Ievads - satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Eiropā Norvēģijā, Zviedrijā, Somijā un Krievijas ziemeļrietumos. Tālāk uz austrumiem plašā zonā pāri Sibīrijas taigai līdz Kamčatkai un Sahalīnai ieskaitot. Areāla dienvidu mala iesniedzas Centrālāzijā, NW un NE Ķīnā, iespējams arī Mongolijā. Savukārt Ziemeļamerikā Aļaskas un Kanādas taigā, kā arī margināli dažos ASV štatos gar Kanādas dienvidu robežu. Ziemo ligzdošanas areālā, tomēr atsevišķi īpatņi regulāri klejo uz dienvidiem ārpus areāla, Eiropā sasniedzot Dāniju, Vāciju un Poliju. Trīs pasugas - Latvijā no Somijas un Krievijas ieklejo Surnia ulula ulula, kas izplatīta gandrīz visā Eirāzijas areālā, izņemot tā Āzijas dienvidu malu, kur sastopama S.u.tianschanica, savukārt Ziemeļamerikā ir pasuga S.u.caparoch (Holt et al. 2013).

Svītrainā pūce Surnia ulula

Ādažu poligons, 19-Jan-2013. © Ilze Priedniece.

XENO-CANTO ierakstu krājums

Agrāk, XIX gs., Latvijā reta ligzdotāja (Граубицс 1983), bet tagad samērā reta ieceļotāja un ziemotāja (Baumanis, Celmiņš 1995; Celmiņš, Baumanis 1998; Celmiņš et al. 1993; OFK nepubl. materiāli). Mazā novērojumu skaita dēļ no 1990. gada 1. janvāra suga iekļauta OFK ziņojamo sugu sarakstā. Visi zināmie novērojumi kopš tā datuma ir uzskatīti zemāk. Pirmais bija 1991. gada oktobrī. Minētā perioda lielākā invāzija atzīmēta 2017. gada rudenī (ziemā uz 2018. gadu), kad novēroti 17 īpatņi.

Garums: 36-39 cm, spārnu izpletums: 74-81 cm (Holt et al. 2013).

Novērojumi

Saīsinājumi

Novērojumi kopš 1991. gada
1. Pape, Lp, 1991, 14-Okt, 1. V.Roze. ®
2. Ķekava S, Ri, 1994, 9-Dec, 1 M notriekta ar auto. J. Dāle. ®
3. Lejasciems, Gu, 1997, 20-Apr – Aug, 1-2 novērotas kādas 5 reizes šajā periodā. A.Freibergs, S.Jundzis. ®
4. Pape, Lp, 1997, 15-Okt, 1 novērota. V.Roze, G.Graubics. ®
5. Sinole, Gu, 1997, 11-Dec - 13-Jan-1998, 1 novērota. A.Freibergs, J.Jundzis. ®
6. Užava, Ve, 2003, 7-Feb, 1 novērota. A.Pāvelsons.
7. Lapati, Gu, 2006, 30-Jan-2006, 1 novērota. A.Freibergs.
8. Šķibe, Do, 2006, 13-Feb, 1 novērota. M.Trompets. Apstiprināts putni.lv konsultantu grupā
9. Stāmeriena, Gu, 2006, 1 no 8-Dec līdz vismaz 17-Dec pie ceļu Gulbene-Balvi-Stāmeriena krustojuma. I.Krūmiņš u.c.
10. Atašienes apkārtne, Jk, 2007, Jan beigas - Feb sākums, 1 nofotogrāfēta 200 m no Teiču purva SW malas. J.Višņevskis. Apstiprināts putni.lv konsultantu grupā
11. Lejasstradi, Gu, 2007, 22-23-Dec, 1 pie vecā Gulbenes-Rēzeknes ceļa, posmā starp pamatskolu un Lejastradiem. I.Krūmiņš u.c.
12. Stradu apk., Gu, 2009, 5-Jan, 1 pie autoceļa P36 starp Stradiem un Lejasstradiem. I.Krūmiņš.
13. Vecmoku apk., Tu, 2009, 14-Nov, 1 izcirtumā autoceļa Lazdas-Tukums malā ap 4 km no Ventspils šosejas pie autobusa pieturas "Mednieki". N.Zeidaks.
14. Ķūģi, Ai, 2010, no 27-Jan līdz vismaz 24-Feb, 1 pie Pļaviņu apvedceļa. G.Grandāns, A.Karavaičuka u.c.
15. Sikšņi, Lp, 2010, 14-Nov, 1 tupēja uz elektrības staba. A.Ozoliņš.
16. Patarnieku apkārtne, Kr, 2010, 19-Nov, 1. A.Klepers (Dabasdati).
17. Lēnas, Ku, 2010, 19-Dec, 1 netālu no Lēnu baznīcas. J.Jansons, A.Mankus.
18. Sēļu apkārtne, Vk, 2010, 22-23-Dec, 1 lokāli Smiltenes-Valkas šosejas 40. kilometrā. G.Grandāns, G.Aizupiete u.c.
19.-24. Ādažu poligons, Ri, 2012, 3-14-Dec, 1 jaunais putns (1g), vecums noteikts 14-Dec, kad noķerta gredzenošanai. I.Mārdega, G.Grandāms u.c. (Dabasdati);

