Ievads - satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Eiropa (izņemot Skandināvijas ziemeļus), NW Āfrika, Centrālāzija, Sibīrijas dienvidi (Baikāla reģions), Kašmira, W un E Ķīna, Koreja un Japāna. Ziemo Rietumeiropā (ieskaitot Skandināvijas dienvidus), Ziemeļāfrikā, Tuvajos Austrumos, Persija līča reģionā un SE Āzijā. Trīs pasugas, Latvijā Rallus aquaticus aquaticus (Taylor, Christie 2014).

Pavasarī ierodas ligzdotāji

Vasarā visā teritorijā, bet tikai piemērotās vietās

Rudenī aizceļo

Ziemo regulāri nelielā skaitā, grūti pamanāms

Dumbrcālis Rallus aquaticus

Sātiņi, Saldus novads, 14-Apr-2012. © Jānis Jansons.

Dziesma 'prip'. Valle, Vecumnieku novads, 1-Apr-2007. © Agris Celmiņš (20).

Balss 'kvīī'. Pape, Rucavas novads, 18-Okt-2005. © Agris Celmiņš (19).
Balss 'kvirrrr'. Valle, Vecumnieku novads, 22-Mar-2014. © Agris Celmiņš (8).

Piemērotās vietās - niedrēm aizaugušos ezeros, dīķos un vecupēs - samērā parasts ligzdotājs. Nelielā skaitā regulāri pārziemo rietumu un centrālajā daļā. Grūti pamanāms tāpēc ziemotāju skaits iespējams ir lielāks nekā šķiet. Austrumlatvijā zināmi tikai divi ziemas novērojumi - Trikātā 2006. gada janvārī-februārī (M.Tīrums) un pie Lejsstradiem 2014. gada decembrī (L.Priedāja-Klepere).

Garums: 25-28 cm, spārnu izpletums: 38-45 cm (Teylor, Christie 2014).

Novērojumi

Saīsinājumi

Skaits Dārziņu attekā ziemas mēnešos*
1999/2000 - 1, novērots 29-Dec. R.Matrozis, M.Kalniņš, F.Savičs.
2000/2001 - 1, balss 21-Jan. V.Roze, A.Zacmanis.
2003/2004 - 2, periodā 6-Jan - 19-Feb 1-2 novēroti, dzirdēta balss. V.Roze, K.Millers, K.Funts, A.Klepers u.c.
2004/2005 - 1, periodā 15-30-Jan. V.Šalavejus, I.Druka, A.Klepers u.c.
2005/2006 - 2, no tiem 5-Jan - 1. A.Klepers, M.Tīrums; 27-Jan - 2. M.Jaunzemis, A.Celmiņš.
2006/2007 - 1, balss 25-Feb. R.Matrozis.
2007/2008 - 2, periodā 8-24-Jan 1-2 novēroti. J.Ķuze, V.Vintulis, A.Klepers, M.Tīrums.
2008/2009 - 4, sekojoši novērojumi: 8-Dec balss niedrājā. A.Klepers; 1-2 īpatņu balsis vismaz līdz 10-Feb. A.Kuročkins, R.Matrozis u.c.; 18-Feb veicot vietas

apsekošanu gan vizuāli, gan atskaņojot balsi konstatēti vismaz 4 īpatņi (vizuāli 3 un dzirdēta balss no citas vietas). A.Kuročkins.

2009/2010 - 5, konstatēti 24-Dec provocējot ar balss atskaņošanu. R.Matrozis u.c.; 23-Jan - 2 īpatņi. T.Guščina, O.Miziņenko.
2010/2011 - 1, svaigas pēdas 11-Dec. R.Matrozis, O.Miziņenko, T.Guščina; 4-25-Jan - 1 vairākkārt vizuāli. A.Kuročkins, R.Matrozis, M.Tīrums, G.Grandāns u.c.
2011/2012 - 2, no tiem 21-Dec - 2. U.Piterāns; 22-Jan - 1 dzirdēts. I.Bojāre, I.Brediks; 31-Jan - 1. M.Tīrums; 22-Feb - svaigas pēdas. R.Matrozis, A.Kuročkins.

