Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Eiropa (izņemot Skandināvijas ziemeļus), NW Āfrika, Centrālāzija, Sibīrijas dienvidi (Baikāla reģions), Kašmira, W un E Ķīna, Koreja un Japāna. Ziemo Rietumeiropā (ieskaitot Skandināvijas dienvidus), Ziemeļāfrikā, Tuvajos Austrumos, Persija līča reģionā un SE Āzijā. Trīs pasugas, Latvijā R.a.aquaticus (Taylor, Christie 2020).

Pavasarī ierodas ligzdotāji

Vasarā piemērotās vietās visā teritorijā

Rudenī aizceļo

Ziemo regulāri nelielā skaitā, grūti pamanāms

Birds of the World

Dumbrcālis Rallus aquaticus

Zvārde, Saldus novads, 7-Apr-2020. © Jānis Jansons.

Latvijā veiktie ieraksti
xeno-canto krājums

Detalizētāka informācija XC saitēs
Vienmēr labāk ar austiņām

Piemērotās vietās - niedrēm aizaugušos ezeros, dīķos un vecupēs - samērā parasts ligzdotājs. Populācija novērtēta 870-1800 pāru robežās (Ķerus u.c. 2021). Nelielā skaitā regulāri pārziemo rietumu un centrālajā daļā. Grūti pamanāms tāpēc ziemotāju skaits iespējams ir lielāks nekā šķiet. Austrumlatvijas rajonos* zināmi tikai trīs ziemas novērojumi (skat zemāk).

Garums: 25-28 cm, spārnu izpletums: 38-45 cm (Teylor, Christie 2020).

Novērojumi

Saīsinājumi

Skaits Dārziņu attekā ziemas mēnešos (uzskaitījums līdz 2021. gadam)**
1999/2000 - 1, novērots 29-Dec. R.Matrozis, M.Kalniņš, F.Savičs.
2000/2001 - 1, balss 21-Jan. V.Roze, A.Zacmanis.
2003/2004 - 2, periodā 6-Jan - 19-Feb 1-2 novēroti, dzirdēta balss. V.Roze, K.Millers, K.Funts, A.Klepers u.c.
2004/2005 - 1, periodā 15-30-Jan. V.Šalavejus, I.Druka, A.Klepers u.c.
2005/2006 - 2, no tiem 5-Jan - 1. A.Klepers, M.Tīrums; 27-Jan - 2. M.Jaunzemis, A.Celmiņš.
2006/2007 - 1, balss 25-Feb. R.Matrozis.
2007/2008 - 2, periodā 8-24-Jan 1-2 novēroti. J.Ķuze, V.Vintulis, A.Klepers, M.Tīrums.
2008/2009 - 4, sekojoši novērojumi: 8-Dec balss niedrājā. A.Klepers; 1-2 īpatņu balsis vismaz līdz 10-Feb. A.Kuročkins, R.Matrozis u.c.; 18-Feb veicot vietas

apsekošanu gan vizuāli, gan atskaņojot balsi konstatēti vismaz 4 īpatņi (vizuāli 3 un dzirdēta balss no citas vietas). A.Kuročkins.

2009/2010 - 5, konstatēti 24-Dec provocējot ar balss atskaņošanu. R.Matrozis u.c.; 23-Jan - 2. T.Guščina, O.Miziņenko.
2010/2011 - 1, svaigas pēdas 11-Dec. R.Matrozis, O.Miziņenko, T.Guščina; 4-25-Jan - 1 vairākkārt vizuāli. A.Kuročkins, R.Matrozis, M.Tīrums, G.Grandāns u.c.
2011/2012 - 2, no tiem 21-Dec - 2. U.Piterāns; 22-Jan - 1 dzirdēts. I.Bojāre, I.Brediks; 31-Jan - 1. M.Tīrums; 22-Feb - svaigas pēdas. R.Matrozis, A.Kuročkins.

