Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Galējā NE Eiropa un Rietumsibīrijas ziemeļi - no Большеземельская tundras Urālu W pusē uz austrumiem līdz Ļenas upei, kā arī izklaidus Krievijas dienvidos Obas un Jeņisejas augštecē un no Altaja līdz Amūras apgabalam (pasuga P.m.montanella). Otra pasuga P.m.badia ligzdo NE Sibīrijā no Ļenas upes uz austrumiem līdz Anadirai un uz dienvidiem līdz Ohotskas jūras rietumu krastiem. Ziemo Ķīnā un Korejas pussalā (Hatchwell 2020).

Birds of the World

Sibīrijas peļkājīte Prunella montanella

Lauteri, Limbažu novads, 15-Okt-2016, otrais todien noķertais putns (1cy jaunais). © Edgars Smislovs.

XENO-CANTO ierakstu krājums

Latvijā pirmo reizi konstatēta 2016. gada rudenī nepieredzētā šīs sugas invāzijā ziemeļu un rietumu Eiropā (Tarsiger.com). Pirms 2016. gada Eiropā (neskaitot Krieviju) bija zināmi tikai ap 32 Sibīrijas peļkājītes novērojumi (=īpatņi). 2016. gada rudenī tika konstatēti vairāk kā 200 īpatņi, vairums Somijā un Zviedrijā. Visi Latvijas novērojumi uzskaitīti zemāk, pārsvarā gredzenošanai noķerti putni (8 no 12) (Matrozis, Smislovs, Smislovs 2016; Putni.lv krājums).

Garums: 13-15 cm (Hatchwell 2020).

Novērojumi

Saīsinājumi

1. Lauteri, Lm, 2016, 15-Okt (09:42), 1 jaunais putns (1cy) noķerts. E.Smislovs, V.Smislovs, R.Matrozis, G.Graubics, J.Lipsbergs (Dabasdati).
2. Lauteri, Lm, 2016, 15-Okt (10:14), 1 jaunais putns (1cy) noķerts. E.Smislovs, V.Smislovs, R.Matrozis, G.Graubics, J.Lipsbergs.
3. Jūrmalciems, Lp, 2016, 16-Okt (ap 11:45), 1 noķerta. I.Brediks.
4. Ainaži, Lm, 2016, 16-Okt (ap 13:00), 1 noķerta. A.Kalvāns.
5. Liepāja, 2016, 19-Okt, 1 vizuāli uz Zirgu salas (fotografēta). K.Millers.
6. Pape, Lp, 2016, 26-Okt, 1 vizuāli (fotografēta). R.Rekmanis u.c.
7. Ainaži, Lm, 2016, 4-Nov, 1 noķerta. A.Kalvāns.
8. Jaungulbene, Gu, 2016, 8-Nov, 1 vizuāli. U.Ļoļāns (Dabasdati).
9. Pēterupe, Ri, 2016, 12-Nov, 1 vizuāli. E.Račinskis (Dabasdati).
10. Lauteri, Lm, 2021, 13-Okt, 1 noķerta (1. putns). G.Graubics.
11. Lauteri, Lm, 2021, 13-Okt, 1 noķerta (2. putns). G.Graubics.
12. Birzgales pagasts, Og, 2021, 14-Okt, 1 jaunais putns (1cy) noķerts. D.Boiko.

Literatūra un internets

Hatchwell B. 2020. Siberian Accentor Prunella montanella, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.sibacc.01. Accessed 30 August 2023. Matrozis R., Smislovs V., Smislovs E. 2016. Par Sibīrijas peļkājītes Prunella montanella novērojumiem Lauteros. Putni Dabā 4: 14-16.

Sibīrijas peļkājīte Prunella montanella. Lauteri, Limbažu novads, 15-Okt-2016, pirmais todien noķertais putns (jaunais 1cy). © Edgars Smislovs.
bkm

Sibīrijas peļkājīte Prunella montanella. Jūrmalciems, Nīcas pagasts, 16-Okt-2016. © Pēteris Daknis.
bkm

Sibīrijas peļkājīte Prunella montanella. Ainaži, Limbažu novads, 16-Okt-2016. © Aigars Kalvāns.
bkm

Sibīrijas peļkājīte Prunella montanella. Liepāja, Zirgu sala, 19-Okt-2016, kopā ar "vietējo" peļkājīti P.modularis. © Kārlis Millers.
bkm

Sibīrijas peļkājīte Prunella montanella. Ainaži, Limbažu novads, 4-Nov-2016. © Aigars Kalvāns.
bkm

Sibīrijas peļkājīte Prunella montanella. Birzgales pagasts, Ogres novads, 14-Okt-2021. © Dmitrijs Boiko.