Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Izplatīts visā Eirāzijā, kā arī Ziemeļamerikas centrālajā daļā. Mazākas populācijas vietām Atlantijas okeāna ziemeļu daļas salās un piekrastēs. Ziemo gar jūru un okeānu piekrastēm abpus ekvatoram, t.sk. tālu dienvidu puslodē. Četras pasugas, Latvijā Sterna hirundo hirundo (Gochfeld, Burger, Christie 2013).

Pavasarī ierodas ligzdotāji un caurceļo

Vasarā jūrā, gar piekrasti un ligzdošanas vietās iekšzemē

Rudenī aizceļo

Ziemā nav sastopams

Upes zīriņš Sterna hirundo

Sātiņi, Saldus novads, 26-Apr-2009. © Ainars Mankus.

Latvijā parasts ligzdotājs un caurceļotājs. Ligzdo pie dažādiem ūdens baseiniem, parasti uz nelielam salām, saliņām un sērītēm, piejūras pilsētās arī uz ēku jumtiem. Vietas izvēlē lielāka nozīme ir kolonijas drošībai nekā ūdensbaseina lielumam, tāpēc sastopams gan nelielos pamestos karjeros, gan Rīgas jūras līča piekrastē. Ligzdo 1500 - 2500 pāru (BirdLife International 2007).

Garums: 31-39 cm, spārnu izpletums: 72-98 cm (Snow, Perrins 1998; Gochfeld, Burger, Christie 2013).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie novērojumi pavasarī
Sloka, Jm, 29-Mar-2008, 1 Lielupē pie Slokas. N.Zeidaks.
Lielupes grīva, Jm, 1-Apr-2017, 1. U.Piterāns.
Kolka, Ta, 1-Apr-2017, 1. R.Rekmanis, A.Dekants.
Gaujas grīva, Ri, 3-Apr-2019, 2-NE. I.Deņisovs.
Jūrmala, 3-Apr-2019, 1 Lielupē pie Līvu akvaparka. M.Jaunzemis.
Lielupes grīva, Jm, 4-Apr-2010, 1. G.Graubics.

Līdz sugai nenoteiktu zīriņu agrākie novērojumi pavasarī (upes/jūras)
Kolka, Ta, 2-Apr-2003, 1. J.Kazubiernis.
Nida - Jūrmalciems, Lp, 9-Apr-2001, 7-N (3, 3, 1). R.Matrozis.

Skaits pavasara migrācijā (līdz sugai nenoteikti zīriņi upes/jūras)
Liepāja, 22-Apr-2017, 1280-N uzskaitē 4 stundās (7:30-11:30) pie Karostas S fortiem. R.Rekmanis.

Skaits pavasarī lokāli
Kolka, Ta, 25-Apr-1996, ap 500. P.Castle, D.B.Wooldridge.
Lielupes grīva, Jm, 20-Apr-2016, vismaz 160. O.Miziņenko.
Gaujas grīva, 30-Apr-2015, 120. I.Deņisovs.
Mangaļsalas mols, Rp, 26-Apr-2007, 90. I.Deņisovs.

Skaits jūnijā
Gaujas grīva, Ri, 29-Jūn-2016, 180 (no tiem 10 juv, pārējie ad). E.Smislovs, V.Smislovs.

Skaits vasaras otrajā pusē - rudenī
Gaujas grīva, Ri, 8-Jūl-2014, 500-550. I.Deņisovs.
Mērsrags, Ta, 3-Aug-2010, 260. I.Deņisovs, R.Matrozis, V.Smislovs.
Lielupes grīva, Jm, 15-Jūl-2017, 250. G.Grandāns, E.Smislovs, V.Smislovs.
Mangaļsalas mols, Rp, 27-Jūl-2010, 200. I.Deņisovs, R.Matrozis.
Mangaļsalas mols, Rp, 26-Jūl-2013, 180-220. I.Deņisovs (Dabasdati).
Ventspils osta, 18-Aug-2005, 180 uz dienvidu mola. R.Matrozis.
Bērzciems, Tu, 1-Aug-2009, 140 uz kāda sēkļa. R.Matrozis, O.Miziņenko.
Engure, Tu, 1-Aug-2009, 140 ostas teritorijā uz vecā koka mola un akmens mola. R.Matrozis, O.Miziņenko.
Lapmežciems, Tu, 2-Aug-2010, 105 Starpiņupītes grīvā. I.Deņisovs, R.Matrozis, V.Smislovs.

Vēlākie novērojumi rudenī
Mangaļsala, Rp, 30-Nov-2013, 1 jaunais putns (1g) pie mola. I.Deņisovs.
Engure, Tu, 26-Okt-2008, 1 ad ostā līdz minētajam datumam, uzturējās kopš septembra beigām. G.Saulītis u.c.
Liepājas osta, 22-Okt-2012, 2 jaunie putni (1g) uz N mola. S.Laime (Dabasdati); iespējams tie paši redzēti pie S mola 17-Okt. K.Millers.
Liepājas osta, 18-Okt-2011, 2 jaunie putni (1g) lidojumā gar S molu. K.Millers.

Iespējami novērojumi ziemas mēnešos*
Engure-Bērzciems, Tu, 14-Jan-2007, 2 minētajā jūrmalas posmā. N.Zeidaks.

*) Papildziņas ziemas novērojumam. Abi lidoja vienatnē ar vairāku kilometru atstarpi no N uz S ap 80-100 m no krasta un zejoja zivis. Abi ziņoti kā upes zīriņi, bet pietrūkst pārliecinošas informācijas, lai izslēgtu jūras zīriņu. Cekulzīriņš pēc novērotāja domām ir izslēdzams.

