putni.lv

2008

2004, 2006

Janvāris 2008*

A.Klepers

101

K.Millers

100

M.Tīrums

96

J.Ķuze

92

M.Jaunzemis

89

G.Grandāns

81

O.Opermanis

79

V.Ādamsons

72

V.Roze

71

I.Brediks

68

I.Līdaka

67

K.Funts

66

M.Kilups

62

R.Rekmanis

56

M.Briedis

53

E.Laucis

53

M.Stunda

50

*) Novēroto sugu skaits Latvijā 2008. gada janvārī sākot no 50. Pasugas netiek skaitītas.

Šajā lappusē apkopoti 2008. gada janvāra putnu meklēšanas rezultāti - atrasto putnu sugu skaits Latvijā. Zemāk doti divi garākie saraksti, uzskaitot visus redzētos putnus datumu secībā. Iezīmētas sugas, kuras nav vienā vai otrā sarakstā.

Andra Klepera saraksts

Kārļa Millera saraksts

101. Klinšu ērglis - Dunduru lauki, ĶNP - 30.1.
100. Pelēkā dzilna - Zaķumuiža - 28.1.
99. Paceplītis - Dārziņi, Rīgas HES - 28.1.
98. Sniedze - Dārziņi, Rīgas HES - 28.1.
97. Gaišais ķeģis - Dārziņi, Rīgas HES - 28.1.
96. Krīklis - Māras dīķis, Rīga - 28.1.
95. Garknābja gaura - Kolkas rags - 27.1.
94. Bikšainais apogs - Slīteres nac. parks - 26.1.
93. Purva piekūns - Ādažu-Kalngales lauki - 25.1.
92. Dumbrcālis - Dārziņi, Rīgas HES - 24.1.
91. Dižknābis - Dārziņi, Rīgas HES - 24.1.
90. Apodziņš - Ēvele - 23.1.
89. Sarkanrīklīte - Ķīšezera D, Rīga - 21.1.
88. Garastīte - Klajumi, Kaplavas pag. - 20.1.
87. Ūpis - Priedaine - 20.1.
86. Pelēkā cielava - Krāslava, Jāņupīte - 19.1.
85. Riekstrozis - Launkalne - 16.1.
84. Mežirbe - Mežole - 16.1.
83. Melnā dzilna - Mežole - 16.1.
82. Egļu krustknābis - Mežole - 16.1.
81. Urālpūce - Mežole - 16.1.
80. Melnkakla gārgale - Pāvilosta - 13.1.
79. Brūnkakla gārgale - Pape - 12.1.
78. Tumšā pīle - Pape - 12.1.
77. Pelēkā zīlīte - Jūrmalciems - 12.1.
76. Meža zīlīte - Jūrmalciems - 12.1.
75. Mazais dzenis - Jūrmalciems - 12.1.
74. Zeltgalvītis - Jūrmalciems - 12.1.
73. Ķerra - Jūrmalciems - 12.1.
72. Lielais alks - Jūrmalciems - 12.1.
71. Sējas zoss - Jūrmalciems - 12.1.
70. Baltpieres zoss - Jūrmalciems - 12.1.
69. Cekulainais cīrulis - Liepāja - 12.1.
68. Sīlis - Valmiera - 9.1.
67. Vidējais dzenis - Valmiera - 9.1.
66. Rubenis - Burtnieka ezera apk. - 9.1.
65. Bikšainais klijāns - Ezeres apkārtne - 6.1.
64. Baltmugurdzenis - Stulbes upes ieleja - 6.1.
63. Dadzītis - Mazstroķi - 6.1.
62. Vistu vanags - Jelgava, Pilssala - 4.1.
61. Zivjudzenītis - Dārziņi, Rīgas HES - 4.1.
60. Bārdzīlīte - Dārziņi, Rīgas HES - 4.1.
59. Mazais dūkuris - Dārziņi, Rīgas HES - 2.1.
58. Ziemeļu gulbis - Dārziņi, Rīgas HES - 2.1.
57. Baltvēderis - Dārziņi, Rīgas HES - 2.1.