2012-2013 - 2, pēc balsīm 4-Dec. U.Piterāns; periodā no 22-Dec līdz 26-Jan vairākkārt 1 redzēts (vai dzirdēts). U.Piterāns u.c.
2013/2014 - 1, atsaucās uz balss atskaņošanu 7-Dec. U.Piterāns; 18-Jan un 25-Jan - 1. R.Matrozis un E.Laucis.
2014/2015 - 1, balss 23-Dec. U.Piterāns; 4-18-Jan - 1. I.Grīnerte, K.Millers u.c.
2015/2016 - 2, balss 20-Dec - 1. I.Priedniece, J.Priednieks, A.Priedniece; 1 ziņots vairākkārt janvāra pirmajā pusē; 23-Jan - 2. M.Kilups; 24-Jan - 1. R.Steggerda.
2016/2017 - 1, balss 26-Dec. A.Arnicāns, J.Vīgulis; 3-Jan - 1. G.Grandāns.
2017/2018 - 5, balss 22-Dec. A.Arnicāns; 1-Jan - balss. A.Klepers; 7-Jan - 2 atsaucās uz ierakstu. M.Tīrums; 20-Jan - 2. I.Jakovļevs ; 31-Jan - 1 pēc balss (bez

provocēšanas). A.Klepers; 10-Feb - 5. E.Smislovs, V.Smislovs.

2018/2019 - 2, balss 2-Dec - 2. E.Smislovs, V.Smislovs, A.Kuročkins; 21-22-Dec - 1. A.Arnicāns u.c.; 26-Dec - 2. E.Smislovs, V.Smislovs; 6-7-Jan, 1. M.Stūrītis,

M.Tīrums; 12-Jan, 1. M.Puķītis.

2019/2020 - 2, balss 21-Dec - 1. A.Priedniece; 23-Dec - 2 redzēti. R.Bluķis, K.Bernāns, J.Bernāns; 1-Jan, 1-2. K.Millers, I. Grīnerte; 4-Jan, dzirdēta balss. K.Bernāns.

11-Jan, dzirdēta balss. R.Matrozis; 12-Jan - 2 sasaucas niedrājā. M.Tīrums.

2020/2021 - 6, šāds skaits konstatēts 9-Dec un 28-Jan. E.Smislovs, V.Smislovs; 1-4 īpatņi vairākos citos novērojumos decembra un janvāra laikā. Z.Krievāns,

T.Miziņenko, E.Smislovs, M.Tīrums, J.Vanags, J.Vīgulis.

Skaits ziemas mēnešos Sausās Daugavas augšgalā (uzskaitījums līdz 2021. gadam)**
2006/2007 - 1, atrasts beigts saplosīts 11-Feb. R.Matrozis.
2008/2009 - 2, atsaucās uz balss atskaņošanu 14-Jan. A.Kuročkins, V.Smislovs.
2012/2013 - 1, atsaucās uz balss atskaņošanu 20-Jan. U.Piterāns, R.Rekmanis.
2013/2014 - 1, 25-Jan. I.Grīnerte.
2014/2015 - 2, pēc balsīm 26-Dec un 5-Jan. U.Piterāns.
2015/2016 - 1, 10-Jan, A.Kuročkins, E.Smislovs, V.Smislovs; pēdējais novērojums 16-Jan. U.Ļoļāns, E.Laucis.
2016/2017 - 2, 29-Jan (vismaz 2). A.Kuročkins, E.Smislovs, V.Smislovs.
2017/2018 - 1, 10-Feb. E.Smislovs, V.Smislovs.
2018/2019 - 1, 16-Dec (vieta precīzi nav zināma, iespējams "augšgalā"). A.Kuročkins, E.Smislovs.
2020/2021 - 1, pēdas 9-Jan. A.Kuročkins.

