putni.lv

2006

2004, 2008

Janvāris 2006*

O.Opermanis

97

M.Tīrums

96

A.Klepers

94

K.Millers

92

M.Jaunzemis

88

J.Ķuze

85

V.Vintulis

80

G.Graubics

74

V.Roze

72

M.Kilups

62

I.Līdaka

62

A.Kalvāns

61

A.Celmiņš

60

M.Platacis

59

*) Novēroto sugu skaits Latvijā 2006. gada janvārī sākot no 50. Pasugas netiek skaitītas.

Šajā lappusē apkopoti 2006. gada janvāra putnu meklēšanas rezultāti - atrasto putnu sugu skaits Latvijā. Zemāk doti divi garākie saraksti, uzskaitot visus redzētos putnus datumu secībā. Iezīmētas sugas, kuras nav vienā vai otrā sarakstā. Šajos sarakstos nav iekļautas pasugas, konkrēti melnā vārna, kā arī līdz sugai droši nenoteikti putni - kāda čipste, iespējams kalnu ķeģis un nepārliecinoši dzirdēts bikšainais apogs.

Otara Opermaņa saraksts

Mārča Tīruma saraksts

97. Meža pūce - Korģenes masīvs - 31.1.
96. Dumbrcālis - Dārziņi - 31.1.
95. Ūdensstrazds - Mērnieki - 24.1.
94. Dižknābis - Dārziņi - 21.1.
93. Sarkanrīklīte - Dārziņi - 21.1.
92. Niedru stērste - Dārziņi - 21.1.
91. Melnā pīle - Akmeņrags - 21.1.
90. Lauku cīrulis - Akmeņrags - 21.1.
89. Parastā pūkpīle - Akmeņrags - 21.1.
88. Tumšā pīle - Akmeņrags - 21.1.
87. Gredzenūbele - Liepāja - 20.1.
86. Žubīte - Liepāja - 20.1.
85. Lielais piekūns - Liepāja - 20.1.
84. Jūras krauklis - Liepāja - 20.1.
83. Cekuldūkuris - Liepāja - 20.1.
82. Sila cīrulis - Liepāja - 20.1.
81. Lielais dumpis - Liepāja - 20.1.
80. Cekulainais cīrulis - Liepāja - 20.1.
79. Lauku piekūns - Grobiņa - 20.1.
78. Purva piekūns - Ziemeļblāzma - 17.1.
77. Trīspirkstu dzenis - Ādažu poligons - 17.1.
76. Apodziņš - Ādažu poligons - 17.1.
75. Bārdzīlīte - Reisa niedrājs - 15.1.
74. Bikšainais klijāns - Rencēni - 14.1.
73. Vidējais dzenis - Katvari - 14.1.
72. Vistu vanags - Rīga - 13.1.
71. Baltpieres zoss - Rīga - 12.1.
70. Lielā čakste - Rīga-Salacgrīva ceļš - 11.1.
69. Meža zīlīte - Mērnieki, Sarkanās klintis - 11.1.
68. Kākaulis - Salacgrīva - 10.1.
67. Baltvaigu zoss - Rīga - 8.1.
66. Ķivulis - Randu pļavas - piekraste - 8.1.
65. Laukirbe - Randu pļavas - piekraste - 8.1.
64. Mežirbe - Randu pļavas - piekraste - 8.1.
63. Pelēkā dzilna - Lauvas-Viļķene - 8.1.
62. Kaņepītis - Lauvas-Viļķene - 8.1.
61. Rubenis - Sokka purvs - 7.1.
60. Mizložņa - Sokka purvs - 7.1.
59. Purva zīlīte - Sokka purvs - 7.1.
58. Pelēkā zīlīte - Sokka purvs - 7.1.
57. Klinšu ērglis - Sokka purvs - 7.1.
56. Cekulzīlīte - Korģenes masīvs - 7.1.
55. Urālpūce - Korģenes masīvs - 7.1.
54. Melnā dzilna - Korģenes masīvs - 7.1.
53. Gaišais ķeģis - Dārziņi - 6.1.
52. Ziemeļu gulbis - Dārziņi - 6.1.
51. Sējas zoss - Dārziņi - 6.1.
50. Mazā gaura - Dārziņi - 6.1.
49. Cekulpīle - Dārziņi - 6.1.
48. Ķerra - Dārziņi - 6.1.
47. Zvirbuļu vanags - Dārziņi - 6.1.
46. Paceplītis - Dārziņi - 6.1.
45. Mazais dzenis - Dārziņi - 6.1.
44. Laucis - Dārziņi - 6.1.
43. Zivju dzenītis - Dārziņi - 6.1.
42. Baltā cielava - Dārziņi - 6.1.
41. Jūras ērglis - Dārziņi - 6.1.
40. Garknābja gaura - Dārziņi - 6.1.
39. Zivju gārnis - Dārziņi - 6.1.
38. Ūdensvistiņa - Dārziņi - 6.1.
37. Zīdaste - Salacgrīva - 4.1.
36. Garastīte - Mērnieki, Sarkanās klintis - 4.1.
35. Zeltgalvītis - Mērnieki, Sarkanās klintis - 4.1.
34. Baltmugurdzenis - Mērnieki, Sark. klin. - 4.1.
33. Parastais ķeģis - Mērnieki, Sark. klintis - 4.1.
32. Ziemas žubīte - Salacgrīva - 3.1.
31. Gaigala - Salacgrīva - 3.1.
30. Sniedze - Salacgrīva - 3.1.
29. Zilzīlīte - Salacgrīva - 3.1.
28. Dzilnītis - Salacgrīva - 3.1.
27. Svilpis - Salacgrīva - 3.1.
26. Dižraibais dzenis - Salacgrīva - 3.1.
25. Sīlis - Salacgrīva - 3.1.
24. Žagata - Rīga-Salacgrīva ceļš - 3.1.
23. Dzeltenā stērste - Rīga-Salacgrīva ceļš - 3.1.
22. Krauklis - Rīga-Salacgrīva ceļš - 3.1.
21. Riekstrozis - Rīga-Salacgrīva ceļš - 3.1.
20. Peļu klijāns - Rīga-Salacgrīva ceļš - 3.1.
19. Kovārnis - Rīga, Ķengarags - 1.1.
18. Krauķis - Rīga, Ķengarags - 1.1.
17. Lielais ķīris - Rīga, Ķengarags - 1.1.
16. Melnspārnu kaija - Rīga, Ķengarags - 1.1.
15. Lielā gaura - Rīga, Ķengarags - 1.1.
14. Meža pīle - Rīga, Ķengarags - 1.1.
13. Paugurknābja gulbis - Rīga, Ķengarags - 1.1.
12. Dadzītis - Rīga, Ķengarags - 1.1.
11. Mājas strazds - Rīga, Ķengarags - 1.1.
10. Kajaks - Rīga - 1.1.
9. Sudrabkaija - Rīga - 1.1.
8. Mājas balodis - Rīga - 1.1.
7. Mājas zvirbulis - Rīga - 1.1.
6. Pelēkā vārna - Rīga - 1.1.
5. Lielā zīlīte - Rīga - 1.1.
4. Zaļžubīte - Rīga - 1.1.
3. Lauku zvirbulis - Rīga - 1.1.
2. Melnais meža strazds - Rīga - 1.1.
1. Pelēkais strazds - Rīga - 1.1.

