Ievads - satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Cirkumpolāra arktikā un subarktikā no Skandināvijas līdz Kamčatkai un no Aļaskas līdz Grenlandei. Ziemo dienvidu puslodes subantarktiskajā joslā pietuvojoties Dienvidamerikai un dienvidu Āfrikai. Divas pasugas: Stercorarius longicaudus longicaudus - Skandināvija un Krievijas ziemeļi līdz Ļenas deltai, S.l.pallescens - Austrumsibīrija uz austrumiem no Ļenas deltas, Ziemeļamerika un Grenlande (Furness, Bonan, de Juana 2013).

Pavasarī caurceļo, zināms tikai viens novērojums

Jūnijā-jūlijā parasti nav sastopama

Rudenī caurceļo jūrā un gar piekrasti (sākot ar augusta otro pusi)

Ziemā nav sastopama

Garastes klijkaija Stercorarius longicaudus

Ainaži, Salacgrīvas novads, 10-Sep-2011, jaunais putns (1g). © Sintija Elferte.

Latvijā sastopama ceļošanas laikā jūrā un piekrastes joslā. Biežāk novērojama rudenī, īpaši septembrī, tomēr skaits pa gadiem ievērojami mainās atkarībā no valdošo vēju virziena un stipruma. Ļoti reti iekšzemē. OFK sugu reģistrē kopš 1990. gada (Celmiņš et al. 1993; Baumanis, Celmiņš 1995; Celmiņš, Baumanis 1998, 2000 un OFK nepubl. materiāli). Kopš 1990. gada OFK ziņoti arī 22 beigtu garastes klijkaiju atradumi jūras krastā. Atbilstoši OFK noteikumiem šie atradumi iekļaujami D kategorijā - ar šaubām vai klijkaijas gājušas bojā Latvijas teritoriālajos ūdeņos. Atradumi Rīgas jūras līča krastos, tomēr nodalāmi kā tuvāki A nekā D kategorijai (skat. dalījumu zemāk).

Garums: 37 cm (neskaitot astes pagarinājumu), spārnu izpletums: 106 cm (van Duivendijk 2011).

Novērojumi kopš 1990. gada

Saīsinājumi

Pape, Lp, 1991, 1-Okt, 1 jaunā - N virs liedaga. A.Celmiņš u.c. ®
Pape, Lp, 1994, 22-Mai, 1 ad - N. M.Strazds u.c. ®
Pape, Lp, 1997, 4-Okt, 1 jaunā - N virs liedaga / kāpas. V.Roze, A.Celmiņš, J.Baumanis. ®
Pape, Lp, 2003, 28-Aug, 1 ad. V.Vintulis.
Pape, Lp, 2004, 10-Sep, 1 jaunā - N gar Papes ez. W krastu pl. 12:20. G.Graubics.
Pape, Lp, 2004, 10-Sep, 1 jaunā - N virs jūras. K.Millers.
Pape, Lp, 2004, 10-Sep, 2 jaunās - N gar Papes ez. W krastu. K.Millers.
Pape, Lp, 2004, 22-Sep, 1 jaunā (gaiša) - S virs liedaga / kāpas 14:27. V.Roze u.c.
Pape, Lp, 2004, 22-Sep, 1 jaunā (tumša) - S virs jūras 15:32. V.Roze u.c.
Pape, Lp, 2004, 23-Sep, 1 jaunā (vidēji gaiša) - N pa liedagu 11:00. A. Celmiņš u.c.
Pape, Lp, 2004, 23-Sep, 1 jaunā (vidēji tumša) - N virs jūras 11:29. G.Graubics u.c.
Pape, Lp, 2004, 23-Sep, 1 jaunā - N virs kāpas 15:50. I.Krakope, J.Kazubiernis.
Pape, Lp, 2004, 24-Sep, 1 jaunā izcelta no kāpas pie kanāla. K.Millers, V.Roze.
Pape, Lp, 2006, 7-Sep, 1 jaunā (gaiša) - N virs jūras 10:40. K.Millers.
Pape, Lp, 2006, 7-Sep, 1 jaunā (gaiša) - N starp putnu staciju un ezeru 13:15. V.Vintulis.
Lauteri, Lm, 2006, 20-Sep, 1 jaunā - S. G.Graubics.
Pape, Lp, 2007, 2-Sep, 3 jaunās - N starp putnu staciju un ezeru 15:20. K.Millers.
Pape, Lp, 2007, 16-Sep, 2 jaunās - S virs jūras 10:16. K.Millers.
Pape, Lp, 2007, 17-Sep, 1 jaunā - N virs jūras 08:58. K.Millers.
Pape, Lp, 2007, 17-Sep, 1 ad - S virs jūras 11:05. K.Millers, G.Grandāns.
Pape, Lp, 2010, 18-Sep, 1 jaunā - N, vēlāk - S (tumšā forma). S. M.Bruun, M.Koivula, K.Millers, J.Hannu, S.Jokinen.
Ainaži, Lm, 2011, 10-Sep, 1 jaunā - S (pirmais foto zemāk, 10:08). D.Elferts, S.Elferte (Dabasdati).
Kuiviži, Lm, 2011, 10-Sep, 1 jaunā posmā ap Rožupītes ieteku, nosacīti "lokāla", pārvietojās uz N (otrais foto zemāk, 12:05), varbūt cits putns nekā pie Ainažiem