Novērojumi ziemas mēnešos rietumu un centrālajā Latvijā* citās vietās (uzskaitījums līdz 2021. gadam)**
Ādažu poligons, Ri, 22-Jan-2010, 1 pie Puskas. I.Mārdega.
Ādažu poligons, Ri, 22-Jan - 12-Feb-2012, 1 Puskas upes vaļumā. I.Mārdega, I.Ķiecis.
Ārlava, Tu, 3-Jan-2016, 1. U.Piterāns, R.Rekmanis, I.Ozola.
Burtnieks, Vm, 31-Dec-2018, 1 ezera austrumu malā. J.Ukass.
Cīrava, Lp, 12-Jan-2002, balss. E.Račinskis, I.Mārdega.
Cīrava, Lp, 18-Jan-2017, 3 Cepļupē. R.Rekmanis.
Cīrava, Lp, 15-Jan-2018, 2 Dzirnavu dīķī. R.Rekmanis.
Cīrava, Lp, 13-Jan-2019, 2 Cepļupē. R.Rekmanis, A.Zaļkalns, D.Zaļkalne.
Cīrava, Lp, 21-Jan-2021, 1 Cepļupē. R.Rekmanis.
Čiekurkalns, Rp, 13-Jan-2019, 1 grāvī gar Cirīša ielu. A.Arnicāns.
Doles salas zivju dīķi, Ri, 7-21-Dec-2013, 2 pēc balsīm. U.Piterāns; turpat 2 īpatņi 24-Feb-2014. U.Piterāns.
Doles salas zivju dīķi, Ri, 26-Dec-2014, 2 pēc balsīm. U.Piterāns.
Doles salas zivju dīķi, Ri, 13-Jan-2019, 3 pēc balsīm dīķu austrumu galā (ārpus pašiem dīķiem). M.Stūrītis.
Doles salas zivju dīķi, Ri, 4-Jan-2020, dzirdēta balss; 11-Jan, provocējot atsaucās vismaz 3 (4). Abi novērojumi M.Stūrītis.
Doles salas zivju dīķi, Ri, 6-Dec-2020 un 2-Jan-2021, dzirdēta balss; 16-Jan, 1. Visi novērojumi M.Stūrītis.
Embūte, Lp, 29-Dec-2020, vismaz 2 pēc balsīm. J.Jansons.
Kandava, Tu, 12-Feb-1996, 1 uzturējās vismaz līdz marta sākumam (Zeidaks 1996).
Krastciems, Jm, 16-Jan-2021, 2 pie Lielupes. Ē.Krēsla (Dabasdati ar foto)).
Ķengarags, Rp, 6-Jan - 1-Feb-2015, 1 (dzirdēta balss). A.Kuročkins, E.Smislovs, V.Smislovs.
Ķīšezers, Rp, 19-Jan-2009, 1 ezera dienvidu gaļā, pamanīts pēc pēdām un pēc tam iznāca uz balss atskaņošanu. A.Kuročkins.
Ķīšezers, Rp, 6-Dec-2016, 1 pie Alfas. A.Kuročkins, V.Smislovs.
Ķīšezers, Rp, 12-Mar-2018, atrastas noplēsta putna atliekas pie Šmerļupītes. E.Smislovs, V.Smislovs.
Ķīšezers, Rp, 31-Dec-2018, 2 pie Šmerļupītes ietekas pēc balsīm (izprovocēti). E.Smislovs, V.Smislovs, R.Matrozis; 6-Jan-2019, dzirdēta balss. M.Kilups.
Ķīšezers, Rp, 27-Dec-2020, 1 pie Šmerļupītes ietekas pēc balss (izprovocēts). A.Kuročkins, E.Smislovs, V.Smislovs.
Kundziņsala, Rp, 18-Jan-1999, 1. A.Stīpniece.
Liepājas ez., Ezerkrasts, 5-Jan-2010, 1 ezermalā pie notekūdeņu ietekas. K.Millers.
Liepājas ez., Ezerkrasts, 18-Dec-2010, 1 ezermalā pie notekūdeņu ietekas. K.Millers.
Liepājas ez., Ezerkrasts, 19-Jan-2013, 1 ezermalā pie notekūdeņu ietekas. M.Jaunzemis u.c.
Liepājas ez., Ezerkrasts, 9-Dec-2013, 1 ezermalā pie notekūdeņu ietekas. K.Millers; turpat 1-Jan-2014. M.Jaunzemis, K.Millers; 19-Jan. A.Klepers; 2-Feb. K.Millers.
Liepājas ez., Ezerkrasts, 3-Jan-2015, vismaz 3 ezermalā pie notekūdeņu ietekas. K.Millers, I.Grīnerte; turpat 10-Jan (bez skaita norādes). I.Ozola; 31-Jan - 1.