2012-2013 - 2, pēc balsīm 4-Dec. U.Piterāns; periodā no 22-Dec līdz 26-Jan vairākkārt 1 redzēts (vai dzirdēts). U.Piterāns u.c.
2013/2014 - 1, atsaucās uz balss atskaņošanu 7-Dec. U.Piterāns; 18-Jan un 25-Jan - 1. R.Matrozis un E.Laucis.
2014/2015 - 1, balss 23-Dec. U.Piterāns; 4-18-Jan - 1. I.Grīnerte, K.Millers u.c.
2015/2016 - 2, balss 20-Dec - 1. I.Priedniece, J.Priednieks, A.Priedniece; 1 ziņots vairākkārt janvāra pirmajā pusē; 23-Jan - 2. M.Kilups; 24-Jan - 1. R.Steggerda.
2016/2017 - 1, balss 26-Dec. A.Arnicāns, J.Vīgulis; 3-Jan - 1. G.Grandāns.
2017/2018 - 5, balss 22-Dec. A.Arnicāns; 1-Jan - balss. A.Klepers; 7-Jan - 2 atsaucās uz ierakstu. M.Tīrums; 20-Jan - 2. I.Jakovļevs ; 31-Jan - 1 pēc balss (bez

provocēšanas). A.Klepers; 10-Feb - 5. E.Smislovs, V.Smislovs.

2018/2019 - 2, balss 2-Dec - 2. E.Smislovs, V.Smislovs, A.Kuročkins; 21-22-Dec - 1. A.Arnicāns u.c.; 26-Dec - 2. E.Smislovs, V.Smislovs; 6-7-Jan, 1. M.Stūrītis,

M.Tīrums; 12-Jan, 1. M.Puķītis.

Skaits ziemas mēnešos Sausās Daugavas augšgalā*
2006/2007 - 1, atrasts beigts saplosīts 11-Feb. R.Matrozis.
2008/2009 - 2, atsaucās uz balss atskaņošanu 14-Jan. A.Kuročkins, V.Smislovs.
2012/2013 - 1, atsaucās uz balss atskaņošanu 20-Jan. U.Piterāns, R.Rekmanis.
2013/2014 - 1, 25-Jan. I.Grīnerte.
2014/2015 - 2, pēc balsīm 26-Dec un 5-Jan. U.Piterāns.
2015/2016 - 1, 10-Jan, A.Kuročkins, E.Smislovs, V.Smislovs; pēdējais novērojums 16-Jan. U.Ļoļāns, E.Laucis.
2016/2017 - 2, 29-Jan (vismaz 2). A.Kuročkins, E.Smislovs, V.Smislovs.
2017/2018 - 1, 10-Feb. E.Smislovs, V.Smislovs.
2018/2019 - 1, 16-Dec (vieta precīzi nav zināma, iespējams "augšgalā"). A.Kuročkins, E.Smislovs.

