Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Izplatīta Atlantijas un Klusā okeāna ziemeļu daļas piekrastēs, kā arī Ziemeļu ledus okeāna salās un vietām arī tā piekrastē (N Eiropa, Taimira). Ziemā izplatās uz dienvidiem abās puslodēs Atlantijā sasniedzot Rietumāfriku. Divas pasugas, Latvijā ieceļo R.t.tridactyla, otra pasuga - R.t.pollicaris - izplatīta Klusā okeāna ziemeļu daļā (Hatch, Robertson, Baird 2020).

Pavasara mēnešos reti jūrā, viens novērojums iekšzemē

Vasarā nav novērota

Rudens otrajā pusē samērā reti, bet regulāri jūrā, viens novērojums iekšzemē

Ziemā reti jūrā

Birds of the World

Trīspirkstu kaija Rissa tridactyla

Akmeņrags, Sakas pagasts, 21-Nov-2020, jaunais putns (1cy). © Gaidis Grandāns.

Latvijā pirmo reizi konstatēta 1983. gada 1. novembrī (Baumanis, Roze 1984). Parasti novērojama rietumu piekrastē pēc vētrām oktobrī - novembrī. Retāk Rīgas jūras līcī, kur zināmi tikai 7 novērojumi, neskaitot Kolku, kur 9 novērojumi (10 īpatņi), Divi novērojumi iekšzemē - pa vienam pavasarī un rudenī (Baumanis, Mednis 1985; Mednis, Baumanis 1987; Baumanis, Mednis 1988; Celmiņš et al. 1993; Celmiņš, Baumanis 1997, 1998, 2000; Putni.lv krājums).

Garums: 38-41 cm, spārnu izpletums: 91-97 cm (Hatch, Robertson, Baird 2020).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie novērojumi rudenī
Pape, Lp, 24-Aug-2012, vismaz 1 jaunais putns (1cy) - S. M.Jaunzemis.
Liepāja, 1-Sep-2011, 1 jaunais putns (1cy) pie ostas S mola un ostā vismaz līdz 5-Sep. K.Millers, H.G.Bauer, M.Strazds.
Pape, Lp, 3-Sep-2008, 1 jaunais putns (1cy) - S. V.Vintulis.
Kolka, Ta, 6-Okt-2018, 1 jaunais putns (1cy) - E. K.Millers, G.Grandāns.
Ventspils, 6-Okt-2018, 1 jaunais putns (1cy) - S gar ostas S molu. R.Rekmanis.

Novērojumi ziemas mēnešos
Vecāķi, Rp, 7-Dec-1986, 1 jaunais putns (1cy). I.Deņisovs.
Akmeņrags, Lp, 12-Jan-2002, 1 jaunais putns (2cy) - S. M.Strazds.
Liepājas osta, 7-Dec-2003, 1 jaunais putns (1cy). K.Millers.
Užava, Ve, 16-Jan-2005, 1 jaunais putns (2cy) - N ap 1 km S no bākas. A.Kuročkins.
Šķēde, Lp, 13-Jan-2007, 1 jaunais putns (2cy) ap 4 km N no Liepājas. M.Tīrums.
Nida-Pape, Lp, 13-Jan-2007, 2 jaunie putni (2cy) šajā posmā. K.Funts.
Bukurags, Lp, 13-Jan-2008, 1 jaunais putns (2cy) lidoja gar pašu krastu. I.Brediks.
Ziemupe, Lp, 23-Dec-2014, 1 jaunais putns (1cy) - S, visticamāk tas pats putns vakarā pie Liepājas ostas N mola. R.Rekmanis, I.Ozola.
Ziemupe, Lp, 4-Jan-2015, 1 ad - S. R.Rekmanis, U.Piterāns.
Kolka, Ta, 10-Dec-2016, 1 jaunais putns (1cy) - N. I.Brediks.
Venstpils, 21-Jan-2019, 1 jaunais putns (2cy) lidojumā gar ostas S molu. V.Smislovs.