56. Brūnkaklis - Dārziņi, Rīgas HES - 2.1.
55. Laucis - Dārziņi, Rīgas HES - 2.1.
54. Sudrabkaija - Liepāja - 1.1.
53. Pelēkā vārna - Liepāja - 1.1.
52. Lielā gaura - Liepājas ez., Zirgu s. - 1.1.
51. Meža pīle - Liepājas ez., Zirgu s. - 1.1.
50. Ūdensvistiņa - Liepājas ez., Zirgu s. - 1.1.
49. Lielais dumpis - Liepājas ez., Zirgu s. - 1.1.
48. Zivju gārnis - Liepājas ez., Zirgu s. - 1.1.
47. Paugurk. gulbis - Liepājas ez., Zirgu s. - 1.1.
46. Lielā zīlīte - Liepājas ez., Golodova d. - 1.1.
45. Ķivulis - Liepājas ez., Golodova d. - 1.1.
44. Mlnsp. kaija - Liepājas ez., Golodova d. - 1.1.
43. Lielais ķīris - Liepājas ez., Golodova d. - 1.1.
42. Kajaks - Liepājas ez., Golodova d. - 1.1.
41. Gaigala - Liepājas ez., Golodova d. - 1.1.
40. Mazā gaura - Liepājas ez., Golodova d. - 1.1.
39. Jūras ērglis - Liepājas ez., Golodova d. - 1.1.
38. Kovārnis - Liepājas ez., Golodova d. - 1.1.
37. Jūras krauklis - Liepāj. ez., Golodova d. - 1.1.
36. Cekulpīle - Liepājas ez., Golodova d. - 1.1.
35. Kalnu ķeģis - Liepājas ez., Golodova d. - 1.1.
34. Lielā čakste - Liepājas ez., Zirgu s. - 1.1.
33. Pelēkais strazds - Liepājas ez., Zirgu s. - 1.1.
32. Žagata - Liepājas ez., Zirgu s. - 1.1.
31. Mājas balodis - Liepāja, Jūras parks - 1.1.
30. Krauķis - Liepāja, Jūras parks - 1.1.
29. Mājas zvirbulis - Liepāja, Jūras parks - 1.1.
28. Akmeņu čipste - Liepāja, D mols - 1.1.
27. Parastā pūkpīle - Liepāja, D mols - 1.1.
26. Kākaulis - Liepāja, D mols - 1.1.
25. Cekuldūkuris - Liepāja, D mols - 1.1.
24. Mazais ķīris - Liepāja, D mols - 1.1.
23. Melnā pīle - Liepāja, D mols - 1.1.
22. Mājas strazds - Liepāja, D mola apk. - 1.1.
21. Lauku zvirbulis - Liepāja, Pulvera iela - 1.1.
20. Žubīte - Liepāja, Pulvera iela - 1.1.
19. Ziemas žubīte - Liepāja, Pulvera iela - 1.1.
18. Zaļžubīte - Liepāja, Pulvera iela - 1.1.
17. Kaņepītis - Liepāja, Pulvera iela - 1.1.
16. Dzeltenā stērste - Grobiņa - 1.1.
15. Peļu klijāns - Durbe - 1.1.
14. Parastais ķeģis - Durbes apkārtne - 1.1.
13. Zilzīlīte - Stulbes upes ieleja - 1.1.
12. Dižraibais dzenis - Ilzika ezers - 1.1.
11. Purva zīlīte - Ilzika ezers - 1.1.
10. Krauklis - Rudbārži - 1.1.
9. Dzilnītis - Skrunda - 1.1.
8. Mizložņa - Skrunda - 1.1.
7. Cekulzīlīte - Skrunda - 1.1.
6. Zīdaste - Skrunda - 1.1.
5. Melnais meža strazds - Dobele - 1.1.
4. Zvirbuļu vanags - Dobeles pils parks - 1.1.
3. Svilpis - Dobeles pils parks - 1.1.
2. Ūdensstrazds - Zaķumuiža, Lielā Jugla - 1.1.
1. Meža pūce - Allažmuiža - 1.1.

