Nikon Coolpix 4300 + Kowa TSN-821 teleskops

Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Izplatīta ziemeļu puslodes arktisko apgabalu piekrastēs un salās, taču neligzdo Islandē un Skandināvijas ziemeļos. Putni no tuvākās Krievijas populācijas ziemā izplatās gar Skandināvijas ziemeļu piekrasti, mazā skaitā sasniedzot arī Ziemeļu un Baltijas jūru. Ģeogrāfisku variāciju nav (Powell, Suydam 2020).

 
Novērošanas vietas
Birds of the World

Krāšņā pūkpīle Somateria spectabilis

Liepājas osta, 23-Jan-2005, jaunais putns (M 2cy). © Kārlis Millers.

Latvijā reta caurceļotāja un ziemotāja, pieci novērojumi.

Garums: 47-63 cm, spārnu izpletums: 86-102 cm (Snow, Perrins 1998).

Novērojumi

Saīsinājumi

1. Kolka, Ta, 1990, 24-Okt, 1 M (vecums nenoteikts). R.Ottvall, A.Elf, M.Strazds. ®
2. Liepājas osta, 2005, 1-23-Jan, 1 M 2cy pie S mola. Suga pārliecinoši noteikta tikai 15-Jan (M.Jaunzemis, A.Celmiņš u.c.).
3. Liepājas osta, 2011, 21-Jan, 1 T 2cy pie N mola. U.Piterāns, R.Rekmanis.
4. Rīgas jūras līcis, 2015, 18-Mar, 1 T fotografēts avio uzskatē lokāli uz ūdens ap 7 km no krasta iepretī Engurei. A.Auniņš (Dabasdati).
5. Mērsrags, Ta, 2022, 25-Apr, 1 T 2cy. E.Smislovs, V.Smislovs, R.Matrozis (Dabasdati).

Literatūra un internets

Celmiņš A., Baumanis J., Mednis A. 1993. List of Latvian Bird Species 1993. Riga. Powell A.N. and R.S.Suydam. 2020. King Eider Somateria spectabilis, version 1.0. In Birds of the World (S.M.Billerman, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.kineid.01. Accessed 9 October 2020. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press.

Krāšņā pūkpīle Somateria spectabilis. Liepājas osta, 15-Jan-2005, jaunais putns (M 2cy). © Māris Jaunzemis.