Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Izplatīts Eiropā, Āzijā un Ziemeļamerikā, bet nav sastopams arktiskajos apgabalos. Āzijā uz dienvidiem līdz Mongolijai un Vidusāzijai. Eiropas populācijas ziemo W un S Eiropā un Āfrikā. Ģeogrāfisku variāciju nav (Dubowy, Carboneras, Kirwan 2020).

Pavasarī ierodas ligzdotāji un caurceļo

Vasarā visai nelielā skaitā

Rudenī aizceļo, bet piekrastē retāk nekā pavasarī

Ziemā reti sastopams

Birds of the World

Platknābis Spatula clypeata

Sātiņi, Saldus novads, 17-Apr-2009, T. © Ainars Mankus.

Latvijā samērā parasts caurceļotājs, bet ligzdo visai nelielā skaitā. Populācija novērtēta 70-300 pāru robežās (Ķerus u.c. 2021).

Garums: ad T ap 50 cm, ad M ap 45 cm (Dubowy, Carboneras, Kirwan 2020).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie pavasara migranti
Svētes lauki, Jl, 14-Mar-2015, 1 T. I.Bojāre, I.Mārdega.
Engures ez., Tu, 17-Mar-2002, 3 TT, 1 M. J.Lipsbergs, A.Eglītis.
Nīcas lauki, Lp, 18-Mar-2009, 1 T kopā ar citām pīlēm un zosīm. K.Millers.
Užavas lauki, Ve, 18-Mar-2012, 1 T kopējā 2500 Anas pīļu barā. K.Millers.
Sloka, Jm, 18-Mar-2023, 2. D.Kandele (Dabasdati).
Ziemupe, Lp, 20-Mar-2014, 3-N (M un 2 TT). R.Rekmanis.

Pavasara migrācijas uzskaišu sezonas jūrā pie Papes
1990, 21-Mar -20-Mai, 1209. A.Celmiņš u.c.
1989, 21-Mar -20-Mai, 1166. A.Celmiņš u.c.
1988, 21-Mar -20-Mai, 1087. A.Celmiņš u.c.

Pavasara migrācijas piemēri
Pape, Lp, 3-Mai-2021, 1503 uzskaitē 08:12-12:00. R.Matrozis, A.Kuročkins (detalizētāks uzskaites apraksts Dabasdatu ziņojumā).
Kolka, Ta, 2-Mai-2007, vismaz 500 migrēja 8 stundās. K.Millers, V.Roze.
Kolka, Ta, 14-Apr-2012, 324-NE uzskaitē 8,5 stundās. L.Peeters, P.Cox, R.Theuws, N.Venema, H.Poorters, J.Sas (Trektellen).
Ziemupe, Lp, 15-Apr-2016, 314-N pie "Laikām". R.Rekmanis.
Pape, Lp, 30-Apr-1989, 258. A.Celmiņš.

Skaits pavasarī lokāli (vismaz 60, viena labākā uzskaite vietai)
Liepājas ez., 27-Apr-2014, 406 uzskatīti no viena punkta iepretī Maiļragam. R.Rekmanis.
Silzemnieku lauki, Vm, 27-Apr-2013, ap 200 kopā ar citām pīlēm. A.Klepers (Dabasdati).
Papes ez., Lp, 18-Apr-1997, ap 100 tā saucamajā "Pagraba dīķī" ezera NNW malā. A.Celmiņš, J.Lipsbergs.
Svētes lauki, Jl, 30-Apr-2016, 75. E.Smislovs, V.Smislovs.
Gomelis, Re, 14-Apr-2000, 72. A.Celmiņš, I.Krams.
Lielupes paliene pie Svētes ietekas, Jl, 16-Apr-2008, vismaz 60 (uzplūdumos abpus Lielupei). E.Lediņš.
Sedas purvs, Vk, 2-Mai-2012, 60 purva NW daļā. A.Klepers (Dabasdati).

Skaits jūnijā - jūlijā
Liepājas ez., Vītiņi, 25-Jūl-2023, 70. E.Smislovs (Dabasdati).
Kaņieris, Tu, 15-Jūn-2010, vismaz 50 (neligzdotāji), lielākajā barā 28. R.Matrozis, A.Kuročkins.

Skaits augustā - rudenī (vismaz 60, visi zināmie)
Sātiņi, Sa, 25-Aug-2022, 530 Lieknas dīķos. E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati).
Kaņieris, Tu, 26-Aug-2007, 160. A.Kuročkins, R.Matrozis.
Skrundas dīķi, Ku, 2-Nov-2023, 130. E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati).
Nagļi, Re, 13-Sep-2023, 110 Orenīšu-Drabāku 8. dīķī. E.Smislovs (Dabasdati).
Sātiņi, Sa, 29-Okt-2022, 88 Silzemju dīķī. R.Matrozis (Dabasdati).
Liepājas ez., 25-Okt-2023, 80 ezerā pie Vītiņu pļavām. V.Smislovs (Dabasdati).
Burtnieks, Vm, 7-Sep-2013, 60 Silzemnieku līcī. A.Klepers (Dabasdati).

