Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Ziemeļjūras piekraste, Skandināvijas dienvidi, Dienvideiropa, W un C Āzija, SE Sibīrija, NE Ķīna, vietām Ziemeļāfrikā, kā arī plašāk E un S Āfrikā. Latvijai tuvākās ligzdošanas vietas ir Igaunijā un Gotlandes salā Zviedrijā (Keller et al. 2020). Ziemo Rietumeiropā, Vidusjūras reģionā, Tuvajos Austrumos, Āfrikā, Indijā un SE Ķīnā. Ģeogrāfisku variāciju nav (Pierce, Kirwan Boesman 2020).

Pavasarī caurceļo, g.k. gar piekrasti

Vasarā reti gar piekrasti, ļoti reti iekšzemē

Divi novērojumi rudens mēnešos

Ziemā nav novērota

Birds of the World

Avozeta Recurvirostra avosetta

Liepājas ezera austrumu krasts pie Vītiņu pļavām, 23-Jūn-2014. © Jānis Jansons.

Migrantu bars. Rødbyhavn, Dānija, 18-Apr-2009. © Agris Celmiņš (26).

Latvijā samērā regulāra caurceļotāja uz ligzdošanas vietām Igaunijā. Pirmo reizi konstatēta ap 1900. gadu, kad viena nošauta Lielupes grīvā (Stoll 1931). Līdz 2020. gadam (ieskaitot) uzskaitīti 120 novērojumi (281 īpatnis) (Bērziņš 1940; Baltvilks 1967; Страздс 1983; Pēterhofs 1984; Baumanis, Mednis 1985; Celmiņš et al. 1993; Baumanis, Celmiņš 1995; Celmiņš, Baumanis 1997, 1998, 2000; Putni.lv krājums). Lielākā daļā novērojumu bijuši Rīgas jūras līcī, vairāki arī rietumu piekrastē un 7 iekšzemē. Latvijai tuvākās ligzdošanas vietas ir Igaunijas salās, kur pēc 2. Eiropas ligzdojošo putnu atlanta datiem ligzdošana pierādīta septiņos 50x50 km kvadrātos (Keller et al. 2020).

Garums: 42-45 cm, spārnu izpletums: 77-80 cm (Snow, Perrins 1998).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie novērojumi pavasarī
Mērsrags, Ta, 22-Mar-2014, 4 pie ostas. I.Brediks, K.Lācis.
Bērzciems, Tu, 24-Mar-2023, 1 lokāli pēc tam uz S. E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati).
Liepājas ez., 2-Apr-2009, 1 pārlidoja no S uz N pie Golodova dambja. F.Slišāns.
Liepājas ez., 2-Apr-2015, 1-N virs ezera. K.Millers.
Užavas bāka, Ve, 2-Apr-2016, 1-N jūrā pie bākas. R.Rekmanis.
Pape, Lp, 4-Apr-1990, 1-N. A.Celmiņš.

Lielākais skaits vienā barā
Svētes lauki, Jl, 14-Apr-2005, 13. J.Ķuze u.c.
Mērsrags, Ta, 11-Apr-2015, 13. I.Brediks, E.Haberkorns (10-Apr bija 5 īpatņi. M.Tīrums u.c.).
Liepājas ez., 6-Mai-2011, vismaz 7. K.Millers.
Kolka, Ta, 20-Apr-2000, 7. T.W.Johansen u.c.
Kolka, Ta, 7-Mai-1992, 6. J.Vīksne u.c.
Ziemupe, Lp, 15-Apr-2016, 6-N jūrā pie "Laikām". R.Rekmanis.
Lielupes grīva, Jm, 5-Mai-2019, 6. G.Mucenieks (Dabasdati).

Novērojumi iekšzemē (neskaitot Liepājas ezeru)*
Rendas zivju dīķi, Ku, 20-Apr-1999, 2. J.Baumanis.
Pļaviņu HES, Ai, 15-Jūn-2002, 1. P.Strautiņš.
Svētes lauki, Jl, 14-Apr-2005, 13. J.Ķuze u.c.
Babītes ez., Ri, 24-Apr-2013, 2 ezera W galā pie Gātes. M.Krūze.
Daugavā pie Nīcgales, Da, 16-Sep-2016, 1. A.Erts.
Žogoti, Re, 3-4-Jūn-2017, 1 lauku applūdumā. G.Grandāns u.c.
Dāviņu apkaime, Ba, 22-Mai-2019, 2. E.Laucis.
Skrundas dīķi, Ku, 25-Sep-2023, 1. R.Rekmanis (Dabasdati).

*) Liepājas ezerā, g.k. tā austrumu krastā pie Vītiņu pļāvām, vairāk kā 10 novērojumi sākot ar 1995. gadu.

