Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Eiropā izplatīta g.k. kontinenta rietumu, dienvidu un centrālajā daļā. Ziemeļu un austrumu Eiropā neligzdo, kur sastopama tikai kā ieceļotāja. Ziemo ligzdošanas areālā, izņemot Centrāleiropas populācijas, kas pārvietojas ziemot Vidusjūras reģionā, Ziemļāfrikā un Tuvajos Austrumos. Divas pasugas. Latvijā ceļo un reti ligzdo Saxicola rubicola rubicola. Otra pasuga - S.r.hibernans sastopama Īrijā, Lielbritānijā, Francijas un Pireneju pussalas rietumos (Collar 2020).

Birds of the World

Tumšā čakstīte Saxicola rubicola

Nida, Rucavas pagasts, 25-Apr-2020, T. © Ainars Mankus.

XENO-CANTO ierakstu krājums

Latvijā reta ieceļotāja un reta ligzdotāja. Novērojumu skaits pieaug. Tas skaidrojams gan ar lielāku novērotāju aktivitāti, gan ar sugas areāls paplašināšanos uz austrumiem (Keller et al. 2020). Ligzdošana Latvijā pierādīta četras reizes - 2007. gadā Papē (K.Millers), 2016. gadā Nidā (N.Zeidaks), 2019. un 2020. gadā Saraiķu apkaimē (I.Mārdega u.c.). Divās pēdējās vietās pāris novērots arī 2021. gadā. Populācijas vērtējums 1-2 pāri (Ķerus u.c. 2021).

Garums: 12,5 cm (Collar 2020).

Novērojumi*

Saīsinājumi

1. Jelgavas apkārtne, 1889, 1 T. Eksemplārs agrāk glabājās Kurzemes Provinces muzejā Jelgavā (Transehe 1965). Kartē nav atzīmēts.
2. Liepājas ezera rietumu krasts, 1999, 2-Apr, 1 T. M.Leivo, A.Luukkonen (Celmiņš, Baumanis 2000). ®
3. Liepājas ezera rietumu krasts, 2006, 6-Apr, 1 T. K.Millers. Apstiprināts putni.lv konsultantu grupā
4. Papes polderis, Lp, 2006, 8-Apr, 1 M. J.Burny. Apstiprināts putni.lv konsultantu grupā
5. Kolka, Ta, 2006, 9-Apr, 1 M radara apkārtnē. D.B.Wooldridge. Apstiprināts putni.lv konsultantu grupā
6. Pape, Lp, 2006, 14-Apr, 1 M bijušajā šautuvē, 15-Apr 07:50 aizlidoja N virzienā. K.Millers. Apstiprināts putni.lv konsultantu grupā
7. Jaunmārupe, Ri, 2007, 31-Mar, 1 T. A.Klepers, L.Priedāja-Klepere u.c. Apstiprināts putni.lv konsultantu grupā

8. Pape, Lp, 2007, 24-Apr - 13-Jūl, ligzdojošs pāris sekmīgi izved pirmo perējumu (3 juv), bet otrais perējums iet bojā. K.Millers. Pēdējais novērojums 13-Jūl - T ad. A.Celmiņš.

9. Pape, Lp, 2008, 3-16-Apr, 1 T iepriekšējā gada ligzdošanas vietā. K.Millers.
10. Pape, Lp, 2009, 17-Apr, 1 T. K.Millers.
11. Mērsrags, Ta, 2012, 23-Apr, 1 T bākas apkārtnē. K.Millers.
12. Garciems, Ri, 2012, 28-Apr, 1 T ciema apkārtnes laukos. M.Tīrums.
13. Dzintari, Jm, 2014, 7-8-Apr, 1 T Lielupes krastā. G.Clarke, I.Grīnerte.
14. Nida A , Lp, 2016, 4-Jūn, 2 (pāris). N.Zeidaks (Dabasdati); 19-Jūn, 2 izlidojuši jaunie putni (ad nav redzēti). I.Brediks, P.Daknis, E.Laucis.

15. Garciems, Ri, 2016, 29-Jūn, 1 T. E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati). Fotogrāfijās atgādina Sibīrijas tumšo čakstīti S.maurus, bet paduses segspavas nav koši melnas (Hellström, Wærn 2011).

16. Kolka, Ta, 2017, 2-Apr, 1 T. A.Dekants, I.Dinsbergs u.c. (Dabasdati).
17. Dukuri, Cs, 2018, 19-Apr, 1 T. S.Laime (Dabasdati).
18. Jūrmalciems, Lp, 2018, 29-Apr, 1 T. R.Rekmanis u.c.

19. Saraiķu muižas apkaime, Lp, 2019, 26-Apr, 1 T. I.Mārdega (Dabasdati ar foto); 4-Jūn, tajā pašā vietā 1 T. I.Mārdega (Dabasdati); 13-Jūn, T un M baro mazuļus (ligzda nav meklēta). I.Mārdega, M.Kilups; 15-Jūn, T un M uzturas lokāli, mazuļus nebaro, ligzdošana novērtēta kā nesekmīga. K.Millers, I.Grīnerte.
2020, 25-Apr, T un M atgriezušies 2019. gada ligzdošanas vietā. G.Grandāns (Dabasdati); 14-Mai, 1 T. V.Videnieks, R.Rekmanis (Dabasdati); 21-Jūn, pierādīta sekmīga ligzdošana - pāris un 1 izlidojis jaunais putns. M.Kilups. 2021, 27-Mar, 1 T. V.Videnieks (Dabasdati); 2-Apr, T un M. I.Brediks; 1-Mai, 1 T. E.Gulbe, I.Burčika (Dabasdati). 30-Jūn, 1 T. I.Mārdega.

