Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Cirkumpolārs ziemeļu puslodē, izplatīts uz ziemeļiem no Polārā loka. Eiropā uz dienvidiem līdz Anglijai un Holandei. Ziemo Antarktīdas ūdeņos dienvidu puslodē. Ģeogrāfisku variāciju nav (Hatch et al. 2020).

Pavasarī caurceļo un ierodas ligzdotāji

Vasarā jūrā un gar piekrasti, atzīmēts iekšzemes novērojums

Rudenī aizceļo, caurceļo

Ziemā nav sastopams

Birds of the World

Jūras zīriņš Sterna paradisaea

Randu pļavas, Limbažu novads, 31-Mai-2008. © Andris Soms.

xeno-canto krājums

Detalizētāka informācija XC saitē
Vienmēr labāk ar austiņām

Lai arī vēsturiskās ziņas ir trūcīgas, nebūtu jāšaubās, ka jūras zīriņš kā caurceļotājs Latvijā ir bijis sastopams jau sen. Ligzdošana pārliecinoši pierādīta tikai 1970-tajos gados (Strazds, Strazds 1981), bet 1990-tajos ligzdotāju skaits vērtēts ap 65-110 pāriem (Opermanis u.c. 1996). Tagad skaits ir samazinājies. Pēc jaunākajiem datiem Latvijā ligzdo tikai 5-20 pāri (Ķerus u.c. 2021). Sastopams jūras piekrastē un jūrā. Iekšzemē praktiski neieceļo, atskaitot ligzdotājus Daugavas lejtecē. Iekšzemes rajonos*, kas nerobežojas ar jūru zināms tikai viens novērojums.

Garums: 28-39 cm, spārnu izpletums: 65-75 cm (Hatch eta l. 2020).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie novērojumi pavasarī
Kolka, Ta, 2-Apr-2003, 2-3 (ziņoti kā S.paradisaea). S.Madsen; plus 2 citi ziņoti kā Sterna hir/par. J.Kazubiernis.
Kolka, Ta, 6-Apr-2005, 1. J.Kazubiernis.
Nida, Lp, 6-Apr-2017, 1-N. R.Rekmanis.
Kolka, Ta, 7-Apr-2012, 1. C.McKay.
Liepājas ezers, 8-Apr-2003, 1 ezera ziemeļu galā. G.Graubics, K.Millers, V.Roze.

Skaits pavasara migrācijā
Liepāja, 30-Apr-2017, ap 400 nelielos baros migrācijā uz N uzskaitē 45 minūtēs pie ostas S mola. A.Klepers (Dabasdati).

Skaits pavasara migrācijā (līdz sugai nenoteikti zīriņi jūras/upes)
Liepāja, 22-Apr-2017, 1280-N uzskaitē 4 stundās (7:30-11:30) pie Karostas S fortiem. R.Rekmanis.

Skaits pavasarī lokāli
Ventspils, 1-Mai-2012, 50 ostā. R.Matrozis, A.Kuročkins, V.Smislovs.

Novērojumi iekšzemes rajonos, kas nerobežojas ar jūru
Ikšķile, Og, 24-Jūl-2007, 1 ad kopā ar upes zīriņiem. A.Zacmanis.

Vēlākie novērojumi rudenī
Pape, Lp, 11-Nov-1985, 3 vienlaikus migrācijā (vismaz 1 ad). V.Roze.
Liepāja, 23-Okt-2018, 1 jaunais putns (1cy) pie ostas S mola. A.Mousseau.
Liepāja, 22-Okt-2012, 1 pie ostas N mola. S.Laime (Dabasdati); tika ziņots kopš 13-Okt. M.Strazds, I.Mārdega. Iespējams aizkavējies dēļ bojātām lidspalvām labajā

spārnā (skat. foto zemāk).

Mangaļsala, Rp, 19-Okt-2019, 1 jaunais putns (1cy). A.Dekants, M.Stūrītis (Dabasdati).
Mangaļsala, Rp, 19-Okt-2021, 1 jaunais putns (1cy). Ž.Isajevs (Dabasdati).

*) Pēc administratīvā iedalījuma līdz 2009. gadam - Alūksnes, Balvu, Daugavpils, Gulbenes, Jēkabpils, Krāslavas, Ludzas, Madonas, Preiļu, Rēzeknes un Valkas rajoni.

Literatūra un internets

Hatch J.J., M.Gochfeld, J.Burger and E.F.J.Garcia. 2020. Arctic Tern Sterna paradisaea, version 1.0. In Birds of the World (S.M.Billerman, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.arcter.01. Accessed 26 December 2020. Ķerus V., Dekants A., Auniņš A., Mārdega I. 2021. Latvijas ligzdojošo putnu atlanti 1980-2017. Rīga: Latvijas Ornitoloģijas biedrība. Opermanis O., Strazds M., Pēterhofs E., Strazds A. 1996. Putni Latvijas piekrastē: skaita izmaiņas, izplatība un pašreizējais stāvoklis. - Putni dabā 6, 1: 2-14. Strazds A., Strazds M. 1981. Jūras zīriņš (Sterna paradisea Pont.) - jauna perētāja suga Latvijas faunā. - Retie augi un dzīvnieki: 47-50.