Vēlākie novērojumi rudenī
Skrundas dīķi, Ku, 25-Sep - 2-Okt-2023, 1. R.Rekmanis u.c. (Dabasdati 1, 2, 3).
Daugavā pie Nīcgales, Da, 16-Sep-2016, 1. A.Erts.
Lielupes grīva, Jr, 26-Aug - 31-Aug-1988. 1. J.Smaļinskis, N.Smaļinskis, E.Kušners.
Kolka, Ta, 13-Aug-1989, 1. V.Klimpiņš.

 

Izmantots tikai pirmais agrākais novērošanas datums. Ja palika vairākas dienas un novērojums
iesniedzās nākošajā mēnesī, tas nav ņemts vērā, resp., tajā mēnesī nav iekļauts.

Literatūra un internets

Baltvilks J. 1967. Avozeta (Recurvirostra avosetta L.) Latvijā. Zool. Muzeja Biļetens 1: 109-110. Baumanis J. Celmiņš A. 1995. Latvijas Ornitofaunistikas komisijas pārskats par 1993.-1994.g. - Putni dabā 5, 2: 71-81. Baumanis J., Mednis A. 1985. Latvijas ornitofaunistikas komisijas darbības pārskats (1978-1984). - Retie augu un dzīvnieki: 38-44. Bērziņš B. 1940. Avozeta Recurvirostra a. avosetta L. Latvijā. Daba un Zinātne 4: 141. Celmiņš A., Baumanis J. 1997. Pārskats par retiem putniem Latvijā 1995.g. - Putni dabā 7, 1: 28-32. Celmiņš A., Baumanis J. 1998. Pārskats par retiem putniem Latvijā 1996.-97.gg. - Putni dabā 8, 2: 1-10. Celmiņš A., Baumanis J. 2000. Pārskats par retiem putniem Latvijā 1998.-99.gg. - Putni dabā 10, 3: 12-21. Celmiņš A., Baumanis J., Mednis A. 1993. List of Latvian Bird Species 1993. Riga. Keller V., Herrando S., Voříšek P., Franch M., Kipson M., Milanesi P., Martí D., Anton M., Klvaňová A., Kalyakin M.V., Bauer H.-G., Foppen R.B.P. 2020. European Breeding Bird Atlas 2: Distribution, Abundance and Change. European Bird Census Council & Lynx Edicions, Barcelona. Pēterhofs E. 1984. Retie un aizsargājamie putni Kurzemes pussalas ziemeļaustrumu piekrastē. Retie augu un dzīvnieki: 36-41. Pierce R.J., G.M. Kirwan and P.F.D.Boesman. 2020. Pied Avocet Recurvirostra avosetta, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie, and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.pieavo1.01. Accessed 24 March 2023. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press. Stoll F.E. 1931. Tier- and Pflanzenleben am Rigaschen Strande. Riga. Страздс М. 1983. Птицы Латвии - Территориальное размещение и численность. Под. ред. Я.Виксне, Рига, 96.

Avozeta Recurvirostra avosetta. Liepājas ezera austrumu krasts pie Vītiņu pļavām, 11-Mai-2019. © Ainars Mankus.
bkm

Avozeta Recurvirostra avosetta. Liepājas ezera austrumu krasts pie Vītiņu pļavām, 23-Jūn-2014. © Jānis Jansons.
bkm

Avozeta Recurvirostra avosetta. Liepājas ezera austrumu krasts pie Vītiņu pļavām, 23-Jūn-2014. © Ainars Mankus.
bkm

Avozetas Recurvirostra avosetta. Maničs (озеро Маныч), Kalmikija, Krievija, 16-Aug-2009. © Vladimirs Suščinskis.
bkm

Avozeta Recurvirostra avosetta. Maničs (озеро Маныч), Kalmikija, Krievija, 17-Aug-2009. © Vladimirs Suščinskis.
bkm

Avozeta Recurvirostra avosetta. Liepājas ezera austrumu krasts pie Vītiņu pļavām, 11-Mai-2019. © Ainars Mankus.
bkm

Avozeta Recurvirostra avosetta. Liepājas ezera austrumu krasts pie Vītiņu pļavām, 23-Jūn-2014. © Ainars Mankus.
bkm

Avozeta Recurvirostra avosetta. Liepājas ezera austrumu krasts pie Vītiņu pļavām, 23-Jūn-2014. © Jānis Jansons.
bkm

Avozetas Recurvirostra avosetta. Maničs (озеро Маныч), Kalmikija, Krievija, 16-Aug-2009, attēlā arī divi jaunie upes zīriņi Sterna hirundo (lidojumā).
© Vladimirs Suščinskis.