Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Izplatīta gandrīz visā Eiropā, tomēr daudzviet fragmentāri. Ciešāks areāls ir centrālajā un austrumu Eiropā un tālāk pāri Āzijas Palearktikas centrālajai daļai līdz Tālajiem Austrumiem. Eiropas populācijas ziemo Āfrikā aiz Sahāras. Ģeogrāfisku variāciju nav (Carboneras, Kirwan 2020).

Pavasarī ierodas ligzdotāji un caurceļo

Vasarā visā teritorijā

Rudenī aizceļo, bet piekrastē retāk nekā pavasarī

Ziemā nav sastopama

Birds of the World

Prīkšķe Spatula querquedula

Sātiņi, Saldus novads, 25-Apr-2009, T. © Jānis Jansons.

xeno-canto krājums

Detalizētāka informācija XC saitēs
Vienmēr labāk ar austiņām

Latvijā samērā parasta caurceļotāja, bet retāka ligzdotāja. Ligzdo 100-300 pāri (Ķerus u.c. 2021).

Garums: 37-41 cm, spārnu izpletums: 58-69 cm (Carboneras, Kirwan 2020).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie novērojumi pavasarī
Pape, Lp, 16-Mar-2017, 4-N (3 TT un M). R.Rekmanis.
Liepājas ez., 16-Mar-2017, 1 T ezerā pie Golodova dambja putnu torņa. S.Laime.
Pape, Lp, 18-Mar-2005, pāris pie Paurupes apvedkanāla. I.Mednis.
Babītes ez., Ri, 18-Mar-2020, divi pāri. R.Rekmanis.
Rīvas karjers, Lp, 18-Mar-2020, 1 T kopā ar meža pīli. A.Zaļkalns (ziņo R.Rekmanis).
Kalngales lauki, Ri, 19-Mar-2015, pāris. I.Deņisovs.
Babītes ez., Ri, 19-Mar-2022, M un 2 TT ezerā pie Straupciema. I.Brediks (Dabasdati).
Eimuru lauki, Ri, 19-Mar-2023, 2 (vismaz 1 vai abi TT). I.Deņisovs (Dabasdati).
Pape, Lp, 21-Mar-1989, 1 T - N krīkļu barā. A.Celmiņš, V.Roze.
Gaujas grīva, Ri, 21-Mar-1992, 1 pāris. R.Matrozis.
Pumpuri, Jr, 21-Mar-2004, 2 pārlidoja kopā ar meža pīlēm. E.Lediņš, I.Azaucka.

Pavasara migrācijas uzskaišu sezonas jūrā pie Papes
1989, 21-Mar -20-Mai, 495. A.Celmiņš u.c.
1990, 21-Mar -20-Mai, 416. A.Celmiņš u.c.
1988, 21-Mar -20-Mai, 200. A.Celmiņš u.c.

Pavasara migrācijas piemēri
Pape, Lp, 20-Apr-1989, 128. A.Celmiņš.
Pape, Lp, 21-Apr-1990, 45. A.Celmiņš.

Skaits pavasarī
Liepājas ez., 21-Apr-2003, vismaz 50 ezera austrumu malā pie Vītiņu pļavām. R.Matrozis.
Lubāns (ezera E mala), Re, 29-Mar-2015, vismaz 30 kompaktā barā. A.Avotiņš jun., G.Grandāns, U,Ļoļāns.
Barkavas pagasts, Ma, 12-Apr-2009, 25 Bozenu laukos pie Meirānu kanala. A.Platais.
Īdeņa, Re, 4-Mai-2000, 21 dīķos. A.Celmiņš, I.Krams.
Svētes lejtece, Jl, 20-Apr-2004, vismaz 20. A.Celmiņš.
Ādažu-Kalngales lauki, Ri, 29-Apr-2001, 20. I.Deņisovs.
Mērsrags, Ta, 26-Mai-1996, 20 piekrastē starp bāku un Pekragu. Zviedrijas grupa, A.Celmiņš u.c.