---
100. Mežirbe - Ķemeru NP - 31.1.
99. Apodziņš - Ķemeru NP - 31.1.
98. Mazais dzenis - Ķemeru NP - 31.1.
97. Trīspirkstu dzenis - Ķemeru NP - 31.1.
96. Meža zīlīte - Ķemeru NP - 31.1.
95. Riekstrozis - Ķemeru NP - 31.1.
94. Ūpis - Rīga, Priedaines izgāztuve - 29.1.
93. Gredzenūbele - Liepāja, Stacija - 25.1.
92. Garknābja gaura - Liepāja, Z-mols - 25.1.
91. Mazais ķīris - Liepāja, Z-mols - 25.1.
90. Pelēkā dzilna - Ķemeri - 23.1.
89. Rubenis - Ķirbes purvs - 22.1
88. Melnkakla gārgale - Pape, Kanāls - 22.1
87. Melnā pīle - Pape, Kanāls - 22.1
86. Niedru stērste - Pape, Putnu tornis - 22.1
85. Krīklis - Liepāja, L.B.T. - 20.1.
84. Tumšā pīle - Liepāja, L.B.T. - 20.1.
83. Dumbrcālis - Dārziņi - 17.1.
82. Baltvēderis - Lancenieki - 17.1.
81. Brūnkakla gārgale - Jūrkalne - 13.1.
80. Ūdensstrazds - Kuldīga - 13.1.
79. Ķīvīte - Mazdzērves apk. - 13.1.
78. Melnā dzilna - Kalnišķu apk. - 12.1.
77. Zeltgalvītis - Kalnišķu apk. - 12.1.
76. Garastīte - Kalnišķu apk. - 12.1.
75. Purva zīlīte - Kalnišķu apk. - 12.1.
74. Cekulzīlīte - Kalnišķu apk. - 12.1.
73. Egļu krustknābis - Kalnišķu apk. - 12.1.
72. Svilpis - Kalnišķu apk. - 12.1.
71. Pelēkā zīlīte - Liepāja, Zirgu s. - 12.1.
70. Lielais baltais gārnis - Pāvilostas apk. - 11.1.
69. Lauku piekūns - Liepāja, Pulvera iela - 8.1.
68. Akmeņu čipste - Liepāja, Z-mols - 8.1.
67. Parastā pūkpīle - Liepāja, D-mols - 5.1.
66. Dižraibais dzenis - Liepāja, Zaļā birzs - 5.1.
65. Vidējais dzenis - Liepāja, Zaļā birzs - 5.1.
64. Plukšķis - Liepāja, Zaļā birzs - 5.1.
63. Dzilnītis - Liepāja, Zaļā birzs - 5.1.
62. Sīlis - Liepāja, Zaļā birzs - 5.1.
61. Jūras ērglis - Liepāja, Golodova d. - 4.1.
60. Zvirbuļu vanags - Liepāja, L.B.T. - 4.1.
59. Mazais dūkuris - Liepāja, Zirgu s. - 4.1.
58. Zivju dzenītis - Liepāja, Zirgu s. - 4.1.
57. Zīdaste - Liepāja, Zirgu s. - 4.1.
56. Dižknābis - Liepāja, Zirgu s. - 4.1.
55. Baltpieres zoss - Rīga, S-daugava - 3.1.
54. Ūdensvistiņa - Liepāja, Zirgu s. - 2.1.
53. Sējas zoss (tundras) - Nīcas lauki - 2.1.
52. Lauku lija - Nīcas lauki - 2.1.
51. Peļu klijāns - Nīcas lauki - 2.1.
50. Bikšainais klijāns - Nīcas lauki - 2.1.
49. Krauklis - Nīcas lauki - 2.1.
48. Mājas strazds - Nīcas lauki - 2.1.
47. Dadzītis - Nīcas lauki - 2.1.
46. Sniedze - Nīcas lauki - 2.1.
45. Dzeltenā stērste - Nīcas lauki - 2.1.
44. Ziemas žubīte - Liepāja, Cukura iela - 1.1.
43. Zaļžubīte - Liepāja, Cukura iela - 1.1.
42. Kaņepītis - Liepāja, Cukura iela - 1.1.
41. Parastais ķeģis - Liepāja, Cukura iela - 1.1.
40. Lauku zvirbulis - Liepāja, Ezermala - 1.1.
39. Zivju gārnis - Liepāja, Ezermalas truba - 1.1.
38. Laucis - Liepāja, Ezermalas truba - 1.1.
37. Bārdzīlīte - Liepāja, Ezermalas truba - 1.1.
36. Jūras krauklis - Liepāja, Golodova d. - 1.1.
35. Paugurk. gulbis - Liepāja, Golodova d. - 1.1.
34. Ziemeļu gulbis - Liepāja, Golodova d. - 1.1.
33. Meža pīle - Liepāja, Golodova d. - 1.1.
32. Gaigala - Liepāja, Golodova d. - 1.1.
31. Mazā gaura - Liepāja, Golodova d. - 1.1.
30. Lielā gaura - Liepāja, Golodova d. - 1.1.
29. Lielais ķīris - Liepāja, Golodova d. - 1.1.
28. Kalnu ķeģis - Liepāja, Golodova d. - 1.1.
27. Cekuldūkuris - Liepāja, L.B.T. - 1.1.
26. Brūnkaklis - Liepāja, L.B.T. - 1.1.
25. Cekulpīle - Liepāja, L.B.T. - 1.1.
24. Ķerra - Liepāja, L.B.T. - 1.1.
23. Kākaulis - Liepāja, L.B.T. - 1.1.
22. Melnspārnu kaija - Liepāja, L.B.T. - 1.1.
21. Cekulainais cīrulis - Liepāja, L.B.T. - 1.1.
20. Kajaks - Liepāja, māja - 1.1.
19. Sudrabkaija - Liepāja, māja - 1.1.
18. Mājas balodis - Liepāja, māja - 1.1.
17. Lielā zīlīte - Liepāja, māja - 1.1.
16. Žagata - Liepāja, māja - 1.1.
15. Kovārnis - Liepāja, māja - 1.1.
14. Krauķis - Liepāja, māja - 1.1.
13. Pelēkā vārna - Liepāja, māja - 1.1.
12. Mājas zvirbulis - Liepāja, māja - 1.1.
11. Meža pūce - Liepāja, Raiņa parks - 1.1.
10. Vistu vanags - Liepāja, Statoil, Rīgas - 1.1.
9. Ķivulis - Liepāja, Statoil Rīgas ielā - 1.1.
8. Paceplītis - Liepāja, Zirgu s. - 1.1.
7. Sarkanrīklīte - Liepāja, Zirgu s. - 1.1.
6. Melnais meža strazds - Liepāja, Zirgu s. - 1.1.
5. Pelēkais strazds - Liepāja, Zirgu s. - 1.1.
4. Zilzīlīte - Liepāja, Zirgu s. - 1.1.
3. Mizložņa - Liepāja, Zirgu s. - 1.1.
2. Lielā čakste - Liepāja, Zirgu s. - 1.1.
1. Žubīte - Liepāja, Zirgu s. - 1.1.