Novērojumi ziemas mēnešos citās vietās*
Ādažu poligons, Ri, 22-Jan-2010, 1 pie Puskas. I.Mārdega.
Ādažu poligons, Ri, 22-Jan - 12-Feb-2012, 1 Puskas upes vaļumā. I.Mārdega, I.Ķiecis.
Ārlava, Tu, 3-Jan-2016, 1. U.Piterāns, R.Rekmanis, I.Ozola.
Burtnieks, Vm, 31-Dec-2018, 1 ezera austrumu malā. J.Ukass.
Cīrava, Lp, 12-Jan-2002, balss. E.Račinskis, I.Mārdega.
Cīrava, Lp, 18-Jan-2017, 3 Cepļupē. R.Rekmanis.
Cīrava, Lp, 15-Jan-2018, 2 Dzirnavu dīķī. R.Rekmanis.
Cīrava, Lp, 13-Jan-2019, 2 Cepļupē. R.Rekmanis, A.Zaļkalns, D.Zaļkalne.
Čiekurkalns, Rp, 13-Jan-2019, 1 grāvī, kas gar Cirīša ielu. A.Arnicāns.
Doles salas zivju dīķi, Ri, 7-21-Dec-2013, 2 pēc balsīm. U.Piterāns; turpat 2 īpatņi 24-Feb-2014. U.Piterāns.
Doles salas zivju dīķi, Ri, 26-Dec-2014, 2 pēc balsīm. U.Piterāns.
Doles salas zivju dīķi, Ri, 13-Jan-2019, 3 pēc balsīm dīķu austrumu galā (ārpus pašiem dīķiem). M.Stūrītis.
Kandava, Tu, 12-Feb-1996, 1 uzturējās vismaz līdz marta sākumam (Zeidaks 1996).
Ķengarags, Rp, 6-Jan - 1-Feb-2015, 1 (dzirdēta balss). A.Kuročkins, E.Smislovs, V.Smislovs.
Ķīšezers, Rp, 19-Jan-2009, 1 ezera dienvidu gaļā, pamanīts pēc pēdām un pēc tam iznāca uz balss atskaņošanu. A.Kuročkins.
Ķīšezers, Rp, 6-Dec-2016, 1 pie Alfas. A.Kuročkins, V.Smislovs.
Ķīšezers, Rp, 12-Mar-2018, atrastas noplēsta putna atliekas pie Šmerļupītes. E.Smislovs, V.Smislovs.
Ķīšezers, Rp, 31-Dec-2018, 2 pie Šmerļupītes ietekas (konstatēti ar balss atskaņošanu). E.Smislovs, V.Smislovs, R.Matrozis; 6-Jan-2019, dzirdēta balss. M.Kilups.
Kundziņsala, Rp, 18-Jan-1999, 1. A.Stīpniece.
Lejasstradi, Gu, 27-Dec-2014, 1 pārskrēja pār ceļu pie tilta pār Krustalīces upīti. L.Priedāja-Klepere.
Liepājas ez., Ezerkrasts, 5-Jan-2010, 1 ezermalā pie notekūdeņu ietekas. K.Millers.
Liepājas ez., Ezerkrasts, 18-Dec-2010, 1 ezermalā pie notekūdeņu ietekas. K.Millers.
Liepājas ez., Ezerkrasts, 19-Jan-2013, 1 ezermalā pie notekūdeņu ietekas. M.Jaunzemis u.c.
Liepājas ez., Ezerkrasts, 9-Dec-2013, 1 ezermalā pie notekūdeņu ietekas. K.Millers; turpat 1-Jan-2014. M.Jaunzemis, K.Millers; 19-Jan. A.Klepers; 2-Feb. K.Millers.
Liepājas ez., Ezerkrasts, 3-Jan-2015, vismaz 3 ezermalā pie notekūdeņu ietekas. K.Millers, I.Grīnerte; turpat 10-Jan (bez skaita norādes). I.Ozola; 31-Jan - 1.

R.Rekmanis; 5-Feb - 1. A.Avotiņš jun., G.Grandāns; 12-Feb - vismaz 2. K.Millers.

Liepājas ez., Ezerkrasts, 2-Jan-2016, dzirdēta balss niedrājā pie notekūdeņu ietekas. G.Grandāns, A.Avotiņš jun; turpat 5-Jan balss un vizuāli 2 īpatņi. U.Piterāns,

R.Rekmanis; 9-Jan un 17-Jan - 2. K.Millers.