Skaits augustā - rudenī
Ainaži-Kuiviži, Lm, 23-Aug-2013, 50. I.Deņisovs.
Liepājas ez., Vītiņu pļavas, 17-Aug-2023, 40. E.Smislovs (Dabasdati).

Vēlākie novērojumi rudenī
Dārziņu atteka, Ri, 20-Okt-2012, 1 M (vai 1cy) kopā ar citām peldpīlēm. E.Laucis.
Nagļi, Re, 9-Okt-2004, 1 Orenīšu dīķos. J.Ķuze, H.Hofmanis, V.Vintulis.
Kaņieris, Tu, 8-Okt-2005, 1 jaunā nošauta medībās. Mednieka vārds nav zināms, putnu skatīja V.Šalavejus.
Gomelis, Re, 6-Okt-2006, 2. K.Millers, V.Roze.
Nagļi, Re, 6-Okt-2006, 1 nošauta Zvejsalas-Ļodānu dīķos. J.Macāns (putnu skatīja K.Millers, V.Roze).

Literatūra un internets

Carboneras C. and G.M.Kirwan. 2020. Garganey Spatula querquedula, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.gargan.01. Accessed 30 January 2024. Ķerus V., Dekants A., Auniņš A., Mārdega I. 2021. Latvijas ligzdojošo putnu atlanti 1980-2017. Rīga: Latvijas Ornitoloģijas biedrība.

Prīkšķe Spatula querquedula. Engures ezers pie Dzedriem, 22-Apr-2023, T. © Ainars Mankus.
bkm

Prīkšķe Spatula querquedula. Sātiņi, Saldus novads, 25-Apr-2009, T. © Jānis Jansons.
bkm

Prīkšķe Spatula querquedula. Sātiņi, Saldus novads, 9-Mai-2009, T. © Ainars Mankus.
bkm

Prīkšķe Spatula querquedula. Grebūtnieku dīķis, Sātiņi, Saldus novads, 12-Mai-2018, T. © Ainars Mankus.
bkm

Prīkšķe Spatula querquedula. Engures ezers pie Dzedriem, 16-Mai-2021, T. © Ainars Mankus.
bkm

Prīkšķe Spatula querquedula. Engures ezers pie Dzedriem, 16-Mai-2021, T. © Ainars Mankus.
bkm

Prīkšķe Spatula querquedula. Sātiņi, Saldus novads, 24-Mai-2009, T. © Ainars Mankus.
bkm

Prīkšķe Spatula querquedula. Engures ezers pie Dzedriem, 21-Apr-2023, M. © Ainars Mankus.
bkm

Prīkšķe Spatula querquedula. Sātiņi, Saldus novads, 10-Mai-2011, M. © Jānis Jansons.
bkm

Prīkšķe Spatula querquedula. Sātiņi, Saldus novads, 19-Mai-2009, M. © Jānis Jansons.
bkm

Prīkšķe Spatula querquedula. Sātiņi, Saldus novads, 12-Sep-2009, jaunais putns (1cy). © Jānis Jansons.
bkm

Prīkšķe Spatula querquedula. Sātiņi, Saldus novads, 12-Sep-2009, jaunais putns (1cy) kopā ar meža pīli A.platyrhynchos (pa labi). © Jānis Jansons.
bkm

Prīkšķes Spatula querquedula un krīkļi A.crecca. Zvārde, Saldus novads, 14-Apr-2015, attēlā 3 prīkšķes - 2 TT un M (zemākais putns), pārējie krīkļi.
© Jānis Jansons.
bkm

Prīkšķe Spatula querquedula. Pāvilota, 5-Mai-2021, T. © Ainars Mankus.
bkm

Prīkšķe Spatula querquedula. Lielupes grīva, 15-Mai-2011, T. © Oļegs Miziņenko.
bkm

Prīkšķes Spatula querquedula. Vecdaugava, Rīga, 28-Mai-2021, TT. © Igors Deņisovs.

bkm

Prīkšķe Spatula querquedula. Mangaļsalā 10-Apr-2021 (attēls pa kreisi) un Ādažu laukos 29-Mai-2021. M abos attēlos. © Igors Deņisovs.