Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Izplatīts visā Palearktikā no Īrijas un Portugāles rietumos līdz pat Kamčatkai Tālajos Austrumos. Areāla Āzijas daļa plešas pāri Sibīrijas dienvidiem, ietverot arī NE Kazahstānu, N Mongoliju un NE Ķīnu. Citur ārpus Eiropas - Turcijā (vietām), Kaukāzā un Irānas ziemeļos. Ziemo g.k. ligzdošanas arālā, tomēr vairums populāciju veic tuvākus vai tālākus klejojumus uz dienvidiem, t.sk. āprus ligzdošanas areāla. Deviņas pasugas, Latvijā P.p.pyrrhula (Clement, Christie 2020).

Pavasarī visā teritorijā

Vasarā visā teritorijā

Rudenī visā teritorijā, invāzijas

Ziemo visā teritorijā

Birds of the World

Svilpis Pyrrhula pyrrhula

Ķesterciems, Tukuma novads, 24-Okt-2008, T. © Andris Jermuts.

Latvijā veiktie ieraksti (xeno-canto)
xeno-canto krājums

Detalizētāka informācija XC saitēs
Vienmēr labāk ar austiņām

Dziesma. Bebrene, 4-Apr-2010. © Edmunds Račinskis.

Latvijā diezgan parasts ligzdotājs un ziemotājs. Bieži rudens migrācijas laikā, kad ieceļo (caurceļo) svilpji no ziemeļiem un austrumiem. Par to liecina Papes putnu stacijas dati - daļai migrantu ir baltas zīmes astes malējās spalvās - variācija, kas konstatēta Skandināvijas un Somijas svilpjiem (Pennington, Meek 2006). Šāda pazīme varētu būt arī Krievijas populācijās. Augstāk pievienotajos ierakstos dzirdams sauciens, kāds raksturīgs Krievijas svilpjiem (xeno-canto salīdzinājums).

Garums: 14,5-16 cm (Clement, Christie 2020).

Literatūra un internets

Saīsinājumi

Clement P. and D.A.Christie. 2020. Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.eurbul.01. Accessed 21 November 2023. Pennington M.G., Meek E.R. 2006. The ‘Northern Bullfinch’ invasion of autumn 2004. British Birds 99, 1: 2-24.

Svilpis Pyrrhula pyrrhula. Lutriņi, Saldus novads, 5-Jan-2009, T. © Ainars Mankus.
bkm

Svilpis Pyrrhula pyrrhula. Lutriņi, Saldus novads, 13-Jan-2019, T. © Ainars Mankus.
bkm

Svilpis Pyrrhula pyrrhula. Dārziņi pie Rīgas HES, 6-Feb-2010, T. © Oļegs Miziņenko.
bkm

Svilpis Pyrrhula pyrrhula. Saldus, 13-Feb-2010, T. © Jānis Jansons.
bkm

Svilpis Pyrrhula pyrrhula. Saldus, 4-Jan-2009, M. © Jānis Jansons.
bkm

Svilpis Pyrrhula pyrrhula. Gaiķu pagasts, Saldus novads, 13-Feb-2021, M. © Ainars Mankus.
bkm

Svilpis Pyrrhula pyrrhula. Dārziņi pie Rīgas HES, 21-Mar-2005, M. © Kārlis Millers.
bkm

Svilpis Pyrrhula pyrrhula. Gaviezes pagasts, Dienvidkurzemes novads, 22-Mar-2009, M. © Jānis Jansons.
bkm

Svilpis Pyrrhula pyrrhula. Vecdaugava, Rīga, 16-Jan-2013, T ar baltām zīmēm astes malējo spalvu iekšburās. © Igors Deņisovs.

Attēls ievietots balto astes zīmju ilustrācijai. Kā zināms, svilpju astes parasti ir pilnībā melnas, taču kā noskaidrots pētījumos Zviedrijas, Somijas un Norvēģijas
svilpju populācijās daļai īpatņu astes malējām spalvām ir baltas zīmes (Pennington, Meek 2006). Nav zināms vai baltas zīmes astē mēdz būt arī vietējiem Latvijā
ligzdojošajiem svilpjiem, jeb tā ir tikai ziemeļu populāciju īpatnība? Ticamāk tomēr, ka attēlotais svilpis ir ieceļojis no Somijas vai Krievijas ziemeļiem. Jāpiezīmē,
ka uzmanība šai pazīmei Latvijā pirmo reizi pievērsta Papes putnu stacijā 2005. gada novembrī. Vairāk par to atsevišķā lapā.
bkm

Svilpis Pyrrhula pyrrhula. Veides mežs pie Saldus, 12-Aug-2010, jaunais putns (juv). © Ainars Mankus.