R.Rekmanis; 5-Feb - 1. A.Avotiņš jun., G.Grandāns; 12-Feb - vismaz 2. K.Millers.

Liepājas ez., Ezerkrasts, 2-Jan-2016, dzirdēta balss niedrājā pie notekūdeņu ietekas. G.Grandāns, A.Avotiņš jun; turpat 5-Jan balss un vizuāli 2 īpatņi. U.Piterāns,

R.Rekmanis; 9-Jan un 17-Jan - 2. K.Millers.

Liepājas ez., Ezerkrasts, 11-Jan-2018, 1 putnu torņa apkārtnē. K.Millers.
Liepājas ez., Ezerkrasts, 23-Dec-2018, 1 ezermalā pie notekūdeņu ietekas. A.Mankus; turpat 13-Jan - 1. M.Tīrums u.c.
Liepājas ez., Ezerkrasts, 22-Dec-2019, 1 ezermalā pie notekūdeņu ietekas. A.Klepers u.c.
Liepājas ez., Ezerkrasts, 23-Dec-2019, 1 pie putnu vērošanas torņa. G.Grandāns u.c.; turpat 1-Jan-2020, balss. E.Gulbe, I.Burčika; 14-Feb, balss. M.Kilups.
Liepājas ez., Ezerkrasts, 14-Jan-2021, 1 ezermalā pie notekūdeņu ietekas. K.Millers; 17-Jan-2021. turpat 2. I.Brediks, E.Haberkorns.
Liepājas ez., Maiļrags, 22-Jan-2011, 1. K.Millers, V.Ādamsons, V.Roze.
Liepājas ez., Otaņķi, 7-Jan-2007, balss ezera austrumu krastā N pusē no Otaņķiem. A.Auniņš, O.Opermanis.
Liepājas ez., Zirgu sala, 7-Jan-2006, 1 kanāla pie salas (kreisajā malā pie uzbraukšanas uz salas). J.Ķuze, V.Vintulis.
Liepājas ez., Zirgu sala, 16-Dec-2008, 1 pie salas pirmā tiltiņa vismaz līdz 20-Jan-2009. K.Millers, F.Slišāns.
Liepājas ez., Zirgu sala, 31-Dec-2018, 1. N.Kuplēns.
Liepājas ez., Zirgu sala, 14-Feb-2020, balss. M.Kilups.
Liepājas ez., 8-Jan-2012, 1 atsaucās uz balss atskaņošanu ezera rietumu malā (precīza vieta nav zināma). G.Grandāns, E.Laucis.
Līgatnes pagasts, Cs, 21-Feb-2021, 1 novērots pie Līgatnes upītes. L.Krastiņa.
Līkaušķu strauts, Tu, 10-Jan-2016, 1. R.Rekmanis.
Mangaļsala, Rp, 22-Dec-2018, dzirdēta balss. A.Dekants.
Melnragu rīkle (Ķemeru nacionālais parks), Tu, 8-Jan-2021, 1 novērots. R.Rekmanis.
Mērsraga kanāls, Ta, 13-Jan-2018, 1. M.Brigmane.
Pampāļu pagasts, Sa, 10-Jan-2021, 1 pie Ventas. J.Jansons.
Papes ez., Lp, 11-Feb-2008, 2 niedrājā pie ezera dienvidu gala putnu torņa. K.Millers.
Pape, Lp, 16-Jan-2010, 2 kanālā pie tilta. M.Tīrums, A.Klepers u.c.
Rucavas pagasts, Lp, 25-Feb-2018, 1 Ābolu dīķī. N.Kuplēns.
Sātiņi, Sa, no 3-Jan līdz vismaz 31-Jan-2010, 1. J.Jansons, A.Mankus, M.Jaunzemis.
Sātiņi, Sa, 6-Dec-2015, dzirdēta balss Silzemju dīķī. J.Jansons.
Tāšu ez., 9-Jan-2021, 1 novērots ezera dienvidu galā pie Ālandes upītes. R.Rekmanis.
Tukums, 1-Jan-2016, 1 pie Slocenes. V.Ādamsons.
Vaidavas pagasts, Vm, 22-Feb-2003, 1 novērots pie Vaidavas dzirnavu ezera. A.Kalvāns.
Vaidavas pagasts, Vm, 13-19-Dec-2020, 1 pie Strīķupes (Vaidavas); turpat 9-Jan-2021. A.Klepers.
Valmiera, 8-9-Jan-2002, 1 novērots. A.Ozoliņš.
Vecdaugava, Rp, 12-Feb-2009, svaigas pēdas sniegā niedrāja malā. I.Deņisovs.
Viesītes pagasts, Jk, 22-Dec-2018, 1. Alvis Āboliņš.

