Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Izplatīts visā Eirāzijā, kā arī Ziemeļamerikā, īpaši Kanādas centrālajā un rietumu daļā. Trīs pasugas. Areāla lielakajā daļā t.sk. Ziemeļamerikā un Eiropā S.h.hirundo. NE Sibīrijā un NE Ķīnā S.h.longipennis. Centrālāzijā no N Mongolijas līdz Kašmirai un Tibetai S.h.tibetana. Ziemo gar jūru un okeānu piekrastēm abpus ekvatoram. Sibīrijas centrālajā daļā ir plaša pasugu pārejas zona. Līdz pat Rietumsibīrijai sastopami upes zīriņi ar tumšiem knābiem (atgādina pasugu longipennis). Visticamākais tomēr, ka tie piederīgi pasugai hirundo. Agrāk šīs pārējas zonas zīriņi bija izdalīti ceturtajā pasugā minussensis, kas šobrīd nav universāli atzīta (Golovatin, Paskhalny 2013; Arnold et al. 2020).

Pavasarī ierodas ligzdotāji un caurceļo

Vasarā jūrā, gar piekrasti un ligzdošanas vietās iekšzemē

Rudenī aizceļo

Ziemā nav sastopams

Birds of the World

Upes zīriņš Sterna hirundo

Sātiņi, Saldus novads, 26-Apr-2009. © Ainars Mankus.

Latvijā samērā parasts ligzdotājs un caurceļotājs. Ligzdo pie dažādiem ūdens baseiniem, parasti uz nelielam salām, saliņām un sērēm, piejūras pilsētās arī uz ēku jumtiem. Vietas izvēlē lielāka nozīme ir kolonijas drošībai nekā ūdensbaseina lielumam, tāpēc sastopams gan nelielos pamestos karjeros, gan Rīgas jūras līča piekrastē u.c. Populācija novērtēta 1100 - 2300 pāru robežās (Ķerus u.c. 2021).

Garums: 32-39 cm, spārnu izpletums: 72-83 cm (Arnold et al. 2020).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie novērojumi pavasarī
Sloka, Jm, 29-Mar-2008, 1 Lielupē pie Slokas. N.Zeidaks.
Liepāja, 29-Mar-2021, 1 virs Tirdzniecības kanāla Vecajā ostmalā. K.Millers.
Lielupes grīva, Jm, 1-Apr-2017, 1. U.Piterāns.
Kolka, Ta, 1-Apr-2017, 1. R.Rekmanis, A.Dekants.
Gaujas grīva, Ri, 2-Apr-2022, 4. I.Deņisovs (Dabasdati).
Gaujas grīva, Ri, 3-Apr-2019, 2-NE. I.Deņisovs.
Jūrmala, 3-Apr-2019, 1 Lielupē pie Līvu akvaparka. M.Jaunzemis.

Līdz sugai nenoteiktu zīriņu agrākie novērojumi pavasarī (upes/jūras)
Kolka, Ta, 2-Apr-2003, 1. J.Kazubiernis.
Nida - Jūrmalciems, Lp, 9-Apr-2001, 7-N (3, 3, 1). R.Matrozis.

Skaits pavasara migrācijā (līdz sugai nenoteikti zīriņi upes/jūras)
Liepāja, 22-Apr-2017, 1280-N uzskaitē 4 stundās (7:30-11:30) pie Karostas S fortiem. R.Rekmanis.

Skaits pavasarī lokāli
Kolka, Ta, 25-Apr-1996, ap 500. P.Castle, D.B.Wooldridge.
Lielupes grīva, Jm, 20-Apr-2016, vismaz 160. O.Miziņenko.
Gaujas grīva, 30-Apr-2015, 120. I.Deņisovs.
Mangaļsalas mols, Rp, 26-Apr-2007, 90. I.Deņisovs.

Skaits jūnijā
Gaujas grīva, Ri, 29-Jūn-2016, 180 (no tiem 10 juv, pārējie ad). E.Smislovs, V.Smislovs.

Skaits vasaras otrajā pusē - rudenī
Mangaļsalas mols, Rp, 27-Jūl-2021, 540 (570). I.Deņisovs (Dabasdati).
Gaujas grīva, Ri, 8-Jūl-2014, 500 (550). I.Deņisovs.
Mērsrags, Ta, 3-Aug-2010, 260. I.Deņisovs, R.Matrozis, V.Smislovs.
Lielupes grīva, Jm, 15-Jūl-2017, 250. G.Grandāns, E.Smislovs, V.Smislovs.
Ventspils osta, 18-Aug-2005, 180 uz dienvidu mola. R.Matrozis.
Bērzciems, Tu, 1-Aug-2009, 140 uz kāda sēkļa. R.Matrozis, O.Miziņenko.
Engure, Tu, 1-Aug-2009, 140 ostas teritorijā uz vecā koka mola un akmens mola. R.Matrozis, O.Miziņenko.
Lapmežciems, Tu, 2-Aug-2010, 105 Starpiņupītes grīvā. I.Deņisovs, R.Matrozis, V.Smislovs.

