Zenit 19 + 400 mm objektīvs

Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

No Centrāleiropas uz austrumiem pāri Eirāzijai līdz Tālajiem Austrumiem, Sahalīnai un Japānas ziemeļu daļai. Nometniece. Divpadsmit pasugas (de Juana, Kirwan 2017), Latvijā Tetrastes bonasia bonasia, taču iespējams, ka teritorija atrodas pasugu pārejas joslā, jo sastopami gan īpatņi ar pelēcīgu muguru - T.b.bonasia (pārsvarā), gan arī īpatņi ar olīvbrūnu muguru - iespējami T.b.volgensis īpatņi. Pēdējie sastopami g.k. valsts dienvidu daļā, bet ir arī citur (V.Rozes dati). Nesen precizēta mežirbes taksonomija, mainot dzimtas zinātnisko nosaukumu no Bonasa uz Tetrastes (AERC 2011). Pasaules putnu rokasgrāmatā (de Juana, Kirwan 2017) lietots sugas nosaukums Bonasa bonasia.

Pavasarī visā teritorijā

Vasarā visā teritorijā

Rudenī visā teritorijā

Ziemo visā teritorijā

Mežirbe Tetrastes bonasia

Ķīburu meži Bārtas pagastā, Grobiņas novads, 5-Jūl-2008. M. © Selga Bērziņa.

Balss (svilpiens). Valle, Ai, 12-Apr-2006. © Agris Celmiņš (6).

Uztraukums (ar mazuļiem). Valle, Ai, 17-Jūn-2006. © Agris Celmiņš (12).

Latvijas mežos parasta ligzdotāja un nometniece.

Garums: 35-40 cm (de Juana, Kirwan 2017).

Literatūra un internets

Saīsinājumi

AERC TAC. 2011. AERC TAC's Taxonomic Recommendations. Online version: http://www.aerc.eu/tac.html. BirdLife International. 2017. Species factsheet: Bonasa bonasia. Retrieved from http://www.birdlife.org on 19 April 2017. de Juana E., Kirwan, G.M. 2017. Hazel Grouse Bonasa bonasia. In: del Hoyo J., Elliott A., Sargatal J., Christie D.A. & de Juana E. (eds.). Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. Retrieved from http://www.hbw.com/node/53330 on 19 April 2017.

Mežirbe Tetrastes bonasia. Brocēnu novada meži pie Imulas iztekas, 10-Mar-2013, T. © Jānis Jansons.
bkm

Mežirbe Tetrastes bonasia. Skrundas dīķu apkaimes meži, 24-Mar-2019, T. © Ainars Mankus.
bkm

Mežirbe Tetrastes bonasia. Skrundas dīķu apkaimes meži, 24-Mar-2019, T. © Ainars Mankus.
bkm

Mežirbe Tetrastes bonasia. Kolkas apkaimē (starp Melnsilu un Kolku), Dundagas novads, 28-Apr-2011, T. © Jānis Jansons.
bkm

Mežirbe Tetrastes bonasia. Brocēnmuiža, Brocēnu novads, 26-Mar-2017, M. © Ainars Mankus.
bkm

Mežirbe Tetrastes bonasia. Brocēnmuiža, Brocēnu novads, 26-Mar-2017, M. © Ainars Mankus.
bkm

Mežirbe Tetrastes bonasia. Ķīburu meži Bārtas pagastā, Grobiņas novads, 5-Jūl-2008, M. © Selga Bērziņa.
bkm

Mežirbe Tetrastes bonasia. Stūru purva apkaime, Zvārdes pagasts, Saldus novads, 2-Jūn-2015, mežirbes cālis. © Jānis Jansons.

Labots 31 Dec 2019