Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Cirkumpolāra arktikā un subarktikā no Skandināvijas līdz Kamčatkai un no Aļaskas līdz Grenlandei. Ziemo dienvidu puslodes subantarktiskajā joslā pietuvojoties Dienvidamerikai un dienvidu Āfrikai. Divas pasugas: S.l.longicaudus - Skandināvija un Krievijas ziemeļi līdz Ļenas deltai, S.l.pallescens - Austrumsibīrija uz austrumiem no Ļenas deltas, Ziemeļamerika un Grenlande (Wiley, Lee 2020).

Pavasarī caurceļo, zināmi tikai trīs novērojumi

Jūnijā-jūlijā parasti nav sastopama

Rudenī caurceļo jūrā un gar piekrasti (sākot ar augustu)

Ziemā nav sastopama

Birds of the World

Garastes klijkaija Stercorarius longicaudus

Ainaži, Limbažu novads, 10-Sep-2011, jaunais putns (1cy). © Sintija Elferte.

Latvijā sastopama ceļošanas laikā jūrā un piekrastes joslā. Biežāk novērojama rudenī, īpaši septembrī, tomēr skaits pa gadiem ievērojami mainās atkarībā no valdošo vēju virziena un stipruma. Ļoti reti iekšzemē. OFK sugu reģistrē kopš 1990. gada (Celmiņš et al. 1993; Baumanis, Celmiņš 1995; Celmiņš, Baumanis 1998, 2000 un Putni.lv krājums). Kopš 1990. gada OFK ziņoti arī 22 beigtu garastes klijkaiju atradumi jūras krastā. Atbilstoši OFK noteikumiem šie atradumi iekļaujami D kategorijā - ar šaubām vai klijkaijas gājušas bojā Latvijas teritoriālajos ūdeņos. Atradumi Rīgas jūras līča krastos, tomēr ticamāk atbilst A nekā D kategorijai (skat. dalījumu zemāk).

Garums: 48-53 cm (ieskaitot līdz 22 cm garas centrālās astes spalvas), spārnu izpletums: 105-117 cm (Wiley, Lee 2020).

Novērojumi kopš 1990. gada

Saīsinājumi

Pavasara migrācija
Pape, Lp, 1994, 22-Mai, 1 ad - N. M.Strazds u.c. ®
Zvejniekciems, Ri, 2019, 20-Apr, 1-N. I.Mārdega (Dabasdati).
Vecāķi, Rp, 2022, 30-Apr, 1-NE paralēli krastam. E.Račinskis (Dabasdati).

Rudens migrācija
Pape, Lp, 1991, 1-Okt, 1cy jaunais putns - N virs liedaga. A.Celmiņš u.c. ®
Pape, Lp, 1997, 4-Okt, 1cy jaunais putns - N virs liedaga / kāpas. V.Roze, A.Celmiņš, J.Baumanis. ®
Pape, Lp, 2003, 28-Aug, 1 ad. V.Vintulis.
Pape, Lp, 2004, 10-Sep, 1cy jaunais putns - N gar Papes ez. W krastu pl. 12:20. G.Graubics.
Pape, Lp, 2004, 10-Sep, 1cy jaunais putns - N virs jūras. K.Millers.
Pape, Lp, 2004, 10-Sep, 2 jaunie putni (1cy) - N gar Papes ez. W krastu. K.Millers.
Pape, Lp, 2004, 22-Sep, 1cy jaunais putns (gaiša) - S virs liedaga / kāpas 14:27. V.Roze u.c.
Pape, Lp, 2004, 22-Sep, 1cy jaunais putns (tumša) - S virs jūras 15:32. V.Roze u.c.
Pape, Lp, 2004, 23-Sep, 1cy jaunais putns (vidēji gaiša) - N pa liedagu 11:00. A. Celmiņš u.c.
Pape, Lp, 2004, 23-Sep, 1cy jaunais putns (vidēji tumša) - N virs jūras 11:29. G.Graubics u.c.
Pape, Lp, 2004, 23-Sep, 1cy jaunais putns - N virs kāpas 15:50. I.Krakope, J.Kazubiernis.
Pape, Lp, 2004, 24-Sep, 1cy jaunais putns izcelta no kāpas pie kanāla. K.Millers, V.Roze.
Pape, Lp, 2006, 7-Sep, 1cy jaunais putns (gaiša) - N virs jūras 10:40. K.Millers.
Pape, Lp, 2006, 7-Sep, 1cy jaunais putns (gaiša) - N starp putnu staciju un ezeru 13:15. V.Vintulis.
Lauteri, Lm, 2006, 20-Sep, 1cy jaunais putns - S. G.Graubics.
Pape, Lp, 2007, 2-Sep, 3 jaunie putni (1cy) - N starp putnu staciju un ezeru 15:20. K.Millers.
Pape, Lp, 2007, 16-Sep, 2 jaunie putni (1cy) - S virs jūras 10:16. K.Millers.
Pape, Lp, 2007, 17-Sep, 1cy jaunais putns - N virs jūras 08:58. K.Millers.
Pape, Lp, 2007, 17-Sep, 1 ad - S virs jūras 11:05. K.Millers, G.Grandāns.
Pape, Lp, 2010, 18-Sep, 1cy jaunais putns - N, vēlāk - S (tumšā forma). S. M.Bruun, M.Koivula, K.Millers, J.Hannu, S.Jokinen.
Ainaži, Lm, 2011, 10-Sep, 1cy jaunais putns - S (foto zemāk, 10:08). D.Elferts, S.Elferte (Dabasdati).

