putni.lv

Lappuse par Latvijas savvaļas putniem - attēli, balsu ieraksti, komentāri par sastopamību un specifisku novērojumu uzskaitījums

Novērojumi

Lappusē uzskaitīti agrākie putnu novērojumi pavasarī, vēlākie rudenī, uzskaišu piemēri migrācijā un pulcēšanās vietās u.c. dati. Atzīstot, ka ekstrēmi novērojumi nesniedz ideāli skaidru priekšstatu par putnu ceļošanu, izplatību un skaitu, tie nenoliedzami ir interesanti fakti. Laika robežlīnija ir 1951. gada 1. janvāris, tātad novērojumi sākot ar XX gs. otro pusi (neattiecas uz retajiem putniem, skat. zemāk). Datu apjoms ir ierobežots uz "četriem labākajiem" (agrākajiem, vēlākajiem u.c. novērojumiem), bet ar atsevišķiem izņēmumiem. Tas darīts nolūkā mazināt vajadzību pēc biežas datu atjaunošanas. Datu krājumā glabājas visi dati, arī tie kas ar laiku novecojuši un izslēgti no lappuses. Ekstrēmajiem sezonālajiem novērojumiem (agrie/vēlie migranti) no katra gada iekļauts tikai viens "galējais" novērojums. Tas nozīmē, ka, ja jums ir kāds agrs (vai vēls) novērojums, bet tajā gadā kādam ir vēl agrāks (vai vēlāks), jūsu novērojums nebūs iekļauts.

Kartes

Vairumam putnu sugu pievienotas vienkāršas izplatības kartes četrām sezonām. Katrai sezonai ir sava krāsa: gaiši zaļa - pavasarim, tumši zaļa - vasarai, tumši dzeltena - rudenim un zila - ziemai. Lai attēlotu izplatības un skaita atšķirības, karšu aizkrāsojums variē no pilnīgi aizpildīta līdz retām horizontālām svītrām. Retajām sugām dota viena karte ar atzīmētām novērošanas vietām. Daži karšu piemēri redzami zemāk.

Parasts ziemotājs visā teritorijā

Parasts ziemotājs vairāk rietumu daļā

Vidēji sastopams ziemotājs, vai tikai specifiskos biotopos

Rets ziemotājs, un vairāk rietumu daļā

Ziemo tikai jūrā

 

Pavasarī ceļo jūrā un gar piekrasti

Vasarā sastopams jūrā un vietām ligzdo iekšzemē

Rudenī ceļo jūrā un izklaidus arī iekšzemē

Retu putnu novērošanas vietas un īpatņu skaits

 

Reti putni

Dots iespējami pilnīgs visu reto putnu novērojumu uzskaitījums periodā kopš 1801. gada 1. janvāra. Sugām, kurām novērojumu skaits nav lielāks par 20-25, uzskaitīti pilnīgi visi novērojumi, dažos gadījumos arī vairāk. Jānorāda, ka ne visi reto putnu novērojumi, kas šeit minēti ir izskatīti / apstiprināti Latvijas Ornitofaunistikas komisijā. Pirmkārt tas attiecas uz vēsturiskajiem novērojumiem, kas iegūti pirms komisijas izveidošanas. OFK būtu jāizskata pilnīgi visi, arī senie retu putnu novērošanas gadījumi, bet šis darbs veikts. Lai uzskaitījums būtu iespējami pilnīgs, šeit iekļauti arī tādi novērojumi, kurus OFK vismaz pagaidām nav skatījusi. Lai nodalītu akceptētos novērojumus, tiem pievienots simbols - R. Novērojumi, kuri nav apzīmēti ar šo simbolu OFK nav skatīti un to ticamības pakāpe ir dažāda (piem., nav izveidots dokumentu fails, ziņojums nav iesniegts, vai arī OFK viedoklis jāprecizē).

Pielikums par sugām D un E kategorijās (skaidrojums par kategorijām).

Autortiesības un citēšana

Attēlus vai to daļas, kā arī balsu ierakstus nedrīkst pavairot vai izplatīt jeb kādā formā un veidā komerciālos nolūkos bez iepriekšējas autora atļaujas. Intereses gadījumā vaicāt lappuses administratoram: a.celmins@gmail.com. Novērojumi, kas minēti sugu sadaļās un citur nav publicēti, var tikt izmantoti tālāk citējot šo Interneta publikāciju un/vai atsaucoties uz konkrēto novērotāju, ja tas ir zināms un norādīts. Viens no iespējamiem citēšanas veidiem: Putni.lv. 2000-2024. Interneta publikācija.