Citi putni

Abos garākajos sarakstos kopā ir 109 putnu sugas. Zemāk pieskaitītas vēl citas, kuras AK un KM neizdevās atrast. Sakārtotas sistemātiskā secībā, minot atradējus.

110. Meža zoss - Pape - 12.1. K.Funts.
111. Sāmsalas pīle - Ainaži - 12.1. A.Soms.
112. Mednis - Kolka - 26.1. G.Grandāns; Slītere - 26.1. R.Rekmanis; netālu no Gulbju purva,

Spāres pag. - 12.1. M.Briedis, A.Kalvāns.

113. Laukirbe - Valpene - 2.1. M.Tīrums; Iecava-Misa - 26.1. I.Līdaka.
114. Ragainais dūkuris - 4 km uz ziemeļiem no Rojas - 12.1. M.Sidorenko.
115. Baltais stārķis - Bebrene - 23.1. B.Štrausa.
116. Sloka - Mazirbe - 11.1. H.Hofmanis.
117. Trīspirkstu kaija - Bukurags - 13.1. I.Brediks.
118. Tievknābja kaira - Rīgas jūras līcis - 16.1. G.Grandāns u.c.
119. Melnais alks - Rīgas jūras līcis, iespējams Rojas tuvumā - datums (?). Novērotāji no Igaunijas.
120. Sila cīrulis - Liepāja - 5.1. G.Graubics, I.Līdaka.
121. Pļavu čipste - Kolka - 1.1. R.Rekmanis; Teiči - 27.1. U.Bergmanis.
122. Ūdeņu čipste - Liepājas ez. Golodova dambis - 12.1. F.Slišāns.
123. Melnais erickiņš - Daugavgrīva - 1.1. G.Graubics.
124. Dziedātājstrazds - Rīga - 12.1. A.Mednis.

Dažos sarakstos minēta mandarīnpīle Ventspilī un Rīgā. Taču tā novēroto sugu skaitā netiek ietverta, jo mandarīnpīle nav iekļauta Latvijas savvaļas putnu sarakstā. Novēroto īpatņu izcelsme nav skaidra, varbūt izbēguši no nebrīves?

Četri interesantākie atradumi: ūdeņu čipste - 12.1. Liepāja. F.Slišāns; pelēkā cielava - 19.1. Krāslava. A.Klepers; lielais baltais gārnis - 9.1. Pāvilostas apk. A.Milzarājs; 19.1. Ventspils. J.Ķuze, M.Strazds; melnais erickiņš - 1.1. Daugavgrīva, Rīga. G.Graubics.

Ievada attēlā lielais baltais gārnis Pāvilostas apkārtnē 11. janvārī. Foto: Kārlis Millers.