Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Izplatīts visā Eiropā, tomēr nav Islandē, Somijā un Skandināvijas ziemeļos. Tālāk uz austrumiem sastopams Krievijas mežos līdz pat Kamčatkai. Citur ārpus Eiropas Turcijā, Aizkaukāzā, Irānā, Mongolijā, Ķīnā, Japānā un NW Āfrikā. Sezonālas migrācijas nav raksturīgas, tomēr atsevišķos gados rudeņos vērojamas vairāk vai mazāk izteiktas invāzijas. Ziemo ligzdošanas areālā. Šobrīd atzītās 22 pasugas ir sadalītas trīs grupās. "Eiropas grupā" septiņas pasugas (Harrap et al 2023). Latvijā izplatīta nominālā pasuga S.e.europaea. Pēdējos gados vairākkārt ziņoti dzilnīši arī ar pasugas S.e.caesia pazīmēm. Invāziju gados no austrumiem ieceļo Sibīrijas dzilnītis S.e.asiatica.

Pavasarī visā teritorijā

Vasarā visā teritorijā

Rudenī visā teritorijā, invāzijas

Ziemo visā teritorijā

Birds of the World

Dzilnītis Sitta europaea

Blīdene, Saldus novads, 6-Feb-2011. © Ainars Mankus.

Latvijā parasts ligzdotājs un nometnieks. Periodiskas invāzijas, kuru laikā ieklejo Sibīrijas dzilnītis S.e.asiatica. Vairākkārt novēroti dzilnīši ar pasugas S.e.caesia pazīmēm. Pārliecinošākie gadījumi uzskaitīti zemāk.

Garums: 12-17 cm (Harrap et al. 2023).

Latvijā veiktie ieraksti(xeno-canto)
xeno-canto krājums

Detalizētāka informācija XC saitēs
Vienmēr labāk ar austiņām
Balss barošanās laikā 'zit..zit..ziit'  Rudbārži, 21-Apr-2002. © Ints Folkmanis.
 

Novērojumi

Saīsinājumi

Pasugai S.e.caesia līdzīgu dzilnīšu novērojumi
Dārziņi, Ri, 2010, 20-Sep, 1. U.Piterāns (Dabasdati).
Kadaga, Ri, 2015, 18-Okt, 1. L.Birziņa (Dabasdati).
Šlītere, Ta, 2015, 3-Nov, 1 fotografēts. V.Skuja.
Lielirbe, Ve, 2021, 17-Jan, 1. A.Klepers (Dabasdati).
Ventspils, 2021, 21-30-Jan, 1. V.Šteinbergs (Dabasdati 1, 2); turpat 2 ziņoti 5-Dec ar 1 putna foto).
Ķurmrags, Lm, 2021, 13-Nov, 1. V.Vīgants (Dabasdati).
Mežāres, Ri, 2021, 26-Okt, 1. I.Jakovļevs (Dabasdati).
Embūtes pagasts, Lp, 2023, 5-Dec, 1. M.Ramša (Dabasdati).

Literatūra un internets

Celmiņš A., Baumanis J. 1997. Pārskats par retiem putniem Latvijā 1995.g. - Putni dabā 7, 1: 28-32. Harrap S., J.del Hoyo, N.Collar, G.M.Kirwan and D.A.Christie. 2023. Eurasian Nuthatch Sitta europaea, version 1.1. In Birds of the World (N.D.Sly, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.eurnut2.01.1. Accessed 3 April 2024. Svensson L. 2023. Identification Guide to European Passerines. Stockholm.

Dzilnītis Sitta europaea. Saldus apkārtne, 4-Jan-2009. © Ainars Mankus.
bkm

Dzilnītis Sitta europaea. Lēnas, Kuldīgas novads, 1-Feb-2009. © Ainars Mankus.
bkm

Dzilnītis Sitta europaea. Striķu skola, Saldus novads, 19-Feb-2011. © Jānis Jansons.
bkm

Dzilnītis Sitta europaea. Skrundas dīķu apkaimes meži, 24-Mar-2019. © Ainars Mankus.
bkm

Dzilnītis Sitta europaea. Ozolnieki pie Jelgavas, 14-Apr-2012. © Oskars Šmeliņš.
bkm

Dzilnītis Sitta europaea. Kuiviži, Limbažu novads, 11-Aug-2012. © Edgars Laucis.
bkm

Dzilnītis Sitta europaea. Gaiķi, Saldus novads, 10-Sep-2022. © Ainars Mankus.
bkm

Dzilnītis Sitta europaea. Inčukalns, 11-Okt-2008. © Vita Oša.
bkm

Dzilnītis Sitta europaea. Saldus, 30-Okt-2013. © Ainars Mankus.
bkm

Dzilnītis Sitta europaea. Saldus, 14-Nov-2013. © Ainars Mankus.

Sibīrijas dzilnītis Sitta europaea asiatica

Sibīrijas dzilnītis Sitta europaea asiatica.
Lauteri, Limbažu novads, 24-Okt-2019. © Juris Lipsbergs.

Ligzdo Krievijā uz austrumiem līdz Baikālam. Latvijā ieklejo invāziju laikā, novērots vairāk kā 60 reizes - vairums spēcīgās invāzijas laikā 1995. gada rudenī (Celmiņš, Baumanis 1997), kā arī 1996. gada pavasarī Kolkasragā, kad ap 20 novēroti migrācijā (D.B.Wooldridge ziņojums).

Atšķiršana no parastā dzilnīša. Ja ir laba pieredze ar parasto dzilnīti, šo pasugu var atpazīt praktiski uzreiz, jo izmēri un krāsojums manāmi atšķiras. Uzkrītoši mazāks, parasti ar labi izteiktu uzacs svītru un vairāk vai mazāk baltu pieri. Krūtis un vēderpuse balta. Spārns 76-83 mm, knābis līdz pamatnei 16,0-19,9 mm (Svensson 2023).

 


Sibīrijas dzilnīša
novērošanas vietas
(īpatņu skaits)

Sibīrijas dzilnītis Sitta europaea asiatica. Birzgales pagasts, Ogres novads, 29-Sep-2020. Spārns - 75 mm, knābis līdz pamatnei - 18 mm.
© Dmitrijs Boiko.
bkm

Sibīrijas dzilnītis Sitta europaea asiatica. Pape, Rucavas pagasts, 19-Okt-2020. Spārns - 82 mm, knābis līdz pamatnei - 17,3 mm. © Ivo Dinsbergs.

Rietumu dzilnītis Sitta europaea caesia

Rietumu dzilnītis Sitta europaea caesia. Austrija, Vīne, 8-Mar-2008. © Igors Deņisovs.
bkm

Rietumu dzilnītis Sitta europaea caesia. Polija, Vroclava, 26-Jūl-2008. © Igors Deņisovs.