---
96. Krīklis - Šlokenbekas dīķis, Tuk. r. - 31.1.
95. Zvirbuļu vanags - Kuldīga - 31.1.
94. Mājas strazds - Priedaine, Rīgas r. - 30.1.
93. Vistilbe - Dārziņi, Rīga - 30.1.
92. Urālpūce - Vireši, Alūksnes r. - 28.1.
91. Lielais dumpis - Dārziņi, Rīga - 27.1.
90. Vistu vanags - Rīga, Getliņi - 26.1.
89. Cekulainais cīrulis - Liepāja, termin. - 25.1.
88. Gredzenūbele - Liepāja termināls - 25.1.
87. Lielais piekūns - Liepāja, termināls - 25.1.
86. Sila cīrulis - Liepāja, termināls - 25.1.
85. Mizložņa - Trikāta - 21.1.
84. Ķerra - Dārziņi, Rīga - 17.1.
83. Purva piekūns - Rīga, Rumbula - 17.1.
82. Lauku cīrulis - Auri, Dobeles r. - 16.1.
81. Mazais dūkuris - Bauska - 16.1.
80. Meža balodis - Bauskas apkārtne - 16.1.
79. Sniedze - Auri, Dobeles r. - 16.1.
78. Garknābja gaura - Ovišrags - 15.1.
77. Jūras krauklis - Ovišrags - 15.1.
76. Parastā pūkpīle - Ventspils mols - 15.1.
75. Melnkakla gārgale - Ovišrags - 15.1.
74. Mežirbe - Ovišrags - 15.1.
73. Apodziņš - Brenguļu mežs Valm. r. - 14.1.
72. Baltmugurdzenis - Brenguļu mežs - 14.1.
71. Trīspirkstu dzenis - Brenguļu mežs - 14.1.
70. Brūnkakla gārgale - Kolka - 13.1.
69. Meža pūce - Trikāta - 13.1.
68. Ķivulis - Rīga, Dzirciema iela - 11.1.
67. Bikšainais klijāns - Spāre, Talsu r. - 10.1.
66. Melnā dzilna - Usma, Ventspils r. - 10.1.
65. Pelēkā dzilna - Usma, Ventspils r. - 10.1.
64. Garastīte - ĶNP, Kaņiera ez. D - 9.1.
63. Zivjudzenītis - Lapmežciems - 9.1.
62. Dadzītis - Jaunsmiltene, Valkas r. - 7.1.
61. Kaņepītis - Jaunsmiltene - 7.1.
60. Vidējais dzenis - Trikāta - 7.1.
59. Ziemas žubīte - Jaunsmiltene - 7.1.
58. Žubīte - Jaunsmiltene - 7.1.
57. Krauķis - Rīga, Nīcgales iela - 6.1.
56. Lauku piekūns - Rīga, Ķengarags - 6.1.
55. Lielā čakste - Dārziņi, Rīga - 6.1.
54. Baltpieres zoss - Rīga Bastejkalns - 5.1.
53. Baltvēderis - Dārziņi, Rīga - 5.1.
52. Dižknābis - Dārziņi, Rīga - 5.1.
51. Dumbrcālis - Dārziņi, Rīga - 5.1.
50. Laucis - Dārziņi, Rīga - 5.1.
49. Lauku zvirbulis - Dārziņi, Rīga - 5.1.
48. Lielais ķīris - Dārziņi, Rīga - 5.1.
47. Mazā gaura - Dārziņi, Rīga - 5.1.
46. Paceplītis - Dārziņi, Rīga - 5.1.
45. Paugurknābja gulbis - Dārziņi, Rīga - 5.1.
44. Sīlis - Dārziņi, Rīga - 5.1.
43. Sējas zoss - Dārziņi, Rīga - 5.1.
42. Ūdensvistiņa - Dārziņi, Rīga - 5.1.
41. Ziemeļu gulbis - Dārziņi, Rīga - 5.1.
40. Zilzīlīte - Dārziņi, Rīga - 5.1.
39. Cekuldūkuris - Rojas grīva, Talsu r. - 4.1.
38. Laukirbe - Laidzes ez., Talsi - 4.1.
37. Ūdensstrazds - Lapmežciems - 4.1.
36. Baltvaigu zoss - Rīga, TEC-1 kanāls - 3.1.
35. Cekulzīlīte - Ķemeru NP - 3.1.
34. Dzeltenā stērste - Dundaga - 3.1.
33. Dzilnītis - Dundaga - 3.1.
32. Pelēkā zīlīte - Dundaga - 3.1.
31. Peļu klijāns - Piņķi, Rīgas r. - 3.1.
30. Plukšķis - Talsi - 3.1.
29. Purva zīlīte - Dundaga - 3.1.
28. Sarkanrīklīte - Rīga, TEC-1 - 3.1.
27. Kovārnis - Rīga, TEC-1 kanāls - 2.1.
26. Parastais ķeģis - Rīga, TEC-1 kanāls - 2.1.
25. Cekulpīle - Engure - 1.1.
24. Dižraibais dzenis - Mēsrags - 1.1.
23. Gaigala - Lapmežciems - 1.1.
22. Jūras ērglis - Mēsrags - 1.1.
21. Kajaks - Mēsrags - 1.1.
20. Kākaulis - Mēsrags - 1.1.
19. Krauklis - Mēsrags - 1.1.
18. Lielā gaura - Mēsrags - 1.1.
17. Lielā zīlīte - Mēsrags - 1.1.
16. Mājas balodis - Tukums - 1.1.
15. Mājas zvirbulis - Tukums - 1.1.
14. Melnā pīle - Mēsrags - 1.1.
13. Melnais meža strazds - Mēsrags - 1.1.
12. Melnspārnu kaija - Mēsrags - 1.1.
11. Meža pīle - Engure - 1.1.
10. Pelēkā vārna - Mēsrags - 1.1.
9. Pelēkais strazds - Tukums - 1.1.
8. Sudrabkaija - Mēsrags - 1.1.
7. Svilpis - Lapmežciems - 1.1.
6. Tumšā pīle - Mēsrags - 1.1.
5. Zaļžubīte - Tukums - 1.1.
4. Zeltgalvītis - Mēsrags - 1.1.
3. Zīdaste - Engure - 1.1.
2. Zivju gārnis - Lapmežciems - 1.1.
1. Žagata - Mēsrags - 1.1.