Liepājas ez., Ezerkrasts, 11-Jan-2018, 1 putnu torņa apkārtnē. K.Millers.
Liepājas ez., Ezerkrasts, 23-Dec-2018, ezermalā pie notekūdeņu ietekas. A.Mankus; turpat 13-Jan - 1. M.Tīrums u.c.
Liepājas ez., Maiļrags, 22-Jan-2011, 1. K.Millers, V.Ādamsons, V.Roze.
Liepājas ez., Otaņķi, 7-Jan-2007, balss ezera austrumu krastā N pusē no Otaņķiem. A.Auniņš, O.Opermanis.
Liepājas ez., Zirgu sala, 7-Jan-2006, 1 kanāla pie salas (kreisajā malā pie uzbraukšanas uz salas). J.Ķuze, V.Vintulis.
Liepājas ez., Zirgu sala, 16-Dec-2008, 1 pie salas pirmā tiltiņa vismaz līdz 20-Jan-2009. K.Millers, F.Slišāns.
Liepājas ez., Zirgu sala, 31-Dec-2018, 1. N.Kuplēns.
Liepājas ez., 8-Jan-2012, 1 atsaucās uz balss atskaņošanu ezera rietumu malā (precīza vieta nav zināma). G.Grandāns, E.Laucis.
Līkaušķu strauts, Tu, 10-Jan-2016, 1. R.Rekmanis.
Mangaļsala, Rp, 22-Dec-2018, dzirdēta balss. A.Dekants.
Mērsraga kanāls, Ta, 13-Jan-2018, 1. M.Brigmane.
Papes ez., Lp, 11-Feb-2008, 2 niedrājā pie ezera dienvidu gala putnu torņa. K.Millers.
Pape, Lp, 16-Jan-2010, 2 kanālā pie tilta. M.Tīrums, A.Klepers u.c.
Rucavas pagasts, Lp, 25-Feb-2018, 1 Ābolu dīķī. N.Kuplēns.
Sātiņi, Sa, no 3-Jan līdz vismaz 31-Jan-2010, 1. J.Jansons, A.Mankus, M.Jaunzemis.
Sātiņi, Sa, 6-Dec-2015, dzirdēta balss Silzemju dīķī. J.Jansons.
Trikāta, Vk, 28-Jan - 19-Feb-2006, 1 Trikātas ezerā, vietā kur no pienotavas ieplūst ūdens. M.Tīrums.
Tukums, 1-Jan-2016, 1 pie Slocenes. V.Ādamsons.
Vaidavas ezera dzirnavas, Vm, 22-Feb-2003, 1 novērots. A.Kalvāns.
Valmiera, 8-9-Jan-2002, 1 novērots. A.Ozoliņš.
Vecdaugava, Rp, 12-Feb-2009, svaigas pēdas sniegā niedrāja malā. I.Deņisovs.
Viesītes pagasts, Jk, 22-Dec-2018, 1. Alvis Āboliņš.

*) Izmantoti putni.lv uzkrātie, kā arī Dabasdatos un Latvijasputni.lv publicētie novērojumi.

Literatūra un internets

BirdLife International. 2016. Species factsheet: Rallus aquaticus. Retrieved from http://www.birdlife.org on 26 December 2016. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press. Taylor B., Christie D.A. 2014. Western Water Rail Rallus aquaticus. In: del Hoyo J., Elliott A., Sargatal J., Christie D.A. & de Juana E. (eds.) 2014. Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. Retrieved from http://www.hbw.com/node/53625 on 2 January 2015. Zeidaks N. 1996. Ziemojošs dumbrcālis Rallus aquaticus Kandavas pilsētā. Putni dabā 6, 1: 28-29.

Dumbrcālis Rallus aquaticus. Sātiņi, Saldus novads, 9-Jan-2010. © Jānis Jansons.
bkm

Dumbrcālis Rallus aquaticus. Sātiņi, Saldus novads, 12-Jan-2010. © Ainars Mankus.
bkm

Dumbrcālis Rallus aquaticus. Dārziņu atteka pie Rīgas HES, 3-Mar-2018. © Edgars Smislovs.
bkm

Dumbrcālis Rallus aquaticus. Dārziņu atteka pie Rīgas HES, 3-Mar-2018. © Oļegs Miziņenko.
bkm

Dumbrcālis Rallus aquaticus. Sātiņi, Saldus novads, 14-Apr-2012. © Jānis Jansons.
bkm

Dumbrcālis Rallus aquaticus. Ķerkliņu baznīcas dīķis, Zvārdes pagasts, Saldus novads, 21-Apr-2013. © Jānis Jansons.
bkm

Dumbrcālis Rallus aquaticus. Pakuļu HES uzpludinājums, Saldus novads, 14-Aug-2008. © Jānis Jansons.
bkm

Dumbrcālis Rallus aquaticus. Pakuļu HES uzpludinājums, Saldus novads, 14-Aug-2008. © Jānis Jansons.
bkm

Dumbrcālis Rallus aquaticus. Daugavgrīva, Rīga, 24-Aug-2015, jaunais putns (1g). © Edgars Smislovs.
bkm

Dumbrcālis Rallus aquaticus. Sātiņi, Saldus novads, 24-Okt-2009, jaunais putns (1g). © Jānis Jansons.
bkm

Dumbrcālis Rallus aquaticus. Sātiņi, Saldus novads, 24-Okt-2009, jaunais putns (1g). © Jānis Jansons.

Labots 15 Jan 2019