20. Vārves pagasts, Ve, 2019, 27-Apr, 1 T. A.Klepers (Dabasdati).

21. Nida B1, Lp, 2020, 27-Mar - 19-Apr, T un M. R.Rekmanis (Dabasdati) u.c. Iespējama ligzdošana, tikai turpmāki novērojumi nav zināmi. 2021, 8-Mai, 1 T dzied. Ticamākais, ka atgriezies putns. M.Briedis (Dabasdati).

22. Cēsis, 2020, 14-15-Apr, 1 T pie Lauciņu karjera. S.Laime u.c. (Dabasdati).
23. Čaukciema apkaime pie Kaņiera, Tu, 2021, 27-Mar, 1 T. A.Klevinskis (Dabasdati).
24. Nida B2, Lp, 2021, 1-Mai, 1 T. U.Piterāns; 8-Mai, 2 (pāris). M.Briedis (Dabasdati 1, 2).
25. Dunduru pļavas, Tu, 2022, 3-Apr, 1 T. S.Valucka (Dabasdati).
26. Pape, Lp, 2022, 16-Apr, 1 T. A.Kuročkins (Dabasdati).
27. Liepāja, Zirgu sala, 2022, 8-Jūn, 1 T. V.Videnieks (Dabasdati).
28. Liepāja, 2024, 30-Mar, 2 (T un M) Tosmares ezera dienvidu galā. I.Burčika, E.Gulbe (Dabasdati).
29. Roja, Ta, 2024, 7-Apr, 1 M. A.Kuročkins (Dabasdati).
30. Sārnate, Ve, 2024, 7-Apr, 1 T. V.Videnieks (Dabasdati).
31. Mērsrags, Ta, 2024, 28-Apr, 1 T. J.Morozova (Dabasdati).
32. Vērgales pagasts, Lp, 2024, 29-Apr, 1 T dzied "Saraiķu Lejnieku" apkārtnē. R.Rekmanis (Dabasdati).
33. Kolka, Ta, 2024, 1-Mai, 1 T I.Pērkone, M.Stūrītis (Dabasdati 1, 2).

*) Uzskaitījumā nav iekļauts pāra novērojums Kurzemē 2023. gadā, kura pierādījumam nepieciešams foto vai detalizēts novērošanas apstākļu apraksts (Putni.lv vērtējumā).

 

**) Atgriezušies ligzdotāji iekļauti abos (visos) gados. Līdz ar to novērojumu un īpatņu skaits histogrammā lielāks nekā uzskaitījumā. Ligzdošanas gadījumos skaitā tikai pieaugušie putni.

 

 

***) Tikai pieaugušie putni.

Literatūra un internets

Celmiņš A., Baumanis J. 2000. Pārskats par retiem putniem Latvijā 1998.-99.gg. - Putni dabā 10, 3: 12-21. Collar N. 2020. European Stonechat Saxicola rubicola, version 1.0. In Birds of the World (S. M. Billerman, B. K. Keeney, P. G. Rodewald, and T. S. Schulenberg, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.stonec4.01. Accessed 7 April 2024. Hellström M., Wærn M. 2011. Field identification and ageing of Siberian Stonechats in spring and summer. British Birds 104, 5: 236-254. Keller V., Herrando S., Voříšek P., Franch M., Kipson M., Milanesi P., Martí D., Anton M., Klvaňová A., Kalyakin M.V., Bauer H.-G., Foppen R.B.P. 2020. European Breeding Bird Atlas 2: Distribution, Abundance and Change. European Bird Census Council & Lynx Edicions, Barcelona. Ķerus V., Dekants A., Auniņš A., Mārdega I. 2021. Latvijas ligzdojošo putnu atlanti 1980-2017. Rīga: Latvijas Ornitoloģijas biedrība. Transehe N. 1965. Die Vogelwelt Lettlands. Hannover-Döhren.

bkm

Tumšā čakstīte Saxicola rubicola. Jaunmārupe, Mārupes novads, 31-Mar-2007, T. © Andris Klepers.
bkm

Tumšā čakstīte Saxicola rubicola. Pape, Rucavas pagasts, 24-Apr-2007, T. © Kārlis Millers.
bkm

Tumšā čakstīte Saxicola rubicola. Nida, Rucavas pagasts, 25-Apr-2020, T. © Ainars Mankus.
bkm

Tumšā čakstīte Saxicola rubicola. Nida, Rucavas pagasts, 25-Apr-2020, T. © Ainars Mankus.
bkm

Tumšā čakstīte Saxicola rubicola. Nida, Rucavas pagasts, 25-Apr-2020, T. © Ainars Mankus.
bkm

Tumšā čakstīte Saxicola rubicola. Nida, Rucavas pagasts, 25-Apr-2020, T. © Ainars Mankus.
bkm

Tumšā čakstīte Saxicola rubicola. Pape, Rucavas pagasts, 15-Apr-2006, M. © Kārlis Millers.
bkm

Tumšā čakstīte Saxicola rubicola. Pape, Rucavas pagasts, 5-Mai-2007, M. © Kārlis Millers.
bkm

Tumšā čakstīte Saxicola rubicola. Pape, Rucavas pagasts, 13-Mai-2007, M. © Gvido Saulītis.
bkm

Tumšā čakstīte Saxicola rubicola. Pape, Rucavas pagasts, 25-Jūn-2007, jaunais putns (juv). © Kārlis Millers.