Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Rietumu un centrālā Eiropa, Vidusjūras reģions (ieskaitot NW Āfriku, Turciju un Kipru). Uz N līdz Zviedrijas un Somijas dienvidiem, uz E līdz Krievijas rietumiem, Baltkrievijai un Ukrainai, bet nav tās dienvidos. Samērā reti Gruzijā. Nav sastopams Britu salās un Īrijā (Clement 2020; Keller et al. 2020). Ziemo Eiropas rietumos un dienvidos, Ziemeļāfrikā, Turcijā, vietām Izraēlā un Irākas ziemeļos. Pēdējos 100 gados ligzdošanas areāls ievērojami paplašinājies uz N un E un turpina paplašināties joprojām. Ģeogrāfisku variāciju nav (Clement 2020).

Pavasarī ierodas ligzdotāji

Vasarā vairāk piejūras zonā un rietumu daļā

Rudenī aizceļo

Novērošanas vietas ziemas mēnešos

Birds of the World

Ģirlicis Serinus serinus

Saldus, 11-Jūn-2010, T. © Ainars Mankus.

xeno-canto krājums

Detalizētāka informācija XC saitēs
Vienmēr labāk ar austiņām

Latvijā izplatīts nevienmērīgi. Biežāk piejūras pilsētās un ciemos, kā arī Rīgā un tās tuvākajā apkārtnē, retāk iekšzemes novados. Populācija novērtēta 1200 - 3000 pāru robežās (Ķerus u.c. 2021). Diezgan parasts pavasara migrācijā Kolkasragā, kā arī rudens migrācijā gar Kurzemes rietumu krastu - konkrēti Papē, kur septembrī - oktobrī ģirliča balsi var dzirdēt gandrīz ikdienas. Trīs novērojumi ziemas mēnešos.

Garums: 11-12 cm (Clement 2020).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie pavasara migranti
Mangaļsala, Rp, 28-Feb-2016, 1 T aktīvi dziedāja vismaz 5 minūtes. I.Deņisovs.
Meža kapi, Rp, 20-Mar-2020, 1 dzied. I.Deņisovs.
Rīga, 21-Mar-2008, dziesma 2 vietās Andrejsalā, abās vietās redzēti arī vizuāli. K.Funts.
Meža kapi, Rp, 22-Mar-2022, 1. I.Deņisovs (Dabasdati).
Kaltene, Ta, 24-Mar-2023, 1 pārlido. E.Smislovs (Dabasdati).

Lielāka skaita novērojumi rudenī
Ventspils osta, 14-Okt-2017, 12 atsevišķā barā un 10 kopā ar lauku zvirbuļiem. A.Kuročkins, E.Smislovs, V.Smislovs.

Vēlākie rudens migranti
Jūrmalciems, Lp, 20-Nov-2022, 1. E.Smislovs, V.Smislovs, A.Kuročkins (Dabasdati).
Liepāja, 10-Nov-2010, 1 netālu no ostas N mola. K.Millers.
Pape, Lp, 9-Nov-2000, 1-N. V.Roze, M.Jaunzemis, H.Hofmanis.
Liepāja, 9-Nov-2019, 1 jaunais putns (1cy) kāpās pie Liepājas ostas S mola. I.Grīnerte, K.Millers.
Pape, Lp, 4-Nov-2016, 1-S kaut kur Papes dienvidu daļā. R.Rekmanis.

Potenciālu ziemotāju novērojumi

Rīga, 23-Nov-2017, 1 dzied tupot uz elektrovilciena kontakttīkla vadiem Rīgas centrālajā stacijā. I.Dinsbergs, V.Vīgants (Dabasdati).

Novērojumi ziemas mēnešos

Rīgas apkārtne, 12-Jan-1972, 1 ad T. L.Jarajs. Eksemplārs ar šādiem datiem atrodas Latvijas Dabas muzejā (R.Matroža informācija).

Salacgrīva, Lm, 5-Jan-2014, 1 ostas teritorijā. A.Klepers (Dabasdati).
Mangaļsala, Rp, 28-Feb-2016, 1 T aktīvi dziedāja vismaz 5 minūtes. I.Deņisovs.

Literatūra un internets

Clement P. 2020. European Serin Serinus serinus, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.eurser1.01. Accessed 24 March 2023. Keller V., Herrando S., Voříšek P., Franch M., Kipson M., Milanesi P., Martí D., Anton M., Klvaňová A., Kalyakin M.V., Bauer H.-G., Foppen R.B.P. 2020. European Breeding Bird Atlas 2: Distribution, Abundance and Change. European Bird Census Council & Lynx Edicions, Barcelona. Ķerus V., Dekants A., Auniņš A., Mārdega I. 2021. Latvijas ligzdojošo putnu atlanti 1980-2017. Rīga: Latvijas Ornitoloģijas biedrība.

Ģirlicis Serinus serinus. Mangaļsala, Rīga, 28-Feb-2016, T. © Igors Deņisovs.
bkm

Ģirlicis Serinus serinus. Saldus, 4-Mai-2015, T. © Ainars Mankus.
bkm

Ģirlicis Serinus serinus. Saldus, 11-Jūn-2010, T. © Ainars Mankus.
bkm

Ģirlicis Serinus serinus. Saldus, 11-Jūn-2010, T. © Ainars Mankus.
bkm

Ģirlicis Serinus serinus. Saldus, 22-Jūn-2020, T. © Ainars Mankus.
bkm

Ģirlicis Serinus serinus. Saldus, 22-Jūn-2020, T. © Ainars Mankus.
bkm

Ģirlicis Serinus serinus. Saldus, 22-Jūn-2020, T. © Ainars Mankus.
bkm

Ģirlicis Serinus serinus. Meža kapi, Rīga, 8-Mai-2008, M. © Aleksejs Kuročkins.
bkm

Ģirlicis Serinus serinus. Buļļuciems, Jūrmala, 15-Mai-2011, M. © Oļegs Miziņenko.
bkm

Ģirlicis Serinus serinus. Liepājā pie ostas graudu termināla, 27-Okt-2010, domājams jaunais putns (T 1cy). © Ainars Mankus.