Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Eiropā izplatījusies XX gs. gaitā invadējot no dienvidaustrumiem. Šobrīd sastopama Eiropas lielākajā daļā, izņemot galējos ziemeļus un ziemeļaustrumus. Ārpus Eiropas Tuvajos Austrumos, Centrālāzijā, visā Indijā un fragmentāri Ķīnā, pietverot klāt arī Korejas pussalu un Japānu. 1970-tajos introducēta Bahamu salās, no kurienes izplatījusies Ziemeļamerikā, Meksikā, Kubā u.c. Ziemo ligzdošanas areālā, dispersīvi klejo. Ģeogrāfisku variāciju nav (Romagosa, Mlodinow 2022).

Visu gadu vairāk rietumu
un dienvidu daļā
Birds of the World

Gredzenūbele Streptopelia decaocto

Carnikava, 22-Nov-2019. © Igors Deņisovs.

xeno-canto krājums

Detalizētāka informācija XC saitē
Vienmēr labāk ar austiņām

Latvijā ne pārāk plaši izplatīta ligzdotāja un nometniece. Vairāk Latvijas rietumu un dienvidu daļas pilsētās un apdzīvotās vietās. Samērā reti Vidzemē. Veic arī dispersīvu pārvietošanos, par ko liecina regulārie novērojumi pavasarī Kolkasragā. Skaita pieaugums bija jūtams 1970-1980-jos gados, tad samazināšanās XX gs. beigās, bet šobrīd domājams skaits ir atjaunojies 1980-to gadu līmenī vai tuvu tam. Populācija novērtēta 205-350 pāru robežās (Ķerus u.c. 2021).

Garums: 29-33 cm, spārnu izpletums: 48-53 cm (Svensson, Mullarney, Zetterström 2009).

Novērojumi

Skaits rudens mēnešos - lokāli vietējie putni (reizēm arī iespējami migranti), izņemot Liepāju
Bauska, 10-Nov-2018, 43 Īslīces ielā. E.Laucis.
Bauska, 13-Nov-2016, 33 divos kokos Pārupes ielā Bērzkalnos. E.Laucis.
Rucava, Lp, Sep-1994, vismaz 30 barojās uz lauka, vēlāk aizlidoja. F.Savičs.
Ventspils novads, 22-Sep-2011, 27 uz vadiem pie "Bajāriem". K.Millers.
Rucava, Lp, 9-Okt-1988, 19 pie graudu noliktavas. V.Smislovs.
Dampeļi, Ve, 30-Aug-2012, 14 barojas vienkopus uz ceļa un ceļmalā. A.Klepers, Z.Gaile (Dabasdati).
Ventspils, 17-Nov-2016, 13 Robežu ielā. V.Šteinbergs (Dabasdati).

Vēlas ligzdošanas gadījumi
Bauska, 23-Sep-2020, apdzīvota ligzda ar 2 olām. E.Laucis (Dabasdati ar foto).

Skaits Liepājā ziemas mēnešos
Netālu no dzelzceļa stacijas (iepretī Kviešu ielas galam), 18-Dec-2022, ap 110. E.Smislovs (Dabasdati).
Noliktavas iela, 24-Dec-2008, 72. S.Bērziņa.
Kviešu iela, 26-Jan-2019, 64 apmeklē barotavu. S.Bērziņa.
Tirgus iela, Jan-1989, ap 60 nakšņošanas vietā. A.Celmiņš, M.Sidorenko.
Liepājas ostas LBT apkārtnē, 22-Dec-2019, 41. A.Klepers u.c.
Turaidas iela, 13-Jan-2013, 31 pie Karostas graudu termināla. A.Klepers, M.Kilups, I.Bojāre.
Muitas iela, 12-Jan-2016, 30. S.Laime (Dabasdati).
Rīgas iela, 19-Jan-2003, 27. A.Klepers.

Skaits Rīgā ziemas mēnešos
Esplanāde, 15-Jan-1986, 24 liepās (14:00). V.Smislovs.
V.Lāča iela, 10-Jan-1988, 12 liepās (13:30). V.Smislovs.

Skaits citur Latvijā ziemas mēnešos
Bauska, 26-Jan-2019, 45 Pārupes ielā. E.Laucis.
Eleja, Jl, 24-Dec-2015, 27 vienā barā. E.Smislovs, V.Smislovs u.c.

Literatūra un internets

Ķerus V., Dekants A., Auniņš A., Mārdega I. 2021. Latvijas ligzdojošo putnu atlanti 1980-2017. Rīga: Latvijas Ornitoloģijas biedrība. Romagosa C.M. and S.G.Mlodinow. 2022. Eurasian Collared-Dove Streptopelia decaocto, version 1.1. In Birds of the World (P.Pyle, P.G.Rodewald and S.M.Billerman, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.eucdov.01.1. Accessed 12 January 2024. Svensson L., Mullarney K., Zetterström D. 2009. The most complete field guide to the birds of Britain and Europe. 2nd Edition. Collins.

Gredzenūbele Streptopelia decaocto. Salaspils, 8-Jan-2009. © Daiga Možeika.
bkm

Gredzenūbele Streptopelia decaocto. Ventspils, 5-Mar-2014. © Ainars Mankus.
bkm

Gredzenūbele Streptopelia decaocto. Liepāja, 11-Mar-2007. © Kārlis Millers.
bkm

Gredzenūbele Streptopelia decaocto. Grobiņa, 1-Mai-2012. © Ainars Mankus.
bkm

Gredzenūbele Streptopelia decaocto. Liepāja, 7-Aug-2011. © Ainars Mankus.
bkm

Gredzenūbele Streptopelia decaocto. Carnikava, 22-Nov-2019. © Igors Deņisovs.
bkm

Gredzenūbele Streptopelia decaocto. Saldus, 28-Dec-2022. © Ainars Mankus.