Ievads - satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Izplatīta gandrīz visā Eiropā, tomēr daudzviet fragmentāri. Ciešāks areāls ir centrālajā un austrumu Eiropā un tālāk pāri Āzijas Palearktikas centrālajai daļai līdz Tālajiem Austrumiem. Eiropas populācijas ziemo Āfrikā aiz Sahāras. Ģeogrāfisku variāciju nav (Carboneras, Kirwan 2018).

Pavasarī ierodas ligzdotāji un caurceļo

Vasarā visā teritorijā

Rudenī aizceļo, bet piekrastē retāk nekā pavasarī

Ziemā nav sastopama

Prīkšķe Spatula querquedula

Sātiņi, Saldus novads, 25-Apr-2009, T. © Jānis Jansons.

T balss. Nagļi, Re, 29-Mai-2007. © Agris Celmiņš (14).

M balss (pāris ceļas spārnos). Nagļi, Re, 29-Mai-2007. © Agris Celmiņš (10).
M balss (ar mazuļiem). Nagļi, Re, 14-Jūl-2007. © Agris Celmiņš (17).

Latvijā samērā parasta caurceļotāja un ligzdotāja, bet mazākā skaitā nekā krīklis. Ligzdo 1000 - 2000 pāru (BirdLife International 2004).

Garums: 37-41 cm, spārnu izpletums: 58-69 cm (Carboneras, Kirwan 2018).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie novērojumi pavasarī
Pape, Lp, 16-Mar-2017, 4-N (3 TT un M). R.Rekmanis.
Liepājas ez., 16-Mar-2017, 1 T ezerā pie Golodova dambja putnu torņa. S.Laime.
Pape, Lp, 18-Mar-2005, pāris pie Paurupes apvedkanāla. I.Mednis.
Kalngales lauki, Ri, 19-Mar-2015, pāris. I.Deņisovs.
Pape, Lp, 21-Mar-1989, 1 T - N krīkļu barā. A.Celmiņš, V.Roze.
Gaujas grīva, Ri, 21-Mar-1992, 1 pāris. R.Matrozis.
Pumpuri, Jr, 21-Mar-2004, 2 pārlidoja kopā ar meža pīlēm. E.Lediņš, I.Azaucka.

Labākās pavasara migrācijas uzskaišu sezonas jūrā pie Papes
1989, 21-Mar -20-Mai, 495. A.Celmiņš u.c.
1990, 21-Mar -20-Mai, 416. A.Celmiņš u.c.
1988, 21-Mar -20-Mai, 200. A.Celmiņš u.c.

Pavasara migrācijas uzskaišu piemēri vienā dienā
Pape, Lp, 20-Apr-1989, 128. A.Celmiņš.
Pape, Lp, 21-Apr-1990, 45. A.Celmiņš.
Pape, Lp, 24-Apr-1990, 40. A.Celmiņš.

Skaits pavasarī
Liepājas ez., 21-Apr-2003, vismaz 50 ezera austrumu malā pie Vītiņu pļavām. R.Matrozis.
Lubāns (ezera E mala), Re, 29-Mar-2015, vismaz 30 kompaktā barā. A.Avotiņš jun., G.Grandāns, U,Ļoļāns.
Barkavas pagasts, Ma, 12-Apr-2009, 25 Bozenu laukos pie Meirānu kanala. A.Platais.
Īdeņa, Re, 4-Mai-2000, 21 dīķos. A.Celmiņš, I.Krams.
Svētes lejtece, Jl, 20-Apr-2004, vismaz 20. A.Celmiņš.
Ādažu-Kalngales lauki, Ri, 29-Apr-2001, 20. I.Deņisovs.
Mērsrags, Ta, 26-Mai-1996, 20 piekrastē starp bāku un Pekragu. Zviedrijas grupa, A.Celmiņš u.c.

Skaits augustā - rudenī
Ainaži-Kuiviži, Lm, 23-Aug-2013, 50. I.Deņisovs.
Kaņieris, Tu, 28-Sep-2008, 5 (piecu stundu uzskaitē apsekoti 80% ezera). R.Matrozis, O.Miziņenko.

Vēlākie novērojumi rudenī
Dārziņu atteka, Ri, 20-Okt-2012, 1 M (vai 1g) kopā ar citām peldpīlēm. E.Laucis.
Nagļi, Re, 9-Okt-2004, 1 Orenīšu dīķos. J.Ķuze, H.Hofmanis, V.Vintulis.
Kaņieris, Tu, 8-Okt-2005, 1 jaunā nošauta medībās. Mednieka vārds nav zināms, putnu skatīja V.Šalavejus.
Gomelis, Re, 6-Okt-2006, 2. K.Millers, V.Roze.
Nagļi, Re, 6-Okt-2006, 1 nošauta Zvejsalas-Ļodānu dīķos. J.Macāns (putnu skatīja K.Millers, V.Roze).

Literatūra un internets

BirdLife International. 2004. Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status. Cambridge. BirdLife International. 2015. Species factsheet: Spatula querquedula. Retrieved from http://www.birdlife.org on 9 November 2018. Carboneras C., Kirwan G.M. 2018. Garganey Spatula querquedula. In: del Hoyo J., Elliott A., Sargatal J., Christie D.A. & de Juana E. (eds.). Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. Retrieved from http://www.hbw.com/node/52890 on 9 November 2018.

Prīkšķe Spatula querquedula. Sātiņi, Saldus novads, 25-Apr-2009, T. © Jānis Jansons.
bkm

Prīkšķe Spatula querquedula. Sātiņi, Saldus novads, 9-Mai-2009, T. © Ainars Mankus.
bkm

Prīkšķe Spatula querquedula. Sātiņi (Grebūtnieks), Saldus novads, 12-Mai-2018, T. © Ainars Mankus.
bkm

Prīkšķe Spatula querquedula. Sātiņi, Saldus novads, 24-Mai-2009, T. © Ainars Mankus.
bkm

Prīkšķe Spatula querquedula. Sātiņi, Saldus novads, 10-Mai-2011, M. © Jānis Jansons.
bkm

Prīkšķe Spatula querquedula. Sātiņi, Saldus novads, 19-Mai-2009, M. © Jānis Jansons.
bkm

Prīkšķe Spatula querquedula. Sātiņi, Saldus novads, 12-Sep-2009, jaunais putns (1g). © Jānis Jansons.
bkm

Prīkšķe Spatula querquedula. Sātiņi, Saldus novads, 12-Sep-2009, jaunais putns (1g) kopā ar meža pīli A.platyrhynchos (pa labi). © Jānis Jansons.
bkm

Prīkšķes Spatula querquedula un krīkļi A.crecca. Zvārde, Saldus novads, 14-Apr-2015, attēlā 3 prīkšķes - 2 TT un M (zemākais putns), pārējie krīkļi.
© Jānis Jansons.
bkm

Prīkšķe Spatula querquedula. Lielupes grīva, 15-Mai-2011, T. © Oļegs Miziņenko.
bkm

Prīkšķes Spatula querquedula. Mērsrags, 24-Mai-2011, attēlā pāris. © Jānis Jansons.

Labots 09 Nov 2018