Ievads - satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Cirkumpolāra arktikā un subarktikā no Skandināvijas līdz Kamčatkai un no Aļaskas līdz Grenlandei. Ziemo dienvidu puslodes subantarktiskajā joslā pietuvojoties Dienvidamerikai un dienvidu Āfrikai. Divas pasugas: Stercorarius longicaudus longicaudus - Skandināvija un Krievijas ziemeļi līdz Ļenas deltai, S.l.pallescens - Austrumsibīrija uz austrumiem no Ļenas deltas, Ziemeļamerika un Grenlande (Furness, Bonan, de Juana 2013).

Pavasarī caurceļo, zināmi tikai divi novērojumi

Jūnijā-jūlijā parasti nav sastopama

Rudenī caurceļo jūrā un gar piekrasti (sākot ar augusta otro pusi)

Ziemā nav sastopama

Garastes klijkaija Stercorarius longicaudus

Ainaži, Salacgrīvas novads, 10-Sep-2011, jaunais putns (1g). © Sintija Elferte.

Latvijā sastopama ceļošanas laikā jūrā un piekrastes joslā. Biežāk novērojama rudenī, īpaši septembrī, tomēr skaits pa gadiem ievērojami mainās atkarībā no valdošo vēju virziena un stipruma. Ļoti reti iekšzemē. OFK sugu reģistrē kopš 1990. gada (Celmiņš et al. 1993; Baumanis, Celmiņš 1995; Celmiņš, Baumanis 1998, 2000 un OFK nepubl. materiāli). Kopš 1990. gada OFK ziņoti arī 22 beigtu garastes klijkaiju atradumi jūras krastā. Atbilstoši OFK noteikumiem šie atradumi iekļaujami D kategorijā - ar šaubām vai klijkaijas gājušas bojā Latvijas teritoriālajos ūdeņos. Atradumi Rīgas jūras līča krastos, tomēr nodalāmi kā tuvāki A nekā D kategorijai (skat. dalījumu zemāk).

Garums: 37 cm (neskaitot astes pagarinājumu), spārnu izpletums: 106 cm (van Duivendijk 2011).

Novērojumi kopš 1990. gada

Saīsinājumi

Pape, Lp, 1991, 1-Okt, 1 jaunais putns - N virs liedaga. A.Celmiņš u.c. ®
Pape, Lp, 1994, 22-Mai, 1 ad - N. M.Strazds u.c. ®
Pape, Lp, 1997, 4-Okt, 1 jaunais putns - N virs liedaga / kāpas. V.Roze, A.Celmiņš, J.Baumanis. ®
Pape, Lp, 2003, 28-Aug, 1 ad. V.Vintulis.
Pape, Lp, 2004, 10-Sep, 1 jaunais putns - N gar Papes ez. W krastu pl. 12:20. G.Graubics.
Pape, Lp, 2004, 10-Sep, 1 jaunais putns - N virs jūras. K.Millers.
Pape, Lp, 2004, 10-Sep, 2 jaunais putnss - N gar Papes ez. W krastu. K.Millers.
Pape, Lp, 2004, 22-Sep, 1 jaunais putns (gaiša) - S virs liedaga / kāpas 14:27. V.Roze u.c.
Pape, Lp, 2004, 22-Sep, 1 jaunais putns (tumša) - S virs jūras 15:32. V.Roze u.c.
Pape, Lp, 2004, 23-Sep, 1 jaunais putns (vidēji gaiša) - N pa liedagu 11:00. A. Celmiņš u.c.
Pape, Lp, 2004, 23-Sep, 1 jaunais putns (vidēji tumša) - N virs jūras 11:29. G.Graubics u.c.
Pape, Lp, 2004, 23-Sep, 1 jaunais putns - N virs kāpas 15:50. I.Krakope, J.Kazubiernis.
Pape, Lp, 2004, 24-Sep, 1 jaunais putns izcelta no kāpas pie kanāla. K.Millers, V.Roze.
Pape, Lp, 2006, 7-Sep, 1 jaunais putns (gaiša) - N virs jūras 10:40. K.Millers.
Pape, Lp, 2006, 7-Sep, 1 jaunais putns (gaiša) - N starp putnu staciju un ezeru 13:15. V.Vintulis.
Lauteri, Lm, 2006, 20-Sep, 1 jaunais putns - S. G.Graubics.
Pape, Lp, 2007, 2-Sep, 3 jaunie putni - N starp putnu staciju un ezeru 15:20. K.Millers.
Pape, Lp, 2007, 16-Sep, 2 jaunie putni - S virs jūras 10:16. K.Millers.
Pape, Lp, 2007, 17-Sep, 1 jaunais putns - N virs jūras 08:58. K.Millers.
Pape, Lp, 2007, 17-Sep, 1 ad - S virs jūras 11:05. K.Millers, G.Grandāns.
Pape, Lp, 2010, 18-Sep, 1 jaunais putns - N, vēlāk - S (tumšā forma). S. M.Bruun, M.Koivula, K.Millers, J.Hannu, S.Jokinen.
Ainaži, Lm, 2011, 10-Sep, 1 jaunais putns - S (foto zemāk, 10:08). D.Elferts, S.Elferte (Dabasdati).
Kuiviži, Lm, 2011, 10-Sep, 1 jaunais putns posmā ap Rožupītes ieteku, nosacīti "lokāla", pārvietojās uz N (foto zemāk, 12:05), varbūt cits putns nekā pie Ainažiem