todien. M.Strazds, I.Mārdega.

Liepāja, 2011, 23-Sep, 1 ad gaišā forma lidojumā uz S virs jūrmalas kāpām pie ostas S mola. K.Millers.
Vecāķi, Rp, 2012, 28-Aug, 1 jaunā liedagā ap 3 km E no Mangaļsalas mola (attēls zemāk). M.Briedis.
Akmeņrags, Lp, 2012, 8-Sep, 1 jaunā - N (iespējams bija divas, otra nav droši noteikta). J.Jansons.
Daugavgrīva, Rp, 2012, 10-Sep, 1 jaunā nofotografēta lidojumā. L.Bērtiņa, I.Dinsbergs.
Akmeņrags, Lp, 2012, 15-Sep, 1 jaunā - N. M.Jaunzemis.
Kārļi, Cs, 2014, ap 7-Sep, 1 jaunā atrasta beigta. Par novērojumu ziņoja A.Valdovskis.
Kolka, Ta, 2014, 27-Sep, 1 jaunā - W. I.Brediks, K.Lācis.
Gaujas grīva, Ri, 2014, 30-Sep, 1 jaunā, tumšs īpatnis. I.Deņisovs.
Lielupes grīva, Jm, 2015, 23-Aug, 1 ad - WSW virs krasta ap 20 m augstumā. E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati).
Kolka, Ta, 2015, 19-Sep, 2 jaunās - E. K.Funts.

Liela skaita novērojumi pirms 1990. gada
Pape, Lp, rudens 1978, 30 jaunie putni uzskaitīti klejojam Papes jūrmalā septembrī-oktobrī (J.Baumanis, European News 1979).

Citi vēlākie novērojumi rudenī
Pape, Lp, 28-Sep-1988 2, katra atsevišķi, t.sk. viena ezera dienvidu galā. V.Roze, A.Celmiņš.

Novērojumi iekšzemes rajonos, kas nerobežojas ar jūru
Skrunda, Ku, 24-Jūn-1972. 1. J.Baumanis.
Kārļi, Cs, 2014, ap 7-Sep, 1 jaunā atrasta beigta. Par novērojumu ziņoja A.Valdovskis.

Beigtu putnu atradumi Rīgas jūras līča piekrastē (Baumanis, Celmiņš 1995; OFK nepubl. materiāli)
Ainaži, Lm, 1990, 13-Okt, 1g putna atliekas liedagā. E.Račinskis, R.Lebuss, O.Keišs. ®
Tūja (5 km S), Lm, 1991, 24-Sep, spārna atliekas liedagā. V.Smislovs. ®
Tūja (5 km S), Lm, 1991, 24-Sep, 1g putna atliekas liedagā. V.Smislovs. ®
Oltuži, Lm, 1991, 24-Sep, 1g putna atliekas liedagā. V.Smislovs. ®
Dzeņi (1 km N), Lm, 1991, 24-Sep, 1g putns beigts liedagā. V.Smislovs. ®
Gaujas grīva (3 km N), Ri, 1991, 26-Sep, atliekas liedagā (spārni). V.Smislovs. ®
Saulkrasti (1 km N), Ri, 1991, 26-Sep, atliekas liedagā. V.Smislovs. ®
Bērzciems, Tu, 1991, 6-Okt, 1g putns beigts liedagā. V.Smislovs. ®
Ainaži, Lm, 1991, 28-Okt, atrasts spārns kāpās. V.Smislovs, A.Kuročkins. ®
Majori, Jm, 1993, 11-Sep, 1 jaunā atrasta svaigi beigta liedagā. F.Savičs.
Saulkrasti, Ri, 1994, 19-Nov, atliekas liedagā. R.Matrozis. ®
Kalngale, Ri, 1999, 12-Sep, 1 jaunā atrasta svaigi beigta. I.Priedniece. ®
Daugavgrīva, Rp, 2002, 15-Sep, 1 jaunā atrasta beigta, nogulējusi aptuveni nedēļu. R.Matrozis.
Lielupes grīva, Jm, 2006, 11-Sep, 1 jaunā atrasta beigta (stāvējusi aptuveni 2 nedēļas). A.Kuročkins, V.Smislovs.
Lielupes grīva, Jm, 2014, 24-Sep, 1 jaunā atrasta beigta, domājams nobeigusies krastā pirms 3-5 dienām. V.Smislovs, E.Smislovs (Dabasdati).