Novērojumi pavasara mēnešos
Pape, Lp, 22-Mai-1994, 1 jaunais putns (2cy). M.Strazds u.c.
Pape, Lp, 22-Mai-1994, 1 ad. M.Strazds u.c.
Pape, Lp, 12-Apr-1999, 1 jaunais putns (2cy). M.Leivo, A.Luukkonen, K.Hilditch.
Pape, Lp, 15-Apr-2006, 1 jaunais putns (2cy) - N. K.Millers.
Rīgas jūras līcis, 30-Apr-2006, 1 jaunais putns (2cy) līča rajonā starp Roņu salu un Salacgrīvu, sekoja kuģim 6 stundas. A.Kuročkins, R.Matrozis, A.Stīpniece u.c.
Kaltene, Ta, 23-Mai-2009, 1 jaunais putns (2cy) nolidoja gar putnu torni Kolkas virzienā. J.Starie, A.Klepers, H.Lemke, F.Knaker.
Stāmerienas pagasts, Gu, 28-Apr-2013, 1 jaunais putns (2cy) fotografēts. B.Pušpure (Dabasdati).
Ķurmrags, Lm, 19-Apr-2014, 1 ad fotografēta jūrā no jahtas ap 3 km no krasta iepretī ragam. A.Kuročkins, E.Smislovs. V.Smislovs (Dabasdati).
Ventspils, 15-Apr-2017, 1 jaunais putns (2cy) - N gar ostu. A.Kuročkins, E.Smislovs. V.Smislovs (Dabasdati.lv).
Ventspils, 16-Apr-2017, 2 jaunie putni (2cy) - N gar ostu. A.Kuročkins, E.Smislovs. V.Smislovs (Dabasdati.lv).
Kolka, Ta, 22-Mai-2017, 1 jaunais putns (2cy) lokāli. G.Grandāns.
Kolka, Ta, 13-Mai-2019, 1 jaunais putns (2cy) ostā. C.Kehoe.
Kolka, Ta, 30-Apr-2020, 1 ad. E.Smislovs, V.Smislovs, R.Matrozis (Dabasdati ar foto).
Akmeņrags, Lp, 2-Mar-2021, 1 ad - S ap 1 km no krasta. R.Rekmanis (Dabasdati).
Jūrmalciems, Lp, 1-Mai-2021, 1 2cy - N. I.Brediks.
Akmeņrags, Lp, 8-Mai-2021, 1 2cy - N. I.Mārdega (Dabasdati).
Kolka, Ta, 18-Mai-2024, 1 2cy pie ostas mola. E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati).

Novērojumi Rīgas jūras līcī, neskaitot Kolku
Vecāķi, Rp, 7-Dec-1986, 1 jaunais putns (1cy). I.Deņisovs.
Vecāķi, Rp, 22-Okt-1994, 1 jaunais putns (1cy) jūras krastā. R.Matrozis.
Gaujas grīva, Ri, 22-Okt-1994, 1 jaunais putns (1cy) jūras krastā ap 2 km SW no grīvas. R.Matrozis.
Rīgas jūras līcis, 30-Apr-2006, 1 jaunais putns (2cy) līča rajonā starp Roņu salu un Salacgrīvu, sekoja kuģim 6 stundas. A.Kuročkins, R.Matrozis, A.Stīpniece u.c.
Kaltene, Ta, 23-Mai-2009, 1 jaunais putns (2cy) nolidoja gar putnu torni Kolkas virzienā. J.Starie, A.Klepers, H.Lemke, F.Knaker.
Mangaļsala, Rp, 28-Nov-2013, 1 jaunais putns (1cy) jūrā pie mola. I.Deņisovs.
Ķurmrags, Lm, 19-Apr-2014, 1 ad fotografēta jūrā no jahtas ap 3 km no krasta iepretī ragam. A.Kuročkins, E.Smislovs. V.Smislovs (Dabasdati).

Novērojumi iekšzemē
Sātiņi, Sa, 11-Nov-2012, 1 jaunais putns (1cy) fotografēts. J.Jansons.
Stāmerienas pagasts, Gu, 28-Apr-2013, 1 jaunais putns (2cy) fotografēts. B.Pušpure (Dabasdati).

