Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Areāla rietumu daļa sasniedz Krievijas ziemeļrietumus un iesniedzas Somijas austrumu daļā. Vienlaidus areāls plešas Sibīrijā no Urālu kalniem līdz Kamčatkai, N Mongolijai, NE Ķīnai un Japānai. Ģeogrāfisku variāciju praktiski nav. Austrumsibīrijas putniem (Baikāls, Amūras apvidus, Usūrija un Sahalīna) ir košāk zila mugurpuse, bet tas saskatāms tikai daļai ad TT (neatzītas pasugas 'usuriensis' un 'pacificus'). Caurmērā tie nav atšķirami no nominālajiem putniem. Ziemo S un SE Āzijā (Clement, Rose 2015; Collar, de Juana, Christie 2020).

Birds of the World

Rudsānu zilastīte Tarsiger cyanurus

Burjatija (Austrumsajāni, Sibīrijas dienvidi), 23-Jūl-2007, M. © Andris Klepers.

xeno-canto krājums

Detalizētāka informācija XC saitēs
Vienmēr labāk ar austiņām

Latvijā astoņi novērojumi. Iespējams ieceļo katru gadu. Vairāki simti pāru ligzdo Somijas centrālajā un ziemeļu daļā tuvāk Krievijas robežai. Piemēram, 2021. gadā konstatētas 1230 teritorijas (Tarsiger.com). Pēc Eiropas 2. ligzdojošo putnu atlanta datiem areāls Somijā turpina paplašināties uz rietumiem (Keller et al. 2020). Igaunijā zināmi 8 novērojumi, t.sk. pierādīta ligzdošana 1980. gadā Tartu rajonā (Igaunijas OFK, Tarsiger.com).

Garums: 13-14 cm (Collar, de Juana, Christie 2020).

Novērojumi

Saīsinājumi

1. Birzgales pagasts, Og, 2015, 25-Sep, 1 jaunais putns (1cy) noķerts. D.Boiko.
2. Jūrmalciems, Lp, 2018, 7-Okt, 1 jaunais putns (1cy) noķerts. I.Brediks, P.Daknis.
3. Lauteri, Lm, 2018, 20-Okt, 1 jaunais putns (1cy) noķerts. J.Lipsbergs, E.Smislovs, V.Smislovs, R.Matrozis.
4. Veselavas pagasts, Cs, 2020, 13-Okt, 1 novērota, fotografēta. Y.Yankevich (Ю.Янкевич). Novērotāja papildziņas.
5. Lejasciema pagasts, Gu, 2021, 4-Sep, 1 jaunais putns (1cy) noķerts. J.Leja.
6. Pape, Lp, 2021, 4-Okt, 1 jaunais putns (1cy) noķerts. O.Keišs, J.Keišs, D.Spalis.
7. Garkalne, Ri, 2021, 22-Okt, 1 novērota. V.Vintulis (Dabasdati).
8. Lauteri, Lm, 2022, 19-Okt, 1 noķerta, izmuka neapgredzenota. G.Graubics.

Literatūra un internets

 

Clement P., Rose C. 2015. Robins and Chats. Christopher Helm. London. Collar N., E.de Juana and D.A.Christie. 2020. Red-flanked Bluetail Tarsiger cyanurus, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.refblu.01. Accessed 30 August 2023. Igaunijas Ornitofaunistikas komisijas dati internetā - http://www.eoy.ee/node/63 (skatīts 25.9.2015.). Treesucon U., Limparungpatthanakij W. 2018. Bird of Thailand. Lynx and BirdLife International Field Guides. Lynx Edicions. Barcelona.

Rudsānu zilastīte Tarsiger cyanurus. Birzgales pagasts, 25-Sep-2015, jaunais putns (1cy). © Dmitrijs Boiko.
bkm

Rudsānu zilastīte Tarsiger cyanurus. Birzgales pagasts, 25-Sep-2015, jaunais putns (1cy). © Dmitrijs Boiko.
bkm

Rudsānu zilastīte Tarsiger cyanurus. Pape, Rucavas pagasts, 4-Okt-2021, jaunais putns (1cy). © Oskars Keišs.
bkm

Rudsānu zilastīte Tarsiger cyanurus. Pape, Rucavas pagasts, 4-Okt-2021, jaunais putns (1cy). © Oskars Keišs.