Literatūra un internets

BirdLife International. 2017. Species factsheet: Sterna hirundo. Retrieved from http://www.birdlife.org on 11th April 2017. Gochfeld M., Burger J., Christie D.A. 2013. Common Tern Sterna hirundo. In: del Hoyo J., Elliott A., Sargatal J., Christie D.A. & de Juana E. (eds.) 2013. Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. Retrieved from http://www.hbw.com/node/54025 on 28th June 2015. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press.

Upes zīriņš Sterna hirundo. Liepājas ezera austrumu krasts pie Vītiņu pļavām, 22-Apr-2012. © Jānis Jansons.
bkm

Upes zīriņš Sterna hirundo. Sātiņi, Saldus novads, 26-Apr-2009. © Ainars Mankus.
bkm

Upes zīriņš Sterna hirundo. Sātiņi, Saldus novads, 30-Apr-2016. © Ainars Mankus.
bkm

Upes zīriņš Sterna hirundo. Liepājas ezera austrumu krasts pie Vītiņu pļavām, 1-Mai-2012. © Jānis Jansons.
bkm

Upes zīriņš Sterna hirundo. Mangaļsala, Rīga, 1-Mai-2012. © Igors Deņisovs.
bkm

Upes zīriņš Sterna hirundo (paceltiem spārniem) kopā ar jūras zīriņu S.paradisaea (lidojumā). Mangaļsala, Rīga, 6-Mai-2009. © Igors Deņisovs.

Attēls ievietots lidspalvu salīdzinājumam - jūras zīriņam tumša ir tikai garākās lidspalvas ārbura, savukārt upes zīriņam tumšas ir arī sešu garāko lidspalvu
iekšburas - veido tumšāku zonu uz primārajām lidspalvām spārna virspusē.
bkm

Upes zīriņš Sterna hirundo. Mangaļsala, Rīga, 7-Mai-2013. © Igors Deņisovs.
bkm

Upes zīriņš Sterna hirundo. Bārtas upe pie Nīcas, 9-Mai-2010. © Kārlis Millers.
bkm

Upes zīriņš Sterna hirundo. Bārtas upe pie Nīcas, 9-Mai-2010. © Kārlis Millers.
bkm

Upes zīriņš Sterna hirundo. Ķīpsala, Rīga, 4-Jūn-2007. © Edgars Strods.
bkm

Upes zīriņš Sterna hirundo. Mangaļsala, Rīga, 5-Jūn-2015. © Igors Deņisovs.
bkm

Upes zīriņš Sterna hirundo. Gaujas grīva, 5-Jūl-2008. © Oļegs Miziņenko.
bkm

Upes zīriņš Sterna hirundo. Liepājas ezera austrumu krasts pie Vītiņu pļavām, 19-Jūl-2014. © Ainars Mankus.
bkm

Upes zīriņš Sterna hirundo. Lielupes grīva, 25-Jūl-2009. © Oļegs Miziņenko.
bkm

Upes zīriņš Sterna hirundo. Karostas kanāla gals Liepājas ostā, 28-Jūl-2013. Vasaras vidū knābja tumšais gals var būt niecīgs vai pat pilnībā izzust.
© Selga Bērziņa.
bkm

Upes zīriņš Sterna hirundo. Sātiņi, Saldus novads, 30-Jūl-2009. © Jānis Jansons.
bkm

Upes zīriņš Sterna hirundo. Rojas osta, 3-Aug-2010. © Igors Deņisovs.
bkm

Upes zīriņš Sterna hirundo. Mangaļsala, Rīga, 11-Aug-2011. © Igors Deņisovs.
bkm

Upes zīriņš Sterna hirundo. Engure, 22-Okt-2008. © Gvido Saulītis.
bkm

Upes zīriņš Sterna hirundo. Mangaļsala, Rīga, 11-Jūl-2015, jaunais putns (1g). © Igors Deņisovs.
bkm

Upes zīriņš Sterna hirundo. Mērsrags, 28-Jūl-2012, jaunais putns (1g). © Jānis Jansons.
bkm

Upes zīriņš Sterna hirundo. Mērsrags, 2-Aug-2009, jaunais putns (1g). © Jānis Jansons.
bkm

Upes zīriņš Sterna hirundo. Mangaļsala, Rīga, 3-Aug-2013, jaunais putns (1g). © Igors Deņisovs.
bkm

Upes zīriņš Sterna hirundo. Mangaļsala, Rīga, 11-Aug-2011, jaunais putns (1g). © Igors Deņisovs.
bkm

Upes zīriņš Sterna hirundo. Kaņieris, 14-Aug-2003, jaunais putns (1g). © Jānis Ķuze.
bkm

Upes zīriņš Sterna hirundo. Mangaļsala, Rīga, 16-Aug-2008, pieaugušais (tālākais) un divi jaunie putni (1g). © Igors Deņisovs.
bkm

Upes zīriņš Sterna hirundo. Mangaļsala, Rīga, 16-Aug-2008. Priekšplānā divi jaunie putni (1g), no kuriem putns pa labi ievērojami jaunāks - saglabājis
segspalvu rudās apmales, kādas raksturīgas juv tērpam. Otram putnam šīs apmales jau nodilušas. © Igors Deņisovs.
bkm

Upes zīriņš Sterna hirundo. Mangaļsala, Rīga, 18-Aug-2013, jaunais putns (1g). © Igors Deņisovs.
bkm

Upes zīriņš Sterna hirundo. Mērsrags, 25-Aug-2012, jaunais putns (1g). © Jānis Jansons.
bkm

Upes zīriņš Sterna hirundo. Mangaļsala, Rīga, 30-Nov-2013, jaunais putns (1g). Attēls publicēts kā ļoti vēla rudens novērojuma pierādījums.
© Igors Deņisovs.

Labots 31 Dec 2019