Beigtu putnu atradumi D kategorijā rietumu piekrastē līdz Kolkai (Baumanis, Celmiņš 1995; OFK nepubl. materiāli)
Pape, Lp, 1991, 17-Sep, 1 jaunais putns liedagā. E.Račinskis, M.Smiltnieks, U.Kolonovs. ®
Pape, Lp, 1991, 18-Sep, spārna fragments liedagā. E.Račinskis, Ē.Dreibants, U.Kolonovs. ®
Ventspils (8 km S), 1991, 28-Sep, spārna atliekas liedagā. V.Smislovs. ®
Pape, Lp, 2003, 10-Okt, 1 jaunais putns liedagā. A.Dobržinska.
Kolka, Lp, 2010, 5-Sep, 1 jaunais putns liedagā, tikai nedaudz bojāts (ir fotogrāfijas). V.Skuja.
Liepāja, 2012, 26-Sep, 1 jaunais putns liedagā netālu no S mola. K.Millers.
Pape, Lp, 2013, 15-Okt, 1 jaunais putns (atliekas liedagā, vismaz nedēļu senas). I.Dinsbergs.

Literatūra un internets

Baumanis J. Celmiņš A. 1995. Latvijas Ornitofaunistikas komisijas pārskats par 1993.-1994.g. - Putni dabā 5, 2: 71-81. BirdLife International. 2015. Species factsheet: Stercorarius longicaudus. Retrieved from http://www.birdlife.org on 2nd September 2015. Celmiņš A., Baumanis J. 1998. Pārskats par retiem putniem Latvijā 1996.-97.gg. - Putni dabā 8, 2: 1-10. Celmiņš A., Baumanis J. 2000. Pārskats par retiem putniem Latvijā 1998.-99.gg. - Putni dabā 10, 3: 12-21. Celmiņš A., Baumanis J., Mednis A. 1993. List of Latvian Bird Species 1993. Riga. Dabas muzeja kolekcija internetā. 2008. http://www.imuzejs.lv (skatīts 21.09.2008., tagad saite vairs nestrādā). van Duivendijk N. 2011. Advanced Bird ID Handbook. The Western Palearctic. New Holland. Furness R.W., Bonan A. & de Juana E. 2013. Long-tailed Jaeger Stercorarius longicaudus. In: del Hoyo J., Elliott A., Sargatal J., Christie D.A. & de Juana E. (eds.) 2013. Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. Retrieved from http://www.hbw.com/node/53960 on 2nd September 2015. European News. 1979. British Birds 72, 6: 275-281.

Garastes klijkaija Stercorarius longicaudus. Mangaļsala, Rīga, 28-Aug-2012, jaunais putns (1g). © Mārtiņš Briedis.
bkm

Garastes klijkaija Stercorarius longicaudus. Akmeņrags, Pāvilsotas novads, 8-Sep-2012, jaunais putns (1g). © Jānis Jansons.
bkm

Garastes klijkaija Stercorarius longicaudus. Ainaži, Salacgrīvas novads, 10-Sep-2011 (10:08), jaunais putns (1g). © Sintija Elferte.
bkm

Garastes klijkaija Stercorarius longicaudus. Kuiviži (ap Rožupītes ieteku), Salacgrīvas novads, 10-Sep-2011 (12:05), jaunais putns (1g). © Māris Strazds.

Labots 09 May 2018