todien. M.Strazds, I.Mārdega.

Liepāja, 2011, 23-Sep, 1 ad gaišā forma lidojumā uz S virs jūrmalas kāpām pie ostas S mola. K.Millers.
Vecāķi, Rp, 2012, 28-Aug, 1 jaunais putns liedagā ap 3 km E no Mangaļsalas mola (attēls zemāk). M.Briedis.
Akmeņrags, Lp, 2012, 8-Sep, 1 jaunais putns - N (iespējams bija divas, otra nav droši noteikta). J.Jansons.
Daugavgrīva, Rp, 2012, 10-Sep, 1 jaunais putns nofotografēta lidojumā. L.Bērtiņa, I.Dinsbergs.
Akmeņrags, Lp, 2012, 15-Sep, 1 jaunais putns - N. M.Jaunzemis.
Kārļi, Cs, 2014, ap 7-Sep, 1 jaunais putns atrasta beigta. Par novērojumu ziņoja A.Valdovskis.
Kolka, Ta, 2014, 27-Sep, 1 jaunais putns - W. I.Brediks, K.Lācis.
Gaujas grīva, Ri, 2014, 30-Sep, 1 jaunais putns, tumšs īpatnis. I.Deņisovs.
Lielupes grīva, Jm, 2015, 23-Aug, 1 ad - WSW virs krasta ap 20 m augstumā. E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati).
Kolka, Ta, 2015, 19-Sep, 2 jaunie putni - E. K.Funts.
Jūrkalne, Ve, 2018, 22-Sep, 1 jaunais putns - SE. A.Kuročkins, E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati).
Zvejniekciems, Ri, 2019, 20-Apr, 1-N. I.Mārdega (Dabasdati).

Liela skaita novērojumi pirms 1990. gada
Pape, Lp, rudens 1978, 30 jaunie putni uzskaitīti klejojam Papes jūrmalā septembrī-oktobrī (J.Baumanis, European News 1979).

Citi vēlākie novērojumi rudenī
Pape, Lp, 28-Sep-1988, 2 migrācijā (katra atsevišķi), viena no tām Papes ezera dienvidu galā. V.Roze, A.Celmiņš.

Novērojumi iekšzemes rajonos, kas nerobežojas ar jūru
Skrunda, Ku, 24-Jūn-1972. 1. J.Baumanis.
Kārļi, Cs, 2014, ap 7-Sep, 1 jaunais putns atrasts beigts. Par novērojumu ziņoja A.Valdovskis.

