Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Eiropa, Ziemeļāfrika, Persijas līča salas, W un SE Āzija, Austrālijas E piekraste, vietām arī Rietumāfrikā. Ziemo gar jūru un okeānu piekrastēm Āfrikā, Arābijas pussalā, SE Āzijā un Austrālijā. Piecas pasugas, Latvijā S.a.albifrons (Gochfeld, Burger, Garcia 2020)

Pavasarī ierodas ligzdotāji un caurceļo

Vasarā nelielas kolonijas upju grīvās, karjeros un vietām gar Daugavu

Rudenī aizceļo

Ziemā nav sastopams

Birds of the World

Mazais zīriņš Sternula albifrons

Mērsrags, Talsu novads, 22-Mai-2011. © Ainars Mankus.

xeno-canto krājums

Detalizētāka informācija XC saitēs
Vienmēr labāk ar austiņām

Latvijā samērā rets ligzdotājs un caurceļotājs. Kā ligzdotājs sastopams dažos jūras krasta posmos (īpaši pie upju grīvām), vietām gar Daugavu un Rīgā, kur vismaz agrāk ligzdoja arī uz ēku jumtiem. Pēdējos 40 gados ligzdotāju skaits ir samazinājies par 70-80% (Matrozis 2024). Pēc jaunākā vērtējuma Latvijā ligzdo 70-100 pāri (Ķerus u.c. 2021).

Garums: 22-28 cm, spārnu izpletums: 47-55 cm (Gochfeld, Burger, Garcia 2020).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie novērojumi pavasarī
Liepāja, 10-Apr-2005, 1 pie ostas S mola. K.Millers.
Lielupes grīva, Jm, 17-Apr-2011, 2 kopā ar upes zīriņiem. G.Graubics, V.Pranks.
Bērzciems, Tu, 17-Apr-2024, 1. K.Kurmis (Dabasdati).
Vecdaugava, Rp, 17-Apr-2011, 3. I.Deņisovs.
Pape, Lp, 18-Apr-2003, 4 pie mola. E.Lediņš, A.Kalvāns.
Bērzciems, Ta, 18-Apr-2007, 1. V.Ādamsons, K.Millers, V.Roze.
Lielupes grīva, Jm, 19-Apr-2010, 1-NE. G.Graubics.
Mangaļsala-Vecāķi, Rp, 19-Apr-2021, 1. I.Deņisovs (Dabasdati).
Mangaļsala, Rp, 19-Apr-2022, 1 pie mola. I.Deņisovs (Dabasdati).

Pavasara migrācijas uzskaišu sezonas Papē
1988, 21-Mar -20-Mai, 79. A.Celmiņš u.c.
1990, 21-Mar -20-Mai, 57. A.Celmiņš u.c.
1989, 21-Mar -20-Mai, 52. A.Celmiņš u.c.

Pavasara migrācijas piemēri
Pape, Lp, 8-Mai-1988, 20. A.Celmiņš.
Pape, Lp, 7-Mai-1989, 12. A.Celmiņš.
Pape, Lp, 15-Mai-1989, 12. A.Celmiņš.
Pape, Lp, 18-Mai-1990, 11. A.Celmiņš.

Skaits ligzdošanas kolonijās
Daugavā uz robežas ar Baltkrieviju, Kr, 15-Jūn-2002, ap 35 pāri. R.Matrozis, A.Kuročkins.
Rīga, 26-Jūn-2004, ap 25 pāri uz kādas noliktavas jumta Daugavas malā. R.Matrozis.

Skaits lokāli
Gaujas grīva, 31-Mai-1998, ap 100 (17-Mai turpat 26, bet 2-Jūn - 50). E.Dylmer.
Mērsrags, Ta, 31-Jūl-2005, 50-60 izklaidus ragā. M.Kilups.
Ventspils, 3-Mai-2015, 18 vienā barā liedagā ap 50 m S no ostas S mola. R.Matrozis.
Lielupes grīva, Jr, 31-Jūl-1992, 10. R.Matrozis.

Vēlākie novērojumi rudenī*
Mērsrags, Ta, 21-Sep-1958, 2. V.Šmits (Latvijas putnu dzīve 1960).
Mangaļsala-Vecāķi, Ri, 19-Sep-2022, 2 (ad un 1cy). I.Deņisovs (Dabasdati).
Kaņieris, Tu, 16-Sep-2001, 1 jaunais putns. V.Vintulis.
Kolka, Ta, 13-Sep-2016, 1. G.Bilbao.

*) Agrāk publicētais novērojums 19-Okt-2008 pie Liepājas ostas S mola bija kļūda. Minētais putns bija 1cy upes zīriņš.

Literatūra un internets

Gochfeld M., J.Burger and E.F.J.Garcia. 2020. Little Tern Sternula albifrons, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.litter1.01. Accessed 17 April 2024. Ķerus V., Dekants A., Auniņš A., Mārdega I. 2021. Latvijas ligzdojošo putnu atlanti 1980-2017. Rīga: Latvijas Ornitoloģijas biedrība. Matrozis R. 2024. Par mazā zīriņa ligzdošanas vietām un populācijas stāvokli Latvijā. Putni dabā 93, 1: 6-13.

Mazais zīriņš Sternula albifrons. Ventspils ostas dienvidu mols, 3-Mai-2015, T. © Oļegs Miziņenko.
bkm

Mazais zīriņš Sternula albifrons. Lielupes grīva, 8-Mai-2011, pāris, T pa kreisi. © Oļegs Miziņenko.
bkm

Mazais zīriņš Sternula albifrons. Mērsrags, Talsu novads, 22-Mai-2011. © Ainars Mankus.
bkm

Mazie zīriņi Sternula albifrons. Mērsrags, Talsu novads, 23-Mai-2010, pāris, T pa labi. © Igors Deņisovs.
bkm

Mazais zīriņš Sternula albifrons. Mērsrags, Talsu novads, 24-Mai-2011, pāris, T pa labi. © Jānis Jansons.
bkm

Mazais zīriņš Sternula albifrons. Gaujas grīva, 4-Jūn-2024. © Igors Deņisovs.
bkm

Mazais zīriņš Sternula albifrons. Mērsrags, Talsu novads, 9-Aug-2010, fonā jaunais upes zīriņš Sterna hirundo. © Oļegs Miziņenko.
bkm

Mazais zīriņš Sternula albifrons. Lielupes grīva, 25-Apr-2011. © Oļegs Miziņenko.
bkm

Mazie zīriņi Sternula albifrons. Ventspils ostas dienvidu mols, 3-Mai-2015. © Oļegs Miziņenko.
bkm

Mazais zīriņš Sternula albifrons. Ventspils ostas dienvidu mols, 3-Mai-2015. © Oļegs Miziņenko.
bkm

Mazais zīriņš Sternula albifrons. Pie Užavas ietekas jūrā, Ventspils novads, 11-Jūn-2022. © Ainars Mankus.
bkm

Mazais zīriņš Sternula albifrons. Pie Užavas ietekas jūrā, Ventspils novads, 11-Jūn-2022. © Ainars Mankus.
bkm

Mazais zīriņš Sternula albifrons. Mērsrags, Talsu novads, 7-Aug-2010, jaunais putns (1cy). © Jānis Jansons.
bkm

Mazais zīriņš Sternula albifrons. Mērsrags, Talsu novads, 7-Aug-2010, jaunais putns (1cy). © Jānis Jansons.