Atradumi D kategorijā
Dunte, Lm, 1993, 14-Feb, 1 ad, atliekas jūras krastā. A.Kuročkins (Baumanis, Celmiņš 1995). ®
Sārnate, Ve, 2000, 16-Jan, 1 ad, atrasts spārns jūras krastā. A.Kuročkins.

Literatūra un internets

Baumanis J. Celmiņš A. 1995. Latvijas Ornitofaunistikas komisijas pārskats par 1993.-1994.g. - Putni dabā 5, 2: 71-81. Baumanis J., Mednis A. 1985. Latvijas ornitofaunistikas komisijas darbības pārskats (1978-1984). - Retie augu un dzīvnieki: 38-44. Baumanis J., Mednis A. 1988. Latvijas ornitofaunistikas komisijas darbības pārskats (1986). - Retie augu un dzīvnieki: 50-55. Baumanis J., Roze V. 1984. Trīspirkstu kaija - Rissa tridactyla (L.) - jauna suga Latvijas faunā. - Retie augi un dzīvnieki: 44-46. Celmiņš A., Baumanis J. 1997. Pārskats par retiem putniem Latvijā 1995.g. - Putni dabā 7, 1: 28-32. Celmiņš A., Baumanis J. 1998. Pārskats par retiem putniem Latvijā 1996.-97.gg. - Putni dabā 8, 2: 1-10. Celmiņš A., Baumanis J. 2000. Pārskats par retiem putniem Latvijā 1998.-99.gg. - Putni dabā 10, 3: 12-21. Celmiņš A., Baumanis J., Mednis A. 1993. List of Latvian Bird Species 1993. Riga. Hatch S.A., G.J.Robertson and P.H.Baird. 2020. Black-legged Kittiwake Rissa tridactyla, version 1.0. In Birds of the World (S.M.Billerman, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.bklkit.01. Accessed 18 May 2024. Mednis A., Baumanis J. 1987. Latvijas ornitofaunistikas komisijas darbības pārskats (1985). Retie augu un dzīvnieki: 55-60.

Trīspirkstu kaija Rissa tridactyla. Sørøya sala, Finmārka, Norvēģija, 8-Jūl-2012. © Oskars Šmeliņš.
bkm

Trīspirkstu kaija Rissa tridactyla. Rīgas jūras līcī pie Ķurmraga ap 3 km no krasta, 19-Apr-2014. © Edgars Smislovs.
bkm

Trīspirkstu kaija Rissa tridactyla. Nordkapa apkārtne, Norvēģija, 4-Jūl-2012. © Igors Deņisovs.
bkm

Trīspirkstu kaija Rissa tridactyla. Sandsøya-Voksa salas, Norvēģijas rietumu piekraste, 3-Sep-2009. © Vladimirs Suščinskis.
bkm

Trīspirkstu kaija Rissa tridactyla. Liepāja, 31-Okt-2013, jaunais putns (1cy). © Kārlis Millers.
bkm

Trīspirkstu kaija Rissa tridactyla. Akmeņrags, Sakas pagasts, 21-Nov-2020, jaunais putns (1cy) kopā ar sudrabkaiju Larus argentatus.
© Gaidis Grandāns.
bkm

Trīspirkstu kaija Rissa tridactyla. Akmeņrags, Sakas pagasts, 21-Nov-2020, jaunais putns (1cy). © Gaidis Grandāns.
bkm

Trīspirkstu kaija Rissa tridactyla. Mangaļsala, Rīga, 28-Nov-2013, jaunais putns (1cy). © Igors Deņisovs.
bkm

Trīspirkstu kaija Rissa tridactyla. Rīgas jūras līcī, rajonā starp Roņu salu un Salacgrīvu, 30-Apr-2006, jaunais putns (2cy). © Ruslans Matrozis.
bkm

Trīspirkstu kaija Rissa tridactyla. Rīgas jūras līcī, rajonā starp Roņu salu un Salacgrīvu, 30-Apr-2006, jaunais putns (2cy). © Aleksejs Kuročkins.
bkm

Trīspirkstu kaija Rissa tridactyla. Andøya sala, Norvēģija, 2-Jūn-2008. © Valters Pranks.
bkm

Trīspirkstu kaija Rissa tridactyla. Andøya sala, Norvēģija, 2-Jūn-2008. © Valters Pranks.