Novērojumi novembra otrajā pusē (visi zināmie)
Sātiņi, Sa, 29-Nov-2012, 1 M/1cy Lieknas 4. dīķī. K.Millers (mainīgā skaitā 3-5-13-10 kopš 10-Nov. K.Millers, M.Jaunzemis).
Daugavpils, 16-Nov-2014, 1 tupēja Daugavas krastā, iepeldēja upē. A.Erts (Dabasdati).
Daibes dīķis, Cs, 18-Nov-2018, 3 kopā ar ap 500 citām pīlēm. S.Laime (Dabasdati).
Sātiņi, Sa, 18-Nov-2018, 13 Lieknas dīķos. M.Jaunzemis (Dabasdati).
Dārziņu atteka, Ri, 24-Nov-2019, 2 M/1cy. R.Matrozis, E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati).
Bērzciems, Tu, 21-Nov-2020, lagūnā kopā ar 4 krīkļiem. E.Gulbe, I.Burčika (Dabasdati).
Liepājas ez., 28-Nov-2020, 2 (ziņots "M un 1cy") lokāli Ezerkrasta pļavā. R.Rekmanis (Dabasdati).
Liepājas ez., Ezerkrasts, 20-Nov-2021, 2 (T un M). E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati 1, 2, 3).
Pape, Lp, 19-Nov-2022, 1 kopā ar 46 meža pīlēm pārlido no ezera puses. E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati).
Liepājas ez., 18-Nov-2023, 2 ezerā pie Vītiņu pļavām. E.Smislovs (Dabasdati).

Novērojumi ziemas mēnešos (visi zināmie)
Slocenes upe, Jr, 24-Dec-1961, 3 un 4-Feb-1962 turpat 1 (Виксне 1963).

Rīga, 1 M ziemoja centra kanālā vairākas ziemas pēc kārtas. Novērošanas datumi: 18-Jan - 9-Feb-1988 (šajā datumā apgredzenota). V.Smislovs); 17-Jan-1989. M.Varbūts; 26-Dec-1990. V.Smislovs; 17-20-Jan-1992. R.Matrozis, A.Stīpniece.

Liepājas ez., 1-Feb-1990, 1 ezera dienvidu daļā. J.Lipsbergs.
Dārziņu atteka, Ri, 3-27-Dec-2008, 1 M. A.Kuročkins u.c.
Iecava, Ba, 11-Dec-2011, 1 karjera dīķos kopā ar ap 100 meža pīlēm. E.Laucis (Dabasdati).
Mārupe, Ri, 28-Dec-2020, 1 M kopā ar meža pīlēm. A.Bocarnikova (Dabasdati).
Ķengarags, Rp, 16-30-Jan-2021, 1 M Daugavas malā. J.Vīgulis u.c. (Dabasdati 1, 2).
Rīga, 16-Jan-2022, 1 M Daugavas malā pie Rīgas ostas. I.Deņisovs.
Ķengarags, Rp, 3-Jan-2023, 1 M Daugavas malā. E.Smislovs (Dabasdati).
Skaņkalne, Vm, 2-Feb-2024, 1 T Salacā kopā ar M, kuras sugas piederība nav droši noteikta. A.Lielbārdis (Dabasdati).

Literatūra un internets

Dubowy P.J., C.Carboneras and G.M.Kirwan. 2020. Northern Shoveler Spatula clypeata, version 1.0. In Birds of the World (S.M.Billerman, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.norsho.01. Accessed 30 January 2024. Ķerus V., Dekants A., Auniņš A., Mārdega I. 2021. Latvijas ligzdojošo putnu atlanti 1980-2017. Rīga: Latvijas Ornitoloģijas biedrība. Виксне Я.А. 1963. Зимовка водоплавающих птиц на некоторых водоемах Латвии. Орнитология 6: 345-354.

Platknābis Spatula clypeata. Sātiņi, Saldus novads, 17-Apr-2009, T. © Ainars Mankus.
bkm

Platknābis Spatula clypeata. Sātiņi, Saldus novads, 29-Apr-2012, T. © Ainars Mankus.
bkm

Platknābis Spatula clypeata. Sātiņi, Saldus novads, 30-Apr-2016, T. © Ainars Mankus.
bkm

Platknābis Spatula clypeata. Sātiņi, Saldus novads, 29-Jūn-2010, T pēcriesta spalvu maiņā. © Ainars Mankus.
bkm

Platknābis Spatula clypeata. Sātiņi, Saldus novads, 1-Nov-2008, T pēcriesta tērpā. © Jānis Jansons.
bkm

Platknābis Spatula clypeata. Sātiņi, Saldus novads, 17-Apr-2009, M. © Ainars Mankus.
bkm

Platknābis Spatula clypeata. Engures ezers pie Dzedriem, 22-Apr-2023, M. © Ainars Mankus.
bkm

Platknābis Spatula clypeata. Engures ezers pie Dzedriem, 22-Apr-2023, M. © Ainars Mankus.
bkm

Platknābis Spatula clypeata. Kaņieris, 26-Sep-2008, jaunais putns (1cy T). © Jānis Ķuze.

bkm

Platknābis Spatula clypeata. Randu pļavas, Limbažu novads, 27-Jūl-2019, jaunais putns (1cy M). Dzimums pēc acs krāsas. © Edgars Smislovs.
bkm

Platknābji Spatula clypeata. Sātiņi, Saldus novads, 21-Apr-2022, divi TT un M. © Jānis Jansons.
bkm

Platknābji Spatula clypeata. Sātiņi, Saldus novads, 21-Apr-2022, T un M. © Jānis Jansons.
bkm

Platknābji Spatula clypeata. Engures ezers, 29-Apr-2012, divi TT un M. © Igors Deņisovs.
bkm

Platknābji Spatula clypeata. Mērsrags, Talsu novads, 1-Mai-2015, divi TT un M. © Oļegs Miziņenko.
bkm

Platknābji Spatula clypeata. Ādažu lauki, 4-Mai-2018, T. © Igors Deņisovs.
bkm

Platknābji Spatula clypeata. Ādažu lauki, 4-Mai-2018, M. © Igors Deņisovs.