no 1-Feb-2013 poligonā uzturas 2 īpatņi. I.Mārdega, J.Cimmers (Dabasdati); 25-Feb vienlaicīgi redzēti 3 īpatņi. I.Mārdega; 3-Mar - 2 īpatņi. I.Deņisovs, A.Kalvāns; 26-Mar - 2; 6-Apr - 1; 2013, 25-Okt - 1; 2014, 26-Nov - 1; 23-Jan-2015 -1 (pieņemts, ka sekojošajos gados atgriezās kāds no 2012./2013. gada ziemas īpatņiem); 2015, 29-Okt - 1. Visi novērojumi kopš 2013. gada marta beigām I.Mārdega.

25. Rauna, Cs, 2013, 10-Feb. 1 pirms Raunas, braucot no Jaunraunas puses. A.Vilnis.
26. Vaide-Saunags, Ta, 2013, 16-Feb, 1 ceļa malā starp Vaidi un Saunagu. V.Skuja.
27. Ēvaržu pienotava, Sa, 2013, 7-Apr, 1 lokāli uz vadiem. M.Jaunzemis.
28. Pape, Lp, 2013, 28-Sep, 1 lokāli kempingā "Pūķarags". I.Vītola.
29. Bādciema apkārtne, Ri, 2013, 27-Okt, 1 šosejas A1 malā netālu no Ķīrezera. Ģ.Zembergs; varbūt tā pati atrasta beigta notriekta pie Tallinas šosejas

Lilastē 18-Nov (3 km starp vietām). K.Funts.

30. Sārcene, Sa, 2013, 26-Nov, 1 medīja meža izcirtumā pie Kalvas purva. I.Mārdega, M.Strazds, I.Bojāre.
31. Svētciems, Lm, 2013, 30-Dec - 12-Jan-2014, 1. A.Soms u.c. (Dabasdati); 5-Jan noķerta gredzenošanai. G.Grandāns.
32. Lielirbes apkārtne, Ta, 2014, 15-20-Feb, 1 pie Kolkas - Ventspils šosejas (44-45 km). M.Zilgalvis, L.Zilgalve, V.Skuja.
33. Rudes apkārtne, Lp, 2014, 14-Dec, 1. E.Lediņš, A.Kalvāns (Dabasdati).
34. Plieņciems, Tu, 2015, 15-Jan, 1. K.Millers u.c.
35. Riebiņu pagasts, Pr, 2015, 8-28-Feb, 1. K.Dukule-Jakušenoka u.c. (Dabasdati).
36. Vīdale, Ta, 2015, 15-Feb, 1. A.Dekants, I.Lakovļevs u.c. (Dabasdati).
37. Ropažu apkārtne, Ri, 2015, 25-Nov, 1. S.Grūbe, P.Grūbe.
38. Tārgales pagasts, Ve, 2015, 23-Dec, 1. G.Ratkevics (Dabasdati).
39. Audriņi, Re, 2017, 20-27-Jan, 1. E.Kantāns u.c.
40. Plosti, Tu, 2017, 25-Jan, 1 atrasta novārgusi ceļa malā; 27-Jan atlaista, aizlidoja. J.Grinevickis, E.Grinevicka; ticamākais, ka tas pats īpatnis novērots Abavas

senlejā 25-Feb. I.Grīnerte, K.Millers; turpat arī 12-Mar. R.Rekmanis.

41. Liepāja, 2017, 22-Sep, 1 atrasta novārgusi Karostas mežā, savākta "rehabilitācijai", 24-Sep atlaista. M.Gaile, E.Pohevičs u.c. (Facebook).
42. Nīcas novads, Lp, 2017, 20-Okt, 1 autoceļa A11 malā uz vadiem pie "Mežmieriem". A.Zacmanis.
43. Malnavas pagasts, Lu, 2017, 8-Nov. 1 fotografēta. R.Ondzule (Dabasdati).
44. Mangaļsala, Rp, 2017, 16-17-Nov, 1. I.Deņisovs.
45. Birznieki, Ri, 2017, 18-Nov, 1. A.Kuročkins, R.Matrozis, E.Smislovs (Dabasdati).
46. Līgatnes pagasts, Cs, 2017, 29-Nov - 28-Dec. 1. M.Platacis u.c. (Dabasdati); pēdējais novērojums 4-Mar-2018 (Dabasdati).
47. Lāčugabali, Bl, 2017, 4-25-Dec, 1. E.Kantāns; turpat 14-Jan-2018. E.Kantāns, Ģ.Baranovskis; 29-Jan. G.Grandans, D.Farrow.
48. Zvārdes pagasts, Sa, 2017, 5-Dec, 1 pie kādreiz bijušas mājvietas - īslaicīgi ielaidās ķirsī ar peli nagos, fotografēta. M.Kreicbergs.
49. Vecumu apkaime, Bl, 2017, 10-17-Dec, 1. V.Bukšs, G.Grandāns.
50. Mežzara sala, Ri, 2017, 15-19-Dec, 1. V.Pranks (Dabasdati), A.Kalvāns (Dabasdati).
51. Skultes pagasts, Lm, no 2017, 16-Dec līdz vismaz 28-Jan-2018, 1. Elīna Ogsta (Dabasdati) u.c.
52. Balvu apkaime, 2017, 17-Dec, 1 dažus km no Balvu pilsētas robežas pie Balvu-Viļakas ceļa. G.Grandāns.
53. Vītiņi, Lp, 2017, 24-Dec, 1. Ģ.Zembergs; ticamākais, ka tas pats putns novērots 14-Jan-2018 pie Dorupes, ap 6 km uz dienvidiem no Vītiņu pļavām. A.Rokjāne

