Zenit 19 + 400 mm objektīvs

Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

No Centrāleiropas uz austrumiem pāri Eirāzijai līdz Tālajiem Austrumiem, Sahalīnai un Japānas ziemeļu daļai. Ziemo ligzdošanas areālā. Divpadsmit pasugas (de Juana, Kirwan 2020), Latvijā T.b.bonasia, taču iespējams, ka teritorija atrodas pasugu pārejas joslā, jo sastopami gan īpatņi ar pelēcīgu muguru - T.b.bonasia (pārsvarā), gan arī īpatņi ar olīvbrūnu muguru - iespējami T.b.volgensis īpatņi. Pēdējie sastopami g.k. valsts dienvidu daļā, bet ir arī citur (V.Rozes dati).

Pavasarī visā teritorijā

Vasarā visā teritorijā

Rudenī visā teritorijā

Ziemo visā teritorijā

Birds of the World

Mežirbe Tetrastes bonasia

Ķīburu meži Bārtas pagastā, Dienvidkurzemes novads, 5-Jūl-2008. M. © Selga Bērziņa.

Latvijā veiktie ieraksti
xeno-canto krājums

Detalizētāka informācija XC saitēs
Vienmēr labāk ar austiņām

Latvijas mežos parasta ligzdotāja un nometniece. Skaits samazinās (Auniņš 2023).

Garums: 35-40 cm (de Juana, Kirwan 2020).

Internets

Saīsinājumi

Auniņš A.2023. Parasto putnu skaita pārmaiņas 2005–2022: kā klājas dažādu ekosistēmu putniem? Putni Dabā 91, 1: 34-41. de Juana E. and G.M.Kirwan. 2020. Hazel Grouse Tetrastes bonasia, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.hazgro1.01. Accessed 15 March 2023.

Mežirbe Tetrastes bonasia. Brocēnu novada meži pie Imulas iztekas, 10-Mar-2013, T. © Jānis Jansons.
bkm

Mežirbe Tetrastes bonasia. Skrundas dīķu apkaimes meži, 24-Mar-2019, T. © Ainars Mankus.
bkm

Mežirbe Tetrastes bonasia. Skrundas dīķu apkaimes meži, 24-Mar-2019, T. © Ainars Mankus.
bkm

Mežirbe Tetrastes bonasia. Niedres dīķu apkaimes meži, Skrundas pagasts, 19-Apr-2020, T. © Ainars Mankus.
bkm

Mežirbe Tetrastes bonasia. Kolkas apkaimē (starp Melnsilu un Kolku), Talsu novads, 28-Apr-2011, T. © Jānis Jansons.
bkm

Mežirbe Tetrastes bonasia. Brocēnmuiža, Saldus novads, 26-Mar-2017, M. © Ainars Mankus.
bkm

Mežirbe Tetrastes bonasia. Brocēnmuiža, Saldus novads, 26-Mar-2017, M. © Ainars Mankus.
bkm

Mežirbe Tetrastes bonasia. Ķīburu meži Bārtas pagastā, Dienvidkurzemes novads, 5-Jūl-2008, M. © Selga Bērziņa.
bkm

Mežirbe Tetrastes bonasia. Stūru purva apkaime, Zvārdes pagasts, Saldus novads, 2-Jūn-2015, mežirbes cālis. © Jānis Jansons.