Kuiviži, Lm, 2011, 10-Sep, 1cy jaunais putns posmā ap Rožupītes ieteku, nosacīti "lokāla", pārvietojās uz N (foto zemāk, 12:05), varbūt cits putns nekā pie Ainažiem todien. M.Strazds, I.Mārdega.

Liepāja, 2011, 23-Sep, 1 ad gaišā forma lidojumā uz S virs jūrmalas kāpām pie ostas S mola. K.Millers.
Vecāķi, Rp, 2012, 28-Aug, 1cy jaunais putns liedagā ap 3 km E no Mangaļsalas mola (attēls zemāk). M.Briedis.
Akmeņrags, Lp, 2012, 8-Sep, 1cy jaunais putns - N (iespējams bija divas, otra nav droši noteikta). J.Jansons.
Daugavgrīva, Rp, 2012, 10-Sep, 1cy jaunais putns fotografēts lidojumā. L.Bērtiņa, I.Dinsbergs.
Akmeņrags, Lp, 2012, 15-Sep, 1cy jaunais putns - N. M.Jaunzemis.
Kārļi, Cs, 2014, ap 7-Sep, 1cy jaunais putns atrasts beigts. Par novērojumu ziņoja A.Valdovskis.
Kolka, Ta, 2014, 27-Sep, 1cy jaunais putns - W. I.Brediks, K.Lācis.
Gaujas grīva, Ri, 2014, 30-Sep, 1cy jaunais putns, tumšs īpatnis. I.Deņisovs.
Lielupes grīva, Jm, 2015, 23-Aug, 1 ad - WSW virs krasta ap 20 m augstumā. E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati).
Kolka, Ta, 2015, 19-Sep, 2 jaunie putni (1cy) - E. K.Funts.
Jūrkalne, Ve, 2018, 22-Sep, 1cy jaunais putns - SE. A.Kuročkins, E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati).
Pape, Lp, 2019, 13-Sep, 2 pārlido. I.Dinsbergs (Dabasdati - lidošanas virziens un putnu vecums nav ziņots, pievienotajos foto viens 1cy jaunais putns).
Labrags, Ve, 2020, 6-Sep, 1 jaunais putns (1cy) atrasts samērā svaigi beigts uz ceļa. R.Rekmanis (Dabasdati).
Žocene, Ta, 2022, 10-Aug, 1 jaunais putns (1cy) - SW. E.Smislovs, V.Smislovs, R.Matrozis, A.Borzenko (Dabasdati ar foto).
Kolka, Ta, 2023, 26-Aug, 1 jaunais putns (1cy) migrācijā. Z.Gradinārova (Dabasdati).

Liela skaita novērojumi pirms 1990. gada
Pape, Lp, rudens 1978, ap 30 jaunie putni uzskaitīti klejojam Papes jūrmalā septembrī-oktobrī (J.Baumanis, European News 1979).

Novērojumi iekšzemes rajonos, kuri nerobežojas ar jūru (ieskaitot pirms 1990. gada)
Skrunda, Ku, 1972, 24-Jūn. 1. J.Baumanis.
Kārļi, Cs, 2014, ap 7-Sep, 1cy jaunais putns atrasts beigts. Par novērojumu ziņoja A.Valdovskis.