Vēlākie novērojumi rudenī
Mangaļsala, Rp, 30-Nov-2013, 1 jaunais putns (1cy) pie mola. I.Deņisovs.
Kolka-Vaide, Ta, 20-Nov-2023, 1 pārlido uz Kolkasraga pusi. A.Klepers, I.Bojāre, I.Mārdega, M.Kilups (Dabasdati).
Liepāja, 19-Nov-2021, 1 ad - S ziemeļu pusē no ostas N mola. T.Miziņenko (Dabasdati).
Mangaļsala-Vecāķi, Rp, 4-Nov-2022, 1 ad lidojumā gar jūras krastu uz rietumu pusi. I.Deņisovs (Dabasdati).

Iespējami novērojumi ziemas mēnešos*
Engure-Bērzciems, Tu, 14-Jan-2007, 2 minētajā jūrmalas posmā. N.Zeidaks.

*) Papildziņas ziemas novērojumam. Lidoja vienatnē ar vairāku kilometru atstarpi uz dienvidu pusi ap 80-100 m no krasta, zvejoja zivis. Abi ziņoti kā upes zīriņi, bet pietrūkst pārliecinošas informācijas, lai izslēgtu jūras zīriņu. Cekulzīriņš pēc novērotāja domām ir izslēdzams.

Literatūra un internets

Arnold J. M., S.A.Oswald, I.C.T.Nisbet, P.Pyle and M.A.Patten. 2020. Common Tern Sterna hirundo, version 1.0. In Birds of the World (S.M.Billerman, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.comter.01. Accessed 5 April 2024. Golovatin M.G., Paskhalny S.P. 2013. Where are Western Bounds of Area S.h.minussensis?. The Open Ornithology Journal 6, 52-54. Ķerus V., Dekants A., Auniņš A., Mārdega I. 2021. Latvijas ligzdojošo putnu atlanti 1980-2017. Rīga: Latvijas Ornitoloģijas biedrība. White S.J., Kehoe C.V. 2001. Difficulties in determining the age of Common Terns in the field. British Birds 94, 6: 268-277.

Upes zīriņš Sterna hirundo. Liepājas ezera austrumu krasts pie Vītiņu pļavām, 22-Apr-2012. © Jānis Jansons.
bkm

Upes zīriņš Sterna hirundo. Sātiņi, Saldus novads, 26-Apr-2009. © Ainars Mankus.
bkm

Upes zīriņš Sterna hirundo. Sātiņi, Saldus novads, 30-Apr-2016. © Ainars Mankus.
bkm

Upes zīriņš Sterna hirundo. Liepājas ezera austrumu krasts pie Vītiņu pļavām, 1-Mai-2012. © Jānis Jansons.
bkm

Upes zīriņš Sterna hirundo. Mangaļsala, Rīga, 1-Mai-2012. © Igors Deņisovs.
bkm

Upes zīriņš Sterna hirundo (paceltiem spārniem) kopā ar jūras zīriņu S.paradisaea (lidojumā). Mangaļsala, Rīga, 6-Mai-2009. © Igors Deņisovs.

Attēls ievietots lidspalvu salīdzinājumam - jūras zīriņam tumša ir tikai garākās lidspalvas ārbura, savukārt upes zīriņam tumšas ir arī sešu garāko lidspalvu
iekšburas - veido tumšāku zonu uz primārajām lidspalvām spārna virspusē.
bkm

Upes zīriņš Sterna hirundo. Mangaļsala, Rīga, 7-Mai-2013. © Igors Deņisovs.
bkm

Upes zīriņš Sterna hirundo. Bārtas upe Nīcas pagastā, 9-Mai-2010. © Kārlis Millers.
bkm

Upes zīriņš Sterna hirundo. Bārtas upe Nīcas pagastā, 9-Mai-2010. © Kārlis Millers.
bkm

Upes zīriņš Sterna hirundo. Ķīpsala, Rīga, 4-Jūn-2007. © Edgars Strods.
bkm

Upes zīriņš Sterna hirundo. Mangaļsala, Rīga, 5-Jūn-2015. © Igors Deņisovs.
bkm

Upes zīriņš Sterna hirundo. Gaujas grīva, 5-Jūl-2008. © Oļegs Miziņenko.
bkm

Upes zīriņš Sterna hirundo. Mangaļsala, Rīga, 15-Jūl-2021. © Igors Deņisovs. Vasaras vidū knābja tumšais gals var būt niecīgs vai pat pilnībā izzust.
Līdzīgi arī 28-Jūl-2013 attēlā zemāk.
bkm

Upes zīriņš Sterna hirundo. Liepājas ezera austrumu krasts pie Vītiņu pļavām, 19-Jūl-2014. © Ainars Mankus.
bkm

Upes zīriņš Sterna hirundo. Liepājā pie ostas dienvidu mola, 24-Jūl-2022. © Ainars Mankus.
bkm

