Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Skandināvijas ziemeļi, Somija, Krievijas ziemeļrietumi (šeit areāls skar arī Baltkrieviju) un tālāk uz austrumiem pāri Sibīrijas centrālajai daļai līdz Krievijas Tālajiem Austrumiem (izņemot Kamčatku). Areāla dienvidu mala skar Kazahstānu, iesniedzas Mongolijā, Ķīnas ziemeļaustrumos un Sahalīnā. Ziemeļamerikā Aļaskā, Kanādā un ASV ziemeļrietumos. Ziemo ligzdošanas areālā, lai gan atsevišķi īpatņi mēdz klejot uz dienvidiem, piemēram Eiropā līdz Zviedrijas dienvidiem. Divas pasugas - Eirāzijā Strix nebulosa lapponica, Ziemeļamerikā - S.n.nebulosa (Bull, Duncan 2020).

Birds of the World

Ziemeļpūce Strix nebulosa

Ludzas rajons, 11-Mai-2006. © Jānis Ķuze.

Dziesma. Ludzas novads, 28-Mar-2016. © Gaidis Grandāns (12).

XENO-CANTO ierakstu krājums

Agrāk XIX gs. bijusi reta ieceļotāja, tomēr no tā perioda konkrēti zināms tikai viens novērojums - viens īpatnis nošauts Lielvārdes apkārtnē 1873. gada 24. februārī. Vēl divi īpatņi nošauti XX gs. sākumā - 1903. gada augustā Jaunbrenguļu muiža mežos Valmieras apkārtnē, un 1910. gada 20. aprīlī Lubānas apkārtnē (datumu stils precizējams). Latvijas Dabas muzejā atrodas pirmā un trešā putna izbāzeņi. Pēc tam ilgu laiku ziemeļpūce Latvijā netika konstatēta, līdz 2006.g. atkal iegūti divi novērojumi Austrumlatvijā. Ziemeļpūces vēsturiskā sastopamība Latvijā vislabāk aprakstīta M.Strazda u.c. (2006) publikācijā, pēc kuras citēti arī trīs augstāk minētie novērojumi. Spriežot pēc atkārtotiem novērojumā 2007. gada maijā (pāris tajā pašā vietā gadu iepriekš) un 2009. gada aprīlī (8 km no iepriekš minētās vietas, ligzdošana Krievijas pierobežā vismaz minētajos gados bija ticama. Nākamie novērojumi iegūti pēc septiņiem gadiem 2016. gada martā, kad ziemeļpūci izdevās droši konstatēt vienā vietā un divās citās vietās īslaicīgi dzirdēta balss (skat. uzskaitījumu zemāk). Visi pēdējie novērojumi bijuši Austrumlatvijā gar Krievijas robežu. Iespējams, ka ziemeļpūces "atgriežanās" Latvijā saistīta ar sugas areāla paplašināšanos uz rietumiem (Ławicki et al. 2013), bet jāņem vērā, ka augusi arī novērotāju aktivitāte to speciāli meklējot.

Garums: 57-84 cm, spārnu izpletums: 134-158 cm (Snow, Perrins 1998; Bull, Duncan 2020).

Novērojumi pēc 1910. gada

Saīsinājumi

Pārliecinoši pierādīti novērojumi
Ludzas rajons, 2006, 27-Apr - 11-Mai, novērots pāris (Strazds, Ķuze, Hofmanis 2006).
Viļakas apkārtne., Bl, 2006, ap 20-Nov, 1 imm M (2cy) atrasta beigta (varbūt transporta upuris, bet nav izslēgts, ka nošauta). Eksemplārs Latvijas Dabas muzejā.
Ludzas rajons, 2007, 11-Mai, pāris turpat kur 2006. gadā. J.Ķuze, M.Strazds, E.C.Roca.
Ludzas novads, 2009, 17-Apr, dzirdētas vairākas dziesmas sērijas un putns novērots vizuāli. D.Drazdovskis.
Ludzas novads, 2016, 28-Mar, T un M pēc balsīm vakarā un naktī uz 29-Mar (ir balss ieraksts). A.Erts, U.Ļoļāns, G.Grandāns.
Balvu novads, Bl, 2020, 29-31-Jan, 1 fotografēta. E.Kantāns u.c. (Dabasdati).
Pušas pagasts, Re, 2020, 28-Aug, 1 fotografēta. I.Klismete.

Novērojumi, kad balss dzirdēta īslaicīgi un ieraksts nav iegūts
Ludzas novads, 2016, 26-27-Mar naktī dzirdētas divas dziesmas sērijas. G.Grandāns, A.Erts.
Ludzas novads, 2016, 27-Mar vakarā dzirdētas divas dziesmas sērijas. G.Grandāns, A.Erts.

Literatūra un internets

Bull E.L. and J.R.Duncan. 2020. Great Gray Owl Strix nebulosa, version 1.0. In Birds of the World (S.M.Billerman, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.grgowl.01. Accessed 10 June 2023. Ławicki Ł., Abramčuk A.V., Domashevsky S.V., Paal U., Solheim R., Chodkiewicz T., Woźniak B. 2013. Range extension of Great Grey Owl in Europe. Dutch Birding 35: 145-154. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press.  Strazds M., Ķuze J., Hofmanis H. 2006. Ziemeļpūce Strix nebulosa Latvijā. Putni dabā 16, 4: 10-13.