Jūras zīriņš Sterna paradisaea. Mangaļsala, Rīga, 30-Apr-2010. © Igors Deņisovs.
bkm

Jūras zīriņš Sterna paradisaea salīdzinājumā ar upes zīriņu S.hirundo (fonā). Mangaļsala, Rīga, 7-Mai-2012. © Igors Deņisovs.
bkm

Jūras zīriņš Sterna paradisaea. Mangaļsala, Rīga, 11-Mai-2010. © Igors Deņisovs.
bkm

Jūras zīriņš Sterna paradisaea. Mangaļsala, Rīga, 4-Jūn-2012, domājams 2cy putns - īsa aste, tumšs knābja gals un tumšs plecs. © Igors Deņisovs.
bkm

Jūras zīriņš Sterna paradisaea. Turku, Somija, 13-Jūn-2008. © Ruslans Matrozis.
bkm

Jūras zīriņš Sterna paradisaea. Mangaļsala, Rīga, 29-Jūn-2011. © Igors Deņisovs.
bkm

Jūras zīriņš Sterna paradisaea. Mangaļsala, Rīga, 7-Jūl-2015. © Igors Deņisovs.
bkm

Jūras zīriņš Sterna paradisaea. Mangaļsala, Rīga, 10-Jūl-2009. © Igors Deņisovs.
bkm

Jūras zīriņš Sterna paradisaea. Matsalu līcis pie Haeskas, Igaunija, 17-Jūl-2010. © Ainars Mankus.
bkm

Jūras zīriņš Sterna paradisaea. Mangaļsala, Rīga, 22-Jūl-2014. © Igors Deņisovs.
bkm

Jūras zīriņš Sterna paradisaea. Mangaļsala, Rīga, 22-Jūl-2016, 2cy? īsa aste, tumšs plecs. © Igors Deņisovs.
bkm

Jūras zīriņš Sterna paradisaea. Kolka, 8-Sep-2007. © Agris Krusts.
bkm

Jūras zīriņš Sterna paradisaea. Mangaļsala, Rīga, 1-Mai-2010. © Igors Deņisovs.
bkm

Jūras zīriņš Sterna paradisaea. Mangaļsala, Rīga, 6-Mai-2014. © Igors Deņisovs.
bkm

Jūras zīriņš Sterna paradisaea. Mangaļsala, Rīga, 8-Mai-2013. © Igors Deņisovs.
bkm

Jūras zīriņš Sterna paradisaea. Mērsrags, Talsu novads, 22-Mai-2011. © Ainars Mankus.
bkm

Jūras zīriņš Sterna paradisaea. Mangaļsala, Rīga, 5-Jūn-2015. © Igors Deņisovs.
bkm

Jūras zīriņš Sterna paradisaea. Islande, 20-Jūn-2013. © Agris Krusts.
bkm

Jūras zīriņš Sterna paradisaea. Randu pļavas, Ainaži, 5-Jūl-2009. © Oļegs Miziņenko.
bkm

Jūras zīriņš Sterna paradisaea. Mangaļsala, Rīga, 7-Jūl-2015. © Igors Deņisovs.
bkm

Jūras zīriņš Sterna paradisaea. Mangaļsala, Rīga, 26-Jūl-2013, domājams 2cy putns - īsa aste, tumšs plecs. © Igors Deņisovs.
bkm

Jūras zīriņš Sterna paradisaea. Liepājas osta, 14-Okt-2012. © Māris Strazds.
bkm

Jūras zīriņš Sterna paradisaea. Mangaļsala, Rīga, 7-Jūl-2015, jaunais putns (1cy) vēl ar oranžu knābja pamatni. © Igors Deņisovs.
bkm

Jūras zīriņš Sterna paradisaea. Mangaļsala, Rīga, 12-Jūl-2008, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Jūras zīriņš Sterna paradisaea. Mangaļsala, Rīga, 16-Jūl-2009, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Jūras zīriņš Sterna paradisaea. Gaujas grīva, 26-Jūl-2016, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Jūras zīriņš Sterna paradisaea. Mangaļsala, Rīga, 26-Jūl-2019, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Jūras zīriņš Sterna paradisaea. Akmeņrags, Pāvilsotas novads, 25-Aug-2013, jaunais putns (1cy). © Jānis Jansons.
bkm

Jūras zīriņš Sterna paradisaea. Mangaļsala, Rīga, 7-Jūl-2015, jaunais putns (1cy). Tas pats attēls zemāk salīdzinājumā ar jauno upes zīriņu S.hirundo.
© Igors Deņisovs.

Jūras zīriņš Sterna paradisaea. Mangaļsala, Rīga, 7-Jūl-2015. © Igors Deņisovs. Upes zīriņš Sterna hirundo. Mangaļsala, Rīga, 11-Jūl-2015. © Igors Deņisovs.
Otrās pakāpes lidspalvas sudrabaini baltas, virsaste balta, plecas segsplvas tumši pelēkas. Smalkāku knābi un slaidāks nekā upes zīriņš. Otrās pakāpes lidspalvas tumšas - veido joslu spārna aizmugurē, virsaste pelēcīga, pleca segspalvas melnīgsnējas.
bkm

Jūras zīriņš Sterna paradisaea. Häädemeeste, Igaunija, 13-Jūl-2019, jaunais putns (1cy). © Edgars Smislovs.
bkm

Jūras zīriņš Sterna paradisaea. Gaujas grīva, 26-Jūl-2016, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Jūras zīriņš Sterna paradisaea. Mangaļsala, Rīga, 26-Jūl-2019, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.