Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Izplatīta plašā areālā no Skandināvijas uz austrumiem pāri Krievijas un Sibīrijas centrālajai daļai līdz Sahalīnai un Japānai. Pāri SE Polijai un Baltkrievijai areāls iesniedzas Karpatos un Balkānos (pasuga S.u.macroura). Areāla dienvidu mala no Ukrainas ziemeļiem un tālāk Krievijā seko Sibīrijas dienvidu malai līdz ievirzas NE Ķīnā un Korejas pussalā. Ziemo ligzdošanas areālā, taču daļa veic rudens/ziemas klejojumus uz dienvidiem, īpaši bargās ziemās un barības objektu trūkuma iespaidā. Deviņas pasugas, no kurām N Eiropā, Baltijas valstīs, Baltkrievijā un daļēji Polijā S.u.liturata. Krievijas Eiropas daļā pirms Urāliem un tālāk uz austrumiem areāla N daļā līdz Ohotskas krastiem S.u.uralensis (pazīmju pārēja liturata/uralensis pakāpeniska). Divas citas pasugas Austrumsibīrijas S daļā, trīs Japānā un viena Ķīnas centrālajā daļā (Mlodinow 2022).

Austrumlatvijā un vietām centrālajā daļā visu gadu

Birds of the World

Urālpūce Strix uralensis

Kliģenes apkārtnē pie "Jaunlībiešu" mājām, Cēsu novads, 2-Nov-2008. © Jānis Apinis.

Latvijā veiktie ieraksti
xeno-canto krājums

Detalizētāka informācija XC saitēs
Vienmēr labāk ar austiņām

Latvijas austrumu daļā samērā parasta ligzdotāja un nometniece. Daugavas kreisā krasta mežos diezgan reta, bet Kurzemē līdz 2010. gadam novērojumi nebija zināmi (skat. uzskatījumu zemāk). Sliktos peļu gados daļa ziemotāju pārvietojas uz Latvijas centrālo daļu un Urālpūce sastopama arī apdzīvotu vietu tuvumā. Vairākkārt novērota ziemā Rīgā.

Garums: 50-62 cm, spārnu izpletums: 95-134 cm (Holt et al. 2020).

Novērojumi

Saīsinājumi

Labi pierādīti novērojumi Kurzemē
Kolka, Ta, 2010, 9-Apr, dzirdēta balss. A.Avotiņš jun; 12-Apr, daudzkārt pārliecinoši dzirdēta balss Kolkasraga apkārtnē. G.Grandāns, E.Laucis, K.Millers.
Kolka, Ta, 2011, 20-Mar, daudzkārt pārliecinoši dzirdēta T balss Kolkasraga apkārtnē (A.Avotiņš jun, S.Ieviņa), kā arī pēc tam līdz 2-Mai. G.Grandāns u.c.
Pape, Lp, 2011, 7-Nov, 1 noķerta naktī uz 7. novembri. I.Jansone.

Kolka, Ta, 2012, 15-Mar, vairākkārt dzirdēta T balss Kolkasraga apkārtnē (domājams tas pats īpatnis, kas 2010. un 2011. gadā). G.Grandāns; 29-Jūn, Kolkasraga apkārtnes mežā novēroti 2 lidojoši pull, redzēta un dzirdēta M. J.Priednieks (Dabasdati); 2 pull novēroti un fotografēti arī jūlija sākumā. M.Zilgalvis.

Kolka, Ta, 2013-2019, ar mainīgām sekmēm ligzdoja apkārtnē līdz 2019. gadam ieskaitot. 1 M noķerta gredzenošanai 2014. gadā (G.Grandāns). 2015. gada 24. jūlijā Vaides apkārtnē dzirdēti juv prasot barību. J.Priednieks (attālums no Kolkas ap 5-6 km, Dabasdati). 2019. gada maijā ligzdā redzēta perējoša mātīte, sekmes nav zināmas (G.Grandāns u.c.). 2020. gadā nav novērota.

Vītiņu pagasts, Do, 2022, 7-Mai, 1 fotografēta. V.Freimanis (Dabasdati).

Literatūra un internets

 

Gill F., Donsker D. (eds). 2019. IOC World Bird List (v9.2). doi: 10.14344/IOC.ML.9.2. Mlodinow S.G. 2022. Ural Owl Strix uralensis, version 2.0. In Birds of the World (N. D. Sly, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.uraowl1.02. Accessed 31 August 2023.

Urālpūce Strix uralensis. Vieta neskaidra - Biksēre, Madonas novads (?), 9-Dec-2006. © Andris Klepers.
bkm

Urālpūce Strix uralensis. Kliģenes apkārtnē pie "Jaunlībiešu" mājām, Cēsu novads, 2-Nov-2008. © Jānis Apinis.
bkm

Urālpūce Strix uralensis. Mežole, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads, 26-Jūn-2006, jaunais putns 33 dienas pēc izlidošanas no ligzdas. © Andris Klepers.