Beigtu putnu atradumi Rīgas jūras līča piekrastē (Baumanis, Celmiņš 1995; putni.lv krājums)
Ainaži, Lm, 1990, 13-Okt, 1cy putna atliekas liedagā. E.Račinskis, R.Lebuss, O.Keišs. ®
Tūja (5 km S), Lm, 1991, 24-Sep, spārna atliekas liedagā. V.Smislovs. ®
Tūja (5 km S), Lm, 1991, 24-Sep, 1cy putna atliekas liedagā. V.Smislovs. ®
Oltuži, Lm, 1991, 24-Sep, 1cy putna atliekas liedagā. V.Smislovs. ®
Dzeņi (1 km N), Lm, 1991, 24-Sep, 1cy putns beigts liedagā. V.Smislovs. ®
Gaujas grīva (3 km N), Ri, 1991, 26-Sep, atliekas liedagā (spārni). V.Smislovs. ®
Saulkrasti (1 km N), Ri, 1991, 26-Sep, atliekas liedagā. V.Smislovs. ®
Bērzciems, Tu, 1991, 6-Okt, 1cy putns beigts liedagā. V.Smislovs. ®
Ainaži, Lm, 1991, 28-Okt, atrasts spārns kāpās. V.Smislovs, A.Kuročkins. ®
Majori, Jm, 1993, 11-Sep, 1cy jaunais putns svaigi beigts liedagā. F.Savičs.
Saulkrasti, Ri, 1994, 19-Nov, atliekas liedagā. R.Matrozis. ®
Kalngale, Ri, 1999, 12-Sep, 1cy jaunais putns atrasts svaigi beigts. I.Priedniece. ®
Daugavgrīva, Rp, 2002, 15-Sep, 1cy jaunais putns atrasts beigts, nogulējis aptuveni nedēļu. R.Matrozis.
Lielupes grīva, Jm, 2006, 11-Sep, 1cy jaunais putns atrasts beigts (stāvējis aptuveni 2 nedēļas). A.Kuročkins, V.Smislovs.
Lielupes grīva, Jm, 2014, 24-Sep, 1cy jaunais putns atrasts beigts, domājams nobeidzies krastā pirms 3-5 dienām. V.Smislovs, E.Smislovs (Dabasdati).
Gaujas grīva, Ri, 2019, 24-Sep, 1cy putns svaigi beigts liedagā. I.Deņisovs.
Garciems, Ri, 2021, 14-Sep, 1cy jaunais putns atrasts beigts liedagā. Līga (Dabasdati ar foto).

Beigtu putnu atradumi D kategorijā rietumu piekrastē līdz Kolkai (Baumanis, Celmiņš 1995; OFK nepubl. materiāli)
Pape, Lp, 1991, 17-Sep, 1cy jaunais putns liedagā. E.Račinskis, M.Smiltnieks, U.Kolonovs. ®
Pape, Lp, 1991, 18-Sep, spārna fragments liedagā. E.Račinskis, Ē.Dreibants, U.Kolonovs. ®
Ventspils (8 km S), 1991, 28-Sep, spārna atliekas liedagā. V.Smislovs. ®
Pape, Lp, 2003, 10-Okt, 1cy jaunais putns liedagā. A.Dobržinska.
Kolka, Lp, 2010, 5-Sep, 1cy jaunais putns liedagā, tikai nedaudz bojāts (ir fotogrāfijas). V.Skuja.
Liepāja, 2012, 26-Sep, 1cy jaunais putns liedagā netālu no S mola. K.Millers.
Pape, Lp, 2013, 15-Okt, 1cy jaunais putns (atliekas liedagā, vismaz nedēļu senas). I.Dinsbergs.

Literatūra un internets

Baumanis J. Celmiņš A. 1995. Latvijas Ornitofaunistikas komisijas pārskats par 1993.-1994.g. - Putni dabā 5, 2: 71-81. Celmiņš A., Baumanis J. 1998. Pārskats par retiem putniem Latvijā 1996.-97.gg. - Putni dabā 8, 2: 1-10. Celmiņš A., Baumanis J. 2000. Pārskats par retiem putniem Latvijā 1998.-99.gg. - Putni dabā 10, 3: 12-21. Celmiņš A., Baumanis J., Mednis A. 1993. List of Latvian Bird Species 1993. Riga. Dabas muzeja kolekcija internetā. 2008. http://www.imuzejs.lv (skatīts 21.09.2008., tagad saite vairs nestrādā). van Duivendijk N. 2011. Advanced Bird ID Handbook. The Western Palearctic. New Holland. Wiley R.H. and D.S.Lee. 2020. Long-tailed Jaeger Stercorarius longicaudus, version 1.0. In Birds of the World (S.M.Billerman, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.lotjae.01. Accessed 5 August 2023. European News. 1979. British Birds 72, 6: 275-281.

Garastes klijkaija Stercorarius longicaudus. Mangaļsala, Rīga, 28-Aug-2012, jaunais putns (1cy). © Mārtiņš Briedis.
bkm

Garastes klijkaija Stercorarius longicaudus. Akmeņrags, Pāvilsotas novads, 8-Sep-2012, jaunais putns (1cy). © Jānis Jansons.
bkm

Garastes klijkaija Stercorarius longicaudus. Ainaži, Limbažu novads, 10-Sep-2011 (10:08), jaunais putns (1cy). © Sintija Elferte.
bkm

Garastes klijkaija Stercorarius longicaudus. Kuiviži (ap Rožupītes ieteku), Limbažu novads, 10-Sep-2011 (12:05), jaunais putns (1cy). © Māris Strazds.