Löwis 1883).
4. Jelgavas apkaime, 1868, 8, no kurām viena nošauta (Тауриньш 1983).
5. Talsu apkaime, 1869, 14-Dec (26-Dec pēc jaunā stila), 1 M nošauta sev līdzīgo barā (bei Talsen in Mitten einer Herde seines Gleichen geschoßen) (Anon. 1870).
6. Rīga, 1888, 19-Mai (Schweder 1888).
7. Tukums, 1888, 20-Mai (pēc jaunā stila), 1 T. Sākotnēji G.Šveders (1888) vietu un datumu norādījis "Talsen c. 20.V", taču vēlāk (Schweder 1894) vietu un

laiku publicējis citādi „Tuckum, Mai 1888”. Eksemplārs atrodas ar vietas norādi: „pie Tukuma”.

8. Tārgale, Ve, 1900, 2-Nov (15-Nov pēc jaunā stila), 1 M nošauta. Barons Wilhelm von Roskull (Anon. 1901; Stoll 1904).  Eksemplārs atrodas LU Zooloģijas muzejā.
9. Salacas upes apvidū, 1910, 1 nošauta (Тауриньш 1983).

Uzskaitījumā izmantota informācija no Ruslana Matroža vēsturisko materiālu krājuma.

Literatūra un internets

Anon. 1839. Gelehrte Gesellschaften. Zweihundert und neun und siebzigste Sitzung der Kurländischen Gesellschaft für Litteratur und Kunst. Mitau, am 5. December. Das Inland. Vierter Jahrgang. Nr. 51. Mittwoch, den 20. December. Anon. 1870. Bericht über die 584ste Sitzung der Kurl. Gesellschaft für Literatur und Kunst am 4 Februar 1870. Kurländische Gouvernements-Zeitung. XVIII. Jahrgang. Nr. 29. Sonnabend, 11. April. Anon. 1901. Die 859. Sitzung am 7. März 1901. Sitzungsberichte der Kurländischen Gesellschaft für Literatur und Kunst und Jahresbericht des Kurländischen Provinzialmuseums aus dem Jahre 1901. Mitau: 4-7. Dabas muzeja kolekcija internetā. 2008. http://www.imuzejs.lv (skatīts 21.09.2008., tagad saite vairs nestrādā). Collar N., E.F.J.Garcia and E.de Juana. 2020. Little Bustard Tetrax tetrax, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.litbus1.01. Accessed 6 September 2023. Löwis von O. 1883. Livland's Eulen, wildlebende Hühnerarten und Watvögel. Zoologische Garten 24, 4: 113-122. Meyer B. 1815. Kurze Beschreibung der Vögel Liv- und Estlands. Nürnberg. Schweder G. 1888. Vogelzug im Frühjahr 1888. Korrespondenzblatt d. Naturf.- Ver. zu Riga. 31: 22-23. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press. Stoll F.E. 1904. Ornithologische Notizen. Korrespondenzblatt d. Naturf.- Ver. zu Riga 47: 77-107. Тауриньш Э. 1983. Птицы Латвии - Территориальное размещение и численность. Под. ред. Я.Виксне, Рига, 74.

Mazā sīga Tetrax tetrax. Maničs (озеро Маныч), Kalmikija, Krievija, 9-Mai-2010, T. © Vladimirs Suščinskis.
bkm

Mazā sīga Tetrax tetrax. Maničs (озеро Маныч), Kalmikija, Krievija, 7-Mai-2010, T. © Vladimirs Suščinskis.