Novērojumi ziemas mēnešos Austrumlatvijā* **
Trikāta, Vk, 28-Jan - 19-Feb-2006, 1 Trikātas ezera malā, kur no pienotavas iztek silts ūdens. M.Tīrums.
Lejasstradi, Gu, 27-Dec-2014, 1 pārskrēja pār ceļu pie tilta pār Krustalīces upīti. L.Priedāja-Klepere.
Nagļi, Re, 10-Jan-2021, 1(2) Zvejsalas dīķos. A.Jesko.

*) Pēc administratīvā iedalījuma līdz 2009. gadam - Alūksnes, Balvu, Daugavpils, Gulbenes, Jēkabpils, Krāslavas, Ludzas, Madonas, Preiļu, Rēzeknes un Valkas rajoni.

**) Izmantoti putni.lv uzkrātie, kā arī Dabasdatos un Latvijasputni.lv publicētie novērojumi.

 
 

Literatūra un internets

Ķerus V., Dekants A., Auniņš A., Mārdega I. 2021. Latvijas ligzdojošo putnu atlanti 1980-2017. Rīga: Latvijas Ornitoloģijas biedrība. Taylor B. and D.A.Christie. 2020. Water Rail Rallus aquaticus, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie, and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.watrai1.01. Accessed 3 December 2020. Zeidaks N. 1996. Ziemojošs dumbrcālis Rallus aquaticus Kandavas pilsētā. Putni dabā 6, 1: 28-29.

Dumbrcālis Rallus aquaticus. Sātiņi, Saldus novads, 9-Jan-2010. © Jānis Jansons.
bkm

Dumbrcālis Rallus aquaticus. Dārziņu atteka pie Rīgas HES, 28-Jan-2021. © Edgars Smislovs.
bkm

Dumbrcālis Rallus aquaticus. Dārziņu atteka pie Rīgas HES, 1-Feb-2021. © Edgars Smislovs.
bkm

Dumbrcālis Rallus aquaticus. Dārziņu atteka pie Rīgas HES, 3-Mar-2018. © Edgars Smislovs.
bkm

Dumbrcālis Rallus aquaticus. Dārziņu atteka pie Rīgas HES, 3-Mar-2018. © Oļegs Miziņenko.
bkm

Dumbrcālis Rallus aquaticus. Sātiņi, Saldus novads, 14-Apr-2012. © Jānis Jansons.
bkm

Dumbrcālis Rallus aquaticus. Ķerkliņu baznīcas dīķis, Zvārdes pagasts, Saldus novads, 21-Apr-2013. © Jānis Jansons.
bkm

Dumbrcālis Rallus aquaticus. Pakuļu HES uzpludinājums, Saldus novads, 14-Aug-2008. © Jānis Jansons.
bkm

Dumbrcālis Rallus aquaticus. Daugavgrīva, Rīga, 24-Aug-2015, jaunais putns (1cy). © Edgars Smislovs.
bkm

Dumbrcālis Rallus aquaticus. Sātiņi, Saldus novads, 24-Okt-2009, jaunais putns (1cy). © Jānis Jansons.
bkm

Dumbrcālis Rallus aquaticus. Sātiņi, Saldus novads, 24-Okt-2009, jaunais putns (1cy). © Jānis Jansons.