(Dabasdati).

54. Glūda, Jl, 2018, 16-25-Jan, 1. A.Kalvāns u.c. (Dabasdati).
55. Līciems, Lm, 2018, 18-20-Jan, 1. V.Vintulis u.c. (Dabasdati).
56. Bērzupe, Al, 2018, 18-Jan, 1. S.Laime, Z.Johansons (Dabasdati).
57. Mores pagasts, Ri, 2018, 4-Apr, 1. G.Done (Dabasdati).
58. Rendas pagasts, Ku, 2018, 13-Okt, 1. M.Krūze (Dabasdati).

Atradums D kategorijā
Upesgrīva, Ta, 1991, 5-Mai, atrastas no jūras uzskalota putna atliekas. V.Smislovs, A.Kuročkins (Baumanis, Celmiņš 1995). ®

 

*) Kopš 1991. gada. Novērojumi, kas ilgumā pārsniedz kalendāro mēnesi nākamajā mēnesī iezīmēti dzeltenā krāsā. Iekļauti visi zināmie novērojumi, atskaitot 1997. gada

vasaras novērojums pie Lejasciema, kas kvalificējas kā vasarošana vai pat ligzdošanas mēģinājums.

 

*) 1997. gada vasaras novērojums (2 īpatņi) iekļauts 96/97. Ticamākais, ka palikuši pēc tās ziemas.

Literatūra un internets

Baumanis J., Celmiņš A. 1995. Latvijas Ornitofaunistikas komisijas pārskats par 1993. un 1994.g. Putni dabā 5, 2: 71-81. BirdLife International. 2017. Species factsheet: Surnia ulula. Retrieved from http://www.birdlife.org on 4th February 2017. Celmiņš A., Baumanis J. 1998. Pārskats par retiem putniem Latvijā 1996.-97.gg. - Putni dabā 8, 2: 1-10. Celmiņš A., Baumanis J., Mednis A. 1993. List of Latvian Bird Species 1993. Riga. Dabas muzeja kolekcija internetā. 2008. http://www.imuzejs.lv (skatīts 21.09.2008., tagad saite vairs nestrādā). Holt W., Berkley R., Deppe C., Enríquez Rocha P., Petersen J.L., Rangel Salazar J.L., Segars K.P., Wood K.L., Christie D.A. 2013. Northern Hawk-owl Surnia ulula. In: del Hoyo J., Elliott A., Sargatal J., Christie D.A. & de Juana E. (eds.) 2013. Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. Retrieved from http://www.hbw.com/node/55056 on 27th September 2015. Граубицс Г. 1983. Птицы Латвии - Территориальное размещение и численность. Под. ред. Я.Виксне, Рига, 123-124.

Svītrainā pūce Surnia ulula. Pļaviņu apvedceļš pie Ķūģiem, 27-Jan-2010. © Aina Karavaičuka.
bkm

Svītrainā pūce Surnia ulula. Ādažu poligons, 17-Feb-2013. © Ainars Mankus.
bkm

Svītrainā pūce Surnia ulula. Ādažu poligons, 17-Feb-2013. © Ainars Mankus.
bkm

Svītrainā pūce Surnia ulula. Ādažu poligons, 17-Feb-2013. © Jānis Jansons.
bkm

Svītrainā pūce Surnia ulula. Ādažu poligons, 17-Feb-2013. © Jānis Jansons.
bkm

Svītrainā pūce Surnia ulula. Ādažu poligons, 24-Feb-2013. © Ilze Priedniece.
bkm

Svītrainā pūce Surnia ulula. Ādažu poligons, 2-Mar-2013. © Igors Deņisovs.
bkm

Svītrainā pūce Surnia ulula. Leppäjärvi, Somija, 18-Jūl-2015. © Ainars Mankus.
bkm

Svītrainā pūce Surnia ulula. Bādciema apkaime, Saulkrastu novads, 27-Okt-2013, šosejas A1 malā netālu no Ķīrezera. Ģ.Zembergs.
bkm

Svītrainā pūce Surnia ulula. Lēnas, Skrundas novads, 19-Dec-2010. © Ainars Mankus.
bkm

Svītrainā pūce Surnia ulula. Vītiņu pļavas, Grobiņas novads, 24-Dec-2017. Ģ.Zembergs.

Labots 29 Oct 2018