Citi putni

Abos garākajos sarakstos kopā ir 105 putnu sugas. Zemāk pieskaitītas vēl citas, kuras OO un MT neizdevās atrast. Sakārtotas sistemātiskā secībā, minot atradējus. Nav krustknābju?

106. Sāmsalas pīle - Kaltene, A.Vaiders.
107. Pelēkā pīle - Lapmežciems, J.Ķuze, V.Vintulis.
108. Brūnkaklis - Ventspils osta, R.Rekmanis; Liepājas osta, M.Jaunzemis.
109. Stellera pūkpīle - Liepājas osta, M.Jaunzemis; Liepājas osta J.Ķuze, V.Vintulis.
110. Lauku lija - Lielupes grīva, A.Zacmanis; Nīca, M.Jaunzemis; Jersika, M.Bondars.
111. Ūpis - Ogre, V.Roze; Līgatne, G.Graubics, I.Līdaka.
112. Svītrainā pūce - Lejasciems, A.Freibergs
113. Akmeņu čipste - Liepājas osta, A.Kalvāns.
114. Dziedātājstrazds - Rīga, I.Krakope.
115. Kalnu ķeģis - Liepāja, K.Millers.

Ievada attēlā sila cīrulis Liepājā 20. janvārī. Foto: Andris Klepers.