Beigtu putnu atradumi Rīgas jūras līča piekrastē (Baumanis, Celmiņš 1995; OFK nepubl. materiāli)
Ainaži, Lm, 1990, 13-Okt, 1g putna atliekas liedagā. E.Račinskis, R.Lebuss, O.Keišs. ®
Tūja (5 km S), Lm, 1991, 24-Sep, spārna atliekas liedagā. V.Smislovs. ®
Tūja (5 km S), Lm, 1991, 24-Sep, 1g putna atliekas liedagā. V.Smislovs. ®
Oltuži, Lm, 1991, 24-Sep, 1g putna atliekas liedagā. V.Smislovs. ®
Dzeņi (1 km N), Lm, 1991, 24-Sep, 1g putns beigts liedagā. V.Smislovs. ®
Gaujas grīva (3 km N), Ri, 1991, 26-Sep, atliekas liedagā (spārni). V.Smislovs. ®
Saulkrasti (1 km N), Ri, 1991, 26-Sep, atliekas liedagā. V.Smislovs. ®
Bērzciems, Tu, 1991, 6-Okt, 1g putns beigts liedagā. V.Smislovs. ®
Ainaži, Lm, 1991, 28-Okt, atrasts spārns kāpās. V.Smislovs, A.Kuročkins. ®
Majori, Jm, 1993, 11-Sep, 1 jaunais putns atrasta svaigi beigts liedagā. F.Savičs.
Saulkrasti, Ri, 1994, 19-Nov, atliekas liedagā. R.Matrozis. ®
Kalngale, Ri, 1999, 12-Sep, 1 jaunais putns atrasts svaigi beigta. I.Priedniece. ®
Daugavgrīva, Rp, 2002, 15-Sep, 1 jaunais putns atrasts beigts, nogulējis aptuveni nedēļu. R.Matrozis.
Lielupes grīva, Jm, 2006, 11-Sep, 1 jaunais putns atrasts beigta (stāvējis aptuveni 2 nedēļas). A.Kuročkins, V.Smislovs.
Lielupes grīva, Jm, 2014, 24-Sep, 1 jaunais putns atrasts beigta, domājams nobeidzies krastā pirms 3-5 dienām. V.Smislovs, E.Smislovs (Dabasdati).

Beigtu putnu atradumi D kategorijā rietumu piekrastē līdz Kolkai (Baumanis, Celmiņš 1995; OFK nepubl. materiāli)
Pape, Lp, 1991, 17-Sep, 1 jaunais putns liedagā. E.Račinskis, M.Smiltnieks, U.Kolonovs. ®
Pape, Lp, 1991, 18-Sep, spārna fragments liedagā. E.Račinskis, Ē.Dreibants, U.Kolonovs. ®
Ventspils (8 km S), 1991, 28-Sep, spārna atliekas liedagā. V.Smislovs. ®
Pape, Lp, 2003, 10-Okt, 1 jaunais putns liedagā. A.Dobržinska.
Kolka, Lp, 2010, 5-Sep, 1 jaunais putns liedagā, tikai nedaudz bojāts (ir fotogrāfijas). V.Skuja.
Liepāja, 2012, 26-Sep, 1 jaunais putns liedagā netālu no S mola. K.Millers.
Pape, Lp, 2013, 15-Okt, 1 jaunais putns (atliekas liedagā, vismaz nedēļu senas). I.Dinsbergs.

Literatūra un internets

Baumanis J. Celmiņš A. 1995. Latvijas Ornitofaunistikas komisijas pārskats par 1993.-1994.g. - Putni dabā 5, 2: 71-81. BirdLife International. 2019. Species factsheet: Stercorarius longicaudus. Retrieved from http://www.birdlife.org on 22 April 2019. Celmiņš A., Baumanis J. 1998. Pārskats par retiem putniem Latvijā 1996.-97.gg. - Putni dabā 8, 2: 1-10. Celmiņš A., Baumanis J. 2000. Pārskats par retiem putniem Latvijā 1998.-99.gg. - Putni dabā 10, 3: 12-21. Celmiņš A., Baumanis J., Mednis A. 1993. List of Latvian Bird Species 1993. Riga. Dabas muzeja kolekcija internetā. 2008. http://www.imuzejs.lv (skatīts 21.09.2008., tagad saite vairs nestrādā). van Duivendijk N. 2011. Advanced Bird ID Handbook. The Western Palearctic. New Holland. Furness R.W., Bonan A. & de Juana E. 2013. Long-tailed Jaeger Stercorarius longicaudus. In: del Hoyo J., Elliott A., Sargatal J., Christie D.A. & de Juana E. (eds.) 2013. Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. Retrieved from http://www.hbw.com/node/53960 on 2 September 2015. European News. 1979. British Birds 72, 6: 275-281.

Garastes klijkaija Stercorarius longicaudus. Mangaļsala, Rīga, 28-Aug-2012, jaunais putns (1g). © Mārtiņš Briedis.
bkm

Garastes klijkaija Stercorarius longicaudus. Akmeņrags, Pāvilsotas novads, 8-Sep-2012, jaunais putns (1g). © Jānis Jansons.
bkm

Garastes klijkaija Stercorarius longicaudus. Ainaži, Salacgrīvas novads, 10-Sep-2011 (10:08), jaunais putns (1g). © Sintija Elferte.
bkm

Garastes klijkaija Stercorarius longicaudus. Kuiviži (ap Rožupītes ieteku), Salacgrīvas novads, 10-Sep-2011 (12:05), jaunais putns (1g). © Māris Strazds.

Labots 22 Apr 2019