Satura skaidrojumi

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Izplatīta visā Eiropā izņemot Islandi. Ārpus Eiropas Turcijas N daļā, Aizkaukāzā un Irānas N daļā. Austrumos areāls nedaudz iesniedzas Rietumsibīrijā. Ziemo Rietumeiropā, Vidusjūras reģionā un Tuvajos Austrumos uz dienvidiem līdz Izraēlai un Ēģiptes N daļai. Astoņas pasugas (Hatchwell 2020), Latvijā P.m.modularis.

Pavasarī ierodas ligzdotāji

Vasarā visā teritorijā

Rudenī aizceļo

Ziemā reti sastopama

Birds of the World

Peļkājīte Prunella modularis

Saldus, 15-Apr-2018. © Ainars Mankus.

Latvijā veiktie ieraksti
xeno-canto krājums

Detalizētāka informācija XC saitēs
Vienmēr labāk ar austiņām

Latvijā parasta un izplatīta ligzdotāja. Samērā lielā skaitā caurceļo migrācijā. Pēc gredzenošanas datiem Birzgales pagastā rudens migrācijā sastopama no augusta beigām līdz oktobra sākumam ar maksimumu septembra otrajā pusē (D.Boiko - Trektellen.org). Literaturā minēts, ka peļkājīte var reti pārziemot (Transehe, Sināts 1936; Янаус 1983), tomēr konkrēti novērojumi ar vietu un datumu šajos avotos nav doti. Pēdējos gados zināmi vairāki labi pierādīti novērojumi ziemas mēnešos (skat. uzskaitījumu zemāk).

Garums: 14,5 cm (Hatchwell 2020).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie novērojumi pavasarī
Mazirbes apkaime, Ta, 12-Mar-2014, dzirdēti 1 migrējoša putna saucieni. V.Skuja.
Jelgava, 13-Mar-2019, vairākkārt dzirdēts sauciens (no rīta ejot uz autobusu). O.Keišs.
Neretas apkaime, Ai, 15-Mar-2015, 1 (sauciens un vizuāli). K.Funts.
Garkalne, Ri, 15-Mar-2015, 1 vizuāli. V.Vintulis.
Liepāja, 16-Mar-2012, 2 piemājas dārzā Kviešu ielā. S.Bērziņa.

Skaits rudens migrācijā (Trektellen.org)
Birzgales pagasts, Og, 17-Sep-2017, 277 noķertas gredzenošanai. D.Boiko.
Birzgales pagasts, Og, 11-Sep-2021, 205 noķertas gredzenošanai. D.Boiko.
Birzgales pagasts, Og, 10-Sep-2021, 197 noķertas gredzenošanai. D.Boiko.
Birzgales pagasts, Og, 20-Sep-2017, 173 noķertas gredzenošanai. D.Boiko.

Vēli novērojumi periodā 21-30-Nov (pēdējie migranti - potenciāli ziemotāji, visi zināmie)
Liepāja, Zirgu sala, 23-Nov-2008, 1. F.Slišāns. Turpat ziemā, skat zemāk.
Pape, Lp, 21-Nov-2012, konstatēta (novērošanas apstākļi un skaits nav zināms). G.Grandāns.
Kolka, Ta, 22-Nov-2013, 2 noķertas gredzenošanai un 1 novērota bez gredzena. G.Grandāns, U.Piterāns.
Jelgava, 23-Nov-2013, dzirdēta balss Miezītē. A.Kalvāns (Dabasdati).
Liepāja, 30-Nov-2014, 1 uz Zirgu salas. J.Jansons, A.Mankus; šeit redzēta jau 18-Nov. A.Mankus.
Liepāja, 26-Nov-2010, 1 Piejūras parkā (drīzāk potenciāla ziemotāja). K.Millers.
Kolka, Ta, 21-Nov-2015, 1 noķerta gredzenošanai (1cy jaunais putns). G.Grandāns, E.Laucis.
Ainaži, Lm, 23-Nov-2022, 1. A.Kalvāns (Dabasdati).
Berģi, Ri, 23-26-Nov-2023, 1 apmeklē barotavu. G.Eglīte (Dabasdati 1, 2). Turpat decembrī, skat. zemāk.
Ādažu lauki, Ri, 26-Nov-2023, 1. E.Smislovs (Dabasdati).

Novērojumi ziemas mēnešos (visi zināmie)
Liepāja, 17-20-Dec-2008, 1 Liepājas ezera malā pie Dūņu ielas (turpat 19-Dec bija 2 īpatņi). F.Slišāns, K.Millers.

Liepāja, Zirgu sala, 26-Dec-2008, 1 kopš 23-Nov. F.Slišāns; Jan-2009 turpat vairākkārt 1 īpatnis. J.Jansons, K.Millers, F.Slišāns; 30-Jan - 2. A.Zacmanis; 20-Feb - 3. K.Millers, F.Slišāns.

Lauteri, Lm, 17-Dec-2009, 1. G.Graubics, A.Eglītis.

Liepāja, Zirgu sala, 31-Dec-2011, 1. K.Millers; 15-Jan-2012 - 3. A.Klepers, U.Piterāns, R.Rekmanis; 21-Jan - 3. A.Avotiņš jun., K.Millers u.c.; 28-Jan - 1. J.Jansons.

