Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Izplatīts visā Eiropā, tomēr nav Islandē, Somijā un Skandināvijas ziemeļos. Tālāk uz austrumiem sastopams Krievijas mežos līdz pat Kamčatkai. Citur ārpus Eiropas Turcijā, Aizkaukāzā, Irānā, Mongolijā, Ķīnā, Japānā un NW Āfrikā. Sezonālas migrācijas nav raksturīgas, tomēr atsevišķos gados rudeņos vērojamas vairāk vai mazāk izteiktas invāzijas. Ziemo ligzdošanas areālā. Izdala 23 pasugas, no kurām Eiropā sešas (Harrap et al 2020). Latvijā izplatīta nominālā pasuga S.e.europaea, tomēr dažos gadījumos novēroti dzilnīši ar pasugas S.e.caesia pazīmēm. Invāziju gados no austrumiem ieceļo Sibīrijas dzilnītis S.e.asiatica.

Pavasarī visā teritorijā

Vasarā visā teritorijā

Rudenī visā teritorijā, invāzijas

Ziemo visā teritorijā

Birds of the World

Dzilnītis Sitta europaea

Blīdene, Saldus novads, 6-Feb-2011. © Ainars Mankus.

Balss 'tjtjtj...'  Valle, Bauskas novads, 22-Mar-2006. © Agris Celmiņš (15).

Balss 'tvīt-tvīt-tvīt...'  Valle, Bauskas novads, 22-Mar-2006. © Agris Celmiņš (10).
Balss 'pīpīpī...'  Valle, Bauskas novads, 22-Mar-2006. © Agris Celmiņš (13).
Balss 'vivivi...'  Valle, Bauskas novads, 25-Mar-2006. © Agris Celmiņš (9).
Balss 'tīī-tīī-tīī...'  Valle, Bauskas novads, 28-Mar-2006. © Agris Celmiņš (11).
Balss 'fififi...'  Valle, Bauskas novads, 9-Apr-2006. © Agris Celmiņš (12).
Balss barošanās laikā 'zit..zit..ziit'  Rudbārži, 21-Apr-2002. © Ints Folkmanis (14).

Latvijā parasts ligzdotājs un nometnieks. Periodiskas invāzijas, kuru laikā ieklejo Sibīrijas dzilnītis S.e.asiatica. Vairākas reizes novēroti dzilnīši ar pasugas S.e.caesia pazīmēm. Pārliecinošākie gadījumi uzskaitīti zemāk.

Garums: 12-17 cm (Harrap et al. 2020).

Novērojumi

Saīsinājumi

Pasugai S.e.caesia līdzīgu dzilnīšu novērojumi
Dārziņi, Ri, 2010, 20-Sep, 1. U.Piterāns (Dabasdati ar foto).
Kadaga, Ri, 2015, 18-Okt, 1. L.Birziņa (Dabasdati ar foto).
Šlītere, Ta, 2015, 3-Nov, 1 fotografēts. V.Skuja.
Lielirbe, Ve, 2021, 17-Jan, 1. A.Klepers (Dabasdati ar foto).
Ventspils, 2021, 21-30-Jan, 1. V.Šteinbergs (Dabasdati ar foto 1, 2); turpat 2 ziņoti 5-Dec ar 1 putna foto).
Ķurmrags, Lm, 2021, 13-Nov, 1. V.Vīgants (Dabasdati ar foto).
Mežāres, Ri, 2021, 26-Okt, 1. I.Jakovļevs (Dabasdati ar foto).

Literatūra un internets

Celmiņš A., Baumanis J. 1997. Pārskats par retiem putniem Latvijā 1995.g. - Putni dabā 7, 1: 28-32. Harrap S., J.del Hoyo, N.Collar, G.M.Kirwan and D.A.Christie. 2020. Eurasian Nuthatch Sitta europaea, version 1.0. In Birds of the World (S.M.Billerman, B.K.Keeney, P.G.Rodewald and T.S.Schulenberg, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.eurnut2.01. Accessed 14 November 2021. Svensson L. 1992. Identification Guide to European Passerines. Stockholm.

Dzilnītis Sitta europaea. Saldus apkārtne, 4-Jan-2009. © Ainars Mankus.
bkm

Dzilnītis Sitta europaea. Lēnas, Kuldīgas novads, 1-Feb-2009. © Ainars Mankus.
bkm

Dzilnītis Sitta europaea. Striķu skola, Saldus novads, 19-Feb-2011. © Jānis Jansons.
bkm

Dzilnītis Sitta europaea. Skrundas dīķu apkaimes meži, 24-Mar-2019. © Ainars Mankus.
bkm

Dzilnītis Sitta europaea. Ozolnieki pie Jelgavas, 14-Apr-2012. © Oskars Šmeliņš.
bkm

Dzilnītis Sitta europaea. Kuiviži, Limbažu novads, 11-Aug-2012. © Edgars Laucis.
bkm

Dzilnītis Sitta europaea. Inčukalns, 11-Okt-2008. © Vita Oša.
bkm

Dzilnītis Sitta europaea. Saldus, 30-Okt-2013. © Ainars Mankus.
bkm

Dzilnītis Sitta europaea. Saldus, 14-Nov-2013. © Ainars Mankus.

Sibīrijas dzilnītis Sitta europaea asiatica

Sibīrijas dzilnītis Sitta europaea asiatica.
Lauteri, Limbažu novads, 24-Okt-2019. © Juris Lipsbergs.

Ligzdo Krievijā uz austrumiem līdz Baikālam. Latvijā ieklejo invāziju laikā, novērots vismaz 62 reizes - vairums spēcīgās invāzijas laikā 1995. gada rudenī (Celmiņš, Baumanis 1997), kā arī 1996. gada pavasarī Kolkasragā, kad ap 20 novēroti migrācijā (D.B.Wooldridge ziņojums).

Atšķiršana no parastā dzilnīša. Ja ir laba pieredze ar parasto dzilnīti, šo pasugu var noteikt praktiski uzreiz, jo izmēri un krāsojums manāmi atšķiras. Sibīrijas dzilnītis ir uzkrītoši mazāks, krūtis un vēderpuse baltā krāsā. Parasti labi izteikta uzacs svītra un vairāk vai mazāk balta piere. Rūsgan-brūnās krāsas zona sānos un zemastē mazāka nekā parastajam dzilnītim. Spārns 72-83 mm, knābis līdz pamatnei 15,3-20,1 mm (Svensson 1992).


Sibīrijas dzilnīša
novērošanas vietas
(īpatņu skaits)

Sibīrijas dzilnītis Sitta europaea asiatica. Birzgales pagasts, Ogres novads, 29-Sep-2020. Spārns - 75 mm, knābis līdz pamatnei - 18 mm.
© Dmitrijs Boiko.
bkm

Sibīrijas dzilnītis Sitta europaea asiatica. Pape, Rucavas pagasts, 19-Okt-2020. Spārns - 82 mm, knābis līdz pamatnei - 17,3 mm. © Ivo Dinsbergs.

Rietumu dzilnītis Sitta europaea caesia

Rietumu dzilnītis Sitta europaea caesia. Austrija, Vīne, 8-Mar-2008. © Igors Deņisovs.
bkm

Rietumu dzilnītis Sitta europaea caesia. Polija, Vroclava, 26-Jūl-2008. © Igors Deņisovs.