Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Skandināvijas ziemeļi, Somija, Krievijas ziemeļrietumi (šeit areāls skar arī Baltkrieviju) un tālāk uz austrumiem pāri Sibīrijas centrālajai daļai līdz Krievijas Tālajiem Austrumiem, taču nesasniedzot Kamčatku. Areāla dienvidu mala nedaudz iesniedzas Mongolijā, Ķīnas ziemeļaustrumos un Sahalīnā. Ziemeļamerikā Aļaskā, Kanādā un ASV ziemeļrietumos. Ziemo ligzdošanas areālā, lai gan atsevišķi īpatņi mēdz klejot uz dienvidiem, piemēram Eiropā līdz Zviedrijas dienvidiem. Divas pasugas - Eirāzijā Strix nebulosa lapponica, Ziemeļamerikā - S.n.nebulosa (Holt et al. 2019).

Ziemeļpūce Strix nebulosa

Ludzas rajons, 11-Mai-2006. © Jānis Ķuze.

Dziesma. Kārsavas novads, 28-Mar-2016. © Gaidis Grandāns (12).

XENO-CANTO ierakstu krājums

Agrāk XIX gs. bijusi reta ieceļotāja, tomēr no tā perioda konkrēti zināms tikai viens novērojums - viens īpatnis nošauts Lielvārdes apkārtnē 1873. gada 24. februārī. Vēl divi īpatņi nošauti XX gs. sākumā - 1903. gada augustā Jaunbrenguļu muiža mežos Valmieras apkārtnē, un 1910. gada 20. aprīlī Lubānas apkārtnē (datumu stils precizējams). Latvijas Dabas muzejā atrodas pirmā un trešā putna izbāzeņi. Pēc tam ilgu laiku ziemeļpūce Latvijā netika konstatēta, līdz 2006.g. atkal iegūti divi novērojumi Austrumlatvijā. Ziemeļpūces vēsturiskā sastopamība Latvijā vislabāk aprakstīta M.Strazda u.c. (2006) publikācijā, pēc kuras citēti arī trīs augstāk minētie novērojumi. Spriežot pēc atkārtotiem novērojumā 2007. gada maijā (pāris tajā pašā vietā gadu iepriekš) un 2009. gada aprīlī (8 km no iepriekš minētās vietas, ligzdošana Krievijas pierobežā vismaz minētajos gados bija ticama. Nākamie novērojumi iegūti pēc septiņiem gadiem 2016. gada martā, kad ziemeļpūci izdevās droši konstatēt vienā vietā un divās citās vietās īslaicīgi dzirdēta balss (skat. uzskaitījumu zemāk). Visi pēdējie novērojumi bijuši Austrumlatvijā gar Krievijas robežu. Iespējams, ka ziemeļpūces "atgriežanās" Latvijā saistīta ar sugas areāla paplašināšanos uz rietumiem (Ławicki et al. 2013), bet jāņem vērā, ka augusi arī novērotāju aktivitāte to speciāli meklējot.

Garums: 57-70 cm, spārnu izpletums: 134-158 cm (Snow, Perrins 1998; Holt et a. 2019).

Novērojumi pēc 1910. gada

Saīsinājumi

Pārliecinoši pierādīti novērojumi
Ludzas rajons, 2006, 27-Apr - 11-Mai, novērots pāris (Strazds, Ķuze, Hofmanis 2006).
Viļakas apkārtne., Bl, 2006, ap 20-Nov, 1 imm M (2g) atrasta beigta, acīmredzot transporta upuris.
Ludzas rajons, 2007, 11-Mai, pāris turpat kur 2006. gadā. J.Ķuze, M.Strazds, E.C.Roca.
Ciblas novads, Lu, 2009, 17-Apr, dzirdētas vairākas dziesmas sērijas un putns novērots vizuāli. D.Drazdovskis.
Kārsavas novads, Lu, 2016, 28-Mar, T un M pēc balsīm vakarā un naktī uz 29-Mar (ir balss ieraksts). A.Erts, U.Ļoļāns, G.Grandāns.
Balvu novads, Bl, 2020, 29-31-Jan, 1 fotografēta. E.Kantāns u.c. (Dabasdati).

Novērojumi, kad balss dzirdēta īslaicīgi un ieraksts nav iegūts
Ludzas novads, Lu, 2016, 26-27-Mar naktī dzirdētas divas dziesmas sērijas. G.Grandāns, A.Erts.
Zilupes novads, Lu, 2016, 27-Mar vakarā dzirdētas divas dziesmas sērijas. G.Grandāns, A.Erts.

Literatūra un internets

BirdLife International. 2019. Species factsheet: Strix nebulosa. Retrieved from http://www.birdlife.org on 30 September 2019. Dabas muzeja kolekcija internetā. 2008. http://www.imuzejs.lv (skatīts 21.09.2008., tagad saite vairs nestrādā). Holt D.W., Berkley R., Deppe C., Enriquez Rocha P., Petersen J.L., Rangel Salazar J.L., Segars K.P., Wood K.L., Marks J.S. 2019. Great Grey Owl Strix nebulosa. In: del Hoyo J., Elliott A., Sargatal J., Christie D.A. & de Juana E. (eds.). Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. Retrieved from https://www.hbw.com/node/55044 on 30 September 2019. Ławicki Ł., Abramčuk A.V., Domashevsky S.V., Paal U., Solheim R., Chodkiewicz T., Woźniak B. 2013. Range extension of Great Grey Owl in Europe. Dutch Birding 35: 145-154. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press.  Strazds M., Ķuze J., Hofmanis H. 2006. Ziemeļpūce Strix nebulosa Latvijā. Putni dabā 16, 4: 10-13.

Labots 01 Feb 2020