Valmiera, 22-23-Jan-2012, 1 pie Rātsupītes. A.Klepers (Dabasdati).
Ķengarags, Rp, 4-Dec-2012, 1. U.Piterāns (Dabasdati).
Liepāja, Zirgu sala, 22-Dec-2012, 1. A.Mankus, J.Jansons (Dabasdati); turpat 14-Jan-2013, dzirdēta balss. U.Piterāns, R.Rekmanis (Dabasdati).
Liepāja, Zirgu sala, 2-Jan-2014, 2. U.Piterāns, R.Rekmanis; turpat 19-Jan - 1. A.Klepers (Dabasdati); 2-Feb - 2. J.Jansons.
Mežaparks, Rp, 27-Dec-2014, 1. A.Kalvāns (Dabasdati).
Cēsis, no 28-Dec līdz vismaz 29-Dec-2014, 1 apmeklē barotavu. D.Feldmane (Dabasdati).
Liepāja, Zirgu sala, 26-Dec-2014, 2. J.Jansons; 3-Jan-2015 - 1. U.Piterāns, R.Rekmanis; 7-Jan - 7 īpatņi! K.Millers; 18-Jan - 5. K.Millers, I.Grīnerte.
Ogre, 7-Jan-2015, 1. V.Roze.
Liepāja, Zirgu sala, 3-Jan-2016, 1. A.Klepers (Dabasdati); pēdējais novērojums 17-Jan - 1.K.Millers.
Liepāja, Zirgu sala, 6-Jan-2017, 1. G.Grandāns, E.Laucis, R.Rekmanis; 14-Jan - 4. K.Millers; 15-Jan - 3. A.Klepers.
Liepāja, Zirgu sala, 11-Jan-2018, 2. K.Millers.
Liepāja, Zirgu sala, 23-Dec-2018, 1. A.Mankus; 6-Jan-2019, 1. M.Jaunzemis, V.Jaunzemis; 13-Jan - 3. K.Millers, I.Brediks, A.Klepers.
Kalvenes pagasts, Lp, 29-Dec-2018, dzirdēta saucienu sērija krūmājā pie bebraines. J.Jansons (Dabasdati).

Liepāja, Zirgu sala, 22-Dec-2019, 1. I.Brediks u.c.; 25-Dec - 1. N.Kuplēns (Dabasdati ar foto); 1-Jan-2020, dzirdēta balss. V.Jaunzemis (Dabasdati); 11-Jan - 3. I.Grīnerte, K.Millers.

Liepāja, Zirgu sala, 21-Dec-2020, 1. J.Jansons (Dabasdati); 14-Jan-2021, vismaz 2. K.Millers.
Liepāja, Zirgu sala, 29-Dec-2021, 4. E.Smislovs; 23-Jan-2022, 1. I.Brediks (Dabasdati 1, 2).

Liepāja, Zirgu sala, 13-Dec-2022, 2; 18-Dec - 6. Abi novērojumi E.Smislovs; 7-Jan-2023 - 1. Z.Gradinārova; tajā pašā dienā 2 ziņo G.Grandāns; 20-Jan un 22-Jan - 1. M.Kilups, A.Klepers, M.Tīrums, E.Haberkorns (Dabasdati 1, 2, 3, 4, 5, 6).

Berģi, Ri, 17-Dec-2023, 1 apmeklē barotavu kopš 23-Nov. G.Eglīte (Dabasdati).

Mangaļsala, Rp, 23-Dec-2023, 1. I.Deņisovs (Dabasdati).

Literatūra un internets

Hatchwell B. 2020. Dunnock Prunella modularis, version 1.0. In Birds of the World (J.del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie and E.de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.dunnoc1.01. Accessed 24 December 2020. Transehe N., Sināts R. 1936. Latvijas putni. Rīga. Янаус М. 1983. Птицы Латвии - Территориальное размещение и численность. Под. ред. Я.Виксне, Рига, 151.

Peļkājīte Prunella modularis. Mangaļsala, Rīga, 9-Apr-2018. © Igors Deņisovs.
bkm

Peļkājīte Prunella modularis. Liepāja, 11-Apr-2022. © Selga Bērziņa.
bkm

Peļkājīte Prunella modularis. Līkais mežs pie Saldus, 19-Apr-2010. © Ainars Mankus.
bkm

Peļkājīte Prunella modularis. Pumpuru purvs Pampāļu apkaimē, Saldus novads, 26-Apr-2012. © Jānis Jansons.
bkm

Peļkājīte Prunella modularis. Ventspils novadā pie Irbes, 9-Aug-2008, jaunais putns (juv). © Jānis Jansons.
bkm

Peļkājīte Prunella modularis. Ventspils novadā pie Irbes, 9-Aug-2008, jaunais putns (juv). © Jānis Jansons.
bkm

Peļkājīte Prunella modularis. Ēvarži, Saldus novads, 9-Sep-2010, jaunais putns (1cy). © Ainars Mankus.
bkm

Peļkājīte Prunella modularis. Dzelda, Kuldīgas novads, 12-Sep-2009, jaunais putns (1cy). © Jānis Jansons.
bkm

Peļkājīte Prunella modularis. Dzelda, Kuldīgas novads, 12-Sep-2009, jaunais putns (1cy). © Jānis Jansons.
bkm

Peļkājīte Prunella modularis. Liepāja, Zirgu sala, 4-Jan-2009. © Francis Slišāns.