Upes zīriņš Sterna hirundo. Karostas kanāla gals Liepājas ostā, 28-Jūl-2013. © Selga Bērziņa.
bkm

Upes zīriņš Sterna hirundo. Sātiņi, Saldus novads, 30-Jūl-2009. © Jānis Jansons.
bkm

Upes zīriņš Sterna hirundo. Rojas osta, Talsu novads, 3-Aug-2010. © Igors Deņisovs.
bkm

Upes zīriņš Sterna hirundo. Mangaļsala, Rīga, 11-Aug-2011. © Igors Deņisovs.
bkm

Upes zīriņš Sterna hirundo. Engure, Tukuma novads, 22-Okt-2008. © Gvido Saulītis. Vēlā datumā joprojām pilnīgi melna galva. Vecums 3cy?.
bkm

Upes zīriņš Sterna hirundo. Mangaļsala, Rīga, 11-Jūl-2015, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Upes zīriņš Sterna hirundo. Mangaļsala, Rīga, 20-Jūl-2021, jaunais putns (1cy) ar tumšu knābi (atgādina jūras zīriņu). Tas pats lidojumā attēlā zemāk.
© Igors Deņisovs.
bkm

Upes zīriņš Sterna hirundo. Mangaļsala, Rīga, 20-Jūl-2021, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Upes zīriņš Sterna hirundo. Mērsrags, Talsu novads, 28-Jūl-2012, jaunais putns (1cy). © Jānis Jansons.
bkm

Upes zīriņš Sterna hirundo. Mērsrags, Talsu novads, 2-Aug-2009, jaunais putns (1cy). © Jānis Jansons.
bkm

Upes zīriņš Sterna hirundo. Mangaļsala, Rīga, 3-Aug-2013, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Upes zīriņš Sterna hirundo. Mangaļsala, Rīga, 11-Aug-2011, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Upes zīriņš Sterna hirundo. Kaņieris, 14-Aug-2003, jaunais putns (1cy). © Jānis Ķuze.
bkm

Upes zīriņš Sterna hirundo. Mangaļsala, Rīga, 16-Aug-2008, pieaugušais (tālākais) un divi jaunie putni (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Upes zīriņš Sterna hirundo. Mangaļsala, Rīga, 16-Aug-2008. Priekšplānā divi jaunie putni (1cy), no kuriem putns pa labi ievērojami jaunāks - saglabājis
segspalvu rudās apmales, kādas raksturīgas juv tērpam. Otram putnam šīs apmales jau nodilušas. © Igors Deņisovs.
bkm

Upes zīriņš Sterna hirundo. Mangaļsala, Rīga, 18-Aug-2013, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Upes zīriņš Sterna hirundo. Mangaļsala, Rīga, 30-Nov-2013, jaunais putns (1cy). Ļoti vēls rudens novērojums. © Igors Deņisovs.
bkm

Upes zīriņi Sterna hirundo. Mangaļsala, Rīga, 3-Mai-2009. © Igors Deņisovs. Putns centrā ar tumšu knābi. Vecums neskaidrs, bet visticamākais 3cy.
Ja putns būtu ad, pastāvētu iespēja, ka ieceļotājs no Sibīrijas (skat. ievada tekstu). Šajā attēlā tumšāks par pārējiem, bet citos attēlos neizceļas.
bkm

Upes zīriņš Sterna hirundo. Mangaļsala, Rīga, 23-Jūn-2021, nepieaudzis putns (3cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Upes zīriņš Sterna hirundo. Mangaļsala, Rīga, 23-Jūn-2021, nepieaudzis putns (3cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Upes zīriņš Sterna hirundo. Mangaļsala, Rīga, 19-Jūl-2021. © Igors Deņisovs. Nepieaudzis putns. Vecums neskaidrs. Ticamāk 3cy, jo vairums 2cy pirmajā
vasarā paliek ziemošanas vietās (atgriežas ap 1%). No 3cy vecuma putniem atgriežas ap 40%. Ievērojamu variāciju dēļ vecuma noteikšana ne vienmēr
droši iespējama (White, Kehoe 2001).


Upes zīriņš Sterna hirundo. Mangaļsala, Rīga, 24-Aug-2023. © Igors Deņisovs. Putns ar tumšu knābi, domājams 3cy. Melna piere augusta beigās liecina
par aizkavētu spalvu maiņu. 3cy putni uzsāk spalvu maiņu 3-4 nedēļas vēlāk nekā ad (White, Kehoe 2001). Tas pats putns attēlā zemāk.
bkm

Upes zīriņš Sterna hirundo. Mangaļsala, Rīga, 24-Aug-2023. © Igors Deņisovs. Putns ar tumšu knābi, domājams 3cy.
bkm

Upes zīriņš Sterna hirundo. Mangaļsala, Rīga, 3-Sep-2023, nepieaudzis putns (3cy). © Igors Deņisovs.